Poll Results: Có cách ly tiếp tục sau 15/4 hay ko

Members who voted for 'Có'