Dương Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi _TranHoangDuong_, 26/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: không sát sinh
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 10%.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Kiến Nghiệp Thành trong Quan Phủ đối thoại với Dư Phan, đồng ý giúp đỡ.
  2.Giúp tìm ly rượu nhỏ (trong nhà Trương Chiêu) đưa cho ông ta và vào chiến đấu với Tôn Quyền. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Khúc Hữu Ngô, Châu Lang Cố.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Phan Dương Trại.
  Vật phẩm có được: Trường Hà Ngâm của Chu Du
  Nhiệm vụ tiếp theo: Bí mật trong động sâu
  Quá Trình nv:
  1.Đến Pha Chương trại đối thoại với Chu Du, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Thôn Vĩnh Ninh tìm Nữ Nhạc Sư, đối thoại với cô ta, cô ta sẽ kêu bạn đến Rừng Kinh Huyện tìm Biên Trúc Phiến ( Việt Cừ soái địa lv 44).
  3.Đưa cho Nữ Nhạc Sư.
  4.Trở về tìm Chu Du thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Liều chết bảo vệ em.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Giang Đông, Tử Song Trại.
  Vật phẩm có được: Tiểu kiều mê.
  Quá Trình nv:
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Giang Đông Tử Song Trại đối thoại với Trình Phổ, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Kiến Nghiệp Thành trong nhà Chu Du đối thoại với gia bộc và vào chiến đấu với Hắc Thích Khác ? người, Hồng Thích Khách ? người, Tử Thích Khách ? người, Lục Thích Khách ? người.
  3.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: quãng nạp hiền lương.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv25
  Địa điểm: Dương Châu, Ngô Quận.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Văn Chương hỗn thạch, văn chương băng bào, văn chương hội tâm nhất kích, văn chương cuồng phong.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Lục Tốn mới dụng kế
  Quá Trình nv:
  1.Đến Ngô Quận đối thoại với Trương Nhung, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Thôn Linh La đối thoại với Cảm Trạch, đồng ý trả lời câu hỏi, thứ tự như sau: Dương Chấn và Dương Biêu, Tào Trực, Trác Quận, Trương Liêu.
  3.Đến Sơn Động Dư Khang trong Sơn Việt Thần Mộc đối thoại với Lục Tích, đồng ý trả lời câu hỏi thứ tự như sau: Hứa Du, Tữ Thụ, Thân Bỉ, Thập Diện Mai Phục. 4.Đối thoại tiếp với Ngô Sán, trả lời câu hỏi theo thứ tự sau: Châu sáng, sáu Quận, Lục Tích, được gỗ Sơn Việt 1 cái.
  5.Đến Thượng Hiểu Sơn Đạo đối thoại với Trương Ôn, đồng ý trả lời câu hỏi thứ tự như sau: Giang Hà, Hoàng Khai, Quảng Lănh, Trương Thiệu, Cam Ninh, được dã nhân sâm 3 cái.
  6.Đến Tiền Đường Lương Đình đối thoại với Lục Tốn và vào chiến đấu với Đinh Phụng, Lục Tốn........
  7.Thắng lợi trở về tìm Trương Nhung thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Lục Tốn mới dụng kế
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ quãng nạp hiền lương.
  Địa điểm: Dương Châu, Hội Mao Thành.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 10%.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Hội Mao Thành đối thoại với Hàng Lão Bá.
  2.Đến Tiền Đường Lương Đình đối thoại với Lục Tốn, đồng ý giúp đỡ.
  3.Đến Ô Thành Triệu Trạc tại tầng 2 đối thoại với Phan Lâm và vào chiến đấu với Phan Lâm, Hung Cường Nhân 2 người, Phù Diệp Binh 3 người.
  4.Thắng lợi ta đến Sơn Động Dư Khang, trong động ta gặp Vưu Đột, đối thoại xong vào chiến đấu với Vưu Đột, Tử Phàm Binh 4 người, Huỳnh Phàm Binh 5 người.
  5.Thắng lợi trở về đối thoại với Lục Tốn, đồng ý giúp đỡ.
  6.Đến Thôn Linh La trong nhà Hám Trạch lấy được hạt thủy tinh tím có vết nứt, ta đến Sơn Động Dư Khang tìm miếng ngọc trong hộp châu báu.
  7.Tìm xong ta đến đối thoại với Lục Tốn, được Huy Hiệu Quan.
  8.Đến Sơn Động An Lạc, trong động đối thoại với Phan Sơn Nữ, đối thoại tiếp với Phí Tiền, vào chiến đấu với Phí Tiền, Phan Lâm, Vưu Đột, Phan Sơn Nữ 2 người, Huân Quỉ Mao 5 người.
  9.Thắng lợi trở về tìm Lục Tốn thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Lục Tốn và Văn Chủng sách
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 162.
  Địa điểm: Dương Châu, Thôn Vĩnh Ninh.
  Vật phẩm có được: Lục Tốn trở thành võ tướng của mình
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Thôn Vĩnh Ninh đối thoại với Ngô Phạm, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Tiền Đường Lương Đình đối thoại với Lục Tốn, ông ta gia nhập đội ngũ.
  3.Trở về Thôn Vĩnh Ninh đối thoại với Ngô Phạm thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Nữ tướng Tôn Thượng Hương.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ chiến hữu dã man của tôi.
  Địa điểm: Giang Đông, Bắc Cố Sơn.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Tôn Thượng Hương.
  Quá Trình nv:
  1. Đến Giang Đông Bắc Cố Sơn đối thoại với Ngô Quốc Thái, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến con đường Kiến Nghiệp trong phú hộ đối thoại với Tôn Thượng Hương.
  3. Đến Thái Hồ Thủy Động đối thoại với Đại Đao Tặc Binh (không được tổ chức đội), vào chiến đấu với Đại Đao Tặc Binh 4 người, Uyên Đao Tặc Binh 4 người (phải kết thúc trận đấu trong vòng 3 hiệp, bôm lẹ nhất ).
  4. Thắng lợi ta lập tức vào chiến đấu với Thủy Tặc Binh Trường, Đại Đao Tặc Binh 4 người, Uyên Đao Tặc Binh 2 người (phải kết thúc trận đấu trong vòng 3 hiệp).
  5. Thắng lợi hứa giúp tìm Áo Thần Sáo ( áo mẫn lv 5 Thôn Vĩnh Xuyên-Thương nhân bán đồ phòng cụ) một cái.
  6. Trong động ta đối thoại với Chu Phụng và vào chiến đấu với Chu Thái, Đại Đao Tặc Binh 3 người, Uyên Đao Tặc Binh 3 người (Chỉ được một người chiến đấu, nhưng cho tham chiến, phải kết thúc trận đấu trong vòng 3 hiệp).
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nv: Nhị hổ tương tranh.
  ĐKNV: không.
  Địa điểm : Tthượng Hiểu thôn - Dương Châu.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến bộ lạc thượng hiểu trong phú hộ đối thoại tôn quyền :chọn 2cách
  cách 1:giúp Cam Ninh
  . Trong bộ lạc đối thoại cam ninh giúp kíếm "chuông bằng đá"( gần chỗ lăng thống).
  . Giao chuông bằng đá đến cho cam ninh đồng ý giúp huấn luyện sĩ binh lên lv 30
  . Đến đối thoại lăng thống vào chiến đấu lăng thống hộ quân 5 người
  . Thắng lợi được điểm kinh nghiệm nhiều.
  cách 2 :giúp lăng thống
  . Trong bộ lạc đối thoại lăng thống giúp tìm "miếng chì cột chân"( gần chỗ camninh)
  . Giao chì cột chân cho lăng thống đồng ý giúp huấn luyện Hộ quân lên lv 30
  . Đến chỗ camninh đối thoại vào chiến đấu cam ninh sĩ binh 5 người.
  . Thắng lợi được điểm kinh nghiệm nhiều.
  2. Chọn cách 1 hay 2 thì bạn cũng phải luyện 1 con lên lv 30.
  3. Sau khi luyện pet lên lv 30 đến đối thoại với Cam Ninh (hoặc lăng Thống)
  4. Đến phố hộ đối thoại tôn quyền thì hoàn thành nv
  Vật phẩm có được :exp+ tiên nữ thái sa 5 cái.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Nữ môn chính quân.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: một trong 4 loại linh châu.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Kiến Nghiệp Thành Thành Môn đối thoại với Kiến Nghiệp Binh bên tay phải.
  2.Đến Lôi Đài đối thoại với Lữ Mông, hứa giúp tìm Trục Bo Kích lv 20 (Q giúp Vạn Bà Bà - Từ Châu), Phù Bo Hộ Uyễn lv 15 ( Q dùng võ kết bạn) mỗi thứ một cái.
  3.Đưa cho Lữ Mông xong vào chiến đấu với Lữ Mông, Kiến Nghiệp Binh 7 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Nữ trượng phu.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Dương Châu, Bộ Lạc Kinh Huyện.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 10 %.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Bộ Lạc Kinh Huyện đối thoại với Tôn Dực, đồng ý giúp đỡ Từ Thị.
  2.Đến Rừng Đan Dương, đối thoại với Nghị Lãm.
  3.Trở về Bộ Lạc Kinh Huyện tìm Từ Thị đối thoại.
  4.Đến Rừng Đan Dương đối thoại vớ Vi Lãm.
  5.Trở về Bộ Lạc kinh Huyện đối thoại với Từ Thị vào chiến đấu với Nghị Lãm, Pác Lang x?, Dâm Tặc x?.
  6.Thắng lợi, ta vào chiến đấu tiếp với Đới Viên, Pác Lang x?, Dâm Tặc x?. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q : Phi Ngô Hạ A Mông
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
  Địa điểm : Trại Tử Song. Ghi chú: Trên người phải có khoái.Th.binh và cần chừa 1 chỗ để bắt thủ lĩnh Sơn Việt.
  Vật phẩm có được : điểm kinh nghiệm nhiều.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Trại Tử Song đối thoại Lữ Mông đồng ý giúp đỡ , khoái.Th.binh ra nhập đội ngũ của bạn.
  2.Huấn lv cho Khoái.Th.Binh lên lv 25 đến Trại tử song đối thoại Lữ Mông đồng ý giúp đỡ
  3.Mang khoái.th.Binh theo bên mình đến tọa độ x:482 y:2655 đi lại nhiều lần sẽ gặp 3 thằng sơn việt , đánh chết con ở giữa sẽ xuất hiện thủ lĩnh sơn việt ,lấy lưới bắt thủ lĩnh sơn việt.
  4.Trở về đối thoại Lữ Mông hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Phụng Hoàng bay lượn
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm: Trại Tử Song - Dương Châu.
  Vật phẩm nhận được: Ngọc Diêm Trảm, ngọc hỏa long, ngọc phụng hoàng.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Trại Tử Song đối thoại Lỗ Túc đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Ngô Quận đối thoại Bàng Thống .
  3.Về Quan Phủ Kiến Nghiệp lập tức có đối thoại .
  4.Đến môn khẩu Kiến Nghiệp đối thoại với Bàng Thống.
  5.Ta đến Giang Linh Thành vừa vào nhà Lưu Bị lập tức đối thoại.
  6.Đến huyện Lỗi Dương vào quan phủ đối thoại Đỗ Phổ.
  7.Trở về Giang Linh vào nhà Lưu Bị đối thoại hoàn thành nhiệm Vụ
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: sĩ tiếp phục sanh
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sanh LV 25
  Địa điểm: Giang Đông , Kiến An Bộ Lạc
  Vật phẩm thu được: song côn LV96 chuyển sinh (công +26, mẫn +3, chức tính +2)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Kiến An Vào phổ hộ đối thoại Đổng Phụng đồng ý giúp đỡ .
  2. Tới quan phủ Phiên Ngu (Giao Châu) đối thoại Trương Mẫn đồng ý giúp đỡ nhận được thái ất lệnh tiễn.
  3. Đến chỗ Diêm La Động (tầng 3 theo bên trái đi vào) đối thoại Sĩ Tiếp vào chiến đấu Minh Soa địa 5 người, phong 5 người .
  4.Thắng lợi vào chiên đấu Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, Minh Soa hỏa 4 người, thủy 4 người, tiếp viện :hỏa 3 người, thủy 3 người.
  5.Thắng lợi nhận được ngưng hồn lộ, trở về Phiên Ngu Thành (Giao Châu).
  6. Vào quan phủ đối thoại Văn Mân là hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Sâm Lam Thái Hồ
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Kiến Nghiệp Thành.
  Vật phẩm có được: điểm kĩ năng + 1, điểm skill + 1.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Kiến Nghiệp, trong nhà Quan đối thoại với Hàn Đương, ông ta sẽ kêu bạn vào trong tìm Trình Phổ.
  2.Vào đối thoại với Trình Phổ, đồng ý giúp đỡ.
  3.Đến Thái Hồ Thủy Động, trong động ta sẽ gặp Cung.S.cự thú hệ thủy (Vị trí có thể tham khảo bản đồ mê cung), vào chiến đấu.
  4.Thắng lợi Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện, đối thoại với ông ta xong, được điểm số kĩ năng + 1,điểm skill+1
  5.Trở về tìm Trình Phổ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Sơn Việt ra tay
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
  Địa điểm: Thôn Đông Trị.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: thăng hoa đảm, cẩm nang hồi ức.
  Quá Trình nv:
  1.Đến Dương Châu Thôn Đông Trị đối thoại với Trần Đoạn, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Bộ Lạc Thượng Hiểu đối thoại với Trần Bộc, đồng ý giúp đỡ.
  3.Đến Rừng An Lạc phía trên Lâm Lịch Sơn Đỉnh đối thoại với Ngô Miễn vào chiến đấu với Ngô Ngũ, Ngô Miễn, Hồng Tấn, Hồng Minh, Sơn Việt Binh 2 người.
  Thắng lợi xong, được mì thọ xuân 1 cái.
  4.Trong lúc đồng ý lời thỉnh cầu của Trần Bộc, ta đến An Lạc Sơn Động.
  5.Trong Động ta đối thoại với Tôn Thượng Hương và vào chiến đấu với Ngô Sán, Đinh Phiên, Tôn Thượng Hương, Tôn Dực, Phùng Trắc, Trưởng Phàm Binh 5 người.
  6.Thắng lợi ta đi tiếp vào trong động đối thoại với Lữ Mông và vào chiến đấu với Từ Tộ, Đinh Phụng, Lữ Mông, Hàn Đương, Từ Kiều, Trương Ôn, Giang Đông Binh 4 người.
  7.Thắng lợi, đi tiếp vào bên trong đối thoại với Cam Ninh và vào chiến đấu với Lạc Thống, Chu Kĩ, Cam Ninh, Chu Tài, Tưởng Khâm, Chu Thái, Trường Tương Binh 4 người.
  8.Thắng lợi ta đến Sơn Động Dư Khang, trong động ta đối thoại với Chu Du và vào chiến đấu với Lỗ Túc, Chu Du, Linh Thống, Trần Võ, Hám Trạch, Từ Thịnh, Tuần Hàng Viên 4 người.
  9.Thắng lợi, đi tiếp đối thoại với Tôn Quyền và vào chiến đấu với Trương Chiêu, Tôn Quyền, Trường Hoành, Chu Nhiên, Phan Chương, Trình Phổ, Tiểu Thuyền Binh 4 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: sự kiện phế thuyền Thái Hồ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Bờ biển Trường Giang, phế thuyền Thái Hồ, bên Giang Đông.
  Vật phẩm có được: văn chương anh kiệt (HP lớn nhất + 5).
  Quá Trình nv:
  1.Khi ta vào phế thuyền Thái Hồ, xảy ra chiến đấu, đánh thắng có thể vào trong.
  2.Ta theo hướng bên phải xuống thuyền lên bờ, gặp Tưởng Khâm vào chiến đấu.
  3.Thắng lợi, gặp Chu Thái và vào chiến đấu, xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tài biện luận
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Lỗ Túc trợ lương thực
  Địa điểm: Tử Song trại, Đại điện đài Khổng Tước, Lạc Dương.
  Vật phẩm có được: Trương Hoằnh Mê ( Trương Nhung)
  Quá Trình nv:
  1.Đến tử Song trại, trong Dinh tử Song đối thoại với Lỗ Túc.
  2.Đến đại điện Khổng Tước đài đối thoại với Trần Quần.
  3.Đến quản trường Lạc Dương, nhà phổ hộ đối thoại với Thái Văn Cơ.
  4.Trở vể đại điện Khổng Tước đài đối thoại với Trần Quan trả lời câu hỏi :1-Khương Thái Công; 1- đạo đậu; 1- 60 thiên. Trả lời xong vào chiến đấu với Hạ Hầu Tôn, Từ Quảng, Đúc Liệt Sĩ (8 người). Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q : Tào Xung cân voi.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ: thuật cưỡi ngựa.
  Địa điểm: Giang Đông, Kiến Ngiệp Thành.
  Vật phẩm có được: kĩ năng tâm học được thuật Kỵ Binh(cưỡi voi)
  Quá Trình nv:
  1.Đến Giang Đông Kiến Nghiệp Thành Quan Phủ đối thoại với Trương Chiêu, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Kiến Nghiệp Thành ta vào Rừng Đơn Dương tầng thứ 2 đối thoại với Thuần Tượng Sư, con voi gia nhập đội ngũ.
  3.Đến Diệp Thành Đổng Tước Đài tại đại điện đối thoại với Tào Tháo, giúp tìm cung đình thiết bình (trong nhà Quách Nữ Vương), đá tròn miếng 3 cái ( khoáng đá loại to ,đào khoáng 10 đào tại Đông Quận thành).
  4.Đem những thứ này giao cho Lưu Huê thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tay nghề của đầu bếp
  ĐKNV: hoàn thành Q Võ Bát Mỹ
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm 0,1%, KT huỷ hoại.
  Nhiệm vụ tiếp theo: gặp kim toả tiểu tiên.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến đường lớn Kiến Nghiệp nói chuyện Kiều Quốc Lão, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến bộ lạc Kinh Huyện nói chuyện Tổ Lang, sau đó đến đỉnh núi Thượng Hiểu, tại ngõ vào xảy ra đối thoại, chiến đấu với Động vật x3 (Bách Niên Xà Tinh - không thể bắt).
  3. Thắng lợi, nói chuyện và đồng ý tìm kiếm cải trắng nhỏ x30 (nhà Sa Da - thôn Quỳnh Sơn - Giao Châu) thịt giò heo x30 (làm Q bên Kinh Nam sẽ có) thịt gà miếng x30 ( đánh NPC làng Tả Phi Lâm - Thanh Châu), Tuý tiên tửu x1 (Dao Trì - Tiên giới).
  4. Kiếm đủ quay lại nói chuyện Kiều Quốc Lão nhận được đại phúc thần, tiếp tục tìm kiếm lệ chi x30 (Lĩnh Nam - Việt Thường Vũ Lâm tầng 2).
  5. Kiếm đủ quay lại nói chuyện Kiều Quốc Lão, sau đó đến Quần Anh quán nói chuyện Ngô Quốc Thái, hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thạch Đầu Thành
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
  Địa Điểm: Thành Ngô Quận, Nai Thuần Ô.
  Vật phẩm: Điểm kinh nghiệm nhiều (0.5%).
  NV tiếp theo: Người không chết
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến bần hộ Ngô Quận đối thoại với Trương Nhung.
  - Trong thành tiếp tục đối thoại với Kỷ Đại Phu.
  - Trở về bần hộ đối thoại trương nhung.
  - Đến đối Ô Nai Thuần trong đại trướng thoại Tôn Quyền.
  - Đến ngô quận trong phố hộ đối thoại Trương Thừa.
  - Đến Hội Mạo thành đối thoại Hạ Tề.
  - Thôn Linh La đối thoại Đổng Trạc.
  - Về Ngô quận đối thoại trương thừa đồng ý giúp tìm 5 hạt đá hướng trời (mỏ khoáng Hội Mao), 5 hạt đá kiên cứng (mỏ khoáng Ô Nai Thuần) đưa cho ông ta. Hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thỉnh mời Hoa Đà.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Dương Châu, Phan Dương Trại.
  Vật phẩm có được: vật gia bảo của Chu Thái.
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Bí mật trong động sâu
  Quá Trình nv:
  1.Vào Dinh Quân( tại Phan Dương Trại) đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Bộ Lạc Kinh Huyện tìm Hoa Đà, giúp tìm rượu thục (Đại.Ph.Tướng, Tiểu.Ph.Tướng - Rừng Lâu Song - U Châu) 2 cái, hoàng liên 5 cái, Hồng Dược Viên (tu hành có) 10 cái.
  3.Tìm xong giao cho Hoa Đà, được thuốc đặc trị đao thương của Chu Thái.
  4.Ta về Phan Dương Trại đối thoại với Chu Thái thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này