Ích Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi SillyKid, 29/6/09.

 1. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Đặc điểm:
  Vị trí địa lý:
  - Bắc tiếp giáp Quan trung.
  - Tây Bắc tiếp giáp Lương Châu.
  - Tây tiếp giáp Ấn Độ.
  - Nam tiếp giáp Siêm La, Triệu Voi.
  - Đông tiếp giáp Kinh Châu.

  CÁC QUEST CỦA KHU VỰC
  Mã:
  [CENTER][URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683096&postcount=20"][COLOR="Red"]3 mưu kế của Bàng Thống[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683965&postcount=41"][COLOR="Red"]ác quỷ kinh hồn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682702&postcount=9"][COLOR="Red"]Âm dương phán[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682921&postcount=14"][COLOR="Red"]Bá Vương Than Khóc[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684085&postcount=52"][COLOR="Red"]Bạch Vô Thường kết hôn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683741&postcount=24"][COLOR="Red"]Bàng Đức đầu hàng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683096&postcount=20"][COLOR="Red"]bảo đao chưa già[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682548&postcount=2"][COLOR="Red"]Bảo vệ Thôn Lương Trung[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683882&postcount=31"][COLOR="Red"]cứu cây bất lão[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684060&postcount=49"][COLOR="Red"]cứu người mải nghệ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682633&postcount=6"][COLOR="Red"]cứu quốc bảo là con gấu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682633&postcount=6"][COLOR="Red"]cứu số phận của con gấu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682548&postcount=2"][COLOR="Red"]Đá Ba Sinh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683703&postcount=23"][COLOR="Red"]Dạ chiến Trương Phi[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684328&postcount=61"][COLOR="Red"]Đại chiến Khiêu Đình Hưng binh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683920&postcount=36"][COLOR="Red"]đạo sĩ quái lực loạn thần[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683784&postcount=26"][COLOR="Red"]Đao xướng song hoàng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683973&postcount=42"][COLOR="Red"]đi xa cầu giáo tiểu thơ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684364&postcount=63"][COLOR="Red"]Định Quân trảm Hạ Hầu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683741&postcount=24"][COLOR="Red"]Đoạt lấy Dương Bình Quan[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683949&postcount=39"][COLOR="Red"]giả quỷ làm việc ác[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683929&postcount=37"][COLOR="Red"]học trò của phản đồ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683867&postcount=30"][COLOR="Red"]kẻ trộm sách hối cải[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684377&postcount=64"][COLOR="Red"]kế Gia Cát Lượng đẩy lùi 4 quân[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683741&postcount=24"][COLOR="Red"]Khi Tào Tháo tấn công nước Hán[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683940&postcount=38"][COLOR="Red"]kì nghỉ của quỷ sai[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684309&postcount=60"][COLOR="Red"]Kim long bát khối & Hà A Mang[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682591&postcount=4"][COLOR="Red"]kinh nghiệm của thám tử[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683170&postcount=21"][COLOR="Red"]Lạc Thành Đại Chiến[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683996&postcount=44"][COLOR="Red"]lịch sử Thành Bạch Đế[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683063&postcount=19"][COLOR="Red"]Lưu Bị đến Thục[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684080&postcount=51"][COLOR="Red"]ma quỷ thô Du Linh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682669&postcount=7"][COLOR="Red"]Mạnh lão lão dâng trà[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683007&postcount=18"][COLOR="Red"]Mật kế của Trương Tùng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683962&postcount=40"][COLOR="Red"]một ngày làm quỷ sai[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683170&postcount=21"][COLOR="Red"]một trong tam phân thiên hạ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684024&postcount=46"][COLOR="Red"]Nàng Mạnh lấy chồng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683840&postcount=28"][COLOR="Red"]Ngõa khẩu đại chiến[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682866&postcount=11"][COLOR="Red"]Ngũ bá mịch tân chức[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682617&postcount=5"][COLOR="Red"]Ngũ Đẩu Mễ Giáo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684053&postcount=48"][COLOR="red"]Nguồn gôc của lòng đèn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683988&postcount=43"][COLOR="Red"]nguồn gốc món lẩu cay[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684094&postcount=53"][COLOR="Red"]nhân gian thảm họa[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682617&postcount=5"][COLOR="Red"]nhân mệnh quan thiên[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682950&postcount=15"][COLOR="Red"]nhất sính vũ nghệ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682882&postcount=12"][COLOR="Red"]Oan Bá Vương[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683887&postcount=32"][COLOR="Red"]Pháp chính Ẩn cư[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683170&postcount=21"][COLOR="Red"]sơ trị ích Châu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683898&postcount=34"][COLOR="Red"]sự ngu trung của Dương Hoại và Cao Phí[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683777&postcount=25"][COLOR="Red"]Sửa chữa Đô Giang yến[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683807&postcount=27"][COLOR="Red"]Sức Mạnh chống Tào Tháo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682718&postcount=10"][COLOR="Red"]Tả Từ Nguyên Phóng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684041&postcount=47"][COLOR="Red"]Tạm biệt Mèo Gư Lư[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683907&postcount=35"][COLOR="Red"]thần đồng thiệt giả[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684003&postcount=45"][COLOR="Red"]Thánh thủy đạo Hoa Đà[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684184&postcount=57"][COLOR="Red"]Thiên chùy bách luyện[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683170&postcount=21"][COLOR="Red"]Thiên Đăng dã chiến[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684112&postcount=55"][COLOR="Red"]Thôi Tuấn Chiến đấu dũng cảm[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683245&postcount=22"][COLOR="Red"]thu phục Lý Nghiêm[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682989&postcount=17"][COLOR="Red"]thua phục Huyền Đức[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682702&postcount=9"][COLOR="Red"]Trân châu chiếu tịnh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684268&postcount=59"][COLOR="Red"]Trọng chế thần khôi[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682971&postcount=16"][COLOR="Red"]Trương Cáp thức tỉnh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684067&postcount=50"][COLOR="Red"]Trương Di phá kẻ cướp[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683854&postcount=29"][COLOR="Red"]Trương Lỗ lần đầu tiên ra trận[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684234&postcount=58"][COLOR="Red"]Trương Phi đấu với Trương Hợp[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684356&postcount=62"][COLOR="Red"]Từ Hoảng trì viện[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682684&postcount=8"][COLOR="Red"]Tử Hư thần toán[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682669&postcount=7"][COLOR="Red"]U linh cốc[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11683892&postcount=33"][COLOR="Red"]vào ngày lễ tìm châu báu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684102&postcount=54"][COLOR="Red"]vô thường vô thường[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682591&postcount=4"][COLOR="Red"]vụ án ly kì[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682684&postcount=8"][COLOR="Red"]xạ tiễn Phụng Sồ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682897&postcount=13"][COLOR="Red"]Xem xong không quên[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11684153&postcount=56"][COLOR="Red"]Yến nhân Trương Dực Đức[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11682548&postcount=2"][COLOR="Red"]yếu kém của Lưu Chương[/COLOR][/URL][/CENTER]
  
  


  [​IMG]
  [​IMG]
   
 2. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Đá Ba Sinh
  ĐKNV: lv25
  Địa điểm: Thôn Du Linh - Địa Ngục (Ích Châu)
  Vât phẩm có đươc: chọn 1 sâu thịt thập cẩm hp 121, chọn 2 điểm kinh nghiệm nhiều 3%+ giò heo đặc biệt hp 136.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến làng du linh rẽ phải (hoàng tuyền lộ) nói chuyện Trịnh Lão Đầu đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến nhà trọ Ba Quận đối thoại Lữ Quý Phụ ( lên bậc thang nhà trọ Lữ Quý Phụ mới xuất hiện).
  3. Trở về đối thoại trinh Lão đầu chọn:
  - Nói dối.
  - Nói thật.
  ( Nói dối hay nói thật thì cũng hoàn thành nhiệm vụ)
   
 3. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: yếu kém của Lưu Chương.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thôn Trung.
  Vật phẩm có được: Trà Thục Sơn (SP + 89), cẩm nang Ba Thục (vải 23).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Bảo vệ Thôn Lương Trung.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thôn Lương Trung đối thoại với Linh Linh, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đến phú hộ đối thoại với Triệu Hàn, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Tây Sung Sơn Động đối thoại với Phu Cấm và vào chiến đấu với Phu Cấm, Dương Hoại, Lý Dị, Hướng Tồn, Bàng Lạc, Cao Phế, Đông Châu Binh ? người.
  Thắng lợi trở về đối thoại với Triệu Hàn thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Bảo vệ Thôn Lương Trung.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ yếu kém của Lưu Chương
  Địa điểm: Ích Châu, Thôn Lương Trung.
  Vật phẩm có được: Quạt Kích Ngọc (trí + 20, nhanh nhẹn + 1, lv. 90).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thôn Lương Trung tại khách sạn đối thoại với Tiểu Mãnh Cô Nương và vào chiến đấu với Lý Dị, Bàng Lạc, Đông Châu Binh 4 người.
  Thắng lợi ra khỏi khách sạn đối thoại với Dương Hoại và vào chiến đấu với Dương Hoại, Cao Phí, Đông Châu Binh 6 người.
  Thắng lợi ta đến nhà đối thoại với Ngô Trưởng Lão và vào chiến đấu với Hướng Tồn, Đông Châu Binh 9 người.
  Thắng lợi ra khỏi nhà đối thoại với Phu Cấm thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: kinh nghiệm của thám tử.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: + 1 thuộc tính lông vũ.
  Nhiệm vụ tiếp theo: vụ án ly kì.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Quảng Trường Thành Đô Thành đối thoại với Mạc Đại Ca, đồng ý giúp đỡ.
  Đến chân núi Thanh Thành, giữa đường ta gặp và đối thoại với Mạc Đại Ca.
  Ta đến Ngoại Thủy Kiều, trên cầu đối thoại với Mạc Đại Ca.
  Gần đấy ta lượm được ly rượu nhỏ.
  Đối thoại tiếp với Mạc Đại Ca, chọn Tiểu Cẩu Tử.
  Trở về khách sạn Thành Đô Thành đối thoại với Tiểu Cẩu Tử thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: vụ án ly kì.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm của thám tử
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: tuấn mã 1 con, đề hồ đan 10 viên.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thành Đô Thành tại khách sạn đối thoại với Tiểu Cẩu Tử.
  Đến Thành Bạch Đế đối thoại với Cung Vệ Đội, được búp bê người rơm 1 người.
  Đến quán trà Thành Đô Thành, biến thành người rơm đi đến vị trí (1200 : 355) vào chiến đấu với Phiêu Quang Chảm 5 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Ngũ Đẩu Mễ Giáo.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Nam Trịnh Thành.
  Vật phẩm có được: Thủy Linh Châu.
  Nhiệm vụ tiếp theo: nhân mệnh quan thiên.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Nam Trịnh Thành đối thoại với Đại Hùng, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đến ngôi nhà bình thường đối thoại với Vương Đại Ma, chọn “tôi phải đến cho Tế Tửu khám bệnh đây”(2), được Quà Hầu Đại Ma.
  Ta trở về đối thoại với Đại Hùng, đồng ý giúp đỡ, Đại Hùng gia nhập đội ngũ.
  Ta đến ngôi nhà nghèo đối thoại với Trung Tế Tửu, được Giấy nháp GCL.
  Ta đến Núi Tiên Đãng đối thoại với Tế Tửu Sư, vào chiến đấu với Tế Tửu Sư 5 người, Trung Tế Tửu 5 người.
  Thắng lợi trở về đối thoại với Đại Hùng thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: nhân mệnh quan thiên.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Ngũ Đẩu Mễ Giáo
  Địa điểm: Ích Châu, Nam Trịnh Thành.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều, vạn tử thanh long tán (SP + 95) 50 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Nam Trịnh Thành đối thoại với Đại Hùng, vào chiến đấu với Ngũ Đẩu Mễ Binh 8 người (nhất thiết 5 hiệp phải chiến thắng).
  Thắng lợi, đồng ý giúp đỡ.
  Đến chân núi Thiên Đãng Sơn, lượm quân dược một cái.
  Trở về đối thoại với Đại Hùng và vào chiến đấu với Trung Tế Tửu 3 người, ngũ đẩu mễ binh 7 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: cứu số phận của con gấu.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
  Vật phẩm có được: búp bê con gấu 3 cái.
  Nhiệm vụ tiếp theo: quốc bảo là con gấu.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu tại Quảng Trường Thành Đô đối thoại với Trần Bác.
  Đến Chân Núi Nga Mi đối thoại với Hoàn Đao Thủ, vào chiến đấu với Hoàn Đao Thủ 6 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: quốc bảo là con gấu.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ cứu số phận của con gấu.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
  Vật phẩm có được: Tiên Nữ Đồ (trung + 3).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Quảng Trường Thành Đô Thành đối thoại với Bác Trần, đồng ý giúp đỡ.
  Biến thành con gấu, đến Núi Nga Mi đối thoại với Hoàn Đao Thủ và vào chiến đấu với Nguyên Đao Thủ 6 người, Hoàn Đao Thủ 4 người.
  Thắng lợi trở về đối thoại với Bác Trần thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: U linh cốc
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Thô U Linh, Ích Châu.
  Vật phẩm có được: lều hành quân 5 cái, vượt qua hẻm núi ma.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Mạnh lão lão dâng trà.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đi thẳng về bên trái thôn U Linh (Ích Châu) đối thoại với Đảng Du Hồn.
  Vào trong tiếp tục đối thoại với Đảng Du hồn.
  Vào trong tiếp tục đối thoại với Đảng Du hồn.
  Đến nơi có vấn lộ diệp( đây là map đánh dấu nơi thoát khỏi mê cung tiến tới địa phủ ) luợm rồi đối thoại với Đảng Du hồn, đồng ý và chiến đấu với Đảng Du hồn. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


  Ghi chú: cẩn thận dễ bị lạc. Những lần sau muốn vượt qua hẻm núi ma, bạn chỉ cần làm theo đúng cách buớc trên. Đến khi gặp Đảng du hồn lần 3, chỉ cần chọn Đồng ý là vượt qua đc U linh cốc.

  Tên Q: Mạnh lão lão dâng trà.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ U linh cốc.
  Địa điểm: Thôn U Linh, Ích Châu.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào phía sau thôn U Linh (sau khi đối thoại với Đảng Du hồn được vào trong) đối thoại với Mạnh Đại Lão được Mạnh Trà Đồng.
  Trở về thôn U Linh đối thoại với Triệu Đại Thúc.
  Lên phía trên thôn U Linh, tại động Diêm La đối thoại và chiến đấu với Hầu Tinh. Thắng lợi được Mạnh Trà Tiêu.
  Về Thôn U Linh đối thoại với Triệu Đại Thúc được Mạnh Bà Trà.
  Đến chỗ Mạnh Đại Lão đối thoại hoàn thành nhiệm vụ.


  Ghi chú: để đến nơi và gặp Hầu Tinh, trước tiên từ Thôn U Linh đi lên tầng 2 gặp ngã 3 rẽ phải, đi tiếp gặp đường rẽ xuống (không phải ngã 3, ngã 4) xuống dưởi rẽ trái gặp ngã 4 đi thẳng, đi tiếp gặp ngã 4 đi thẳng, đến ngã 4 rẽ phải sẽ gặp được Hầu Vương. Nếu có bị lạc thì cứ đi qua khỏi 2 ngã 4, đến ngã 4 thứ 3 thì rẽ phải cũng được.
   
 8. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Tử Hư thần toán
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Địa điểm: Thành Đô - Ích Châu.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nhiệm vụ tiếp theo: xạ tiễn Phụng Sồ
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Sơn Óc (đỉnh núi Cẩm Bình) đối thoại với Tử Hư Nhân. Ra ngoài đối thoại với tiên đồng đồng ý giúp đở.
  Đến Thành Đô tìm Trư Hào bút (kế bên nhà buôn tạp hóa), giấy tạp(trước cổng nhà trọ).
  Trở về đưa cho Tiểu Đồng, vào trong tiếp tục đối thoại với Tử Hư Nhân hoàn thanh nhiệm vụ.


  Tên Q: xạ tiễn Phụng Sồ
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25, học được skill xạ tiễn, hoàn thành nhiệm vụ Tử Hư thần toán
  Địa điểm: Lạt Thành - Ích Châu.
  Vật phẩm có được: cung 96 + thuộc tính.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quan phủ Lạt Thành đối thoại với Trương Nhâm.
  Đến Âm Bình Sơn động (phía trong rừng Bạch Thủy) tại tọa độ 262 :1535 đối thoại và chiến đấu với Ngụy Diên.
  Đến Âm Bình Sơn động tại tọa độ 322 : 875 đối thoại và chiến đấu với Huỳnh Trung.
  Trở về quan phủ Lạt Thành đối thoại với Trương Nhâm.
  Đến Lạc Phung Ba đối thoại Trương Nhâm và chiến đấu 2 trận với quân Thục.
  Đến Tiểu Độ Bạch Thủy (phía dưới rừng Bạch Thủy) đối thoại và chiến đấu.
  Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Trân châu chiếu tịnh.
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm : Quỷ Môn Quan - Địa Ngục (Ích Châu).
  Vật phẩm có được: trân châu kháng hỗn loạn, chân châu kháng..random+ điểm kinh nghiệm nhiều
  Nhiệm vụ tiếp theo: Âm dương phán
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Quỷ môn quan (thôn Du Linh) đối thoại Đạo Sỹ ác trả lời 4 câu có.
  Đến thành Ba Quận vào quan phủ đối thoại với Cung khâm đông ý giúp đỡ
  Trở về Quỷ Môn quan đối thoại và chiến đấu Đạo Sĩ ác, thành đo vĩ 9 người, tiếp viện thành đô vĩ 9 người.
  Đến cửa thành Uông Tử đối thoại Xảo Nương hoàn thành nhiệm vụ.

  Tên Q: Âm dương phán
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Trân châu chiếu tịnh
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Bạch Đế
  Vật phẩm có được: tiền trang thăng cấp quyển
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến thành Bạch Đế vào tiền trang nói chuyện với Bạch Bình, đồng ý giúp đở.
  2. Đồng ý tìm Thông Bảo 10 cái ( Hủ Lang Nhân, Cốt Yêu Nữ, Dị Biến Thi....- rừng Bình Nguyên - U Linh Cốc) giao cho Bạch Bình.
  3. Đến Địa phủ đại lao gặp Hắc Vô Thường đối thoại, chiến đấu với Diêm La Ô Sứ, Am Tư Quan, Minh Sai 4 hệ.
  4. Thắng lợi đến địa phủ gặp Diêm La Vương đối thoại hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Tả Từ Nguyên Phóng.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải Chuyển Sanh và lv. 20.
  Địa điểm: Ích Châu, Núi Nga Mi.
  Vật phẩm có được: Thiên Thoại Huê Linh (HP lớn nhất + 60, nhanh nhẹn + 3, lv. 20, Chuyển Sanh sử dụng nhiều.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Núi Nga Mi đối thoại với Tả Từ, đồng ý giúp đỡ, trả lời câu hỏi: “ Bờ Cốc Linh Quang”.
  Trả lời xong, vào chiến đấu với Man Cuồng Ma, Chu Đôn Binh 4 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Ngũ bá mịch tân chức
  Điều kiện nhiêmj vụ: chuyển sanh LV25
  Địa điểm: địa ngục , Ích Châu.
  Vật phẩm thu được:kinh nghiệm nhiều (1%), [cùng thuộc tính ]chuyển sanh LV96 áo def (phòng +37mẫn -4 chức tính +2)
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Tại địa phủ Bình Nguyên đi hướng trên phải vào U Ám Quỷ Thành, vào địa phủ quỷ ốc đối thoại Tưởng Tiểu Đệ đồng ý giúp đỡ .
  2.Thu thập minh gian cổ mộc (120 : 430) và âm hà hắc thạch (1180,250),
  3.trở về địa phủ quỷ ốc đối thoại Tương Tiểu Đệ, đồng ý tìm kiếm 1 cái tiên duyến tinh (Gấu hổ sỹ - thủy 171-chân núi Tiên Đãng - góc 2h- Ích châu).
  4.Trở về địa phủ quỷ ốc đối thoại Tưởng Tiểu Đệ, đồng ý giúp đỡ .
  5.Đến chỗ Trần Lưu phổ hộ đối thoại vợ Tương Tể .
  6. Tới rừng Thái Sơn đối thoại Tôn A , trở về trần lưu phổ hộ đối thoại vợ Tương Tể là hoàn thành nhiệm vụ .
   
 12. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q:Oan Bá Vương
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sanh LV30
  Địa điểm: địa ngục , tu la hắc ngục - Ích Châu.
  Vật phẩm thu được:kinh nghiệm nhiều (20%), [ngẫu nhiên ]chuyển sanh LV99 linh hệ côn (công +21, mẫn +3)
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Vào Tu La Hắc Ngục, đồng ý giúp đỡ .
  2.Đến chỗ địa phủ đối thoại Phán Quan (Thiên Binh) , đồng ý tìm kiếm 1 cái Vàng miếng thuần (14) ( khoáng vàng- mỏ khóang Nhị châu- ai còn hỏi đào ở đâu ban nick )
  3.Thu thập xong mang lại Phán Quan nói chuyện, sau đó đến Tu La Hắc Ngục (280,700) nói chuyện, trong map đó 222: 795 đối thoại Minh Sai ( bên trái ) chọn 1 trong 2 loại vật phẩm sau:
  a.khởi tử hồi sanh linh dược : kinh nghiệm nhiều (1%), tuyết liên hoàn hồn đan x15 (hp 450 sp 320)
  b.bổ phẩm : kinh nghiệm nhiều (1%), hể hồ đan x15
  4.Đến Nghiệt kính đài đối thoại( Thiên Binh) Phán Quan, vào chiến đấu với Giang Đông Tử Đệ (thủy )x3, Giang Đông Tử Đệ (phong )x3(tăng viện :hạng vũ 4 màu, Giang Đông Tử Đệ (thủy )x2)tiến hành chiến đấu . 5.chiến đấu kết thúc là hoàn thành nhiệm vụ .


  [​IMG]
   
 13. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q : Xem xong không quên.
  ĐKNV: không.
  Địa điểm:thành đô_ích châu
  vật phẩm nhận đươc: exp nhiều 1%
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến quan phủ 2 thành đô đối thoại Lưu Tuần.
  2.Đến hứa xương thành , đi vào căn nhà`chỗ ngọc tượng đứng xảy ra đối thọai với khang kỳ.
  3.Vào trong bần hộ hứa xương đối thọai trương tòng
  4.Vào phú hộ hứa xương đối thoại trương chế trả lời câu hỏi của trương tòng:1 ,3 ,1,4,3,2,1,4,2,1.
  5.Trở lại bần hộ đối thọai trương tòng
  6.Đến điểm binh đai` hứa xương đối thọai tào nhân thì hòan thành nv
   
 14. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Bá Vương Than Khóc
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Hành trình mạo Hiểm
  Địa điểm: Đao sơn sơn đỉnh - Địa Ngục.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm (0.5%), "dựa vào thuộc tính đạt được" chuyển sinh linh tính kích lv 90 (công +26, phòng -4)
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Đao Sơn sơn đỉnh đối thoại với Ngu Cơ đồng ý giúp đở, được Ngưu mỹ nhân thảo.
  - Đến Huyết Trì đối thoại và chiến đấu với Tu La Ma Vương.
  - Sau khi thắng lợi đến Tu La Hắc Ngục đối thoại và trả lời câu hỏi của Tây Sở Bá Vương (xuất hiện tại gốc trên bên phải) 3113. Trả lời xong và chiến đấu với Tây Sở Bá Vương. Chiến đấu thắng lợi đồng ý giúp đở.
  - Trên đường về sẽ gặp sự cản trở và chiến đấu tiếp 2 trận.
  - Trở về Đao Sơn sơn đỉnh đối thoại với Ngu Cơ hoàn thành nhiệm vụ.  Chú ý:
  - Sau khi lấy được Ngưu mỹ nhân thảo là bắt đầu nhiệm vụ, thời hạn 90 phút.
  - Nếu nhiệm vụ thất bại phải làm lại từ đầu.
  - Trong lụa chon với Tấy Sở Bá Vương nếu lựa chọn sai sẽ lập tức bị chuyển đến Tu La Địa Huyệt, phải đi vào trong để trả lời lại. (Câu trả lời thường liên quan đến cái chết, giết, hậu quả nghiêm trọng...)
   
 15. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: nhất sính vũ nghệ
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
  Địa điểm: rừng Ngõa Khẩu - Ích Châu.
  Vật phẩm có được: Triệu Vân Mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến ích châu, rừng Ngõa Khẩu trong lều gặp triệu vân nói chuyện, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến lưng núi Định Quân (NPC Củ Trấn Quân Địa 175) thu thập Thuốc ngọc tọaThuốc thanh long mỗi loại 5 cái, xong trở về gặp triệu vân.
  3. Nói chuyện với triệu vân xong, đi ra ngoài lều.
  4. Ra ngoài lều chiến đấu với Tào Hồng, Tào Hưu, Mông Hổ Quân x 8 tiến hành chiến đấu .
  5. Chiến đấu thắng lợi, quay vào lều nói truyện với Triệu Vân hoàn thành nhiệm vụ .


  [​IMG] [​IMG]
   
 16. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Trương Cáp thức tỉnh.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
  Địa điểm: Bắc Sơn đại dinh - Ích Châu.
  Vật phẩm có được: Trương Cáp Mê
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đên Bắc Sơn đại dinh đối thoại với Trương Hợp.
  Đến eo núi Định Quân đối thoại với Tào Hồng. Tiếp tục vào trong đối thoại và chiến đấu với Huỳnh Trung.
  Trở về Bắc Sơn địa dinh đối thoại với Trương Hợp hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: thua phục Huyền Đức
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
  Địa điểm: Thành Đô - Ích Châu
  Vật phẩm có được: Pháp Chính Mê
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào cổng Thành Đô đối thoại với Trương Tòng. Tiếp tục vào trong đối thoại với Pháp Chính.
  Vào nhà Trương Tòng đối thoại với Trương Tòng.
  Đến nhà trọ lấy Thục đạo lộ T đồ.
  Đến Ngọa Khẩu quan đối thoại với Lưu Bị hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188

  Tên Q: Mật kế của Trương Tùng
  ĐKNV: không
  Đia điểm: Thành Đô, Ích Châu
  Vật phẩm có được: Nước Trục Mạng sp 126, hp126 mỗi thứ
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến thành đô ích châu Phổ hộ đối thoại Trương Tòng, đến quan phủ 2 đối thoại Lưu Chương
  Đến thành Bạch Đế đối thoại Binh ích châu.
  Đến Kiếm Các Quan đối thoại Trương Tòng.
  Đến Hà manh Quan tiếp tục đối thoại Trương Tòng.
  Đến hẻm núi Âm Bình tầng 1 đối thoại Trương Tòng
  Đến Lạt Thành đối thoại Lạt Thành Quân tay phải xong hoàn thành nhiệm vụ.
  Thay đổi nội dung bởi: conquest, 03-01-2009 lúc 11:26 AM.
  Trả lời với Trích dẫn
   
 19. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Lưu Bị đến Thục
  Điều kiện: hoàn thành nhiệm vụ Nghênh đón Trương Tùng, Mật kế của Trương Tùng
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm (0.3%), cung 80 +TT
  NV tiếp theo: Tương hội sông Phù
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến phổ hộ Thành Đô nói chuyện với Trương Tùng.
  2. Đến quan phủ, đối thoại Lưu Chương, trả lời theo thứ tự: Lưu Biểu, Xích Bích, Lữ Bố - Viên Thiệu - Mã Siêu - Hoàng Toại, Từ Châu, Chiếu y đức
  3. Trả lời xong đến Giang Linh thành
  4. Vào Phú hộ Giang Linh đối thoại với Lưu Bị.
  5. Vào quan phủ Giang Linh gặp Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ Hoàng Trung, nhận được [ThưtínHTrung]
  6. Vào phổ hộ thành Trường Sa đối thoại với Huỳnh Tự, đồng ý giúp đỡ
  7. Ra ngoài gặp A Quốc, Trương Đại Ca sau đó quay về đối thoại với Huỳnh Tự, đồng ý giúp đỡ
  8. Vào bần hộ Giang Linh Thành đối thoại với Hoắc Tuấn, đồng ý giúp đỡ tìm Gỗ Sơn Việt và Tn Động lương ( cả 2 đều mix từ gỗ LĐ, tốt nhất là dùng acc mix đồ cho nhanh - ai còn hỏi nữa chém chít à) giao cho Hoắc Tuấn.
  9. Đối thoại với Hoắc Tuấn hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: 3 mưu kế của Bàng Thống
  Điều kiện NV: hoàn thành nhiệm vụ Tương hội sông Phù
  Địa Điểm: thông độ Hà Manh Quan, Ích Châu.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nhiệm vụ tiếp theo: bảo đao chưa già
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến thông độ Hà Manh Quan đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
  Vào cổng Bạch Thuỷ Quan đối thoại Dương Hoài (lưu ý phải đi vào cổng).
  Trở về thông độ Hà Manh Quan đối thoại với Lưu Bị.
  Đến Quan Thành Sơn Động đối thoại với Hướng Thông, đánh nhau với Cao Phái Dương Hoài, cự phủ binh x2, lân giáp binh x2.
  Chiến đâu thắng lợi Đến Bạch Thuỷ Quan, xảy ra đối thoại, Sau đó ra bản đồ lớn từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào Bạch Thủy Quan đối thoại với Lưu Bị hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: bảo đao chưa già
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ 3 mưu kế của Bàng Thống
  Địa Điểm: thông độ Hà Manh Quan, Ích Châu.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều.
  NV tiếp theo: Lạc Phụng Ba
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Bạch Thuỷ Quan (từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào) đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
  Đến Âm Bình sơn động tại toạ độ 3555 : 1578 đối thoại và chiến đấu thắng lợi đối thoại tiếp với Hoàng Trung.
  Đến rừng Bạch Thuỷ tại toạ độ 970 : 888 ( gần Bạch Thuỷ Quan)đối thoại với Huỳnh Trung, chiến đấu Đặng Hiền, Linh Bao, Vũ Xạ Quân x3, Đoàn Tiên Đăng x3. Thắng lợi nói chuyện Hoàng Trung, tìm lê đại thuỷ ( Trường túc Quân - rừng Bạch Thuỷ) đưa cho Bàng Dạng.
  Đến Bạch Thuỷ Quan (từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào) đối thoại với Lưu Bị.
  Đến rừng Bạch Thuỷ tại toạ độ 970 : 888 (từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào) đối thoại với Hoàng Trung.
  Đến rừng Bạch Thuỷ tại toạ độ 1270 : 1015 (gần Lạc Thành) đối thoại và chiến đấu Linh bao, Quan.Tr.Trưởng x4, Thi Nô Trưởng x3 thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này