Ích Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi SillyKid, 29/6/09.

 1. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: ác quỷ kinh hồn
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Diêm La Động - Địa Phủ (Ích Châu).
  Vật phẩm có được: phục hồn cao 5 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến Diêm La Động tại tọa độ 1282 : 355 đối thoại với Hạng Lão Bác đồng ý giúp đở.
  - Về Làng Du Linh đối thoại với Hoàng Đại Thẩm.
  - Trở lại Diêm La Động gặp Hạng Lão Bác hoàn thanh nhiệm vụ.
   
 2. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: đi xa cầu giáo tiểu thơ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Núi Thiên Đãng.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Núi Thiên Đãng đối thoại với Tế Tửu Sư và vào chiến đấu với Mã Tặc 7 người, thắng lợi, Tiểu Thư gia nhập đội ngũ.
  Đến Nam Trịnh Thành Môn đối thoại với Ngũ Đẩu Mễ Binh và chiến đấu với Ngũ Đẩu Mễ Binh 5 người, Trung Tế Tửu 5 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: nguồn gốc món lẩu cay
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Ba Quận.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Ba Quận Thành đối thoại với Nhi Lão Gia, đồng ý tìm nấm bào ngư, thiên tuyền tửu (Ba Quận Binh, Chức Diêm Quân, Trường Hổ Đội - Rừng Ba Quận) mỗi thứ 2 cái.
  Tìm xong, trở về đối thoại với Nhi Lão Gia, đồng ý giúp đỡ tiếp.
  Đến quán trà Linh Linh phía sau lượm thịt lưng heo.
  Giao cho Nhi Lão Gia xong, đồng ý giúp đỡ tiếp.
  Tìm rượu hồng hạc (Tại Khách Sạn Trác Quận) 5 bình.
  Trở về đối thoại với Nhi Lão Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: lịch sử Thành Bạch Đế.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 15.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Bạch Đế.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều 0.1%.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thành Bạch Đế đối thoại với Tư Thục Tiên Sinh, đồng ý giúp đỡ.
  Theo thứ tự trả lời câu hỏi:
  Công Tôn Thuật, 2. Ngư Phục, 3. Lăng Châu, 4. Bạch Long Xuất Tĩnh, 5. Nhánh Cổ Đường.
  Trả lời xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Thánh thủy đạo Hoa Đà.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Lạc Thành.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Lạc Thành tại khách sạn đối thoại với Phí Lang Trung, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Cẩm Bình Sơn trong nhà đối thoại với Tử Hư Nhân và vào chiến đấu với Tà Lão Đầu, Thang Tặc Tướng ? người, Thử Sơn Tặc ? người.
  Thắng lợi, ta lượm cuốn 11 Mạch Cứu Kinh kế bên.
  Trở về đối thoại với Phí Lang Trung thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Nàng Mạnh lấy chồng.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thôn Lương Trung.
  Vật phẩm có được: giá trị kinh nghiệm nhiều.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thôn Lương Trung đối thoại với Tiểu Tống, đồng ý giúp đỡ.
  Đến ngôi nhà nghèo đối thoại với Ngô Trưởng Lão.
  Trở về đối thoại với Tiểu Tống, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Lương Châu Bộ Lạc Khương Nhân đối thoại với Tống Kiến, được Bạch Ngạn.
  Trở về đối thoại với Ngô Trưởng Lão, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm Lễ Pháo Thành Hôn 1 cái (Lễ Đường Diệp Thành-Chiêu Đãi), hổ bách vàng 1 cái (Hoàng Cung Diệp Thành), nữ nhi hồng 3 cái (Việt Châu -Rừng Vũ Âm: Thiên Võ Binh, Tịnh Võ Binh).
  Tìm xong giao cho Ngô Trưởng Lão thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Tạm biệt Mèo Gư Lư.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Ba Quận.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều 5%.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Ba Quận đối thoại với Tần Lương Y, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Thôn Lương Trung đối thoại với Giang Hồ Lang Trung, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Tây Sung Sơn Động, trong động đối thoại với Lính Ma Đao và vào chiến đấu với Lính Ma Đao, Tàng Sơn Tặc 4 người, Thử Sơn Tặc 5 người.
  Thắng lợi, trở về đối thoại với Giang Hồ Lang Trung, đồng ý giúp đỡ.
  Đến tầng thứ 2 Nhan Cừ Trại đối thoại với Ba Quận Binh và vào chiến đấu với Hiệu Úy, Long Vũ Binh 4 người, Hưng Quốc Quân 5 người.
  Thắng lợi trở về đối thoại với Tần Lương Y thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188

  Tên Q: Nguồn gôc của lòng đèn
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Ba Quận.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều 1%.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến nhà trọ ba Quận đối thoại với A Hổ đồng ý giúp đở.
  Tìm giấy lông thô (tại nhà trọ), giấy tuyên (Ba Quận Phú Hộ), tạp thiết miếng (gần nhà buôn tạp hóa), trúc phiến nhỏ (Tiền trang Ba Quận) giao cho A Hổ hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: cứu người mải nghệ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thành Bạch Đế.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thành Bạch Đế tại quán trà đối thoại với người mải nghệ và vào chiến đấu với Ác Gia Bộc 8 người.
  Thắng lợi, đồng ý giúp đỡ.
  Theo thứ tự trả lời câu hỏi: nhìn qua là nhớ, 50, heo, Bố Đinh Cẩu, sự thật phơi bày.
  Trả lời xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Trương Di phá kẻ cướp.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Ích Châu, Thôn Lương Trung.
  Vật phẩm có được: Điểm kinh nghiệm nhiều, băng cấp đông (tâm + 3).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến Ích Châu Thôn Lương Trung đối thoại với Trương Nghi, đồng ý giúp đỡ.
  Đối thoại với Hương Dũng, Hương Dũng gia nhập đội ngũ.
  Đến Ba Quận, tại cửa thành đối thoại với Lính ma đao (Hương Dũng nhất thiết phải xuất trận) và vào chiến đấu với Mãnh Tặc Thủ, Mã Tặc 9 người, Tàng Sơn Tặc ? người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town

  Tên Q: ma quỷ thô Du Linh.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Thôn U Linh, Ích Châu.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến thôn U Linh (Ích Châu) đối thoại với cốt yêu nữ, lập tức chiến đấu với Cốt yêu nữ, bạch khô lâu, chiến thắng đối thoại tiếp với Vân Du Đọa Sĩ.
  Đi về bên trái, tại tầng 2 đối thoại với Cốt yêu nữ, chọn giúp đở lập tức chiến đấu với Cốt yêu nữ, Hạch khô lâu. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Bạch Vô Thường kết hôn
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Địa phủ - Ích Châu.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều + hoành tảo bùa.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Địa Phủ đối thoại với Thiên Binh.
  Đến Thiên lao Địa Phủ đối thoại với Bạch Vô Thường.
  Đến thành Bạch Đế Đại Độ đối thoại với Thái Tiểu Hồng, chiến đấu.
  Trở về Địa Phủ đối thoại với Thiên Binh.
  Đến cổng thành Uổng Tử đối thoại và trả lời câu hỏi.
  Trả lời xong hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: nhân gian thảm họa
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25.
  Địa điểm: Địa ngục - Ích Châu.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều + lông trong suốt +4
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Nguyệt Kính Đài đối thoại và chiến đấu với Thiên Binh.
  Đến Chảo Dầu đối thoại và chiến đấu với Thiên Binh.
  Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: vô thường vô thường
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm : thôn du linh
  Vật phẩm: exp nhiều+bb bạch vô thường
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến thôn du linh nói chuyện với hắc vô thường.
  2. Đến Bạch Đế đối thoại với Mao Hoàn Cơ
  3. Đến tiễn độ Kinh Đường đối thoại với khuân vác vào chiến đấu họa thủy yêu 3 người, hỏa âm quỷ 3 người thắng lợi thì hoàn thành nv.
   
 15. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Thôi Tuấn Chiến đấu dũng cảm.
  ĐKNV: lv 25
  địa điểm : hà manh quan_ ích châu
  vật phẩm nhận đươc : điểm kinh nghiệm it
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến hà manh quan đối thoại hoắc tuân đồng ý tìm Đá tròn to ( ngạnh cỗn thạch rừng hà manh quan gần dinh mã siêu )và gỗ lớn (Đại lôi mộc khu rừng kiếm các tọa độ 462 ;1095( gỗ này ko có điểm)) đem đến cho hoắc tuấn đồng ý giúp đỡ .
  2.đến hà manh quan theo hướng từ nam trịnh qua thành đô tọa độ 402 ; 475 vào chiến đấu Diêm Phố + 5 Phong Đao Binh 105,thắng lợi lập tức chiến đấu Dương Nhâm+ 5 con TLỗchưa ratrận
  3.Trở lại hà manh quan theo hướng thành đô--> nam trịnh đối thọai hoắc tuân vào chiến đấu Hướng Tồn, Xe phách Đao x5, thắng lợi hoàn thành nv.
   
 16. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Yến nhân Trương Dực Đức
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Thống thất Quan Vũ
  Địa điểm: Thành Đô - Ích Châu.
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đến phú hộ Thành Đô đối thoại với Gia Cát Lượng đồng ý tiến vào địa ngục.
  - Đến Vọng Hương Đài - Địa Phủ đối thoại và chiến đấu với Phán Quan.
  - Chiến đấu thắng lợi đối thoại và đồng ý cho Trương Phi gia nhập đội ngũ.
  - Đến cầu Nại Hà đối thoại và chiến đấu với Ngưu Đầu, Minh Sai..
  - Đến Làng Âm Phong (Tàn Kiếm Đao Sơn), đối thoại và chiến đấu với Mã Diện, Minh Sai..
  - Đến cửa thành Uông Tử đối thoại và chiến đấu với Oán Hồn Trương Phi (Tr.Phi rb2 - đã bị nhập tâm Ma)
  - Chiến đấu thắng lợi nhận được Trương Gia hương nang.
  - Trở về Phú hộ Thành Đô đối thoại với Gia Cát Lượng. Vào Thẩm Cung Lưu Bị (phía Đông Nam, trong Hoàng cung Thành Đô) đối thoại Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm có được: Trương Phi Mê.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Bạch Đế thác cô (Q này trong hộp lưu trữ ts.playpark.vn không có link, mod có link thì edit dùm nha :D)
   
 17. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Thiên chùy bách luyện
  ĐKNV: cs lv 25, đem theo bên mình thần bí diện
  Khu vực: Địa ngục, Chảo dầu.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Mang theo thần bí diện đến Chảo dầu nói chuyện Nghệnhân M.Phủ, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Tiên Giới Dao Trì lượm Tuý tiên tửu, đến Bàn đào Thần đàn nói chuyện Vương Mẫu, một mình vào chiến đấu với Vương Mẫu, Lão Thụ Tiên, Tiên Nữ x5 (có thể tham chiến)
  3. Thắng lợi quay về Địa Ngục nói chuyện Nghệnhân M.Phủ hoàn thành nhiệm vụ
  Vật phẩm nhận đc: điểm kinh nghiệm exp 2%
  Nhiệm vụ tiếp theo: Sơ thám lăng Tần Hoàng
   
 18. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q : Trương Phi đấu với Trương Hợp
  Đknv : Hoàn thành nhiệm vu Ngõa Khẩu Đại Chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  1/ Đến rừng Ngõa khẩu (map NghiêmHán CSĩ đối thoại với Tr.Phi , đồng ý giúp đỡ
  2/ Đến Tiễn Độ Ngoã Khẩu tại x:802 , y:355 gặp đối thoại vào chiến đấu với Phục binh N.Khẩu x5 , tham chiến Phục binh N.Khẩu x5
  3/Đến Tiễn Độ Ngoã Khẩu tại x:1119,y : 423 gặp đối thoại vào chiến đấu với Phục binh
  N.Khẩu x6 , tham chiến Phục binh N.Khẩu x6
  4/Đến Ngõa Khẩu Quan x:555 , y:777 gặp đối thoại vào chiến đấu với Trương Cáp ,Phục binh x5
  5/ Về rừng Ngõa Khẩu đối thoại với Trương Phi
  6/ Quay lại Ngõa Khẩu Quan x:555 ,y 777 gặp đối thoại vào chiến đấu với Binh (cái thành) ,Phục Binh N.Khẩu x5 , tham chiến x4 , chiến đấu xong thì hoàn thành nhiệm vụ
  Vật phẩm nhận được : Exp 2%
  Nhiệm vụ tiếp theo : Trí Phủ Hoàng Trung của Gia Minh (Q này trong forum playpark không có, mod có link edit dùm nha)
   
 19. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Trọng chế thần khôi
  ĐKVN: hoàn thành nhiệm vụ Sơ thám lăng Tần Hoàng
  Địa điểm: Địa ngục, Chảo dầu
  Nội dung:
  1. Đến Chảo dầu nói chuyện Nghệnhân M.Phủ, đồng ý giúp đỡ. Nghệ nhânM.Phủ gia nhập đội ngũ.
  2. Lên trời vào Phan Đào cho Nghệ Nhân M.Phủ xuất chiến và đối thoại với Hỏa Đức Tinh Quân , xảy ra chiến đấu.
  3. Thắng lợi tiếp tục qua Liêu Đông , đến Đơn Vu Sơn Động ( nằm trong Đơn Y Tuyết Động ) đi đến tọa độ ( X : 402, Y : 835 ) tiếp tục cho Nghệ Nhân M.Phủ xuất chiến , xảy ra đối thoại và chiến đấu với Nữ bạt ( phải thắng trong 3 lượt )
  4. Thắng lợi xảy đối thoại. đi lên phía trên đi ra map lúc mới vào xảy chiến đấu Nữ bạt X5 . Chiến đấu thắng lợi quay lại chỗ cũ thì xảy ra trận đánh Nữ bạt X10.
  5. Tiếp tục đi xuống phía dưới xảy ra trận đánh Nữ bạt X10 ( viện binh X2 )
  đi xuống dưới xảy ra trận đánh Nữ bạt X10 ( viện binh X9 )
  6. Tiếp tục đi xuống phía dưới xảy ra trận đánh Nữ bạt X10 ( viện binh X10 )
  Vật phẩm nhận được: (tùy chọn) Kim trụ chinh thiên lv75 atk + 29, agi + 8, tỉ lệ bạo kích + 12% hoặc Ngân trụ minh ngục lv 75 int + 29 agi + 8, tỉ lệ bội mẫn + 12 %
   
 20. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên nhiệm vụ: Kim long bát khối & Hà A Mang
  Điều kiện nhiệm vụ: cs lv 25
  Địa điểm: Núi Nga Mi - Ích Châu

  1- Tại chân núi Nga Mi, đối thoại với Hà A Mang.
  2- Đi tới 590 1402 đối thoại với Bạch Lão Nhân & vào chiến đấu với Đại Bàng Ưng Tử. Phải xuất chiến Hà A Mang & không được phép để Hà A Mang thiệt mạng.
  3- Chiến đấu thắng lợi. Tiếp tục đi tới 1222 815 & đối thoại với Hiệp Sĩ Trẻ. Sau đó, vào chiến đấu với Xà Vương.
  4- Chiến đấu thắng lợi tiếp tục đi tới 1222 568 & chiến đấu với Mãnh Hổ Vương và Mãnh Hổ. (không thể đánh được - chạy cho nhanh )
  5- Sau 10 lượt đánh tự ra khỏi trận & đối thoại.
  6- Đi tới 1122 1635 đối thoại với Hộ Săn Bắn & đồng ý kiến 8 loại da.
  8 loại da bao gồm:

  * da thú nát (mở hòm quan phủ Thượng Đẳng thành - Bình Châu)
  * da Báo hoa (mix từ da bao tuyết hoặc da cự thú)
  * da thú (nhặt ngay cạnh)
  * da ó nhỏ (mở hòm bộ lạc Nam Hung Nô - Bình Châu)
  * da sói nát (mở hòm sơn động Tây Hà - Bình Châu)
  * da cọp LĐ ( Ti Lô - sa mạc Xung Lãnh (Thông Lĩnh) - Ô Tôn Thương)
  * da bàch hổ (bàch chứ không phải là bạch, mix từ da bao tuyết hoặc da cự thú)
  * da Bao tuyết (Mông Cổ - Thượng Cốc Tuyết Địa - Cường Công Doanh hoặc Kinh Nam - Ba Du Trại - Hắc Báo Vệ)

  7- Nhận được Bát khối kim long & trang bị lên người trở lại chiến đấu.
  8 - Chiến đấu thắng lợi tiếp tục đối thoại và đi lên Nga Mi Sơn Thần Mộc đói thoại với TPNhân Áp Trại
  9- Tới Sơn Hồ Nga Mi đối thoại với Bạch Lão Nhân & đồng ý cho Hạ A Mang rời khỏi đội ngũ.
  10- Đối thoại với Bạch Lão Nhân, tháo Bát khối kim long ra khỏi người và đối thoại tiếp. Chọn 1 trong 2 vật phẩm muốn nhận

  1. Chọn: Cửu cực kim long gia tăng dũng mãnh. Đi thu thập Tiên Duyên Tinh*5 (Ích Châu - chân núi Tiên Đãng - Gấu Hỗ Sĩ) & đưa cho Bạch Lão Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
  2. Chọn: Cửu cực kim long gia tăng trí năng đồng ý tìm kiếm...

  Vật phẩm nhận được:
  Chọn 1: Bát Cực kim long + 32 agi + 10% bạo kích (đẳng cấp lv 25)
  Chọn 2: Bát Cực kim long + 32 agi + 200 SP lv 25
   

Chia sẻ trang này