Dự Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi iceteamatlanh, 26/6/09.

 1. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Đặc điểm:
  Vị trí địa lý:
  - Bắc tiếp giáp U Châu.
  - Tây tiếp giáp Bình Châu.
  - Nam tiếp giáp Thanh Châu.
  - Đông tiếp giáp biển.


  CÁC QUEST TRONG KHU VỰC


  Mã:
  [CENTER][URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652239&postcount=16"][COLOR="red"]Bái đấu duyên thọ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11650825&postcount=3"][COLOR="red"]bảo tàng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651064&postcount=6"][COLOR="red"]bị tập kích[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652104&postcount=13"][COLOR="red"]biết chọn nhân tài[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651780&postcount=11"][COLOR="red"]bình định Bình Châu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652254&postcount=17"][COLOR="red"]Bình Minh Ở Tã Mã Đài[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651064&postcount=6"][COLOR="red"]căn bệnh lâu năm[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663689&postcount=40"][COLOR="red"]chữa trị thương[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663933&postcount=47"][COLOR="red"]Công phá Cự Thành[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651107&postcount=7"][COLOR="red"]cứu mẹ Triệu Vân[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11664417&postcount=51"][COLOR="Red"]Cứu viện Trương Bào[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651780&postcount=11"][COLOR="Red"]đại chiến Bột Hải[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651780&postcount=11"][COLOR="red"]đại thắng Bạch Lang[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663665&postcount=39"][COLOR="red"]đấu mưu trí[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663590&postcount=35"][COLOR="red"]Đầu não khăn vàng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11650825&postcount=3"][COLOR="red"]di trí của Trương Giác[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663820&postcount=41"][COLOR="Red"]Đoạt bảo khí tế đàn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663624&postcount=37"][COLOR="red"]đưa thư cho Tào Trực[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11650751&postcount=2"][COLOR="Red"]Gia nhập doanh trại[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11653777&postcount=24"][COLOR="red"]giải cứu Bắc Hải[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651150&postcount=9"][COLOR="red"]giải cứu nạn nhân Lạc Hải[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11653809&postcount=25"][COLOR="red"]Giới thiệu Khổng Minh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11650956&postcount=5"][COLOR="red"]giúp đỡ phu khuôn vác[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11650883&postcount=4"][COLOR="red"]Giúp Hàn Phúc[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663567&postcount=34"][COLOR="red"]giúp Lưu Bình Nguyên[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663634&postcount=38"][COLOR="red"]giúp Lý Lang[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663925&postcount=46"][COLOR="red"]Giúp ông Trịnh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663390&postcount=27"][COLOR="red"]hộ tống Lưu Ngu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651337&postcount=10"][COLOR="red"]kết giao Triệu Vân[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11664417&postcount=51"][COLOR="red"]Khó khăn của Trương Lương[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663280&postcount=26"][COLOR="red"]Kịch Tả Từ Tào Tháo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11653302&postcount=21"][COLOR="Red"]Kiến An Thất Tử[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663939&postcount=48"][COLOR="red"]Kỳ Châu trà điểm[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651107&postcount=7"][COLOR="red"]làm quen Triệu Tử Long[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663978&postcount=49"][COLOR="red"]Linh dược rằm tháng 7[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651064&postcount=6"][COLOR="red"]mật lệnh Trương Lỗ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651337&postcount=10"][COLOR="Red"]mưu Công Tôn Trâm[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651134&postcount=8"][COLOR="red"]Nguyệt Lão thử thách[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652324&postcount=18"][COLOR="red"]Nhan Lương, Văn Xú[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663512&postcount=32"][COLOR="red"]nhiệm vụ của Bác Vương[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652104&postcount=13"][COLOR="red"]Nơi Thái Văn Cơ trở về[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652167&postcount=14"][COLOR="red"]phản loạn âm dương sư[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652424&postcount=19"][COLOR="red"]sự nhìn đời của Tào Bí[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652199&postcount=15"][COLOR="red"]sự tưởng nhớ của Tào Trực[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663608&postcount=36"][COLOR="red"]Tả Từ gọi thạch[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663427&postcount=30"][COLOR="red"]Tam đệ Nghiệp Thành[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651064&postcount=6"][COLOR="red"]Tâm nguyện A Toàn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663403&postcount=28"][COLOR="red"]Tâm nguyên kẻ gian hùng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11650883&postcount=4"][COLOR="red"]tấn công hoàng cung[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663498&postcount=31"][COLOR="Red"]Tào Bí đoạt Ân Phục[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663880&postcount=44"][COLOR="red"]thách thức lôi đài[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11653614&postcount=23"][COLOR="red"]Thi bắn tên đoạt áo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11664417&postcount=51"][COLOR="red"]Thiên sư quy ẩn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663853&postcount=43"][COLOR="red"]tìm cháu của bà Lưu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663907&postcount=45"][COLOR="red"]Tìm con mèo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663843&postcount=42"][COLOR="red"]tìm kẻ trộm[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663519&postcount=33"][COLOR="red"]tìm ngựa giúp Vệ Chi[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11651937&postcount=12"][COLOR="red"]trận chiến Bác Vọng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11650956&postcount=5"][COLOR="red"]Trận đấu lôi đài ngầm[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652515&postcount=20"][COLOR="red"]truy kích chiến Trường Bản[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11664470&postcount=52"][COLOR="red"]Tướng quân cởi giáp[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11664052&postcount=50"][COLOR="red"]Tuyệt sắc dẫn đến tai hoạ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11652104&postcount=13"][COLOR="red"]Văn Cơ quy Hán[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663280&postcount=26"][COLOR="red"]Vở kịch Tào Tháo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11653448&postcount=22"][COLOR="red"]Vũ Nam tái phá Lưu Bị [/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663416&postcount=29"][COLOR="red"]xây đài Đổng Tước[/COLOR][/URL][/CENTER]
  [​IMG]

  Động Triều Ca
  Địa huyệt Cự Lộc tầng 1
  Địa huyệt Cự Lộc tầng 2
  Địa huyệt Cự Lộc tầng 3
   
 2. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Gia nhập doanh trại.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: nếu về sau trận hình Khăn Vàng trở về 0, ta lại tiếp tục đến chỗ binh Khăn Vàng đối thoại thì sẽ được 50 điểm trận hình Khăn Vàng.
  Vật phẩm có được: Khăn Vàng +500 và Khăn Vàng +50
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến tế đàn ở bên trái có một binh Khăn Vàng, đồng ý gia nhập trận hình Khăn Vàng, vào chiến đấu.
  - Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.  Chú ý: sau khi gia nhập khăn vàng, bạn sẽ không làm được chuỗi Q nĐPT và mỗi lần vào thôn Thường Sơn phải qua ải của Triệu Vân. Chi tiết xin tham khảo các Q tương ứng.
   
 3. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: bảo tàng
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: Hỏa Lưu Cân (độ nhanh nhẹn+6, lv15)
  Nhiệm vụ tiếp theo: di trí của Trương Giác
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến sào huyệt của quân Khăn Vàng, ngay tại lối vào động ta bắt gặp ngay Hà Nghi, Triệu Hoành cản lại, sau khi thắng lợi ta có thể vào.
  - Trong động ta sẽ gặp sự cản trở của Trương Lương, vào chiến đấu.
  - Sau khi thắng lợi, tiến tiếp vào bên trong ta gặp tiếp Trương Bảo, vào chiến đấu.
  - Thắng trận tiếp tục đi vào bên trong nữa, tại khúc cua bên trái ta bấm vào hộp châu báu, lúc này Trương Giác hiện ra chiến đấu.
  - Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: di trí của Trương Giác.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ bảo tàng.
  Địa điểm: Dự Châu, Cự Lộc Thành.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Trương Giác.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Ta vào Địa Huyệt Cự Lộc đối thoại với Sĩ Binh bị thương.
  Gần đến cuối động sắp ra khỏi động ta gặp Trương Giác đối thoại với ông ta đồng ý giúp đỡ.
  - Ta theo con đường lúc nãy trở về, giữa đường gặp Quan Vũ đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Quan Vũ, Lưu Bị, Trương Phi, thắng lợi có thể tiếp tục đi.
  Giữa đường ta gặp Huỳnh Cái đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Tổ Mậu, Tôn Kiên, Huỳnh Cái, Trình Phổ, Hàn Đương, thắng lợi tiếp tục đi.
  - Cuối cùng ta gặp Hạ Hầu Đôn đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Tào Tháo, Hạ Hầu Huyên, Hạ Hầu Đôn, Tuân Hoặc, Tuân Du, thắng lợi có thể ra khỏi động.
  - Ta đến Bình Châu Tây Hà Sơn Động, trong động đối thoại với Trương Yến, hứa giúp tìm băng xương hà (người săn gấu - Liêu Đông, có thể làm Q bên Liêu Đông hoặc lượm trong lăng Tần Thủy Hoàng),chí sĩ huyết (Tịnh Võ Quân- Dư Thiệu triệu trạc - Dương Châu) , bùa địa nha (Quân Lầu Thuyền - Trại Tử Song - Dương Châu) mỗi thứ một cái.
  - Ta trở về Địa Huyệt Cự Lộc đối thoại với Trương Giác thì hoàn thành nhiệm vụ.
  [​IMG]
   
 4. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: tấn công hoàng cung.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Hắc Thiết Kiếm (công + 4, độ nhanh nhẹn + 1, lv. 10).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Giúp Hàn Phúc
  Nội dung nhiệm vụ:
  Lúc vào hoàng cung Diệp Thành, tại cửa ta gặp Văn Xú, Nhan Lương, Phùng Kỷ cản trở, thắng lợi ta có thể đi vào.
  Tiến vào bên trong tiếp tục đối thoại với Viên Thiệu, ta sẽ chiến đấu với Viên Thiệu, Viên Thượng, Viên Hy, Viên Đàm, Văn Xú, Nhan Lương.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Giúp Hàn Phúc.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ tấn công hoàng cung.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Đỗ Quyên Vũ (phong + 1).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến đối thoại với Hàn Phúc tại khách sạn ở Diệp Thành, sau đó xảy ra chiến đấu với Quận Đốc Vệ.
  Thắng lợi ta đi đến con đường lớn vào Diệp Thành, ở giữa đường ta sẽ gặp Chu Hán cản trở, vào chiến đấu.
  Thắng trận này ta trở về tìm Hàn Phúc thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: giúp đỡ phu khuôn vác.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: vé đấu lôi đài ngầm.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Trận đấu lôi đài ngầm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tới căn nhà nhỏ gần bức tường bên phải ở Diệp Thành tìm công nhân khuân vác hàng hóa đối thoại, đồng ý giúp anh ta tìm hạt đá bông 2 cái, hạt đá nhỏ 2 cái.
  Thu thập xong giao cho người đó thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Trận đấu lôi đài ngầm
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ phu khuôn vác và trên người có vé đấu lôi đìa ngầm
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành. Ghi Chú: đánh thua ta có thể tiếp tục khiêu chiến.
  Vật phẩm có được: lv 1 : chưa biết, Lv 2: chưa thể nói, Lv 3: chưa thể nói, Lv 4: Dúc Nhật Thủ (trí + 6, lv. 15).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đi đến lôi đài ngầm đối thoại với chủ nhân của lôi đài, người chơi lập tức có thể chọn khiêu chiến lv để chiến đấu từ lv 1 đến lv 4.
   
 6. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Tâm nguyện A Toàn.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Tuyết liên hương.
  Nhiệm vụ tiếp theo: căn bệnh lâu năm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến gần bức tường cửa thành tìm gặp A Toàn đối thoại, đồng ý giúp anh ta, được A Toàn đưa cho vật đính hôn.
  Ta đi tới ngôi nhà nhỏ kế bên khách sạn tìm Duy Duy.
  Trở lại tìm A Toàn thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: căn bệnh lâu năm.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tâm nguyện A Toàn và trên người có được Tuyết liên hương.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: TR bí mật thư.
  Nhiệm vụ tiếp theo: bị tập kích
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến gần cửa thành Diệp Thành đối thoại với Lý lão đầu, đồng ý đưa Tuyết liên hương cho lão.
  Tới con đường lớn tìm Bà Lão Trịnh, được phong tính lộ.
  Đem phong tính lộ giao cho Lý lão đầu thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: bị tập kích.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ căn bệnh lâu năm.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành. Ghi chú: để có thể tiếp tục với Q mật lệnh Trương Lỗ cần phải chiến đấu thắng lợi.
  Vật phẩm có được: chiến đầu: được Mật lệnh Trương Lỗ. Không chiến đấu: Đăng Hỏa Ủng (phòng + 6, lv. 15).
  Nhiệm vụ tiếp theo: mật lệnh Trương Lỗ
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến bần hộ Diệp Thành đối thoại với Tà Lão Đầu lão đầu để đối thoại, lúc này sẽ có câu hỏi cho người chơi chọn lựa.
  - Chọn 1, vào chiến đấu, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  - Chọn tiếp 2, đem Mật hàm tế rượu giao cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: mật lệnh Trương Lỗ.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ bị tập kích và có được mật lệnh của Trương Lỗ.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Quỉ Cốc Tử binh thư (trí lực + 9, công + 1, lv 35).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đi đến rừng cây Tây Sơn, sau khi đi vào tại chỗ dốc đá ta gặp sự cản trở của Tà lão đầu, vào trận đấu thắng lợi thì có thể đi tiếp.
  Khi vào rừng cây Tây Sơn ta hướng về phía bên trái đi, gặp và đối thoại với Trương Vệ, vào chiến đấu.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: làm quen Triệu Tử Long.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thôn Thường Sơn. Ghi chú: ở trận chiến đấu thứ 2 chỉ có 4 thành viên tham gia mà thôi.
  Vật phẩm có được: Tam xa kích (công + 7, lv. 15).
  Nhiệm vụ tiếp theo: cứu mẹ Triệu Vân
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta vào Thôn Thường Sơn đối thoại với Công Tôn Phạm, chọn chiến đấu với hắn ta.
  Sau khi thắng Triệu Vân sẽ xuất hiện đối thoại xong vào chiến đấu.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: cứu mẹ Triệu Vân.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ làm quen Triệu Tử Long.
  Địa điểm: Dự Châu, Thôn Thường Sơn.
  Vật phẩm có được: Dũng huân chương (HP lớn nhất + 20, lv. 3).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tới ngôi nhà nhỏ trong Thôn Thường Sơn đối thoại với Triệu Vân, đồng ý giúp anh ta tìm mẹ.
  Ta đi tới huyệt mộ Triều Ca bên trong tận cùng tìm gặp Triệu Viễn Khương, vào chiến đấu.
  Thắng lợi xong khi trở về gặp Trương Bảo, Triệu Viễn Khương, Mã Nguyên Nghi, Trương Mạn Thành, Trình Viễn Chí, ta vào chiến đấu.
  Thắng lợi, mẹ của Triệu Vân xuất hiện cảm tạ bạn.
  Ta quay lại Thôn Thường Sơn tìm Triệu Vân thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Nguyệt Lão thử thách.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 15.
  Địa điểm: Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: nhẫn kết hôn, lễ phục tân lang (tân nương).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Diệp Thành lễ đường kết hôn, trước cửa đối thoại với Nữ Hoa Đồng.
  Đến Thôn Thường Sơn đối thoại với Phỏng Chức Nương, vào chiến đấu với Dã Sơn Hầu 3 người.
  Thắng lợi đến Thành Bình Nguyên đối thoại với thương nhân đẩy xe, trả lời 2 câu hỏi, đáp đúng bạn được dây tơ hồng.
  Trở về tìm Phỏng Chức Nương đối thoại, được lễ phục của Tân Lang.
  Sau đó bạn với một nửa kia của mình mặc vào lễ phục, đem theo dây tơ hồng, tổ chức đội đi đến lễ đường.
  Khi song phương xác định thì việc hôn nhân xem như thành công mỹ mãn, mỗi người sẽ có một chiếc nhẫn.  Ghi chú: nhiệm vụ này có thể bỏ và làm lại nhiều lần.
   
 9. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: giải cứu nạn nhân Lạc Hải.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Dự Châu, Thiết Thạch Sơn.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 5%.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu Khiết Thạch Sơn đối thoại với Nghiêm Quả Phụ vào chiến đấu với Lâu Ban, Ô Diên, Ô Hằng Binh 3 người.
  Thắng lợi đến Đất Hoang Lạc Hải đối thoại với Hương Nhi và vào chiến đấu với Thạc Tấn, Nan Lâu, Phổ Phú Lư, Chiến Sĩ Ô Hăng 4 người.
  Thắng lợi vào chiến đấu tiếp với Nhan Lương, Hứa Du, Viên Thiệu, Quách Đồ, Văn Xú, Hàn Mãnh, Cao Lãm, Tượng Nghĩa Cừ, Tưởng Kì, Thuần.Nh.Quỳnh.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

   
 10. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: mưu Công Tôn Trâm.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thư của Lưu yên.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên.
  Vật phẩm có được: Sách triệu hồi Triệu Vân.
  Nhiệm vụ tiếp theo: kết giao Triệu Vân
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tới ngôi nhà nhỏ đối diện khách sạn đối thoại với Công Tôn Khuyến thì hoàn thành nhiệm vụ, được Sách triệu hồi Triệu Vân.


  Tên Q: kết giao Triệu Vân
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ mưu Công Tôn Trâm và trên người có sách triệu hồi Triệu Vân.
  Địa điểm: Thôn Thường Sơn, Dự Châu.
  Vật phẩm có được: không.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến nhà Triệu Vân tại Thôn Thường Sơn đối thoại vơi Triệu Vân. Hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: đại chiến Bột Hải.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Tào Tháo chiếm Nghiệp thành
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: văn chương phi diệm kiếm.
  Nhiệm vụ tiếp theo: bình định Bình Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tào Tháo chiếm Nghiệp, lập tức tiếp tục nhiệm vụ.
  Đến Rừng Bồng Lai tầng thứ 2 đối thoại với Quách Tổ và vào chiến đấu với Quản Thống, Quách Tổ, Lưu Tuấn, Công Tôn Tục.
  Trở về con hẽm Diệp Thành trong Tào Phủ đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  Đến địa huyệt Cự Lộc, trong địa huyệt đối thoại với A Nghĩa.
  Tiếp tục đi vào đối thoại tiếp với Tiền Lão Gia, đồng ý giúp đỡ.
  Trở về Diệp Thành Tào Phủ đối thoại với Tào Tháo.
  Đến Đất Hoang Lạc Hải trước khi vào Quan Phủ ta chiến đấu với Bành An, Sầm Bích, Vương Tu.
  Vào Quan Phủ đối thoại với Viên Đàm vào chiến đấu với Uông Siêu, Viên Đàm, Tân Bình, Quách Đồ.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: bình định Bình Châu.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ đại chiến bột hải
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: trường mao tàn tuyết (thủy + 2, lv. 80), phun diêm mao (công + 24, phòng -3, hỏa + 2, lv. 80), văn chương phúc thần, búp bê điển vi 3 cái.
  Nhiệm vụ tiếp theo: đại thắng Bạch Lang
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu Diệp Thành tại con hẽm Tào Phủ đối thoại với Tào Hồng, đồng ý giúp đỡ.
  Ghi chú: lúc đối thoại với Tào Hồng, nếu trên người bạn có mang theo “sôcôla chân tình” thì có tiến hành nhiệm vụ tiến hành bí mật.
  Đến Bình Quan đối thoại với Bình Châu Binh.
  Vào Sơn Động Bình Quan, trong động đối thoại với Mi Đao Binh, trả lời: câu 3 đúng.
  Đối thoại tiếp với Cao Can, vào chiến đấu với Vương Diêm, Cao Can, Đặng Thăng, Hạ Chiêu, Mi Đao Binh 4 người.
  Thắng lợi ta đến Bình Châu Rừng Đôn Lưu tầng thứ 2 đối thoại với Cao Nhu và vào chiến đấu với Cao Can, Trương Diêm, Phạm Tiên, Trương Thành, Cao Nhu, Thạch Hổ Binh 5 người.
  Thắng lợi ta đến Thành Hà Đông đối thoại với Lương Tập, hứa giúp tìm bánh cuộn hành 3 cái (Rừng Hà Đông-Lính Tuần Tra), mì thịt dê 3 cái (Rừng Cao Đô-Phản Đao Thủ).
  Tìm xong đem bánh cuốn hành giao cho Lục Gia Gia, mì thịt dê giao cho quả phụ Bình, đối thoại tiếp với Lương Tập.
  Đến Rừng Lâm Bàng, đối thoại với Nghịch Đao Binh vào chiến đấu với Vệ Cố, Cao Can, Quách Viện, Phạm Tiên, Trương Diêm, Trương Thành, Chúc Áo.
  Thắng lợi thì hoàn thànhn nhiệm vụ.


  Tên Q: đại thắng Bạch Lang.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ bình định Bình Châu.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được Luyện Lô Luận (trí + 18, hỏa + 2, lv. 80), Quỷ Mô Luận (trí + 18, phong + 2, lv. 80).
  Nhiệm vụ tiếp theo: trời giết Quách lão
  Nội dung nhiệm vụ:
  Sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ bình định Bình Châu, trở về Diệp Thành trong Tào Phủ đối thoại với Quách Gia, đồng ý giúp đỡ.
  Trước tiên đến Rừng Trung Sơn tầng thứ 2 đối thoại với Hàn Hoành, Triệu Độc, Kiến Võ Binh 5 người, Huyền Võ Binh 10 người.
  Thắng lợi đến Rừng Lâu Song (Rừng Dịch Huyện) đối thoại với Tiêu Xúc và vào chiến đấu với Vương Tùng, Tiêu Xúc, Lưu Phóng, Trương Nam, Trường Đao Binh ? người, Mộc Giáp Sĩ ? người.
  Thắng lợi đến Trác Quận tại quán trà đối thoại với Điền Thọ.
  Đến Liêu Đông Tuyết Động Liêu Đông Thành trong động đối thoại với Lâu Ban và vào chiến đấu với Lâu Ban, Ô Diên, Đội Đại Đao ? người, Dúc Liệt Sĩ ? người.
  Thắng lợi ta đến Bạch Lang Sơn Đỉnh đối thoại với Lâu Ban và vào chiến đấu với Lâu Ban, Ô Diên, Viên Hy, Viên Thượng, Hổ Tiêu Võ Sĩ ? người, Binh Sói Nuốt ? người.
  Thắng lợi tiếp tục đi lên trên đỉnh núi đối thoại với Thạc Tấn và vào chiến đấu với Ô Diên, Thạc Tấn, Phổ Phú Lư, Tô Bộc Diên, Nan Lâu, Liệt Chảm Sĩ ? người, Mãnh Chảo Sĩ ? người.
  Thắng lợi trở về Dự Châu Thiết Thạch Sơn Lương Đình đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: trận chiến Bác Vọng.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ như cá gặp nước
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: thái cực kiếm (công + 20, nhanh nhẹn + 3, lv. 90), kích Ô Kim (lv. 80).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Diệp Thành quán trà đối thoại với Từ Thứ.
  Đến đường hầm Đổng Tước Đài đối thoại với Từ Thứ, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Kinh Bắc Thôn Tân Dã trong Quan Phủ đối thoại với Giản Ung, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Thích Vĩ Sơn Động đối thoại với Binh dân yếu và vào chiến đấu với đám người Hạ Hầi Lan. (nếu không chiến đấu, mời bạn chạy trốn).
  Đến Bác Vọng Ba đối thoại với Bệnh Thôn Phu và vào chiến đấu với Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Hàn Hạo. (nếu không chiến đấu, mời bạn chạy trốn).
  Ta vào tầng thứ 2 bên tay trái đối thoại với Trần Chấn và vào chiến đấu Tạ Kỳ, Trương Hỷ, Hàn Hạo, Hạ Hầu Lan.
  Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Hạ Hầu Đôn, Lưu Phóng, Dư Cấm, Vương Tùng.
  Thắng lợi trở về Thôn Tân Dã trong Quan Phủ đối thoại với Giản Ung thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Văn Cơ quy Hán
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Đại Điện Đài Khổng Tước, Dự Châu.
  Vật phẩm có được: văn chương ngự ban (HP + 40, lv 15), tiên nữ đồ (trung thành + 3), quan võ văn chương
  Nhiệm vụ tiếp theo: biết chọn nhân tài
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Đại Điện Đài Khổng Tước đối thoại với Từ Hoảng đồng ý giúp đở, nhận được Đơn Du Kim Ấn.
  Đến Bình Châu Bộ Lạc Nam Hung Nô đối thoại với Tả Hiền Vương.
  Đến Quân Dinh bên tay trái đối thoại với Hô Trụ Tuyền và vào chiến đấu với Khứ Ti, Tả Hiền Vương, Hô Trụ Tuyền, Y Phu La, Hung Nô Kích Thủ 6 người.
  Thắng lợi ta qua quân dinh kế bên đối thoại với Thái Văn Cơ.
  Trở về Đại Điện Đài Khổng Tước đối thoại với đối thoại với Tào Tháo, giúp tìm giấy bùa vàng 3 cái.
  Tìm xong giao cho Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: biết chọn nhân tài.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Văn Cơ quy Hán.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: văn chương CDT.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Nơi Thái Văn Cơ trở về
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Từ Hoang, được búp bê Hứa Chữ 1 cái.
  Biến thành Hứa Tự, đối thoại với Từ Hoang.
  Ta đến con hẽm Diệp Thành đối thoại với sứ giả Hung Nô.
  Trở về đối thoại với Từ Hoang thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Nơi Thái Văn Cơ trở về.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ biết chọn nhân tài.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: phong linh châu.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Từ Hoảng, đồng ý giúp đỡ.
  Đến đỉnh tháp đối thoại với Thái Văn Cơ.
  Trở về đối thoại với Từ Hoang, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Thành Bình Nguyên đối thoại với Đao Phủ Thủ và vào chiến đấu với Đao Phủ Thủ 6 người.
  Thắng lợi ta tiến vào nhà giam đối thoại với Bàng Thống và vào chiến đấu với Mãn Sủng, Tiên Dự Phụ, Cao Nhu, Mộc Giáp Sĩ 6 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: phản loạn âm dương sư .
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25, trong quân đoàn từ 2 đến 5 người tổ chức đội.
  Địa điểm: Dự Châu, Đổng Tước Đài.
  Vật phẩm có được: vật tư quân đoàn tăng nhiều, âm dương quỉ diện (trí + 27, nhanh nhẹn + 2, lv. 99).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu Diệp Thành tại Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Ngụy Quốc động Hải Tặc, trong động trước tiên ta đối thoại với Khảo Lỗ và vào chiến đấu với Thái Thái, Do Y, Khảo Lỗ, U Quỉ 7 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Mễ Na và vào chiến đấu với Hy Đới, Mễ Na, Minh Quỉ 8 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Âu và vào chiến đấu với Đô Chi Linh Hồ, Na Âu, Tô Nô Xà 8 người.
  Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Giai Đề.
  Ta vào Thông Độ phía sau Na Giai Đề, trong Thông Độ theo thứ tự ta liên tục chiến đấu 25 trận với Tô Nô Xà, Di Nô Hùng, U Quỉ, Minh Quỉ.
  Thắng lợi đối thoại với Sa Âu Sa và vào chiến đấu với Khâm Y, Sa Âu Sa, Di Nô Hùng 8 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: sự tưởng nhớ của Tào Trực.
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sanh người chơi lv. 25.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: bào nham liệt (trí + 26, công – 4 tt +2, lv. 60, chuyển sinh chuyên dụng).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Dư Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Trực.
  Đến đại điện đối thoại với Ân Phục.
  Trở về phòng Tào Trực đối thoại với Tào Trực, đồng ý giúp đỡ.
  Đến con đường lớn Diệp Thành đối thoại với Chú Kha, giúp tìm gỗ tùng đen (Rừng Triều Ca-Dân Mộc Tộc), trúc phiến ngả vàng (trong nhà Duy Duy) mỗi thứ một cái.
  Đem những thứ này giao cho Chú Kha được tiêu vĩ cầm.
  Đến Đổng Tước Đài trong nhà Ân Phục giao cầm cho cô ta được ngọc tiêu của Ân Phục.
  Trở về đối thoại với Tào Trực thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Bái đấu duyên thọ
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sanh LV25
  Địa điểm: Bình Nguyên thành - Dự Châu.
  Vật phẩm thu được: quạt 85 chuyển sinh có điểm kinh nghiệm ( trí +19, mẫn +1)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tới Bình nguyên thành môn đối thoại với Thần Bốc, đồng ý giúp đỡ .
  2. Tới đại khách sạn Bình Nguyên đối thoại với Triệu Phụ.
  3. Trở về thành môn đối thoại với Thần Bốc đồng ý tìm Trư đề bàngRượu LụcVân đến chỗ đỉnh núi Từ Vô Sơn nói chuyện với Nam Ông.
  5. Trở về Bình Nguyên thành môn đối thoại với Thần Bốc, đồng ý giúp đỡ.
  6. Đến Hư Linh Sơn đỉnh (Tiên Giới) đối thoại với Nam Đẩu Tinh Quân, vào chiến đấu với Hoang Thần, Tai Thần, Bức Dực Xà 3gười, Cấp Đống Hổ 3 người.
  7. Thắng lợi là hoàn thành nhiệm vụ

   
 17. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Bình Minh Ở Tã Mã Đài
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25 .
  Địa điểm: Diệp Thành , Ngụy Quốc .
  Vật phẩm có được: Di Hô Mê
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Đài Khổng Tước đối thoại với Tào Thống.Đồng ý giúp đem 2 vật phẩm Nông Canh Đầu và Đao Chủng giao cho Y Chi Mã.
  - Đến Ngụy Quốc đối thoại với Y Chi Mã đồng ý giúp đỡ.
  - Đến Động Hải Tặc Ngụy Quốc tọa độ 482 : 415 đối thoại Nô Giai Đề.
  - Giao xong về quay về nói chuyện tiếp với Y Chi Mã , nói chuyện xong nhận được Mộc Tương Cổ .
  - Về Khổng Tước Đài (Diệp Thành) nói chuyện với Tào Thống thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Nhan Lương, Văn Xú
  Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  vật phẩm có được: Văn Xú Mê hoặc Nhan Lương Mê ( random )
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Hoàng cung Diệp Thành đối thoại với Nhan Lương, đồng ý giúp đở.
  - Đến sơn động Triều Ca tại tọa độ 1222 : 1735, đối thoại và chiến đấu với Lữ Bố Phòng người, Địa 2 người, Thủy 2 người ,Hỏa 2 người .
  - Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


  Chú ý: nếu không nhận được mê NPC mình muốn, bạn chỉ cần vứt hoặc cất vào balo, tiền trang, sau đó nói chuyện để nhận lại mê, cho đến khi đúng ý thì thôi.
   
 19. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: sự nhìn đời của Tào Bí
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ nhân tài 4 phương và học được thuật chế tạo cấp 5.
  Địa điểm: kĩ năng tâm, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: học được thuật tinh luyện
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Quách Nữ Vương, đồng ý giúp đỡ.
  Đến quảng trường Diệp Thành đối thoại với Đặng Triển.
  Trở về đối thoại tiếp với Quách Nữ Vương, giúp tìm Vi thiết viên, Bạch thiết viên,Mềm thiết viên mỗi thứ một cái.
  Tìm xong giao cho Quách Nữ Vương.
  Đến phòng của Tào Bí đối thoại với anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.


  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]
   
 20. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: truy kích chiến Trường Bản.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: bao tay Thiên Võng (trí + 30, công – 3, lv. 96).
  NV tiếp theo: Tưởng Can trộm lá thư
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Dự Châu Diệp Thành Đổng Tước Đài đối thoại với Hạ Hầu Đôn.
  Đến Thông Độ đối thoại với Từ Thứ.
  Đến Thích Vĩ Sơn Động đối thoại với Hạ Hầu Thượng vào chiến đấu với Hồ Ban, Lưu Phong, Ma Phương, Sấu Dân Binh ? người.
  Thắng lợi đến Thôn Tân Dã đối thoại với sĩ binh bị thương và vào chiến đấu với Trần Đáo, Liêu Hóa, Trương Phi, Gia Cát Lượng, Gia Cát Quân, Tân Dân Binh ? người.
  Thắng lợi ta đến Quan Phủ Tương Dương đối thoại với Trung Hiệu Quân, đồng ý giúp đỡ Tào Tháo.
  Đến Trường Bản Ba tầng thứ 1 đối thoại với Nhược Dân Binh và vào chiến đấu với Tôn Cang, Ma Xiêu, Giản Ung, Trần Chấn, Nhược Dân Binh ? người.
  Thắng lợi đối thoại với Lưu Bị và vào chiến đấu với Quan Ngân Bình, Huỳnh Thừa Ngạn, Lưu Bị, Quan Bình, Huỳnh Nguyệt Anh, Bì Giáp Tốt 5 người.
  Thắng lợi ta đến tầng thứ 2 đối thoại với Định Quân Hiệu.
  Tiếp tục đi đến Trường Bản Kiều đối thoại với Hạ Hầu Kiệt, đối thoại tiếp với Trương Phi tại đây thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này