Poll Results: Theo bạn, bài dự thi nào nhiều xúc cảm và hay nhất?

Members who voted for '25 . chanqua12369874 - Watashi no ai no tegami - Letter for my love'