Cheat the sims 2.

Thảo luận trong 'Thư viện' bắt đầu bởi Little_Girl, 12/12/12.

 1. Little_Girl

  Little_Girl (ღ˘⌣˘ღ ) Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  23/2/12
  Bài viết:
  5,302
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh City
  _Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + C để mở cheat box.
  _Hoặc dùng cheat help_all có đầy đủ đây chỉ là dịch ra Tiếng Việt

  The Sims 2
  Kaching: Thêm §1000 vào ngân sách gia đình.

  Motherlode: Thêm §50000 vào ngân sách gia đình.

  Moveobjects on/off: Di chuyến các object ở bất cứ đâu trong lot (áp dụng cho cả sim).

  Aging -on/-off: Sim sẽ không bị già đi.

  StretchSkeleton (số): Làm cho sim cao hơn hoặc thấp đi. Mặc định chiều cao của sim là 1.

  intProp maxNumOfVisitingSims #: Cho phép mời nhiều sim hơn đến party hay nhiều sim xuất hiện ở community lot. Đánh cheat ở neighborhood. # là số sims tối đa có thể mời.

  boolProp snapObjectsToGrid true/false: False: cho phép đặt các object không cần phải theo các đường kẻ.

  boolProp testingCheatsEnabled true/false: khi vào Create-A-Sim nhấn Shift+N để mở và Shift+M để tắt các skin và các trang phục ẩn.

  boolprop constrainFloorElevation true/false: False: có thể nâng lên hay hạ xuống phần nền mà trên đó có xây tường, lát gạch hay có các objects.

  boolProp simShadows true/false: Bật/tắt bóng của sim.

  floatProp tvVolume [0.0-1.0]: Tăng hay giảm âm lượng của TV. Mặc định 0.5

  boolprop unevenTilesFloorable true/false: True: có thể lát gạch ở các sườn dốc.

  twinsforce : cheat giúp sims sinh đôi

  clear : xóa các cheat vừa đánh

  social_debug : biết trước điều gì sẽ xảy ra nếu làm hành động đó ( như hug thì sẽ bị đập hay là tăng đểm quan hệ í mà )

  unlockCareerRewards : mở khóa hết tất cả đồ đạc trong job rewards  The sims 2: University
  boolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false: True: có thể xoay các object 1 góc 45 độ bằng phím “<” hay “>”.

  setHighestAllowedLevel [#]: # là số tầng mà bạn có thể xây được trong lot. Mặc định là 5 tầng.

  boolProp dormSpecificToolsDisabled true/false: Cho phép sử dụng build/buy mode trong dorm lot.

  changeLotZoning [residential | community | greek | dorm | secretsociety]: Chuyển đổi các dạng của lot.  The sims 2: NightLife
  familyfunds [Familyname] #: Thêm hay giảm ngân sách của 1 gia đình. Vd: “familyfunds Johns +1000” là thêm 1000 vào gia đình Johns.

  roofslopeangle [15-75]: Thay đổi độ dốc của tất cả mái nhà trong lot.

  unlockCareerRewards: Mở tất cả career rewards của sim.

  MaxMotives: Tăng tất cả need của sim lên tối đa.

  aspirationPoints #: Thêm vào # điểm aspiration của sim.

  lockAspiration on/off: Khóa aspiration hiện tại của tất cả các sim trong lot.

  aspirationLevel [0-5]: Thay đổi mức aspiration. 0 là thấp nhất và 5 là mức platinum.

  agesimscheat on/off: Thêm mục “set age” vào menu của sim. Khi click vào sim, bạn có thể chọn độ tuổi cho sims đó.  The sims 2: Open for Business
  AddneighbortoFamilycheat on/off: Click vào 1 sims khác sẽ có thêm mục “Add Sim to family” cho phép chuyển sim đó vào gia đình của sim bạn đang chơi.

  Forcetwins: Làm cho sim sinh đôi.

  Sethour [0-23]: Điều chỉnh thời gian trong ngày.

  Plumbbobtoggle on/off: Làm viên pha lê trên đầu sim biến mất.

  Nhấn Ctrl + Alt trong khi đang chọn 1 object: Cho phép gắn nhiều object lên cùng 1 bức tường.  The Sims 2: Pets
  boolprop ControlPets on/off: cho phép điều khiển thú nuôi.

  boolprop petactioncancel true/false: True: cho phép bạn chấm dứt hành động của vật nuôi.

  boolprop disablepuppykittenaging true/false: True: làm cho chó con và mèo con không lớn lên.

  boolprop ShowCatalogePFlags true/false: True: khi click vào để xem chi tiết các object sẽ cho biết object đó thuôc exp nào.

  DeleteAllWalls: xóa toàn bộ tường trong lot.

  individualroofslopeangle [15-75]: cho phép bạn thay đổi độ dốc của từng mái nhà khác nhau trong lot. Cách sử dùng: sau khi đã đánh code với độ dốc mong muốn=>bạn vào Roof Types Panel=>chọn 1 dạng mái=>nhấn và giữ Ctrl+Alt sau đó double click vào mái mà bạn muốn đổi. Có 1 lưu ý nhỏ là sau khi bạn exit hay save rồi ra neighborhood thì các mái nhà trở về dạng mặc định


  The Sims 2: Seasons
  bugJarTimeDecay on/off: Chuyển sang off sẽ làm cho những con đom đóm bị bắt không bị chết (tức chúng luôn phát sáng).

  Lot cheat
  boolprop lotWater true/false: False: ẩn toàn bộ nước trong lot.

  boolprop lotTerrainPaints true/false: False: ẩn toàn bộ các terrain trong lot.

  boolprop showFloorGrid true/false: Hiện/ẩn các đường kẻ ô trong build hay buy mode.

  boolprop objectShadows true/false: False: tắt toàn bộ bóng của các object ở bên ngoài căn nhà.

  boolProp guob true/false: False: tắt toàn bộ bóng của các object ở bên trong căn nhà.

  boolprop locktiles true/false: False: bạn có thể lát gạch ở ngoài lot (vd như trên đường đi).

  boolprop renderSelectedSimLevel true/false: True: bạn chỉ có thể thấy được tầng mà sim đang được chọn, các tầng khác khi đó sẽ biến mất.

  deleteAllCharacters: Xóa tất cả sim trong neighbourhood.

  TerrainType desert/temperate/dirt/concrete: Chuyển đổi giữa các dạng đất.

  boolprop carsCompact true/false: True: xe trong Nhood chi tiết hơn.

  boolprop ShowLotPackageFilename true/false: Làm hiện tên file của căn nhà khi bạn di chuyển chuột vào lot đó.

  boolprop nhoodWaterReflection true/false: Bật/tắt hiệu ứng phản chiếu của nước.

  boolProp carsOnRight true/false: Xe trong Nhood di chuyển bên trái hay bên phải đường đi.  [spoil]Unlock Pet Code
  Mỗi khi pet được lên chức, game sẽ thưởng cho bạn 1 kiểu skin hay 1 kiểu vòng cổ cho vật nuôi. Nếu không đủ kiên nhẫn để cho vật nuôi lên chức đủ 46 lần thì bạn hãy vào mục option, click vào icon hình chìa khóa và nhập các code sau vào để unlock toàn bộ các reward.
  TB6IPB1IAFDMRIQT6DG Bandit Cat
  EEGJ2YRQZQARQ9QHA64 hay ZZZ11ZZQHQAAQ91ZB1A Bandit Mask for dogs.
  EEGJ2YRQZZ1IQ9QHA64 Black Dot Collar
  ZZZ11ZZZ9QAAQ91ZB1A Black Smiley Collar
  ZZZ11ZZZHZ11Z91ZB1A Blue Bones Collar
  ZZZ11ZZZHZ1AQ91ZB1A hay ZZZ11ZZZHQ11Q91ZB1A Blue Camouflage Collar
  EEGJ2YRQZZAIQ9QHA64 Blue Cats
  EEGJ2YRQQQ1IZ9QHA64 Blue Fur
  ZZZ11ZZQHQ11Q91ZB1A hay EEGJ2YRQZQ1IQ9QHA64 Blue Star Collar
  ZZZ11ZZZ9Q11Q91ZB1A Cat Collar Black Dot
  EEGJ2YRQQZ1RQ9QHA64 Cat Collar Black Smiley
  EEGJ2YRQZZARQ9QHA64 Cat Collar Blue Bones
  ZZZ11ZZZHQ11Q91ZB1A Cat Collar Blue Camo
  EEGJ2YRQQZ1IZ9QHA64 Cat Collar Blue Star
  EEGJ2YRZQZAIQ9QHA64 Cat Collar Green Flower
  EEGJ2YRZQZ1IQ9QHA64 Cat Collar Navy Hearts
  EEGJ2YRQQZAIQ9QHA64 Cat Collar Orange Diagonal
  EEGJ2YRQQQARQ9QHA64 Cat Collar Pink Vertical Stripes
  EEGJ2YRQQQ1RQ9QHA64 Cat Collar White Paws
  EEGJ2YRZZQ1IZ9QHA64 Cat Collar White Zebra Stripe
  EEGJ2YRQQQAIQ9QHA64 Deep Red Cats
  ZZZ11ZZQHQ1AQ91ZB1A hay EEGJ2YRQZQ1RQ9QHA64 Deep Red Fur
  TB6IPB1R1FDMRIQT6DG Get Star the Dalmaton
  EEGJ2YRQZQ1IZ9QHA64 Goofy Cats
  ZZZ11ZZZHZAAQ91ZB1A Goofy Fur
  ZZZ11ZZZ9QA1Z91ZB1A Green Cats
  EEGJ2YRQZZ1RQ9QHA64 Green Flower Collar
  EEGJ2YRQZQAIQ9QHA64 Green Fur
  EEGJ2YRZZQ1RQ9QHA64 Light Green Cats
  ZZZ11ZZZ9Q1AQ91ZB1A Light Green Fur
  EEGJ2YRQQZ1IQ9QHA64 Navy Hearts Collar
  ZZZ11ZZZHQA1Q91ZB1A Neon Green Cats
  ZZZ11ZZZ9QA1Q91ZB1A Neon Green Fur
  EEGJ2YRQQQAIZ9QHA64 Neon Yellow
  EEGJ2YRZZQARQ9QHA64 Neon Yellow Cats
  EEGJ2YRZQZ1IZ9QHA64 Orange Diagonal Stripes Collar
  YYY11WW9ZQAIH93ZA62 Panda Coat Marking for Cats
  EEGJ2YRQZZ1IZ9QHA64 Pink Cats
  EEGJ2YRZQZ1RQ9QHA64 Pink Fur
  ZZZ11ZZZHZA1Q91ZB1A Pink Vertical Stripes Collar
  EEGJ2YRQQZARQ9QHA64 Purple Cats
  EEGJ2YRQQZAIZ9QHA64 Purple Fur
  EEGJ2YRZQZAIZ9QHA64 Star Coat Markings
  ZZZ11ZZZ9Q11Z91ZB1A White Paws Collar
  ZZZ11ZZZHZ11Q91ZB1A White Zebra Collar
  EEGJ2YRZZQAIZ9QHA64 Zebra Stripes[/spoil]

  Hướng dẫn cái cheat All menu on

  [spoil]Cheat này có công dụng là hiện ra tất cả các menu khi bạn click vào sim hay vào bất kỳ một đồ vật nào đó.
  VD khi bạn click vào sim bạn sẽ thấy có nhiều menu hiện ra yêu cầu sim phải làm, kể cả mấy hành động ít gặp như ôm cái bao tải ru ru như ru em bé hay đứng giơ ống bơ ngoài đường để xin tiền, tập Yoga... như đoạn video mở đầu Sims
  Đặc biệt cheat này rất tốt khi xử lý về các mối quan hệ. Bạn muốn teen của mình cưới có tổ chức đàng hoàng với một teen khác hay một adult, thậm chí elder, hay muốn sim của mình kiss romantic chẳng hạn với một adult... thì đều được hết, vì nó là "all menus" mà, tất cả các menu có thể có trong The sims thì nó đều hiện ra hết.
  Hay khi bạn ấn vào ghế salon thì ngoài mấy cái sit, nap,... nó còn hiện lên cả cái để cho sim ngồi ngủ gật trên ghế nữa (quên mất tiếng anh nó là gì roài..)
  Để sử dụng được cheat này, bạn cần phải có cheat boolProp testingCheatsEnabled true ở sẵn trong máy, khi khởi động là có luôn thì mới dùng được. Đây là các bước làm:
  B1: Vào ổ mà bạn cài The sims 2
  VD: E:\EA GAMES\The sims 2\TSData\Res\Config
  Chú ý nếu bạn có cài các bản ep thì thay The sims 2 bằng tên bản ep mới đó
  VD: E:\EA GAMES\The Sims 2 Pets\TSData\Res\Config

  B2: Bạn sẽ nhìn thấy file GlobalProps.xml. Click chuột phải và chọn Edit, file sẽ mở lên bằng notepad.

  B3: Bạn kéo xuống một chút và sẽ nhìn thấy 2 dòng này:

  Mã:
  [SIZE=3]<AnyBoolean key="allowCustomContent" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
      <AnyBoolean key="animationLOD" type="0xcba908e1">false</AnyBoolean>[/SIZE]
  B4: Bạn chèn dòng sau vào giữa 2 dòng trên:

  Mã:
  [SIZE=3]<AnyBoolean key="testingCheatsEnabled" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>[/SIZE]
  Nếu muốn chắc ăn thì bạn hãy tạo một bản copy để lỡ có làm sai thì cũng có cái để thay thế
  Đây là kết quả:

  Mã:
  [SIZE=3]<AnyBoolean key="allowCustomContent" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
      <AnyBoolean key="testingCheatsEnabled" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
      <AnyBoolean key="animationLOD" type="0xcba908e1">false</AnyBoolean>[/SIZE]
  B5: Chọn File/ Save và tắt file đó đi.
  Xong rồi đó, bây h bạn chỉ cần vào game và đánh cheats allmenus on.
  Nếu ko muốn dùng nữa thì đánh allmenus off.
  Có một điều tiện lợi là khi bạn làm theo 5 bước trên thì cheat boolProp testingCheatsEnabled cũng mặc định luôn khi khởi động sim. Vì vậy cứ thử shilf click vào sim xem sao.[/spoil]

  - Do lỡ tay move bài cheat sims 2 vào topic rác nên giờ mò mãi ko ra, phải tìm lại từ các trang khác :8cool_cry:
   
  Last edited by a moderator: 12/8/14
 2. Dark Serge

  Dark Serge Chánh đề hạt

  Tham gia ngày:
  5/6/11
  Bài viết:
  921
  Nơi ở:
  HCM
  trong box Dark nhớ có 1 cái rồi ấy nhỉ :s
   
 3. Little_Girl

  Little_Girl (ღ˘⌣˘ღ ) Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  23/2/12
  Bài viết:
  5,302
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh City
  ^ Bữa del nhầm topic đó nên giờ mới lập lại á ;;)
   
 4. ericos

  ericos Zsukala Thành viên BQT Moderator

  Tham gia ngày:
  3/3/12
  Bài viết:
  12,683
  Sao mi ko up cái hướng dẫn sài all menus gái nhỏ :8cool_amazed:
   
 5. diepthuyvy

  diepthuyvy Đô chỉ huy sứ

  Tham gia ngày:
  16/1/12
  Bài viết:
  4,510
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Đây để ta up cho, gái nhỏ chèn vô #1 đi :5cool_big_smile:

  Cheat này có công dụng là hiện ra tất cả các menu khi bạn click vào sim hay vào bất kỳ một đồ vật nào đó.
  VD khi bạn click vào sim bạn sẽ thấy có nhiều menu hiện ra yêu cầu sim phải làm, kể cả mấy hành động ít gặp như ôm cái bao tải ru ru như ru em bé hay đứng giơ ống bơ ngoài đường để xin tiền, tập Yoga... như đoạn video mở đầu Sims
  Đặc biệt cheat này rất tốt khi xử lý về các mối quan hệ. Bạn muốn teen của mình cưới có tổ chức đàng hoàng với một teen khác hay một adult, thậm chí elder, hay muốn sim của mình kiss romantic chẳng hạn với một adult... thì đều được hết, vì nó là "all menus" mà, tất cả các menu có thể có trong The sims thì nó đều hiện ra hết.
  Hay khi bạn ấn vào ghế salon thì ngoài mấy cái sit, nap,... nó còn hiện lên cả cái để cho sim ngồi ngủ gật trên ghế nữa (quên mất tiếng anh nó là gì roài..)
  Để sử dụng được cheat này, bạn cần phải có cheat boolProp testingCheatsEnabled true ở sẵn trong máy, khi khởi động là có luôn thì mới dùng được. Đây là các bước làm:
  B1: Vào ổ mà bạn cài The sims 2
  VD: E:\EA GAMES\The sims 2\TSData\Res\Config
  Chú ý nếu bạn có cài các bản ep thì thay The sims 2 bằng tên bản ep mới đó
  VD: E:\EA GAMES\The Sims 2 Pets\TSData\Res\Config

  B2: Bạn sẽ nhìn thấy file GlobalProps.xml. Click chuột phải và chọn Edit, file sẽ mở lên bằng notepad.

  B3: Bạn kéo xuống một chút và sẽ nhìn thấy 2 dòng này:

  Mã:
  [SIZE=3]<AnyBoolean key="allowCustomContent" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
      <AnyBoolean key="animationLOD" type="0xcba908e1">false</AnyBoolean>[/SIZE]
  B4: Bạn chèn dòng sau vào giữa 2 dòng trên:

  Mã:
  [SIZE=3]<AnyBoolean key="testingCheatsEnabled" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>[/SIZE]
  Nếu muốn chắc ăn thì bạn hãy tạo một bản copy để lỡ có làm sai thì cũng có cái để thay thế
  Đây là kết quả:

  Mã:
  [SIZE=3]<AnyBoolean key="allowCustomContent" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
      <AnyBoolean key="testingCheatsEnabled" type="0xcba908e1">true</AnyBoolean>
      <AnyBoolean key="animationLOD" type="0xcba908e1">false</AnyBoolean>[/SIZE]
  B5: Chọn File/ Save và tắt file đó đi.
  Xong rồi đó, bây h bạn chỉ cần vào game và đánh cheats allmenus on.
  Nếu ko muốn dùng nữa thì đánh allmenus off.
  Có một điều tiện lợi là khi bạn làm theo 5 bước trên thì cheat boolProp testingCheatsEnabled cũng mặc định luôn khi khởi động sim. Vì vậy cứ thử shilf click vào sim xem sao.
   
 6. AnyamotoAiji

  AnyamotoAiji Chỉ huy sứ đồng tri

  Tham gia ngày:
  17/2/13
  Bài viết:
  2,500
  bạn ơi nếu có hình thì bạn úp lun để dễ làm nhé bạn , tại mình chưa bao giờ thử nên hem dám mò ấy mà phiền bạn giúp tớ 1 lần nữa nha úp hình lên có gì dễ làm hơn hi :D
   
 7. diepthuyvy

  diepthuyvy Đô chỉ huy sứ

  Tham gia ngày:
  16/1/12
  Bài viết:
  4,510
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Tức là để có cheat allmenus on thì việc đầu tiên phải làm là cần có cheat boolProp testingCheatsEnabled true ở sẵn trong game, khi bật game ra là cái cheat này tự có lun, ko cần phải chỉnh. Để làm cho cheat boolProp testingCheatsEnabled true mặc định sẵn thì phải làm theo các công đoạn trên. Làm xong thì vào game chỉnh thử allmenus on thử xem ;) Giờ mình cũng chưa có cài The Sims 2, còn bận nhiều việc bên box kia wá :D
   

Chia sẻ trang này