aryansely's Recent Activity

  1. aryansely đã thích bài viết của dangkhoa12 trong chủ đề [TN] Sạc lở ở Quảng Trị ngay khu nhà tham mưu sư đoàn 337.

    Nhìn hình mà phán khu vực có bọng bùn thì chuyên gia địa chất gọi là thánh. Khoan thâm dò còn sai lên sau xuống ở đây mà phán. khu vực...

    20/10/20 lúc 10:10
  2. aryansely đã thích bài viết của reolie trong chủ đề [TN] Sạc lở ở Quảng Trị ngay khu nhà tham mưu sư đoàn 337.

    Xong việc thì nói cái lồn gì chả hay, đưa tao cái ảnh tổng thống mỹ bị ám sát tao sẽ chỉ ra được 5 sai lầm của đội cận vệ tổng thống =]

    20/10/20 lúc 10:10