1. GameVN 20th Anniversary: Where players become gamers

  Nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập GameVN, Ban điều hành GameVN xin được cám ơn tới tất cả các member của diễn đàn, những hạt nhân sống còn luôn gắn bó và giúp xây dựng, duy trì hoạt động của GameVN đến hiện tại và tương lai. Chúc cho cộng đồng GameVN ngày một bền vững, tình cảm sâu sắc và đoàn kết.
  Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ GameVN cũng như luôn giữ vững tinh thần của GameVN trong suốt những năm tháng qua
  Đừng quên ghé FB và Discord chính thức của GVN khi cần hỗ trợ hoặc nếu có vấn đề về kích hoạt tài khoản forum:
  Facebook GameVN
  Discord GameVN
  Hoặc discord.gg/gamevn
  Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

  Dismiss Notice

hướng dẫn nấu tất cả các món ăn trong HM:

Thảo luận trong 'Hộp Lưu Trữ' bắt đầu bởi WWE, 14/7/04.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. WWE

  WWE Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  4/10/03
  Bài viết:
  82
  Nơi ở:
  1430 Baker drive
  Recipe 1:
  Mayonnasie (s) = Reglar Egg + Oil + Vinegar + Whisk
  Mayonnasie (m) = Good Egg + Oil + Vinergar + Whisk
  Mayonnasie (l) = High Quality Egg + Oil + Vinegar + Whisk
  Mayonnasie (g) = Gold Egg + Oil + Vinegar + Whisk
  Mayonnasie (p) = P Egg + Oil + Vinegar + Whisk
  Mayonnasie (x) = X Egg + Oil + Vinegar + Whisk ///// Mayonnaise (s) +
  Mayonnaise (m) + Mayonnaise (l) + Mayonnaise (g) + Mayonnaise (p)
  X Egg = Regular Egg + Good Egg + High Quality Egg + Gold Egg + P Egg
  Milk (x) = Milk (s) + Milk (m) + Milk (l) + Milk (g) + Milk (p)

  Recipe 2:
  Cheese (x) = Cheese (s) + Cheese (m) + Cheese (l) + Cheese (g) + Cheese (p)
  Wild Grape Juice = Wild Grape + Wine + Purple Grass + Pot
  Pickles = Cucumber + Salt
  Salad = Cucumber + Knife ///// Tomato + Knife ///// Carrot + Knife /////
  Cabbage + Knife
  Curry Rice = Curry Powder + Rice Balls + Pot
  Stew = Flour + Milk (s) + Salt + Pot
  Miso Soup = Miso + Salt + (ANY VEGATABLE) + Pot
  Stir Fry = Cabbage + Oil + Soy Sauce + Knife + Frying Pan

  Recipe 3:
  Fried Rice = Rice Balls + Oil + Egg (s) + Frying Pan
  Savory Pancake = Cabbage + Oil + Flour + Egg (s) + Frying Pan + Knife
  Sandwitch = Tomato + Bread + Knife ///// Cucumber + Bread + Knife ///// Cooked
  Egg + Bread + Knife
  Fruit Juice = Apple + Mixer ///// Apple + Grape Juice + Honey + Pinapple + Milk
  (l) + Sugar + Mixer ///// Strawberry + Mixer
  Fruit Latte = Fruit Juice + Milk (s) + Mixer

  Veggie Juice = Cucumber + Mixer ///// Cabbage + Mixer
  Mixed Juice = (ANY FRUIT) + (ANY VEGATABLE) + Mixer ///// Fruit Juice + Veggie
  Juice + Mixer

  Recipe 4:
  Mixed Latte = Milk (s) + (ANY FRUIT) + (ANY VEGATABLE) + Mixer ///// Milk (s) +
  Mixed Juice + Mixer ///// Milk (s) + Fruit Juice + Veggie Juice + Mixer
  Pickled Turnips = Turnip + Vinegar + Knife
  French Fries = Potato + Oil + Frying Pan + Knife
  Strawberry Jam = Strawberry + Sugar + Pot
  Strawberry Milk = Strawberry + Milk (s) + Mixer
  Tomato Juice = Tomato + Salt + Mixer
  Ketchup = Tomato + Onion + Sugar + Salt + Vinegar + Mixer
  Popcorn = Corn + Frying Pan

  Recipe 5:
  Corn Flakes = Corn + Rolling Pin + Oven ///// Corn + Rolling Pin + Frying Pan
  Baked Corn = Corn + Oven
  Pineapple Juice = Pineapple + Mixer
  Pumpkin Pudding = Egg (s) + Milk (s) + Pumpkin + Sugar + Pot + Oven
  Pumpkin Stew = Pumpkin + Sugar + Soy Sauce + Pot
  Happy Eggplant = Eggplant + Sugar + Soy Sauce + Miso + Frying Pan
  Sweet Potatoes = Butter + Egg (s) + Sweet Potato + Sugar + Pot + Oven
  Baked Sweet Potatoes = Sweet Potato + Oven ///// Sweet Potato + Butter + Stone
  + Sugar + Salt + Oven

  Recipe 6:
  Greens = Spinich + Soy Sauce + Pot
  Scrambled Eggs = Egg (s) + Oil + Frying Pan
  Omelet = Egg (s) + Oil + Milk (s) + Frying Pan
  Omelet Rice = Egg (s) + Oil + Milk (s) + Rice Balls + Frying Pan
  Boiled Egg = Egg (s) + Pot
  Pudding = Egg (s) + Milk (s) + Sugar + Pot + Oven
  Hot Milk = Milk (s) + Sugar + Pot
  Butter = Milk (s) + Mixer

  Recipe 7:
  Cheese Cake = Cheese (s) + Egg (s) + Milk (s) + Sugar + Whisk + Pot + Oven
  Cheese Fondue = Cheese (s) + Bread + Pot
  Apple Pie = Apple + Egg (s) + Butter + Flour + Sugar + Knife + Pot + Rolling
  Pin + Oven
  Apple Jam = Apple + Sugar + Pot
  Apple Souffle = Apple + Frying Pan ///// SUGDW Apple + Frying Pan ///// HMSGB
  Apple + Frying Pan ///// AEPFE Apple + Frying Pan
  Bamboo Rice = Bamboo Shoot + Rice Balls
  Grape Jam = Wild Grape + Sugar + Pot
  Grape Juice = Wild Grapes + Honey + Salt + Mixer ///// Wild Grapes + Salt +
  Mixer ///// Wild Grapes + Honey + Sugar + Mixer ///// Wild Grapes + Sugar +
  Mixer

  Recipe 8:
  Mushroom Rice = Mushroom + Rice Balls
  Truffle Rice = Truffle + Rice Balls
  Sushi = Sashimi + Vinegar + Rice Balls
  Jam Bun = Apple Jam + Bread ///// Strawberry Jam + Bread
  Dinner Roll = Bread + Butter
  Raisin Bread = Bread + Wild Grapes
  Curry Bread = Bread + Curry Powder + Oil + Frying Pan
  Toast = Bread + Oven

  Recipe 9:
  French Toast = Bread + Egg (s) + Sugar + Oil + Frying Pan
  Sashimi = Fish (m) + Knife ///// Fish (l) + Knife
  Grilled Fish = Fish (m) + Oil + Salt + Soy Sauce + Frying Pan
  Chirashi Sushi = Scrambled Eggs + Sashimi + Vinegar + Rice Balls + Knife
  Pizza = Cheese (s) + Flour + Ketchup + Rolling Pin + Oven
  Noodles = Flour + Pot + Knife + Rolling Pin
  Curry Noodles = Noodles + Curry Powder + Pot
  Tempura Noodles = Tempura + Noodles + Pot ///// Flour + Tempura + Pot + Rolling
  Pin + Knife

  Recipe 10:
  Fried Noodles = Noodles + Oil + Egg (s) + Frying Pan
  Buckwheat Noodles = Buckwheat Flour + Egg (s) + Knife + Rolling Pin + Pot
  Noodles w/Tempura = Tempura + Buckwheat Noodles + Pot ///// Buckwheat Flour +
  Tempura + Pot + Knife + Rolling Pin
  Fried Noodles = Buckwheat Noodles + Egg (s) + Oil + Salt + Vinegar + Soy Sauce
  + Frying Pan
  Buckwheat Ships = Buckwheat Noodles + Pot + Rolling Pin
  Tempura = Flour + Egg (s) + Oil + (ANY VEGATABLE) + Frying Pan
  Mountain Stew = Carrot + Mushroom + Bamboo Shoots + Sugar + Soy Sauce + Knife +
  Pot
  Moon Dumpling = Dumpling Powder + Sugar

  Recipe 11:
  Roasted Rice Cake = Rice Cake + Soy Sauce + Oven
  Toasted Rice Balls = Rice Balls + Soy Sauce + Oven
  Rice Gruel = Rice Balls + Salt + Pot
  Tempura Rice = Rice Balls + Salt + Tempura
  Egg Over Rice = Egg (s) + Rice Balls + Salt + Soy Sauce + Pot
  Candied Potato = Sweet Potato + Honey + Sugar + Pot
  Potato Pancakes = Potato + Onion + Egg (s) + Oil + Flour + Salt + Knife +
  Frying Pan
  Fish Sticks = Fish (m) + Salt + Mixer

  Recipe 12:
  Cookies = Flour + Egg (s) + Butter + Oven + Sugar + Rolling Pin
  Chocolate Cookies = Flour + Egg (s) + Chocolates + Butter + Sugar + Oven +
  Rolling Pin
  Ice Cream = Milk (s) + Egg (s) + Sugar + Whisk + Pot
  Cake = Butter + Flour + Egg (s) + Sugar + Whisk + Oven
  Chocolate Cake = Choclates + Butter + Flour + Egg (s) + Sugar + Whisk + Oven
  Pancakes = Flour + Oil + Butter + Egg (s) + Milk (s) + Honey + Sugar + Whisk +
  Frying Pan
  Relaxation Tea = Relax Tea Leaves + Pot
  SUGDW Apple = Apple + HMSGB Apple + AEPFE Apple
  HMSGB Apple = Apple + SUGDW Apple + AEPFE Apple
  AEPFE Apple = Apple + HMSGB Apple + SUGDW Apple
  Bodigizer = Honey + Orange Grass + Black Grass + Red Magic Grass + Pot
  Bodigizer XL = Bidigizer + Blue Grass + Mixer
  Turbojolt = Honey + Orange Grass + White Grass + Red Magic Flower + Pot
  Turbojolt XL = Turbojolt + Green Grass + Mixer
  Relax Tea Leaves = Red Grass + Orange Grass + Yellow Grass + Green Grass +
  Purple Grass + Blue Grass + Indigo Grass + Weed + Frying Pan + Knife
  Elli Leaves = 6 Different Types Of Burnt Food + Bodigizer XL + Turbojolt XL +
  Knife + Frying Pan + Oven + Sugar + Pot + Salt + Vinegar + Miso + Soy Sauce

  Recipe 14:
  Spring Sun = Blue Magic Grass + Red Magic Gass + Moondrop Flower + Pinkcat
  Flower + Toy Flower
  Summer Sun = Fish (s) + Fish (m) + Fish (l) + Fossil Of Ancient Fish + Pirate
  Treasure
  Autumn Sun = Cheese (x) + Mayonaise (x) + Egg (x) + Milk (x) + Wool (x) + Yarn
  (x)
  Winter Sun = Alexandrite + Diamond + Emerald + Moonstone + Pink Diamond +
  Mythic Stone + Sand Rose
  được sưu tầm trong thư viện trong trò chơi
   
 2. tan5552003

  tan5552003 T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  11/5/03
  Bài viết:
  502
  Khiếp nhiều thế. Tui không ngờ là nhiều như vậy đó. Vậy thì tha hồ mà ăn rồi. Có thể cho link chỗ đó được khôg vậy
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này