1 vài thông tin về vũ khí ar 30 + và các nguyên liệu cần thiết để craft

Thảo luận trong 'Granado Espada' bắt đầu bởi lina_angel, 3/3/09.

 1. lina_angel

  lina_angel Alone In The Dark Darkness... GVN Veteran Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  29/9/04
  Bài viết:
  2,224
  Nơi ở:
  DoTa of warcraft
  L100 Equipments and Recipes


  Chess Series​

  Bán ở Bahamas khi bạn kết thúc chuỗi Q ở đó ​


  Sword of the Queen:
  Sword
  AR: 32
  ATK:239

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Ionium - 100
  Mega Aidanium - 100
  Old Chess Piece - 30

  Sword of Knight:
  Rapier
  AR: 32
  ATK: 201

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Old Chess Piece - 30

  Sword of King:
  Great Sword
  AR: 32
  ATK: 428

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Ionium - 100
  Mega Aidanium - 100
  Old Chess Piece - 30

  White Dagger:
  Dagger
  AR: 32
  ATK: 172

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Etretanium - 100
  Mega Ionium - 100
  Old Chess Piece - 30

  Black Dagger:
  Dagger
  AR: 32
  ATK: 190

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Ionium - 100
  Mega Aidanium - 100
  Old Chess Piece - 30

  White Bishop:
  LOE
  AR: 30
  ATK: 253
  Ice/Fire/Lightning Dmg + 20

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Mana stone - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Old Chess Piece - 30

  Black Bishop:
  LOE
  AR: 30
  ATK: 253
  Mental Dmg + 60

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Mana stone - 100
  Mega Etretanium - 100
  Mega Ionium - 100
  Old Chess Piece - 30

  Steel Fort:
  Blunt
  AR: 32
  ATK: 254

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Ionium 100
  Mega Aidanium - 100
  Old Chess Piece - 30

  Serpent Series​

  Sold in Bahamas​


  Serpent Spear:
  Polearm
  AR: 32
  ATK:357

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Snail Skin - 30

  Serpent Rifle:
  Bayonet
  AR: 32
  ATK:381

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Cast iron - 100
  Mega Etretanium - 100
  Mega Ionium - 100
  Snail Skin - 30

  Serpent Javelin:
  Javelin
  AR: 32
  ATK:269

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Snail Skin - 30

  Serpent Revolver:
  Pistol
  AR: 32
  ATK:269
  ACC + 20

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Cast iron - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Snail Skin - 30

  Serpent Shooter:
  Shotgun
  AR: 32
  ATK:261
  ACC + 20

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Cast iron - 100
  Mega Etretanium - 100
  Mega Ionium - 100
  Snail Skin - 30

  Serpent Main-gauche:
  Main-gauche
  AR: 32
  ATK:179

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Composite Steel - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Snail Skin - 30

  Serpent Cannon:
  Cannon
  AR: 32
  ATK:516
  ACC + 20

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Cast Iron- 100
  Mega Ionium - 100
  Mega Aidanium - 100
  Snail Skin - 30

  Murmur of forest:
  Staff
  AR: 32
  ATK: 299

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Mana Stone - 100
  Mega Ionium - 100
  Mega Aidanium - 100
  Snail Skin - 30

  Glacial Crystal:

  [​IMG]

  Rod
  AR: 32
  ATK: 299

  Dragon Heart - 1
  Mana Stone - 100
  Mega Etretanium - 100
  Mega Ionium - 100
  Snail Skin - 30


  Deprodine Series​

  Sold in Cashshop (Not implemented)​


  Deprodine Rifle:
  Bayonet
  AR: 34
  ATK:403
  Mental Dmg + 60

  [​IMG]


  Deprodine Sword:
  Sword
  AR: 34
  ATK:253
  Mental Dmg + 60

  [​IMG]

  Deprodine Rod:
  Special Type
  AR: 34
  ATK:316
  Mental Dmg + 60

  [​IMG]

  Deprodine Bracelet
  LOE
  AR: 32
  ATK:269
  Mental Dmg + 60

  [​IMG]

  All have the same material list:
  Piece of Deprodine - 1
  Dragon Heart - 2
  Mana Stone - 500
  Mystery Powder - 50
  Symbol of Darkness - 5


  Elite Series​

  Dropped in Bahamas​


  Elite Black Dragon:
  Rifle
  AR: 32
  ATK: 381

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Cast iron - 100
  Mega Etretanium - 100
  Mega Ionium - 100
  Hilt of Elite Blackdragon 1

  Elite Bracelet of Behemoth
  Bracelet of Fire
  AR: 32
  ATK: 269

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Fire stone - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Part of Elite Ziz - 1


  Elite Bracelet of Leviathan
  Bracelet of Ice
  AR: 32
  ATK: 269

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Ice stone - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Part of Elite Ziz - 1


  Elite Bracelet of Ziz
  Bracelet of Lightning
  AR: 32
  ATK: 269

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Wind stone - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Part of Elite Ziz - 1


  Elite The Grim-stick
  Special Type
  AR: 32
  ATK: 299

  [​IMG]

  Dragon Heart - 1
  Juniper - 100
  Mega Ionium - 100
  Mega Aidanium - 100
  Part of Elite Grim-stick - 1

  Elite The Grim-wraith
  Sword
  AR: 32
  ATK: 239

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Ionium - 100
  Mega Aidanium - 100
  Hilt of Elite Grim-wraith - 1

  Elite Demon slayer
  Great Sword
  AR: 32
  ATK: 444

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Hilt of Elite Demon Slayer - 1


  Elite Dragon Hunter Bayonet
  Bayonet
  AR: 30
  ATK: 359

  [​IMG]
  No recipe

  Elite Moonstone Rod
  Rod
  AR: 30
  ATK: 281

  [​IMG]
  No recipe

  Elite Pizarro
  Javelin
  AR: 30
  ATK: 233

  [​IMG]
  No recipe

  Elite Staff of Gnosis
  Staff
  AR: 30
  ATK: 281

  [​IMG]
  No recipe


  Golden Series​


  Golden Damascus:
  Sabre
  AR: 32
  ATK: 308
  Stun 7%

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Etretanium - 100
  Mega Ionium - 100
  Pure Gold Bar - 50

  Golden Fist:
  Knuckle
  AR: 32
  ATK: 187
  Stun 7%

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Etretanium - 100
  Mega Ionium - 100
  Pure Bar of Gold - 50

  Golden Feet:
  Gaiter
  AR: 32
  ATK: 157
  DEF: 8
  Stun 7%

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Ionium - 100
  Mega Aidanium - 100
  Pure Bar of Gold - 50

  Phantom Guard:
  Shield
  DEF: 27

  Dragon Heart - 1
  Composite steel - 100
  Mega Aidanium - 100
  Mega Etretanium - 100
  Pure Bar of Gold - 50


  Ogre Series​

  Released in v3.0.6​

  Ogre's Sword

  [​IMG]

  Sword
  AR: 30
  ATK: 245
  Enhanced Damage

  Mark of the Hunt : Orge - 50
  Pure Ionium - 300
  Pure Aidanium - 300
  Composite steel - 42
  Solvent - 10


  Ogre's Long Sword

  [​IMG]

  Great Sword
  AR: 30
  ATK: 456
  Enhanced Damage

  Mark of the Hunt : Orge - 50
  Pure Quartz - 300
  Pure Etretanium - 300
  Composite steel - 42
  Solvent - 10


  Ogre's Dagger

  [​IMG]

  Sword
  AR: 30
  ATK: 245
  Enhanced Damage

  Mark of the Hunt : Orge - 50
  Pure Aidanium - 300
  Pure Ionium - 300
  Composite steel - 42
  Solvent - 10


  Ogre's Poleaxe

  [​IMG]

  Polearm
  AR: 30
  ATK: 345
  Enhanced Damage

  Mark of the Hunt : Orge - 50
  Pure Etretanium - 300
  Pure Quartz - 300
  Composite steel - 42
  Solvent - 10


  Ogre's Shotgun

  [​IMG]

  Shotgun
  AR: 30
  ATK: 268
  Enhanced Damage

  Mark of the Hunt : Orge - 50
  Pure Ionium - 300
  Pure Aidanium - 300
  Composite steel - 42
  Solvent - 10


  Ogre's Orb

  [​IMG]

  Staff
  AR: 30
  ATK: 307
  Enhanced Damage

  Mark of the Hunt : Orge - 50
  Pure Quartz - 300
  Pure Etretanium - 300
  Composite steel - 42
  Solvent - 10


  WereWolf Series​

  Released in v3.0.6​

  WereWolf's Sword

  [​IMG]

  Sword
  AR: 30
  ATK: 225
  Human Damage: +15%

  Mark of the Hunt : WereWolf - 50
  Pure Aidanium - 300
  Pure Ionium - 300
  Cast iron - 58
  Solvent - 10


  WereWolf's Shield

  [​IMG]

  Shield
  DEF: 25
  Human Damage Reduction: 5%

  Mark of the Hunt : WereWolf - 50
  Pure Etretanium - 300
  Pure Quartz - 300
  Cast iron - 58
  Solvent - 10


  WereWolf's Dagger

  [​IMG]

  Dagger
  AR: 30
  ATK: 168
  Lifesteal: 5%

  Mark of the Hunt : WereWolf - 50
  Pure Ionium - 300
  Pure Aidanium - 300
  Cast iron - 58
  Solvent - 10


  WereWolf's Rifle

  [​IMG]

  Rifle
  AR: 30
  ATK: 359
  Human Damage: +15%

  Mark of the Hunt : WereWolf - 50
  Pure Aidanium - 300
  Pure Etretanium - 300
  Cast iron - 58
  Solvent - 10


  WereWolf's Axe

  [​IMG]

  Blunt
  AR: 30
  ATK: 239
  Human Damage: +15%

  Mark of the Hunt : WereWolf - 50
  Pure Etretanium - 300
  Pure Ionium - 300
  Cast iron - 58
  Solvent - 10
   
 2. lina_angel

  lina_angel Alone In The Dark Darkness... GVN Veteran Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  29/9/04
  Bài viết:
  2,224
  Nơi ở:
  DoTa of warcraft
  Kobold Series​

  Released in v3.0.6 (Non Recipes)​

  Kobold's Dagger

  [​IMG]

  Dagger
  AR: 31
  ATK: 174

  Kobold's Sword

  [​IMG]

  Sword
  AR: 31
  ATK: 232

  Kobold's Bone Sword

  [​IMG]

  Sabre
  AR: 31
  ATK: 283

  Kobold's Axe

  [​IMG]

  Blunt
  AR: 31
  ATK: 246

  Kobold's Torchlight

  [​IMG]

  Blunt
  AR: 31
  ATK: 246

  Kobold's Shield

  [​IMG]

  DEF: 25


  WereBear Series​

  Released in v3.0.6 (Non Recipes)​

  WereBear's Poleaxe

  [​IMG]

  Polearm
  AR: 31
  ATK: 326

  WereBear's Moring Star

  [​IMG]

  Polearm
  AR: 31
  ATK: 326

  WereBear's Mace

  [​IMG]

  Blunt
  AR: 31
  ATK: 246

  Dullahan Series - Ghost Stories Series​

  Released in v3.0.6 (Non Recipes)​

  Dullahan's Sword

  [​IMG]

  Sword
  AR: 31
  ATK: 232

  Dullahan's Claymore

  [​IMG]

  Sword
  AR: 31
  ATK: 232

  Dullahan's Halberd

  [​IMG]

  Polearm
  AR: 31
  ATK: 326

  Dullahan's Pistol

  [​IMG]

  Pistol
  AR: 31
  ATK: 261

  Dullahan's Shield

  [​IMG]

  Shield
  DEF: 25


  Constellation Series​


  The Shrewd of Altair

  [​IMG]

  Sword
  AR: 33
  ATK: 246


  The Purity of Aldebarn

  [​IMG]

  Rapier
  AR: 33
  ATK: 207


  The Will of Acubens

  [​IMG]

  Sabre
  AR: 33
  ATK: 300


  The Passion of Regulus

  [​IMG]

  Great Sword
  AR: 33
  ATK: 458


  The Leadership of Hamal

  [​IMG]

  Polearm
  AR: 33
  ATK: 382


  The Impulse of ReAlgedi

  [​IMG]

  Dagger
  AR: 33
  ATK: 184


  The Delusion of Karas

  [​IMG]

  Main Gauche
  AR: 33
  ATK: 184


  The Riposte of Arachne

  [​IMG]

  Shield
  DR: 2
  DEF: 32


  The Wits of Gemini

  [​IMG]

  Knuckle
  AR: 33
  ATK: 200


  The Balance of Libra

  [​IMG]

  Gaiter
  AR: 33
  ATK: 161
  DEF: 8


  The Intuition of Al Rischa

  [​IMG]

  Pistol
  AR: 33
  ATK: 277


  The Tempest of Aquarius

  [​IMG]

  Rifle
  AR: 33
  ATK: 392


  The Blunder of Lykaon

  [​IMG]

  Shotgun
  AR: 33
  ATK: 269


  The Relief of Deneb

  [​IMG]

  Cannon
  AR: 33
  ATK: 531


  The Judgment of Bynw

  [​IMG]

  Staff
  AR: 33
  ATK: 308


  The Fire of Palermp

  [​IMG]

  Bracelet of Fire
  AR: 33
  ATK: 277


  The Ice of Sualocin

  [​IMG]

  Bracelet of Ice
  AR: 33
  ATK: 277


  The Lightning of Rotanev

  [​IMG]

  Bracelet of Lightning
  AR: 33
  ATK: 277


  The Delphinus

  [​IMG]

  LOE
  AR: 31
  ATK: 261


  The Howl of Callisto

  [​IMG]

  Blunt
  AR: 33
  ATK: 261


  The Insight of Antares

  [​IMG]

  Javelin
  AR: 33
  ATK: 277


  The Criticism of Spica

  [​IMG]

  Lute
  AR: 33
  ATK: 269


  The Accuracy of Pegasus

  [​IMG]

  Crossbow
  AR: 33
  ATK: 369


  Trump Series​


  cái này là Unique series.
  ATK 30% Up
  ATK Speed 20% Up
  Attack Rating +1


  LA EMPERADOR

  [​IMG]

  Sword
  AR: 30
  ATK: 225


  LA TORRE

  [​IMG]

  Rapier
  AR: 30
  ATK: 190


  EL ERMITANO

  [​IMG]

  Sabre
  AR: 30
  ATK: 274


  LA JUSTICIA

  [​IMG]

  Great Sword
  AR: 30
  ATK: 418


  LA MUERTE

  [​IMG]

  Polearm
  AR: 30
  ATK: 349


  EL COLGADO

  [​IMG]

  Dagger
  AR: 30
  ATK: 168
   
 3. lina_angel

  lina_angel Alone In The Dark Darkness... GVN Veteran Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  29/9/04
  Bài viết:
  2,224
  Nơi ở:
  DoTa of warcraft
  LA RUEDA DE LA FORTUNA

  [​IMG]

  Main Gauche
  AR: 30
  ATK: 168


  LA TEMPLANZA

  [​IMG]

  Shield
  DR: 1
  DEF: 29

  DEF 10
  Block 10
  Defense Rating +1


  LA LUNA

  [​IMG]

  Knuckle
  AR: 30
  ATK: 183


  LA ESTRELLA

  [​IMG]

  Gaiter
  AR: 30
  ATK: 147
  DEF: 7


  EL DIABLO

  [​IMG]

  Pistol
  AR: 30
  ATK: 253


  LA EMPERATRIZ

  [​IMG]

  Rifle
  AR: 30
  ATK: 359


  LOS ENAMORADOS

  [​IMG]

  Shotgun
  AR: 30
  ATK: 246


  EL CARRO

  [​IMG]

  Cannon
  AR: 30
  ATK: 485


  EL MAGO

  [​IMG]

  Staff
  AR: 30
  ATK: 281


  EL SOL

  [​IMG]

  LOE
  AR: 28
  ATK: 237


  LA SUMA SACERDOTISA

  [​IMG]

  Blunt
  AR: 30
  ATK: 239


  EL JUICIO

  [​IMG]

  Javelin
  AR: 30
  ATK: 253


  LA FUERZA

  [​IMG]

  Bayonet
  AR: 30
  ATK: 359


  EL SUMO SACERDOTE

  [​IMG]

  Lute
  AR: 30
  ATK: 246


  EL LOCO

  [​IMG]

  Crossbow
  AR: 30
  ATK: 337


  Để update thêm nữa , dạo này lười quá zzzz
   
 4. lina_angel

  lina_angel Alone In The Dark Darkness... GVN Veteran Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  29/9/04
  Bài viết:
  2,224
  Nơi ở:
  DoTa of warcraft
  katovic Series ( tất cả AR và DR = 25 -_-)

  [​IMG]

  Moving clockwise,Starting frm la ventisca

  La Ventisca
  [​IMG]

  Conflamme
  [​IMG]

  Crystallin
  [​IMG]

  Elgum Spear
  [​IMG]

  Fleudilis
  [​IMG]

  Glacial Eglanche n Glacial Rosette
  [​IMG]

  Pendera Jacket & Le Conjelable
  [​IMG]

  Gaiters of Yeti
  [​IMG]

  Knuckles of Yeti
  [​IMG]
   
 5. lina_angel

  lina_angel Alone In The Dark Darkness... GVN Veteran Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  29/9/04
  Bài viết:
  2,224
  Nơi ở:
  DoTa of warcraft
  Dragon series ( Ar 32)

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  [​IMG]
   
 6. longdang35

  longdang35 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  26/8/06
  Bài viết:
  25
  cho tui hỏi một tí cái Dragon Heart kiếm đâu ra vậy?:(:(
   
 7. SertaKudo's

  SertaKudo's Mayor of SimCity GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  4/11/06
  Bài viết:
  4,474
  Nơi ở:
  Bình Thạnh
  đẹp quá =(( biết bao giờ mới sở hữu đc 1 cây như thế
   
 8. handbagsAAAA

  handbagsAAAA Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/5/09
  Bài viết:
  3
  Offer high quality fake Wallet, 7-days money back guarantee your 100% satisfactionCode:A26717 Retail119 wholesale: $59 This is the Wallet that goes with this year's hottest bag.The Chanel Cambon Multipocket Reporter Bag or the Chanel Bowling Bag.Only the finest lambskin was used in making this gorgeous purse.The wallet is a black quilted soft lambskin leather,with a large black shiny CC logo on side. - 100% Lambskin Genuine Leather with snake CC's - 8 credit card slots - 2 Bill compartments - Zipper coin compartment - Zipper engraved with CHANEL & CC - Hot beige leather Interior with CC logo - All hardware engraved with Chanel and in silver stone. Made In France Size: 7.5" x 4.0" (L4 x H10 CM) Colors available: Beige,Black,White and Pink This wallet comes with: Chanel Gift Box authenticity card (with hologram serial number that is the same as the interior serial number),dust bag,and care booklet. Chanel Cambon Line Long Wallet Black/Snake CC's
   
 9. lantis999

  lantis999 Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  3/11/06
  Bài viết:
  3,403
  Lina cho hỏi là bộ chess và Serpent bán ở Bahamas tức là "Bán nguyên cái hay chỉ bán công thức"? Mà nếu bán công thức thì Lina cho hỏi luôn l2 mấy cái như Dragon Heart và Chess kiếm ở đâu ?_?
   
 10. long_kiếm_phi

  long_kiếm_phi Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  4/10/03
  Bài viết:
  115
  Nơi ở:
  legendary land
  làm xong chuỗi quest bahama thì mua đc recipe, dragon heart drop từ boss ( super super rare =)) ) old chess piece drop từ boss & mini boss hoặc bahama underground cave :D
   
 11. LêThiênHồng

  LêThiênHồng Granado Espada Moderator GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  3/11/06
  Bài viết:
  3,706
  Nơi ở:
  GranadoEspada
  về sau có mấy kiểu tóc thời trang đẹp quá :D
   
 12. LouisNguyen

  LouisNguyen Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  22/8/09
  Bài viết:
  0
  Lina Cho mình hỏi Bộ Trump Serial ở đâu có vậy hoặc mua rec thì mua o đâu :)
   
 13. maphong12

  maphong12 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  29/11/07
  Bài viết:
  1
  mấy cái rec golden series kiếm đâu ra vậy ? chỉ mình với mình muốn chế mấy cái nắm đấm với nẹp chân chơi :)
   
 14. hamhuong8888

  hamhuong8888 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  6/4/10
  Bài viết:
  0
  =((có nhiều thwus mình chưa nhìn thấy bao h
   
 15. dongconon

  dongconon Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  15/2/10
  Bài viết:
  40
  mơ ước quá .
   
 16. FFLeader

  FFLeader The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  25/6/03
  Bài viết:
  2,419
  vô MM kiếm dễ nhất hoặc mua cái đã craft sẵn sướng hơn, HV bán đầy
   

Chia sẻ trang này