Poll Results: Theo bạn, bài dự thi nào nhiều xúc cảm và hay nhất?

Members who voted for '20 . NoctisLuciss - 26-10-2007'