Dự Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi iceteamatlanh, 26/6/09.

 1. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Kiến An Thất Tử
  ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Sinh con như Tôn Trọng mưu
  Địa điểm: Khổng Tước Đài - Dự Châu
  Vật phẩm nhận được : exp nhiều +10 cái đề hồ đơn
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Đổng Tước Đài trong phòng Tào Phi đối thoại Tào Phi đồn ý giúp đỡ.
  2. đến tầng cao đổng tước đài đối thoại Tào Trực.
  3. Đến phòng Tào Phi đối thoại đồng ý giúp đỡ.
  4. Đến Từ Châu tại nhà Tống Thế Lâm xảy ra đối thoại Trần Lâm giúp tìm bạch ngọc như ý (ngay gần quan phủ Từ Châu), kinh thi (khúc trạc Khủng Miếu ), trường tín cung đăng (trước cổng hoàng cung Hứa Xương) mang đến Trần Lâm ở Hứa Xương, Từ Cán ở Trần Lưu, Nguyên Vũ ở Vĩnh Xuyên.
  5. Đến tiệm trà Hứa Xương đưa bạch ngọc như ý cho Trần Lâm trả lời câu hỏi:1, 3
  6. Đến Trần Lưu đưa kinh thi cho Từ Cán trả lời câu hỏi: 2, 1
  7. Đến Vĩnh Xuyên đưa trường tín cung đăng cho Nguyên Vũ ở quán trà trả lời câu hỏi: 3, 2
  8. Trở về Đổng tước đài trong phòng Tào Phi đối thoại tào phi thì hoàn thành nv.
   
 2. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Vũ Nam tái phá Lưu Bị
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ thập diện mai phục
  Địa điểm: Diệp Thành, Việt Châu.
  Vật phẩm có được: tuấn mã 1 con.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ngay sau khi hòan thành Q thập diện mai phục đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
  Đến đại độ Phạm Nam (Việt Châu) đối thoại với Hứa Chử.
  Đến sơn động Ngọa Ngưu (Việt Châu) đối thoại với Lưu Bích chiến đấu.
  Đến tần 2 rừng Trục Dương (= Oa Dương, Việt Châu) đối thoại với Cù Cung chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục đối thoại với Trần Chấn chiến đấu.
  Đến Lang Sơn (Việt Châu) đối thoại với Sơn Binh KhVàng chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục vào nguyệt động đối thoại với Sơn Binh KhVàng chiến đấu. Thắng lợi tiêp tục đối thoại với Hứa Chử hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Thi bắn tên đoạt áo.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ sơ chiến Hợp Phì
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Cung thủy liên (công + 10, nhanh nhẹn + 3, lv. 55).
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Dự Châu Diệp Thành tại Đại Điện Đổng Tước Đài đối thoại với Bác Can, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm phá thạch cung (cung lv 30) 2 cái, cẩm nang ba thục 1 cái giao cho Bác Can.
  Đến Đổng Tước Đài Môn Khẩu đối thoại với Ngưu Kim, chọn và vào chiến đấu với Văn Thính, Thiết Vi Binh 4 người.
  Thắng lợi ta vào chiến đấu với Trương Cáp, Cấm Vệ Quân 6 người.
  Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Từ Hoang, Thiết Sát Quân 7 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: giải cứu Bắc Hải
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ đưa thư cho Lưu Bị, Thái Sử Từ vẫn còn gia nhập đội ngũ.
  Địa điểm: điểm binh đài thành Bình Nguyên (Dự Châu), Bắc Hải (Thanh Châu).
  Vật phẩm có được: nón cuỗn vân (+3 INT, lv 3).
  Nhiệm vụ tiếp theo: trợ giúp Từ Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến điểm Binh đài thành Bình Nguyên đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở. Lưu Bị gia nhập đội ngũ.
  Đến cổng thành Bắc Hải lập tức chiến đâu với Quản Lợi.
  Vào thành đối thoại với Khổng Dung, Thái Sử Từ rồi khỏi đội ngũ, hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Giới thiệu Khổng Minh
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Đại Điện Đài Đổng Tước, Dự Châu, Kinh Châu.
  Vật phẩm có được: chọn 1: lều hành quân 3 cái, chọn 2: ngựa quí 1 con.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Đại Điện Đài Đổng Tước đối thoại Trình Lập đồng ý giúp đở.
  Đến Dinh Châu bần hộ tại Thôn Vĩnh Xuyên (Việt Châu) đối thoại với Từ Lão Phu Nhân.
  - Chọn 1: bà ta gia nhập đội ngũ.
  Trở về Đại Điện Đài Đổng Tước đối thoại Trình Lập giúp tìm ngọc thô (phú hộ Diệp Thành - Hẽm Diệp Thành), vải nguyên sắc (hẽm Diệp Thành) đưa cho ông ta, được Thư Triệu Hoan.
  Đến Quan phủ thôn Tân Dã đối thoại với Lưu Bị.
  Trở về Đại Điện Đài Đổng Tước đối thoại Trình Lập hoàn thành nhiệm vụ.
  - Chọn 2:
  Vào chiến đấu với Giả Tín, Lâu Quế, Bác Can, Phùng Giai.
  Đến Thôn Tân Dã Quan Phủ đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Kịch Tả Từ Tào Tháo
  ĐKNV: lv25
  Khu vực: Dự Châu, Diệp Thành
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.3%)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Vở kịch Tào Tháo
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến hẻm Diệp Thành Phủ Tào Tháo nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến lôi đài Kiến Nghiệp nói chuyện Tôn Quyền, Khuân vác gia nhập đội ngũ.
  3. Tiến vào sơn động Khoa Châu (Từ Châu) gần ngõ vào xảy ra đối thoại, Tả Từ gia nhập đội ngũ.
  4. Tiếp tục đi trong hang động, đến gần ngõ ra Thanh Châu xảy ra đối thoại, Tả Từ rời khỏi đội ngũ.
  5. Đến Tào Phủ (hẻm Diệp Thành) nói chuyện Tào Tháo, sau đó trả lời 3 câu hỏi của Tả Từ (đáp án 3-4-1), trả lời xong lập tức chiến đấu với Tả Từ, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Vở kịch Tào Tháo
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Kịch Tả Từ Tào Tháo
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(1%),LV102 Kiền khôn quyển (công +36、mẫn -4、chúc tính +3)
  Khu vực: Dự Châu, Diệp Thành
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến phủ Tào Tháo (hẻm Diệp Thành) nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ Tả Từ.
  2. Thu thập đủ Gan heo (nhà Trương Phi - U Châu), Tử Nha Lô (khách sạn Diệp Thành), Cá Tùng Giang x2 (Liêu Đông- Liễu Thụy tuyết địa - Liêu Tuyết Sĩ) quay lại hẻm Diệp Thành xảy ra đối thoại với Tả Từ.
  3. Đến đại điện Đổng Tước Đài nói chuyện Tào Tháo, sau đó lần lượt đi đến thông độ Đổng Tước Đài, thành môn Diệp Thành, rừng Tây Sơn, tại mỗi nơi xảy ra đố thoại với Hứa Chử.
  4. Quay lại Đổng Tước đài nói chuyện Tào Tháo, sau đó đến các địa điểm sau chiến đấu 12 trận với Tả Từ
  • Hẻm Diệp Thành: khu vực gần Dúc Liệt Sĩ; khu vực gần Vương Xán
  • Quảng trường Diệp Thành: bên dưới chỗ Trình Lập; bên dưới chỗ Dân buôn bán; bên trái Thiên Hạc
  • Trước cửa Hoàng cung Diệp Thành: bên dưới Cửu Khâm; bên dưới cửa hoàng cung
  • Đường lớn Diệp Thành: gần chỗ Hứa Du; trước cửa quán trà; bên trái Bà lão Trịnh
  • Thành môn Diệp Thành: bên dưới cổng thành; trước cửa nhà trọ
  5. Thắng lợi quay trở lại quảng trường Diệp Thành, tại ngõ vào xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu 2 trận với Thiên binh (???)
  6. Thắng lợi nói chuyện Tào Tháo, hoàn thành nhiệm vụ

  [​IMG]
   
 7. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: hộ tống Lưu Ngu
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 15.
  Địa điểm: Dự Châu, Trác Quận.
  Vật phẩm có được: bào tử mộ (+7 INT, lv 15).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến rừng Mộc Dã đối thoại với Lưu Dư đồng ý giúp đở và chiến đấu.
  Thắng lợi đối thoại tiếp với Lưu Dư, Lưu Dư gia nhập đội ngũ. Ra ngòa chiến đấu tiếp.
  Đến cầu Giới Kiều chiến đấu tiếp.
  Đến quan phủ Trác Quận đối thoại với Lưu Nhiên hoàn thanh nhiệm vụ.
   
 8. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Tâm nguyên kẻ gian hùng
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: đề hồ đan 5 người, phúc thần 3 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến con hẽm Diệp Thành đối thoại với Vương Xán đồng ỳ tìm thạch mặc (Tào Phủ Diệp Thành) đưa cho ông ta.
  Đến Đại Điện Đài Đổng Tước đối thoại với Vương Xán trả lời câu hỏi: Hiếu Liêm, Điển Quân Hiệu Huy, Đổng Trác, Lưu Biểu, Tề Tuyên Công, Tuấn Văn Công.
  Trả lời xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: xây đài Đổng Tước.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: 50 tiền, tùy theo trường hợp có được: MM chi vũ (địa + 3), phi yến chi vũ (phong + 3), (hỏa + 3), (thủy + 3).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Dự Châu tại Quan Phủ Diệp Thành đối thoại với Tuân Du, đồng ý giúp đỡ.
  Đến quán trà đối thoại với người khuân vác hàng hóa.
  Trở về Quan Phủ đối thoại với Tuân Du, đồng ý giúp đỡ, được 50 tiền.
  Đến quán trà Lạc Dương đối thoại với Tô Việt, đồng ý giúp đỡ tìm hồng thủy tinh (trong nhà Thái Dấp), vàng miếng (tiệm rèn), đá tuấn mã (Kinh Nam-mỏ khoáng Khách Lĩnh Sơn) mỗi thứ một cái.
  Tìm xong giao cho Tô Việt, ông ta gia nhập đội ngũ của bạn.
  Trở về Diệp Thành Tào Phủ đối thoại với Tuân Du.
  Trở về Đổng Tước Đài đối thoại với Hứa Chữ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Tam đệ Nghiệp Thành.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 14.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: rượu thuốc Nam Phương 30 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến con đường lớn Diệp Thành phía trên đối thoại với Lương Đại, đồng ý giúp đỡ.
  Đến con đường lớn bên tay phải đối thoại với Lương Nhị Lang.
  Đến con đường lớn Lễ Đường Môn Khẩu đối thoại với Lương Tam Lang.
  Trở về đối thoại với Lương Đại Lang thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Tào Bí đoạt Ân Phục.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Dự Châu, Rừng Lê Dương.
  Vật phẩm có được: túi trừ điểm, kim huyết thạch (SP + 35).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến quân dinh Lê Dương đối thoại với Tào Bí, đồng ý giúp đỡ.
  Đến con con hẽm Diệp Thành kế bên đường lớn Diệp Thành tại phú hộ đối thoại với Lưu Phu Nhân.
  Đến Mỏ Khoáng Thường Sơn, trong mỏ khoáng đối thoại với Ân Phục, vào chiến đấu với cô ta.
  Thắng lợi đối thoại tiếp với Lưu Phu Nhân và vào chiến đấu với Trần Quần, Đổng Chiêu, Tàng Bá, Tào Nhân, Tào Hồng.
  Thắng lợi ta đối thoại với Tào Bí và vào chiến đấu với Tào Bí, Hứa Tữ, Hạ Hầu Đôn, Tào Chương, Trương Cáp.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: nhiệm vụ của Bác Vương
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên.
  Vật phẩm có được: Bào hắc bố (trí lực + 3, lv. 3).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại khách sạn đối thoại với Bác Vương.
  Ta đến Quan Phủ tìm Tả Phong đối thoại, vào chiến đấu.
  Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: tìm ngựa giúp Vệ Chi.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên.
  Vật phẩm có được: Phong nguyệt thủ (trí lực + 5, lv. 10).
  Nội đung nhiệm vụ:
  Tới đối thoại với Vệ Chi ở Quan Phủ, đồng ý giúp tìm lại con Ô Duy Mã.
  Tới rừng cây Nai Huỳnh phía bên ngoài thành ta tìm được con ngựa này, vào chiến đấu, thắng lợi thì ngựa gia nhập đội ngũ của bạn.
  Trở về tìm Vệ Chi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: giúp Lưu Bình Nguyên.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên.
  Vật phẩm có được: Thái kê vũ (thủy + 1).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại Điểm Binh Đài ở Thành Bình Nguyên ta đối thoại với Giản Dung, đồng ý giúp anh ta.
  Đem Kim Diện Thiết Giáp- Q Tìm kẻ trộm, Dự Châu đưa cho Giản Dung.
  Lúc đi đến Giới Kiều, trên Kiều ta đối thoại với Sĩ Binh, sau đó vào chiến đấu Điền Phong, Nhan Lương.
  Thắng lợi ta quay về tìm Giản Dung ở Thành Bình Nguyên thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Đầu não khăn vàng.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Diêm Lưu Giáp (phòng + 7, lv. 15).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến con đường lớn Diệp Thành đối thoại với Hứa Du, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đi đến rừng cây Trung Sơn ở U Châu, trong đường hầm giữa đường gặp sự cản trở của Viên Thiệu, ta vào chiến đấu, thắng lợi thì tiếp tục tiến về phía trước.
  Tiếp tục đi đến rừng cây nơi tận cùng, ta sẽ gặp Chu Thượng, đối thoại xong sẽ vào chiến đấu.
  Thắng lợi xong ta tìm lại Hứa Du tại Diệp Thành thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Tả Từ gọi thạch.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Khiết Thạch Sơn.
  Vật phẩm có được: Văn chương tu hành.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tới tìm Lão tiều phu tại Thiết Thạch Sơn đối thoại, theo thứ tự ta đưa Quá lỗ chi, Gỗ thô lê, Gỗ ngô đồng.
  Ta vào Lương Đình phía bên tay phải sẽ gặp Tả Từ, vì muốn khảo nghiệm bạn, ta phải chiến đấu với Thái Hành Thạch.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: đưa thư cho Tào Thực.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Lụa dệt tay.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại cửa thành ta đối thoại với binh, đồng ý đưa thư giúp anh ta, được Thư của Tào Trực.
  Ta lại ngôi nhà nhỏ đối diện thương nhân tạp hóa giao cho Mật cô nương thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: giúp Lý Lang.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: Hành Vân Lý (độ nhanh nhẹn + 4, lv. 5).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến phổ hộ Diệp Thành đôi thoại với Lý Lang, đồng ý giúp đở.
  Tới lôi đài tỉ võ bên cạnh tìm Kim Vô Lại để đối thoại, vào chiến đấu.
  Thắng đối thoại tiếp với Hương Hương, cô ta sẽ gia nhập vào đội ngũ.
  Trở về tìm Lý Lang thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: đấu mưu trí.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dự Châu, Diệp Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Thuốc bổ tự động 5 cái hay Song bảo 3 cái hay Hoàn hồn đơn 3 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Trong quán trà tại Diệp Thành đối thoại với Bội Bội, đồng ý giúp đỡ. Đi đến tận cùng nơi hoàng cung ở Diệp Thành thì gặp Thân Bỉ, đối thoại với ông ta, bắt đầu hỏi bạn câu hỏi.
  - Thân Bỉ : 1. Trang Tử, 2. Hàng Vũ, 3. Luân Ngữ, 4. Khương Tử Nha, 5. Quản Trọng.
  - Tân Bình : 6. Mã Thu, 7. Cộng Công Thị, 8. Bạch Xà, 9. Hàn Triệu Ngụy, 10. Tư Mã Thiên. 11, Mông Điềm.
  - Tuân Khâm : 12. Hàn Tín, 13. Tần, 14. Hán Ai Đế, 15. 13 (mười ba).
  - Thẩm Phối : 16. Yêu Ly, 17. Huân Thiên Nghi, 18. Trương Lương, 19. Tín, 20. Bao.
  - Phùng Kỷ : 21. Bổn Kỷ, 22. Trường Bình chi chiến, 23. Yến, 24.giãm táo dụ địch, 25. Sở.
  Về lại quán trà tìm gặp Bội Bội thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: chữa trị thương.
  Điều kiện nhiệm vụ: điểm doanh trận khăn vàng cao nhất.
  Địa điểm: Dự Châu, Thành Cự Lộc.
  Vật phẩm có được: bùa Thanh Lưu 3 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Thành Cự Lộc đối thoại với Trương Lương, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm thủy miêu thảo (trong Thành Bắc Sơn Động) và thâm cúc diệp (Khiết Thạch Sơn) giao cho Trương Lương thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này