Poll Results: Theo bạn, bài dự thi nào nhiều xúc cảm và hay nhất?

Members who voted for '29 . Lmman - Lá thư gửi qua nửa vòng trái đất'