Dương Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi _TranHoangDuong_, 26/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: cứu Tôn Thượng Hương.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Bắc Cố Sơn.
  Vật phẩm có được: quạt thơm của Tôn Thượng Hương.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Bắc Cố Sơn đối thoại với Ngô Quốc Thái, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Bằng Tích Triệu Trạc tại tầng 2 đối thoại với Tôn Quyền, gặp Bành Hổ vào chiến đấu.
  3.Thắng lợi ta trở về Cam Lộ Tự tìm Ngô Quốc Thái thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đại chiến Tây Sai
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ bình chiến.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: vé đoái hoán túi đeo, vé đoái hoán ác ma, vé đoái hoán tâm ba đậu yêu.
  Quá Trình nv:
  1.Tại Kiến Nghiệp trong Quan Phủ ta đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý đi điều tra.
  2.Đến Lô Giang Thủy Trại, trong động ta gặp Hoàng Kỳ vào chiến đấu Hoàng Kỳ, Viên Nhân, Viên Diệu, Diệu Võ Quân, Kiện Võ Quân.
  3.Thắng lợi ta đến Tử Song Trại tầng thứ 2 đối thoại với Lưu Huân và vào chiến đấu với Lưu Huân, Lưu Uy, Lưu Giai, Đổng Chi, Uy Võ Quân, Chấn Võ Quân, Diệu Võ Quân.
  4.Thắng lợi ta đến Tây Trạc Sơn đối thoại với Lưu Uy và vào chiến đấu với Lữ Công, Trương Thạc, Lưu Giai, Lưu Uy, Hàn Hy,Kiện Võ Quân. Chấn Võ Quân, tiếp viện Lưu Bàn, Lưu Hổ, Hoàng Xạ. Chấn Võ Quân
  5.Thắng lợi vào sơn đỉnh theo hướng bên phải đi lên đối thoại với Hoàng Tổ vào vào chiến đấu với Hoàng Tổ, Cam Ninh, Thái Mạo, Hàn Hy, Hoàng Xạ, Lưu Bàn, Lưu Hổ, Lưu Huân, Chấn Võ Quân, Trần Sanh, Trương Hổ, Vương Uy. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Đổng Tập và Hà Tề.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Hội Mao Thành.
  Vật phẩm có được: Ngọc Lưu Thủ (trí + 11, phòng – 1, lv. 35).
  Quá Trình nv:
  1.Đối thoại với Dư Phan (trong nhà phú hộ ), đồng ý giúp đỡ, được thư chiêu hàng của Dư Phan.
  2.Đến Sơn Động Dư Khang, trong động ta gặp Hà Tề, Đổng Tập (Vị trí có thể tham khảo bản đồ mê cung).
  3.Đối thoại với Đổng Tập, một là đưa thư cho ông ta, hai là chọn chiến đấu thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Đông Trị mật đạo
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Thôn Đông Trị.
  Vật phẩm có được: Võ Sơn Tầm 10 cái, mở được Đông Trị Mật Đạo (Có thể trực tiếp thông qua Thôn Đông Trị tới bản đồ lớn)
  Quá Trình nv:
  1.Đến Thôn Đống trị đối thoại với Thượng Thăng, đồng ý giúp đỡ.
  2.Ra bên ngoài nhà Thượng Thăng tọa độ x:782 y:615 lượm cuốn biển rượu đế 1 cái (Thôn Đông Trị), x:142 y:575 nhặt cá thiên nhị đà 1 con (Thôn Đông Trị), x: 382 y:775 nghêu 1 con (Thôn Đông Trị).
  3.Tìm đầy đủ giao cho Thượng Thăng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Danh sĩ Cảm Trạch.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Thôn Linh La.
  Vật phẩm có được: Nam phương tinh tượng đồ
  ( Từ thiết viên là khoáng 3x hoặc 4x mix vớI nhau , Gỗ hắc tùng là gỗ tùng đen đánh ở Dân tộc mộc , bột đồng thường kiếm ở mỏ khoáng 1x trong Đông Quận )
  Quá Trình nv:
  1.Đến Thôn Linh La (Dương Châu) đối thoại với Hám Trạch, sẽ vào chiến đấu với đám giặc loạn.
  2.Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Hám Trạch, được nhật kí ghi chép thiên văn của Hám Trạch.
  3.Đến Ngô Quận trong căn nhà nhỏ đối thoại với Phàm Tiên Sinh, ông ta sẽ biến thành Đinh Cát.
  4.Đối thoại tiếp với Đinh Cát, hứa giúp tìm Từ Thiết Viên 1 cái, bột đồng thường 3 cái, gỗ hắc tùng 5 cái.
  5.Tìm xong đưa cho ông ta được tiên thuật Tư Mã Nghi.
  6.Trở về tìm Hám Trạch thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nv: Dẹp yên Bành Tài.
  ĐKNV:chuyển sinh lv 25, phải gia nhập quân đoàn.
  Địa điểm: Thôn Đông Trị - Dương Châu.
  Vật phẩm có được:
  a) Exp nhiều ( 1%) , là đkvn để làm Q
  Đột kích bờ biển Giang Đông (đặc thủ +150hp)
  b) EXP nhiều (3% ) + Vũ khí lv 99 TT exp dành cho pet rb random.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đên thôn đông trị đối thoại Vương Đại thẩm.
  2. Đến giao châu tọa độ 4602 ;1495 đối thoại vơi chiếc thuyền vào chiến đấu vớí Lý Ngọc ,Nghê hải tạc 3 người , sa hải tặc 2 người.
  3. Thắng lợi vào vô danh tiểu ốc đối thoại với Từ Đăng.
  4. Đến thủy động Đam Nhĩ ( hình con cá mập) tọa độ 522 ; 275 đối thoại Bành Tài, có 2 lựa chọn
  a) chọn Đồng ý, cùng Bành Tải làm rạng danh hải tặc, tức khắc hòan thành nhiệm vụ
  b) Chọn Không đồng ý
  5. Từ ngã ba đó tiếp tục đi lên trên sẽ chiến đấu ....... trận
  6. Thắng lợi hoàn thành nv.


  Chú ý: cùng quân đoàn mới có thể party.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: diệu kế vây rào bắn hổ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: búp bê Tôn Quyền 10 cái, ngựa quí 1 con
  Quá Trình nv:
  1.Đến Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Hám Trạch, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Rừng Đan Dương đối thoại với Kiến Nghiệp Binh, vào chiến đấu với Mãnh Hổ 8 người.
  3.Thắng lợi trở về Kiến Nghiệp Thành trong Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Dinh Cam Lộ
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ bại trận ở Hợp phì
  Địa điểm: Giang Đông, Tử Song Trại.
  Vật phẩm có được: tuấn mã 2 con.
  Nhiệm vụ tiếp theo: mất vợ mất cả binh
  Quá Trình nv:
  1.Đến tầng 2 Tử Song trại (Dương Châu) đối thoại với Chu Du đồng ý giúp đở.
  2.Đến Kiến Nghiệp Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  3.Đến Quảng Trường Kiến Nghiệp đối thoại với Tôn Phấn, trở về đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  4.Đến Phú Hộ đối thoại với Ngô Quốc Thái.
  5.Đến Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  6.Đến Bắc Cố Sơn tại Cam Lộ Tự đối thoại với Giả Huê.
  7.Đến Bắc Cố Sơn Đỉnh đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ. (nếu không thấy Lưu Bị, tại lối vào bạn ấn nhiều lần vào).


  Tên Q: mất vợ mất cả binh
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Dinh Cam Lộ
  Địa điểm: Giang Đông, Tử Song Trại.
  Vật phẩm có được: găng tay atk 96, 99,102.
  Nhiệm vụ tiếp theo: sinh Du còn sinh Lượng.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Tử Song Trại tầng thứ 2 trong quân dinh đối thoại với Hàn Đang, được thư mật của Chu Du.
  2.Đến Kiến Nghiệp Thành Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ. Giúp tìm nhẫn ngọc (trong nhà Tôn Thượng Hương), Bảo Lam Bôi (trong nhà Trương Chiêu) mỗi thứ một cái.
  3.Đến con đường lớn Ngô Quận đối thoại với Tạ Sư Phụ, được Đông Phủ Tu Kiến Đồ.
  4.Trở về Kiến Nghiệp Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền, ra bên ngoài Quan Phủ đối thoại với Ngô Cảnh, trở về đối thoại tiếp với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  5.Đến Tử Song Trại đối thoại với Hàn Đang.
  6.Tiếp tục đến Giang Hạ Trại đối thoại với Chu Thái và vào chiến đấu với Sa Ma Kha, Huỳnh Trung, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Ngụy Diên, Bộ Binh Nhẹ 5 người.
  7.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: sinh Du còn sinh Lượng.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ mất vợ mất cả binh
  Địa điểm: Giang Đông, Tử Song Trại.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Giang Đông Tử Song Trại trong Quân Dinh đối thoại với Từ Thịnh, đồng ý giúp đỡ.
  2.Giúp tìm kiếm vũ lộ (lv. 10) giao cho Cam Ninh bên ngoài Dinh tận cùng góc bên trái, đồng ý giúp đỡ.
  3.Trở về Quân Dinh đối thoại với Từ Thịnh, đến Giang Linh Thành Môn Khẩu đối thoại với Giang Linh Binh.
  4.Đến Huê Dung Đạo (chỗ của Dịch Đao Binh) đối thoại với Trình Phổ, đồng ý giúp đỡ.
  5.Đến Kinh Nam Ba Du Trại tầng thứ 2 trong Quân Dinh đối thoại với Lỗ Túc thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Dùng trí kích Chu Du .
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Biện luận với trung nhân.
  Địa điểm: Giang Đông, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: khiết ngạn vĩ cân (nhanh nhẹn + 24, phòng – 3, lv. 80).
  Quá Trình nv:
  1.Đến Giang Đông Kiến Nghiệp Thành tại Quần Anh Quán đối thoại với Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Kiến Nghiệp Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền, ta chọn khiêu khích và trả lời câu hỏi của Tôn Quyền:
  1 triệu 500 ngàn, nhất thời, quốc tặc, sinh suy tàn (dòng thứ 3).
  3.Trả lời xong đến Chu Phủ đối thoại với Chu Du, chọn và trả lời câu hỏi của Chu Du:
  nói cạnh nói khoé( số 1), 2 người, Đổng Tước Đài (4), Nhị Kiều(1), gả con gái (1)
  Trả lời xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: gặp lại Ngô Quốc Thái
  ĐKNV: lv65, hoàn thành nhiệm vụ Cẩm hộp của Ngô Quốc Thái
  Địa điểm: Dương Châu, Bắc Cổ Sơn.
  Nội dung:
  Đến Cam Lô Tự nói chuyện Ngô Quốc Thái, tiếp tục đến Hoa Viên An Lạc ( Rừng An Lạc ) nói chuyện Hoa Đà, cuối cùng đến Kiến Nghiệp nói chuyện Chu Du hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận được: ngọc Phụng Hoàng
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: gia nhập Đông Ngô.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Thôn Linh La.
  Vật phẩm có được: Bảo Đao Ngư 20 cái
  Nhiệm vụ tiếp theo: Không gặp 3 ngày.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Thôn Linh La đối thoại với Phụng Nhi, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Kiến Nghiệp Bắc Võ Đài đối thoại với Lữ Mông.
  3.Đến Sơn Động Dư Khang, trong động ta gặp Lữ Mông, đối thoại với cô ta và vào chiến đấu với Mãnh Hổ 5 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Tưởng Khâm khiết Binh.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: khanh ngư 20 cái
  Nhiệm vụ tiếp theo: Không gặp 3 ngày.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Tưởng Khâm, đồng ý giúp ông ta .
  2.Đến giang đông khu vực gần Thôn Đông Trị tọa độ x:2462 y: 2235 đi lại nhiều lần sẽ gặp và bắt Lang Tốt Trưởng .
  3.Đem Lang Tốt Trưởng giao nộp cho Tưởng khâm thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Không gặp 3 ngày.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ gia nhập Đông Ngô, Tưởng Khâm khiết Bình.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Tưởng Khâm, kim tỏa của Lữ Mông, 100 tiền.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Kiến Nghiệp Thành trong Quan Phủ đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến con đường lớn Kiến Nghiệp trong nhà Tưởng Khâm đối thoại với ông ta, đồng ý giúp tìm Lục Thao, Tam Lược, Thận Chiến Ngôn mỗi thứ một cuốn, được kim tỏa của Tưởng Khâm.
  3.Đến Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông, hứa giúp tìm Ngô Tử Binh Pháp, CốcTửBinhThư, Thủy Chiến Thư mỗi thứ một cuốn, được kim tỏa của Lữ Mông.
  4.Trở về đối thoại với Tôn Quyền thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giải cứu Tôn Quyền.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: Hải Lam Ngọc 2 cái.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Lôi Đài kế bên đối thoại với Tôn Quyền.
  2.Đến Rừng Tuyên Thành, vào bên trong ta đi xuống phía dưới ta sẽ gặp 3 tên Sơn Việt Binh, đối thoại xong vào chiến đấu.
  3.Trận thứ 1 chiến đấu với Uyển Du, trận thứ 3 chiến đấu với Ngô Miễn, trận thứ 3 chiến đấu với Hồng Tấn, trận thứ 4 chiến đấu với Hồng Minh.
  4.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Giúp Lỗ Tiêu
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ chiêu lãm danh sĩ.
  Địa điểm: Dương Châu, Tử Song Trại.
  Vật phẩm có được: lều hành quân 10 cái.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tài biện luận
  Quá Trình nv:
  1.Ta đến Tử Song Trại trong Dinh Quân đối thoại với Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
  2.Ta đến Rừng Lô Giang, vào trong theo hướng bên trái đi xuống, chọn xe lương thực tọa độ (x:362,Y:2435) đối thoại sẽ gặp sự cản trở của Viên Diệu, Lưu Huân, Tôn Hương, Kiều Sanh, Huệ Cừ, Diệu võ binh 3 người. (Trả lời câu hỏi:
  c. Dương Đông Kích Tây) vào chiến đấu Viên Diệu, Lưu Huân, Tôn Hương, Kiều Sanh, Huệ Cừ, Diệu võ binh 3 người thắng lợi được Lương Quyên Góp.
  3.Trở về tìm Lỗ Túc thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: mối duyên trời định
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Phan Dương Trại.
  Vật phẩm có được: Trường Thọ Uyễn (Phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, lv. 30).
  Nhiệm vụ tiếp theo: giúp Tôn Sách.
  Quá Trình nv:
  1. Đến Phan Dương Trại đi thẳng theo hướng trên, vào Dinh Quân đối thoại với Tôn Sách, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Thôn Linh La đối thoại với Kiều Phụ.
  3. Đến tìm Đại Kiều, đối thoại với cô ta xong đồng ý giúp tìm Thần Mộc Lộ Thủy.
  4. Đến Sơn Động Dư Khang (Vị trí có thể tham khảo bản đồ mê cung), trong lúc lấy Thần Mộc Lộ Thủy vào chiến đấu, thắng lợi sẽ có được Lộ Thủy.
  5. Trở về tìm Đại Kiều đưa cho cô ta Lộ Thủy.
  6. Về Phan Dương Trại tìm Tôn Sách thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: giúp Tôn Sách.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ mối duyên trời định.
  Địa điểm: Dương Châu, Ngô Quận.
  Vật phẩm có được: Du Thủy Lý (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40).
  Nhiệm vụ tiếp theo: khiêm điệp tình thâm
  Quá Trình nv:
  1. Đến khách sạn Ngô Quận trong nhà trọ đối thoại với Từ Lão Đầu, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Rừng Đan Dương, khi vào ta theo hướng bên phải đi lên, gặp đối thoại với Tiểu Mẫn, lúc này Tôn Sách xuất hiện, vào chiến đấu với Khách Hứa Cung.
  3. Thắng lợi ta về nhà Quan tại Kiến Nghiệp Thành, đối thoại với Tôn Sách, đồng ý giúp đỡ Đại Kiều bọn họ.
  4. Đến Bộ Lạc Kiến An, đối thoại với Đổng Phụng, Hồng Tấn xuất hiện cản trở vào chiến đấu với Hoa Đương, Ngô Miễn, Điền Thọ, Hồng Tấn, Hồng Minh.
  5. Thắng lợi được phương pháp trị thương của Đổng Phụng.
  6. Trở về Kiến Nghiệp Thành trong nhà Quan đối thoại với Đại Kiều thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: khiêm điệp tình thâm
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ mối duyên trời định.
  Địa điểm: Dương Châu, Thôn Linh La.
  Vật phẩm có được: cây trâm của Tiểu Kiều.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Thôn Linh La đối thoại với Tiểu Kiều, đồng ý giúp đỡ cô ta.
  2.Đến Từ Châu trong ngôi nhà nhỏ Đông Hải đối thoại với Ngũ Lão Đầu.
  3.Vào chiến đấu với Hồ Ngọc, Huỳnh Long, Dương Phụng, thắng lợi ta được bản thảo binh thư NTN.
  4.Trở về tìm Tiểu Kiều thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hai nàng Kiều thông minh.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Tôn Quyền trả thù
  Địa điểm: Giang Đông, Thành Kiến Nghiệp.
  Vật phẩm có được: Kiến An cổ mộc10 cái (16).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Chu Du quyết định.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Thành Kiến Nghiệp tại đại lộ Kiến Nghiệp (Từ phía Lôi Đài đi vào trong nhà chu du) đối thoại với Chu Du, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Ngô Quận đối thoại với Hàn Đang giúp tìm Hoàng Giáp Ngư (bên tay phải ngoài Thành Ngô Quận, vào Bãi Biển Muối Mặn thì có thể tìm được), xương hổ (Bắc Cố Sơn Yếu) mỗi thứ một cái.
  3.Đem những thứ này giao cho Hàn Đang.
  4.Đến Thôn Vĩnh Ninh đối thoại với Cam Ninh, giúp tìm gỗ tùng thượng đẳng (Eo núi Kiến An), đất sành lạc (Sơn Động Dư Khang) mỗi thứ một cái.
  5.Đem những thứ này giao cho Cam Ninh.
  6.Trở về đối thoại với Chu Du thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: hàng phục Thái Sử Từ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: Tụ Vũ Kích (công + 12, phòng – 2, lv. 35), Cự Diêm Kích (công + 11, nhanh nhẹn – 1, lv. 35).
  Quá Trình nv:
  1.Đến quan ohủ Kiến Ngiệp đối thoại với Tôn Sách, đồng ý đi đến Bắc Cố Sơn hàng phục Thái Sử Từ.
  2.Đến chân núi Bắc Cố Sơn đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Trần Mộc, Trần Tín.
  3.Thắng lợi ta đến An Lạc Sơn Động, trong động ta gặp Tổ Lang, Tiêu Kỷ (vị trí có thể tham khảo ban đồ mê cung), đối thoại với Tổ Lang xong vào chiến đấu.
  Thắng lợi ta trở về tìm Tôn Sách thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hoa Đà giải độc
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Rừng An Lạc, Kĩ năng tâm.
  Vật phẩm có được: học được Thuật Giải Độc.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Rừng An Lạc, đối thoại với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ.
  Tìm 3 cái hoạn thảo (Đấu Hạm Sĩ - Phan Dương Trại) đưa cho Thượng Hiểu căn nhà gỗ thợ mộc Hứa.
  2.Trở về đối thoại tiếp với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ tiếp.
  Tìm 4 cái túy liễu chi (Hắc Giáp Sĩ - Trại Dư Trương) đem đến cho Tiểu Mẫn tại Lương Đình chân núi Kinh Huyện.
  3.Trở về đối thoại tiếp với Hoa Đà, đồng ý giúp đỡ tiếp.
  Tìm 5 cái lá cây tắc (lúc đánh nhau với Thủ Kích Binh tại Tây Trại), đem đến cho Từ Lão Đầu tại ngôi nhà nghèo tại Kiến An.
  4.Xong ta trở về tìm Hoa Đà thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hoa Đà Ngũ Cầm Khí
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Rừng An Lạc.
  Vật phẩm có được: nhân sâm ngàn năm 15 cái, búp bê dã sơn hầu 5 con.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Mã Phật Sán thần kỳ
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu An Lạc Hoa Viên đối thoại với Ngô Phổ, đồng ý giúp đỡ.
  2.Vào nhà Đại Tiểu Kiều tại Thôn Linh La lấy trái chuối.
  3.Đến Đỉnh núi Kiến An tại tọa độ x:222 y:215 đối thoại với Sơn Hầu Vương vào chiến đấu với Dã Sơn Hầu 4 con. Thắng lợi Sơn Hầu gia nhập đội ngũ.
  4.Ta trở về đối thoại với Ngô Phổ thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Mã Phật Sán thần kỳ
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Hoa Đà Ngũ Cầm Khí.
  Địa điểm: Dương Châu, Bộ Lạc Thượng Hiểu.
  Vật phẩm có được: Đề Hồ Đơn 5 cái, Thăng hoa đảm
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Bộ Lạc Thượng Hiểu đối thoại với Châu Lâm, đồng ý giúp đỡ, Châu Lâm gia nhập đội ngũ.
  2.Đến Bộ Lạc Kiến An đối thoại với Phan A.
  3.Đến An Lạc Hoa Viên đối thoại với Ngô Phổ, giúp tìm Đông Y Thảo (Kinh Huyện Sơn Yếu), Thanh úy thảo gân (Hội Mao Thành-khách sạn), Bình trà Hắc Đào (Thôn Linh La-nhà Cố Ung) mỗi thứ một cái.
  4.Tìm xong ta về đưa cho Ngô Phổ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hỏa xà tinh làm loạn
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 30.
  Địa điểm: Dương Châu, Hội Mao Thành.
  Vật phẩm có được: học được thuật triệu gọi hệ hỏa.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Cẩm Hộp của Ngô Quốc Thái
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Hội Mao Thành tại cửa thành đối thoại với Thân Vệ Đội Trưởng, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Sơn Động Dư Khang, trong động đối thoại với Liệt Hỏa Xà, vào chiến đấu. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: khăn vàng Giang Đông
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: Hổ đầu lệnh của nhà họ Chu.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Bí mật trong động sâu
  Quá Trình nv:
  1.Đến lôi đài kế bên đối thoại với Chu Trị.
  2.Đến Hội Mao Thành đối thoại với Chu Nhiên, đồng ý giúp đỡ.
  3.Đến Thôn Vĩnh Ninh đối thoại với Trần Bại, và vào chiến đấu với Trần Bại, Vạn Tỉnh.
  4.Thắng lợi ta đến Bộ Lạc Kiến An đối thoại với Từ Lão Đầu và vào chiến đấu với Lai Đạt, Trương Tu, Lục Lương.
  5.Đến Bộ Lạc Thượng Hiểu đối thoại với Vân Nhi và vào chiến đấu với Quan Hạo, Trương Hiểu, Huỳnh Thương, Trướng Bá.
  6.Thắng lợi trở về Hội Mao Thành đối thoại với Chu Nhiên thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này