Poll Results: Theo bạn, bài dự thi nào nhiều xúc cảm và hay nhất?

Members who voted for '26 . anti_intermilan - Imagine... when I die'