Ích Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi SillyKid, 29/6/09.

 1. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Lạc Thành Đại Chiến
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Nghiêm Nhan ngay thẳng
  Địa Điểm: Ích Châu.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều (2%)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thiên Đăng dã chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến thông độ Tây Sung Sơn Động đối thoại với Nghiêm Nhan.
  2. Vào trong tìm gặp Trương Kiều.
  3. Đến Miên Trúc Sơn Động đối thoại với Lý Thiệu. Tiếp tục đối thoại với Trương Phi đồng ý đến Bạch Thủy Quan cứu Lưu Bị.
  4. Đến Khu rừng Bạch Thủy đối thoại với Lưu Bị, vào chiến đấu với Ngô Ban, Ngô Lan, Ngô ý, Lôi Đồng, Bđoàn Thành Đô(4), Bđoàn ThụcQuân(2). Trương Nhâm, Lưu Quý tham chiến.
  5. Đối thoại với Lưu Bị, đồng ý tìm Trươngthươnggỉ 1342-1355 và Tàn bì giáp 342-715 (ở gần đó). Tìm được giao cho Lưu Bị.
  6. Đến Thành Môn Lạc Thành [622,575] đối thoại với Gia Cát Lượng.
  7. Đến Âm Bình Sơn động đối thoại với Phổ Khang vào chiến đấu Lưu Cán, Vương Liên, Phí Thư, Trác Ưng, Lữu Nhi, Đỗ Kỳ, tham chiến Trương Nhâm, Trương Dục, Lưu Quý. Thắng lợi là hoàn thành Nhiệm vụ.

  Tên Q: Thiên Đăng dã chiến
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Lạc Thành Đại Chiến
  Địa điểm: phú Hộ Lạc Thành - Ích Châu.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều + 1 con đại phúc thần.
  Nhiệm vụ tiếp theo: một trong tam phân thiên hạ
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến phú Hộ Lạc Thành đối thoại với Ngô Ý.
  - Đến Hà Manh Quan (từ rừng Hà Manh qua trái) đối thoại với Gia Cát Lượng.
  - Trở ra rừng Hà Manh đối thoại với Trương Phi đồng ý tìm bó đuốc (phía trong Hà Manh Quan) đưacho ông ta.
  - Trở lại Hà Manh Quan (từ rừng Hà Manh qua trái) đối thoại với Gia Cát Lượng giúp tìm ly ngọc dạ quang (cổng Bạch Thuỷ Quan) đưa cho Dương Tòng tại bần hộ Nam Trịnh Thành.
  - Đưa xong trở lại Hà Manh Quan (từ rừng Hà Manh qua trái) đối thoại với Lưu Bị đồng ý tìm và đối thoại với Mã Siêu tại rừng Hà Manh. Trả lời câu hỏi: mối thù giết cha, có mối thù với Hàn Tục, Dương Tùng muốn gặp Trương Lỗ (vị trí số 2), còn Lưu Hoàng Thúc, liên kết với nhau cùng tuyên thệ đánh (vị trí 1).
  - Trở lại Hà Manh Quan (từ rừng Hà Manh qua trái) đối thoại với Lưu Bị hoàn thanh nhiệm vụ.


  Tên Q: một trong tam phân thiên hạ
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Thiên Đăng dã chiến
  Địa điểm: phú Hộ Lạc Thành - Ích Châu.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều + 1 ngọc skill chuyển sinh, có thể ra tạ 99 (hoặc random thấp hơn)
  Nhiệm vụ tiếp theo: sơ trị ích Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến phú Hộ Lạc Thành đối thoại với Ngô Ý,
  - Đến Thành Đô thành môn 712-615 nói chuyện Lưu Chương, trở về Lạc Thành phú hộ
  - Nói chuyện Ngô ý đồng ý tìm tả truyện (sách lv 40), Thái sơ lịch(sách lv 40).
  - Đến thanh môn Thành Đô (tại cửa thành) toạ độ 712 : 615 đối thoại với Lưu Chương. Đến phú hộ đối thoại với Huỳnh Quyền, đối thoại tiếp với Lưu Ba.
  Đối thoại xong hoàn thành nhiệm vụ.


  [​IMG]

  Tên Q: sơ trị ích Châu
  Địa điểm: Ích Châu.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Một trong tam phân thiên hạ.
  Vật phẩm: 1 Đơn Thăng Hoa hoặc 1 Trítuệ C phiến.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến quan phủ Thành Đô đối thoại với Lưu Ba.
  2. Đối thoại tiếp với Gia Cát Lượng đồng ý đến mỏ đồng tìm đồng về đúc tiền.
  3. Đến mỏ khoáng tìm 5 bột động dương(21) & 5 bột đồng lạc(20) giao cho Gia Cát Lượng, đối thoại tiếp tục đồng ý tìm rìu và gỗ.
  4. Đến Hẻm Núi Kinh Đường tìm gỗ thê phụng mộc (Tây Thục Thủy sư lv121).
  5. Giao 1 thê phụng mộc + 1 cuốc cho GCL, hoàn thành nhiệm vụ.


   
 2. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188

  Tên Q: thu phục Lý Nghiêm
  Điều kiện nhiệm vụ: hòan thành nhiệm vụ Lạc Phụng Ba
  Địa điểm: Lạt Thành - ích châu
  vật phẩm nhận được: exp nhiều +giò heo đặc biệt hp 136
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến phú hộ Lạt Thành đối thoại với Ngô Ban.
  2. Đến tầng 1 Miêu Trúc Sơn động tại toạ độ 1200 : 315 đối thoại, và chiến đấu.
  3. Thắng lợi tiếp tục vào tầng 3 (phía dưới bên phải) tại toạ độ 2012 : 213 đối thoại và chiến đấu.
  4. Trở về phú hộ Lạt Thành đối thoại với Ngô Ban đồng ý tìm giúp 1 cây cung tật tinh lv 40.
  5. Đem cung tật tinh đến đối thoại Ngô ý đồng ý giúp đỡ .Đến Miên trúc sơn động tọa độ 2122; 315 đối thoại Lý Nghiêm vào chiến đấu ( nhớ phải thua nhé )
  6. Trở lại thành môn lạt thành tọa độ 637 : 555 đối thoại Triệu Vân vào chiến đấu 2 trận thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Dạ chiến Trương Phi.
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Thất bại của Ký Huyện
  Địa điểm: Ích châu.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm tăng 2%.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến quan phủ 2 tại Thành Đô, đối thoại với Lưu Chương.
  2. Đến quan phủ 2 Nam Trịnh thành đối thoại với Trương Lỗ, đồng ý tới Hà Manh quan giúp đỡ.
  3. Đến Hà Manh Dinh, đối thoại với Mã Siêu.
  4. Ra ngoài dinh, tọa độ 2462 : 795 chiến đấu với Mạnh Đạt, Mã Lụy, Truyền Đồng, Lai Cung, Bành Dạng, Thục Binh 5 người, tham chiến 2xNgha?nhcung thu?, phải thắng trong vòng 5 hiệp.
  5. Đến 369:355 xuất hiện đối thoại, (có cảnh TP vs MS) trở về Hà Manh Dinh đối thoại với Mã Siêu.
  6. Trên đường trở về nam trịnh tại [2202:455] gặp Trương vệ cản trở.
  7. Trở về Dinh gặp Mã Siêu là kết thúc nhiệm vụ.
   
 4. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Đoạt lấy Dương Bình Quan
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Sơ chiến Hán Trung
  Địa điểm: Ích Châu, Bắc Sơn trại
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(2%)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Bàng Đức đầu hàng
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Bắc Sơn trại nói chuyện Tào Tháo 2 lần, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến đường mòn Bắc Sơn (phía dưới bên phải) xảy ra đối thoại, sau đó nói chuyện Hạ Hầu Uyên, đồng ý giúp đỡ.
  3. Tiến lên phía trước nói chuyện Tiểu Binh, sau đó vào trong trại nói chuyện Hạ Hầu Uyên, tiến hành chiến đấu Dương Nhâm, Ti Lộ BInh x2, Tuần cảnh kỵ x3.
  4. Thắng lợi nói chuyện Hạ Hầu Uyên, sau đó ra cổng trại tọa độ 350-487 nói chuyện và chiến đấu với Dương BỈnh, Phong tốc kỵ x3, Quân truânbinh x4
  5. Thắng lợi quay lại nói chuyện Hạ Hầu Uyên, sau đó đến Bắc Sơn trại nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  6. Đến rừng Bắc Sơn tọa độ 449-363 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Dương Nhâm, Tuần cảnh kỵ x6, Quân truânbinh x3, tiếp viện Quân truânbinh x5, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.  Tên Q: Bàng Đức đầu hàng
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Đoạt lấy Dương Bình Quan
  Địa điểm: Ích Châu, thành Nam Trịnh
  Vật phẩm nhận được: Ngọc Phúc Lộc (exp x5, màu đỏ), đan dược đặc cấp x50
  Nhiệm vụ tiếp theo: Khi Tào Tháo tấn công nước Hán
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến rừng Nam Trịnh tọa độ 560-550 xảy ra đối thoại, sau đó đi sang bên phải đến Nam Trịnh trại tọa độ 1000-600 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được kim yểm giáp. Đi xuống phía dưới nói chuyện Ông thợ lão, nhận được Nam Trịnh Giáp
  2. Mặc Nam Trịnh Giáp tiến vào thành Nam Trịnh (nếu không mặc tại cửa thành chiến đấu binh Nam Trịnh x20) rồi đến phổ hộ nói chuyện Dương Tòng, sau đó quay lại rừng Nam Trịnh 560-550 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  3. Đến con đường núi Nam Trịnh thì xuất hiện đối thoại và vào chiến đấu với bàng Đức, Liên Quyền Sĩ x2, Thiết Thương vệ sĩ x2 (Phải hoàn thành trong 3 hiệp). Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


  [​IMG]


  Tên Q: Khi Tào Tháo tấn công nước Hán
  ĐKNV: hoàn thành nhiêm vụ Bàng Đức đầu hàng
  Địa điểm: Ích Châu, Nam Trịnh trại
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(1%)、[tùy trường hợp nhận được]LV96thuẫn kiếm (công +22、phòng +6) Đề hồ đơn x30
  Nhiệm vụ tiếp theo: Ngõa khẩu đại chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Nam Trịnh trại phía trên bên phải nói chuyện Tào Tháo đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến rừng Nam Trịnh (850-750) nói chuyện Tào Tháo, sau đó tiến vào thành Nam Trịnh. Ở cửa thành nói chuyện Trương Vệ , tiến hành chiến đấu với Trương Vệ, binh Nam Trịnh, Thủ binh N.T (phải thắng lợi trong 5 hiệp)
  3. Thắng lợi đi sang đường lớn Nam Trịnh (200-450) nói chuyện Trương Lỗ, tiến hành chiến đấu với Trương Lỗ, Trương Vệ, Diêm Phố, binh Nam Trịnh x5 (phải thắng lợi trong 5 hiệp)
  4. Thắng lợi nói chuyện với Tào Tháo (nên di chuyển một chút sẽ thấy TT hiện ra), đồng ý giúp đỡ, tùy trường hợp nhận được quyên hồng thủy tinh, anh hùng đảm, âm hà hắc thạch, phong linh châu
  5. Đến rừng Ba Sơn (bên trái núi Bắc Sơn) đi lên bên trái nói chuyện Trương Lỗ, đồng ý thỉnh cầu của Dương Tùng, nhận được Mật hàm Dương Tùng.
  6. Đến Nam Trịnh Trại nói chuyện Tào Tháo, quay trở lại rừng Ba Sơn tiến hành chiến đấu Đỗ Hoạch, Phác Hồ, binh sĩ x8 tiến hành chiến đấu, tiếp viện Trương Lỗ
  7. Thắng lợi đến tọa độ 1062-935 xảy ra đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ
   
 5. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Sửa chữa Đô Giang yến
  ĐKNV : lv 25
  Địa điểm: Thành đô
  Vật phẩm: bùa diêm vũ.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến Thành Đô Ích châu đối thoại Tuần Mật đồng ý giúp đỡ
  2.Đến đập ngăn Đô Giang ( Cầu Ngoại Thủy giữa cầu) đối thoại GCL .
  3.Đến Bạch Đế thành trong phổ hộ đối thoại Phí Quan .
  4.Trở lại cầu Ngoại Thủy đối thoại GCL
  5.Đến Ba Quận tìm Trương Duệ ( trương Kiều ) nhận được xẻng sắt .
  6.Trở lại cầu Ngoại Thủy đối thoại GCL giao xẻng cho GCL là hoàn thành nv
   
 6. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Dao xướng song hoàng
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Sự kiêu ngạo của Mĩ Nghiêm Công
  Địa điểm: Thành Đô - Ích Châu.
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 1%.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Đơn đao Phó Hội
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Tại quan phủ Thành Đô nói chuyện Lưu Bị
  2. Đến phổ hộ bên trái tiệm thuốc nói chuyện Gia Cát Cẩn, quay về nói chuyện Lưu Bị, lại đến phổ hộ nói chuyện Gia Cát Cẩn.
  3. Đến điểm binh đài Giang Linh nói chuyện Quan Vũ, quay về nói chuyện Lưu Bị, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Sức Mạnh chống tào tháo
  ĐKNV: lv25
  Địa điểm: ích châu- nam trinh
  Vật phẩm nhận đc: exp 0.5%
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến Nam trịnh Thành đối thoại với Trương Lỗ trong quan phủ
  2.Đến hẻm núi Tạ Cúc đối thoại Dương Bỉnh vào chiến đấu Trương Hợp, Hạ Hầu Uyên , đại thổ phỉ 3 người .
  3.Đến Bắc Sơn tại trại lính Dương Bình đối thoại Trương Vệ.
  4.Đến chân núi Bắc Sơn xảy ra đối thoại và chiến đấu với Hứa Chử .
  5.Tiếp tục đuổi theo đến tọa độ 2090 ; 608 vào chiến đấu hhy , tào tháo , từ hoảng, trương hợp + huyện úy 4 người
  6.thắng lới quay về đối thoại Trương Vệ là hoàn thành nv
   
 8. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Ngõa khẩu đại chiến
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Khi Tào Tháo tấn công nước Hán
  Địa điểm: Thành Đô – Ích Châu
  Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều (0.5%), ngẫu nhiên nhận được Bạch Xà Nộ (tri +31, nhanh nhẹn +4,LV50), Cẩm nang hồi ức, Cẩm nang tâm tư.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Vào Quan phủ Thành Đô nói chuyện với Gia Cát Lượng đồng ý giúp đỡ và nhận được Tương Thành Đô .
  2.Đến Rừng Ngõa Khẩu theo hướng Tây Bắc đối thoại với Trương Phi đồng ý tìm giúp Búp bê người rơm (đi lòng vòng bên Nhị Châu bem ra, hoặc mua shop cho lành)
  3.Sau khi tìm được thì quay về giao cho Trương Phi và di chuyển sang phải chiến đấu với Trương Cáp, Chinh Quân Giáo x5 (Trong 5 hiệp phải hoàn thành)
  4.Sau khi chiến đấu thắng lợi thì quay về quan phủ thành Đô nói chuyện với Gia Cát Lượng thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Trương Phi đấu Trương Hợp
   
 9. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Tên Q: Trương Lỗ lần đầu tiên ra trận.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Ba Quận.
  Vật phẩm có được: bùa nguyên khí 10 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Ba Quận Thành đối thoại với Phối Phối, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Quan Phủ đối thoại với Triệu Ta, Long Khâm, Nghiêm Nhan, Binh Ích Châu 3 người, Thành Đô Vệ 7 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Ba Quận.
  Vật phẩm có được: bùa nguyên khí 10 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Ba Quận Thành đối thoại với Phối Phối, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Quan Phủ đối thoại với Triệu Ta, Long Khâm, Nghiêm Nhan, Binh Ích Châu 3 người, Thành Đô Vệ 7 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: kẻ trộm sách hối cải
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: thành Ba Quận. Ích Châu.
  Vật phẩm có được: Mạnh Đức Tân Thư.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Ba Quận phú Hộ đối thoại với Đổng Hòa đồng ý giúp đở.
  Tại Ba Quận Đại Độ đối thoại và chiến đâu với Tà Thô Dân. Thắng lợi được Xuân Thu phàn lộ.Trở về đối thoại với Đổng Hòa hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: cứu cây bất lão
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: thành Ba Quận , Ích Châu.
  Vật phẩm có được: vũ khí đẳng 80 thuộc tính
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại Ba Quận Đại Độ đối thoại với Tặc Hang Động đồng ý giúp đở.
  Ra cổng thành Ba Quận đối thoại với Bác Trần, lập tức chiến đấu với Hầu Tinh Vương, Hầu Tinh.
  Trở về đối thoại với Tặc Hang Động hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Pháp chính Ẩn cư.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: văn chương đặc kĩ.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thành Đô Thành đối thoại với Pháp Chính.
  Ta đến Quan Phủ (tại cửa là Binh Đông Châu), đối thoại với Trịnh Độ.
  Đến Quan Thành Sơn Động đối thoại với Trương Vệ và vào chiến đấu với Trương Vệ, Dương Tùng, Dương Bác, Đại Châu Tướng 7 người.
  Thắng lợi trong động ta đối thoại với Mi Đao Binh và vào chiến đấu với Dương Nhậm, Trương Lỗ, Diêm Phổ, Dương Ngản, Mi Đao Binh 6 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: vào ngày lễ tìm châu báu.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Bạch Đế.
  Vật phẩm có được: Phụng Đồng Thạch 5 cái (23).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thành Bạch Đế trong khách sạn đối thoại với người tìm châu báu, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Thành Môn đối thoại với Tiểu Hồng và vào chiến đấu với Tiểu Hồng.
  Thắng lợi, Tiểu Hồng gia nhập đội ngũ.
  Ta đến quán trà đối thoại với Đinh Ngư Phu, được lưới đánh cá của Đinh Ngư Phu.
  Đến Lạc Thành đối thoại với A Đào.
  Trở về đối thoại với Đinh Đại Phu, Đinh Đại Phu gia nhập đội ngũ.
  Ta đến gặp người tìm châu báu đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: sự ngu trung của Dương Hoại và Cao Phí.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Bạch Thủy Quan.
  Vật phẩm có được: Địa Ly Khải Giáp (phòng + 14, nhanh nhẹn – 2, địa + 1, lv. 40).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Bạch Thủy Quan đối thoại với Dương Hoại.
  Đến Phu Thủy Lưu Chương Dinh đối thoại với Lưu Chương, đồng ý giúp đỡ.
  Trở về Bạch Thủy Quan đối thoại với Dương Hoại và vào chiến đấu với Dương Hoài, Cao Phối, Thành Đô Vĩ 5 người, Binh Ích Châu 5 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town

  Tên Q: thần đồng thiệt giả.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Bạch Đế.
  Vật phẩm có được: Phúc thần 3 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thành Bạch Đế đồi thoại với Bành Dạng, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Ba Quận đối thoại với Lưu Tiểu Đệ, theo thứ tự trả lời câu hỏi: 3 con gà 2 con thỏ, 20 người, 10 cân, 40 cái, 760 xâu tiền.
  Trả lời xong trở về đối thoại với Bành Dạng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: đạo sĩ quái lực loạn thần.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
  Vật phẩm có được: Đỗ Quyên Vũ (phong + 1).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thành Đô Thành Môn đối thoại với Thành Đô Vĩ, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đến Hoàng Cung đối thoại với Lưu Cô Nương.
  Đến người bán hoa quả mua quýt Hoài Nam 10 trái, ta đến chân núi Thanh Thành đối thoại với Phỏng Chức Nương và vào chiến đấu với Viên Trận Binh, Đạo Sĩ Ác, Binh Ích Châu, Tiểu Hoa, Phỏng Chức Nương, Thục Tráng Sĩ, Lan Lan, Bao Lão Gia.
  Thắng lợi trở về đối thoại với Thành Đô Vệ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: học trò của phản đồ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Nam Trịnh Thành.
  Vật phẩm có được: lần 1: bùa Thái Sơn Áp Đỉnh 10 cái; lần 2: Hồng Kê Vũ (địa + 1).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Nam Trịnh Thành, tại cổng thành đối thoại với TLỗ Chưa Ratrận.
  Đến Bắc Sơn Cước đối thoại với Tiểu Thuận Ca.
  Lần 1:
  Chọn bắt hắn đem về vào chiến đấu với Tiểu Thuận Ca.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Lần 2:
  Chọn giúp hắn ta và vào chiến đấu với Trung Tế Tửu 3 người, Phụng Đạo Binh 5 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: kì nghỉ của quỷ sai
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: thôn U Linh (Ích Châu).
  Vật phẩm có được: Hoàn Hồn Đan 10 cái, Phục Sinh Đan (như HHĐ nhưng +50 HP) 10 cái, Phục Cao Đan(+80HP) 10 cái
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến trước cổng trái thôn U Linh đối thoại với Lang Trung. Nhận được vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: giả quỷ làm việc ác
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: thành Ba Quận. Ích Châu.
  Vật phẩm có được: hoàn hồn đan 10 viên.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến thôn U Linh (Ích Châu) đối thoại với Lưu Cô Nương.
  Đến phỗ hộ Ba Quận đối thoại với Lưu Tiểu Đệ vào chiến đấu với U Quỷ
  Trở về U Linh Cốc đối thoại Lưu Cô Nương thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: một ngày làm quỷ sai
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Diêm La Động - Địa Phủ (Ích Châu).
  Vật phẩm có được: Ngọc skill
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Diêm la Điện đối thoại với Ngưu Đầu đồng ý giúp đở.
  Đến Diêm La Động tại tọa độ 242 : 1515 đối thoại với Cốt yêu Nữ chiến đấu với Thiên Binh.
  Trở về Diêm la Điện đối thoại với Ngưu Đầu hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này