Poll Results: Theo bạn, bài dự thi nào nhiều xúc cảm và hay nhất?

Members who voted for '24 . Max[SaD] - THÔI...EM ĐI RỒI !'