Kinh Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi iceteamatlanh, 26/6/09.

 1. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Đặc điểm địa lý:
  - Bắc tiếp giáp Việt Châu.
  - Tây tiếp giáp Ích Châu.
  - Nam tiếp giáp Giao Châu.
  - Đông tiếp giáp Dương Châu.


  CÁC QUEST TRONG KHU VỰC​

  Mã:
  [CENTER][URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11655300&postcount=8"][COLOR="red"]Anh hùng tụ hội[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11660423&postcount=31"][COLOR="Red"]Bạch My giả hàng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657869&postcount=16"][COLOR="red"]bại trận ở Hợp phì[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11660893&postcount=35"][COLOR="red"]Bát trận đồ tinh xảo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658926&postcount=22"][COLOR="red"]Bàng Thống kế liên hoàn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658397&postcount=19"][COLOR="red"]Biện luận với trung nhân[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657649&postcount=13"][COLOR="red"]Cẩm Phàm Tặc[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659179&postcount=23"][COLOR="Red"]Chế tạo thuyền liên hoàn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662765&postcount=61"][COLOR="Red"]Chó thần trộm mặt trời[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658026&postcount=17"][COLOR="red"]Chọc giận chu du lần 1[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658163&postcount=18"][COLOR="red"]chọc giận Chu Du lần 3[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658550&postcount=20"][COLOR="red"]Chu Du Anh hùng yến[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657869&postcount=16"][COLOR="red"]Chu Du uổng kế[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11654970&postcount=3"][COLOR="red"]có người phản Ngụy Diên[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657689&postcount=14"][COLOR="red"]con gấu của Điền Đại Thúc[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658397&postcount=19"][COLOR="red"]cứu chủ tắm huyết[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659419&postcount=24"][COLOR="Red"]Đại phá bát môn kim tỏa trận[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658397&postcount=19"][COLOR="red"]dẫn dân vượt sông[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662459&postcount=56"][COLOR="red"]dẫn sói về nhà[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658926&postcount=22"][COLOR="red"]đánh và bị đánh đều tự nguyện[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657743&postcount=15"][COLOR="red"]Đèn Khổng Minh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11655310&postcount=9"][COLOR="red"]Đích Lư Nhược Ấm[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661710&postcount=43"][COLOR="red"]Đơn đao Phó Hội[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657743&postcount=15"][COLOR="red"]Gia Cát tuyển phục[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661214&postcount=38"][COLOR="Red"]Giang lăng đẫm máu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662367&postcount=53"][COLOR="red"]Giang Lăng Tạ Thiếu Gia[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11660144&postcount=30"][COLOR="red"]Hãn Tướng thiên sanh phản bội[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661304&postcount=39"][COLOR="red"]Hoàn thành đại chiến[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658926&postcount=22"][COLOR="red"]hội quần anh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658550&postcount=20"][COLOR="red"]Huê Dung Đạo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659179&postcount=23"][COLOR="red"]Huê Dung gặp Quan Vũ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657629&postcount=12"][COLOR="red"]Huỳnh Trung bất phục[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661072&postcount=36"][COLOR="red"]Huỳnh Trung thiện xạ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11655300&postcount=8"][COLOR="red"]Kế của Nguyệt Anh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662012&postcount=47"][COLOR="red"]Kế tam phân thiên hạ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11655028&postcount=4"][COLOR="red"]Khổng Minh quạt lông[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11655332&postcount=10"][COLOR="red"]Khổng Minh xem thiên văn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661689&postcount=42"][COLOR="red"]Kiếp ve sầu thoát xác[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659776&postcount=27"][COLOR="red"]Lạc Phụng Ba[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11655228&postcount=6"][COLOR="red"]Lão Trung ở Trường Sa[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658550&postcount=20"][COLOR="red"]lên đàn cầu gió[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662815&postcount=65"][COLOR="red"]lên núi tiên núi Thuấn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661304&postcount=39"][COLOR="red"]Lệnh Linh tính toán[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659179&postcount=23"][COLOR="red"]Liệt Hỏa Xích Bích[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11655162&postcount=5"][COLOR="red"]Lưu Bị vào Kinh Châu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662046&postcount=48"][COLOR="red"]Lưu Kỳ xuất Giang Hạ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662416&postcount=54"][COLOR="red"]Mã phu Tương Dương[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662779&postcount=62"][COLOR="red"]Mã thị Ngũ Thường[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11660657&postcount=33"][COLOR="red"]Nam Nhi Giang Đông[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659179&postcount=23"][COLOR="red"]Ngang giáo hát thơ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662116&postcount=50"][COLOR="red"]ngày tàn của chiến thần[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659632&postcount=25"][COLOR="red"]Nghênh đón Trương Tùng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659776&postcount=27"][COLOR="red"]Nghiêm Nhan ngay thẳng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11663017&postcount=68"][COLOR="red"]Nguy Cơ Của Vườn Đào[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662467&postcount=57"][COLOR="red"]Ngụy Lão Gia đâu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661181&postcount=37"][COLOR="red"]Như cá gặp nước[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657558&postcount=11"][COLOR="Red"]Phụng Sồ tài cao[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662093&postcount=49"][COLOR="red"]Phụng vào Giang Đông[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661726&postcount=44"][COLOR="red"]Quan Bình học đạo[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662789&postcount=63"][COLOR="red"]Quế Dương Trừ hại[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661403&postcount=40"][COLOR="red"]Sự kiêu ngạo của Mĩ Nghiêm Công[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662479&postcount=58"][COLOR="red"]Sự thỉnh cầu của Huỳnh Tiểu Ca[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11654943&postcount=2"][COLOR="Red"]Suối Ba sinh[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659419&postcount=24"][COLOR="red"]Tam cố thảo Lư[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662342&postcount=52"][COLOR="red"]Tân Dã Hạo Nam bái sư học nghề[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661898&postcount=46"][COLOR="red"]Tân Dã Mộc Lưu Hoàng Thúc[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11657629&postcount=12"][COLOR="red"]Tăng Tiểu Đệ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662527&postcount=59"][COLOR="red"]Tất cả đều xong chỉ còn gió đông[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11655261&postcount=7"][COLOR="red"]Thái Sử Từ phát tên[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658550&postcount=20"][COLOR="red"]Thảo thuyền mượn mũi tên[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658026&postcount=17"][COLOR="red"]Thiên hạ đệ nhất Giang Sơn[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11660542&postcount=32"][COLOR="red"]thiện thiện ác ác[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662899&postcount=66"][COLOR="red"]Thống thất Quan Vũ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662622&postcount=60"][COLOR="red"]tiên cảnh trần gian Đào Hoa Nguyên[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659896&postcount=28"][COLOR="red"]Tiệt Giang đoạt A Đấu[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658790&postcount=21"][COLOR="Red"]Tôn Quyền trả thù[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11660029&postcount=29"][COLOR="red"]Trình Dục dập lửa[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661775&postcount=45"][COLOR="red"]Trình Phổ xin lỗi[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11661582&postcount=41"][COLOR="Red"]trọng nghĩa Hoàng Trung[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659179&postcount=23"][COLOR="red"]Tưởng Cang trộm lá thư[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11659680&postcount=26"][COLOR="red"]Tương hội sông Phù[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662323&postcount=51"][COLOR="Red"]uống rượu với Quan Vũ[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662807&postcount=64"][COLOR="red"]vào dịp lễ cúng tế những trung thần[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658163&postcount=18"][COLOR="red"]viếng Ngọa Long[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11660764&postcount=34"][COLOR="red"]Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662998&postcount=67"][COLOR="red"]Xuất sứ bất lợi[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662527&postcount=59"][COLOR="red"]Xích Bích Chu Lang[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11658026&postcount=17"][COLOR="red"]yêu người hơn yêu danh tiếng[/COLOR][/URL]
  [URL="http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=11662448&postcount=55"][COLOR="red"]yêu thầm Phụng Nhi[/COLOR][/URL][/CENTER]

  KINH BẮC​

  [​IMG]

  KINH NAM


  [​IMG]

  Tước Vĩ Sơn Động
  Sơn động Cảnh Sơn
   
 2. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên Q: Suối Ba sinh
  ĐKNV: không.
  Địa điểm: Giang Linh thành - Kinh Châu.
  vật phẩm có được: ngọc hỏa kiếm.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Giang Linh thành trong phú hộ đối thoại Điệp Nhi.
  2. Ra ngoài đối thoại Binh Nam Quận.
  3. Đến Bộ lạc Dinh Môn Sơn (Kinh Nam) đồng ý giúp tìm trà ngọc nữ (Hoa Sơn Đạo Sỹ, Đạo Đồng - Trường An ), gạo kê (= tiểu mễ - Dinh Môn Sơn Động), gừng sống (= sinh khương - Dinh Môn Sơn Động) mỗi thứ 1 cái.
  4. Giao đủ vật phẩm cho Phụng Nhi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: có người phản Ngụy Diên.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 30.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Ngụy Diên
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Thành Tương Dương Thành Môn đối thoại với Tương Dương Binh bên trái.
  2.Đến Việt Châu Thiên Độc Động, trong động ta đối thoại với Triệu Nghiêm và vào chiến đấu với Lâu Quế, Triệu Nghiêm, Điền Dự, Giả Tín, Vô Viễn Binh 5 người.
  3.Thắng lợi trong động ta đối thoại với Trương Cáp và vào chiến đấu với Lương Tập, Trương Cáp, Mãn Sủng, Từ Hoang, Tiên Dư Phổ, Thiết Kích Quân 5 người.
  4.Thắng lợi ta về Thôn Tân Dã đối thoại với bác sĩ họ Tần, giúp tìm Thánh Diệp (Thượng Dũng Trại-Binh Giác Man ), Trạch lan kính (Bác Vọng Ba-Sấu Dân Binh) mỗi loại một người.
  5.Tìm xong ta đưa cho bác sĩ họ Tần thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Khổng Minh quạt lông.
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25 trở lên.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Ngọa Long Cang.
  Vật phẩm có được: Thiên Nhân Vũ (trí+18, địa+2, lv60 sử dụng cho chuyển sanh).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Long Trung Thảo Lư đối thoại với Tiểu Đồng, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Khách sạn Tượng Dương đối thoại với điếm tiểu nhị, được Bình rượu của nhà Gia Cát.
  3.Trở về tìm Tiểu Đồng đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm Thất Khổng Trúc (Thành Đô Thành-Nhà Trần Mật) một cái.
  4.Đem Thất Khổng Trúc đưa cho Tiểu Đồng, được Trúc để làm gậy.
  5.Ta đến khách sạn Tương Dương Thành đối thoại với Kim Đại Bàng.
  6.Đi đến Sơn Động Cảnh Sơn, trong động đối thoại với Kim Đại Bàng và vào chiến đấu vớ Đại Bàng Ưng Tử, Thương Ưng 4 người.
  7.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Lưu Bị vào Kinh Châu.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thích Vĩ Sơn Động.
  Vật phẩm có được: Thăng Hoa Đảm
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Thích Vĩ Sơn Động đối thoại với Lưu Bị.
  2. Đối thoại với Trần Kiều và vào chiến đấu với Trần Kiều, Hạ Hầu Thượng, Lữ Độ, Hạ Hầu Lan, Lộ Chiêu.
  3. Thắng lợi trong động đi ngược trở lại gặp giao lộ ta đi xuống phía dưới và vào chiến đấu với Hạ Hầu Thượng, Mãn Sủng, Hứa Du, Lý Thống, Trương Cáp, Cao Lãm.
  4. Thắng lợi trong động ta quay ngược trở ra gặp giao lộ đi lên phía trên và vào chiến đấu với Hạ Hầu Thượng, Giả Hủ, Tào Thuần, Lạc Tấn, Hạ Hầu Tôn, Hạ Hầu Huyên.
  5. Thắng lợi ta đến Tương Dương Thành Hoàng Cung đối thoại với Lưu Biểu, đồng ý giúp đỡ.
  6. Ta trở về Thích Vĩ Sơn Động đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Lão Trung ở Trường Sa.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 5%.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Thành Tương Dương trong Quan Phủ đối thoại với Thái Hòa, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Giang Linh Thành đối thoại với Huỳnh Trung.
  3. Ta đến Trường Sa Thành đối thoại với Lưu Bàn.
  4. Tới tiệm thuốc mua một phần thuốc Kim Sáng đưa cho Lưu Bàn, đồng ý giúp đỡ Huỳnh Trung.
  5. Giúp tìm Rương gỗ thơm (Trong nhà Liêu Lập), gỗ vải (tiệm bán trái cây trong đường lớn Trương Sa) mỗi thứ một cái.
  6. Ta đối thoại tiếp với Lưu Bàn được Ngô Quân Hổ Đầu Lệnh.
  7. Ta đến Ba Du Trại đối thoại với Thái Sử Từ.
  8. Ta đến Mã Hoàng Túy Mộ Nguyệt, trong Mộ Nguyệt đối thoại với Sĩ Binh và vào chiến đấu với Chu Hoành, Thái Sử Từ, Gia Tế, Tôn Du, Đổng Long, Tuần Giang Sử 2 người, Tịnh Viễn Binh 3 người.
  9. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Thái Sử Từ phát tên.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Huỳnh Trung thiện xạ
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Trại.
  Vật phẩm có được: đặc kĩ tâm học được Tiễn Võ Cửu Thiên
  Nhiệm vụ tiếp theo: Xạ kích cửa quan
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Đông Ngô Trại đối thoại với Thái Sử Từ.
  2. Ta đến Điểm Binh Đài đối thoại với Thái Sử Từ, đồng ý giúp đỡ tìm Tử thiết thạch (Tại chỗ Phan Chương-trước quân doanh) và gỗ vải (Tại chỗ con đường Trường Sa tiệm bán trái cây) mỗi thứ một cái.
  3. Đem những thứ này cho Phàm Sư Phụ, được Điêu Dực Tiễn.
  4. Ta đến đỉnh Hiệp Thạch Sơn đối thoại với Mông Xung Quân và vào chiến đấu với Uy Kí, Tôn Khang, Lưu Huân, Tôn Quan, Thái Dực, Tiên Đăng Đoàn 3 người, Hứa Tự, Tào Tháo, Trương Cáp, Đốc Quân Trưởng ? người (Nhất thiết trong 5 hiệp phải kết thúc).
  5. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Anh hùng tụ hội.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 24.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Dưỡng Du Cung (công + 7, độ nhanh nhẹn + 2, lv. 35), Phá Thạch Cung (công + 6, độ nhanh nhẹn + 2, lv. 30)...
  Nhiệm vụ tiếp theo: Kế của Nguyệt Anh
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến ngôi nhà nghèo tại Kinh Bắc Giang Linh Thành (Kế bên Khách sạn có con đường đi vào) đối thoại với Huỳnh Nguyệt Anh, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Nhị Đạo Sơn Động( hẻm núi Nhĩ Đạo - tại Kinh Nam) đối thoại với Hoắc Tuấn, trong động ta đối thoại với Hướng Sủng.
  3. Ta đến ngôi nhà tranh Nhị Đạo đối thoại với Mã Lương.
  4. Ta đến nhà dân thường tại Quế Dương đối thoại với Mã Lụy, chuẩn bị sẵn một cuốn Bách Gia Binh Chú (tiệm tạp hóa Hứa Xương -Việt Châu) (lv. 10) đưa cho ông ta.
  5. Ta đến Hồ Đỉnh Núi Mao Hoàng đối thoại với Bàng Đức Công.
  6. Đến ngôi nhà tranh Uất Nguyên đối thoại với Tưởng Uyển, chuẩn bị sẵn một cuốn Thái sơ lịch (lv. 40) đưa cho ông ta.
  7. Ta trở về nhà dân thường tại Giang Linh Thành đối thoại với Huỳnh Nguyệt Anh thì hoàn thành nhiệm vụ.


  [​IMG]

  Tên Q: Kế của Nguyệt Anh
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Anh kiệt khắp nơi hội tụ.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: Hoàng Nguyệt Anh mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Ta đến ngôi nhà nghèo tại Kinh Bắc Giang Linh Thành đối thoại với Huỳnh Nguyệt Anh, đồng ý tìm giúp cổ thụ tâm.
  Đến đại độ Giang Linh (gần cái cây trước tiệm thuốc) đối thoại và vào chiến đấu, thắng lợi sẽ được cổ thụ tâm.
  Trở về gặp Hoàng Nguyệt Anh thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Đích Lư Nhược Ấm.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thôn Tân Dã.
  Vật phẩm có được: Đích Lô Mã.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Thôn Tân Dã trong Quan Phủ đối thoại với Trương Phi, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến tầng 2 Rừng Tín Dương đối thoại với Trần Tốn và vào chiến đấu với Trương Võ, Trần Tốn, Tương Dương Binh 4 người.
  3.Thắng lợi trở về đối thoại với Trương Phi.
  4.Ta đến Quảng Trường Tương Dương Thành đối thoại với Y Tịch và vào chiến đấu với Trương Vận, Sái Mạo, Sái Trung, Sái Hòa, Văn Thính, Kinh Châu Binh 3 người.
  5.Thắng lợi ta đến Đàn Khay Tiểu Lộ đối thoại với Đạo Đồng.
  6.Đối thoại tiếp với Lưu Bị, đến Thủy Kính Trang đối thoại với Thi Mã Chinh.
  7.Ta trở về Đàn Khay Tiểu Lộ trong Lương Đình đối thoại với Đơn Phúc thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Khổng Minh xem thiên văn.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 175.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Tương Dương Thành.
  Vật phẩm có được: Gia Cát Lượng trở thành võ tướng của mình.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Tương Dương Thành đối thoại với Huỳnh Nguyệt Anh, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Rừng trúc Ngọa Long trong Thảo Lư đối thoại với Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng gia nhập đội ngũ.
  3.Đến Núi Võ Đang đối thoại với Bàng Đức Công thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Ghi chú: kế bên mình hoặc trong khách sạn không được đem cùng võ tướng, bằng không thì không thể tiến hành được.
   
 11. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Phụng Sồ tài cao
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 166.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thủy Kính Trang.
  Vật phẩm có được: Bàng Thống trở thành võ tướng của mình.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Thủy Kính Trang đối thoại với Tư Mã Chinh, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Tương Dương Thành đối thoại với Bàng Thống.
  3.Ta trở về Thủy Kính Trang đối thoại với Tư Mã Chinh thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Ghi chú: kế bên mình hoặc trong khách sạn không được đem cùng võ tướng, bằng không thì không thể tiến hành được.
   
 12. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Huỳnh Trung bất phục
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Kinh Châu, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: đoản cung của Hoàng Trung
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tăng Tiểu Đệ.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Giang Linh Thành đối thoại với Huỳnh Trung, cá cược với ông ta.
  2.Đến Quảng Trường Tương Dương, trước cửa tiệm thuốc đối thoại với A Nghị.
  3.Đến Thích Vĩ Sơn Động đối thoại với Trương Tiễn vào chiến đấu với Trương Thi, Bối Vũ, Tô Đại, Trương Tiễn.
  4.Thắng lợi về Giang Linh Thành tìm Huỳnh Trung thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Tăng Tiểu Đệ.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Huỳnh Trung bất phục.
  Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: song bảo 3 cái, bang bang thủy 10 cái, xí ngầu, cẩm nang hồi ức.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Quảng Trường Thành Tương Dương đối thoại với Tăng Tiểu Đệ, đồng ý giúp đỡ.
  2.Giúp tìm cây đoản cung của Hoàng Trung vải thô (Thành Tương Dương trong tiền trang trên bàn) mỗi thứ một cái đưa cho anh ta.
  3.Đưa xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Cẩm Phàm Tặc.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Kinh Châu, Cảnh Sơn Sơn Động.
  Vật phẩm có được: gỗ của thuyền Cẩm Phàm.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Châu Cảnh Sơn Sơn Động trong động đối thoại với Cam Ninh, vào chiến đấu với bọn họ.
  2.Thắng lợi, ông ta kêu bạn đi tìm vải nhiều màu (Thành Tương Dương trong nhà của Lưu Kỳ), vải nguyên sắc (Thành Tương Dương trong nhà của Huỳnh Thừa Ngản) mỗi thứ một cái.
  3.Đem những thứ này đưa cho Cam Ninh thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: con gấu của Điền Đại Thúc.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv25, hoàn thành Q bỏ tay ra không tôi không khách sáo đâu đấy và nhận được văn chương tiểu hùng
  Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tân Dã.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Thôn Tân Dã đối thoại với Điền Đại Thúc, đồng ý giúp đỡ.
  2.Giúp tìm Văn Chương Tiểu Hùng, vải nhiều màu (Thành Tương Dương trong nhà Lưu Kỳ), Văn Tâm Lan (trên đường Đàn Khay) mỗi thứ một cái đưa cho ông ta.
  3.Giao xong thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Vật phẩm có được: Văn Chương Tiểu Hùng thật (công + 2, HP + 20, lv. 20).
   
 15. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Đèn Khổng Minh.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Kính hộ tâm (phòng + 6, nhanh nhẹn + 1, lv. 20), Quảng hồ băng tinh (tâm +3), Quạt Vũ (trí + 17, nhanh nhẹn + 1, lv. 75).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Gia Cát tuyển phục
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Thành Tương Dương đối thoại với Huỳnh Thừa Ngản, chọn nghinh chiến vào chiến đấu với Tiểu Đạo 5 người.
  2.Thắng lợi ta đến Rừng Tín Dương trong ngôi nhà nhỏ Tín Dương đối thoại với Thôi Châu Bình.
  3.Đến Ngọa Long Cang, vào ngôi nhà nhỏ đối thoại với Gia Cát Lượng, hứa giúp tìm Quan Lâm Trúc Phiến (trong Ngọa Long Cang), giấy cuốn thượng bang (trong tiền trang Thành Tương Dương), vải nhiều màu (trong nhà Lưu Kỳ tại Thành Tương Dương) mỗi thứ một cái.
  4.Tìm xong đưa cho Gia Cát Lượng.
  5.Trở về đối thoại với Huỳnh Thừa Ngản thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Gia Cát tuyển phục
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Đèn Khổng Minh.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Tương Dương Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Đạo Đức Kinh (trí + 20, phòng – 3, lv .70), Đàn Hương Phiến (lv. 80), Bạch Vũ Phiến (lv. 80), Đinh Giáp Thư (trí + 15, công – 2, lv. 50).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Tương Dương Thành trong ngôi nhà nghèo đối thoại với Gia Cát Vân, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến ngôi nhà bình thường đối thoại với Bàng Thống.
  3. Trở về đối thoại với Gia Cát Vân, đồng ý giúp đỡ tiếp.
  4. Ta đến Rừng Trúc Ngọa Long phía trước Thảo Lư đối thoại với Gia Cát Vân.
  5. Đến đối thoại với Huỳnh Thừa Ngãn, đồng ý giúp đỡ.
  6. Ta đến Long Trung Thảo Lư đối thoại với Gia Cát Quân, trả lời câu hỏi của Gia Cát Lượng.
  1.Diệt Đỗ dụ địch; 2. Trận chiến Xích Bích; 3. Ngụy Thục Ngô; 4. Tôn Văn Đài; 5. Nhất thân thị đảm; 6. Đích Lô; 7. Thủy Ngâm Thất Quân; 8. Trương Liêu; 9. Cam Ninh; 10. Tào Phi.
  7. Trả lời xong câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Chu Du uổng kế
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Châu, Đông Ngô Trại.
  Vật phẩm có được: Sơ kê vũ (hỏa + 1).
  Nhiệm vụ tiếp theo: bại trận ở Hợp phì
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Dinh Cam Ninh tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Cam Ninh, đồng ý đi theo ông ta.
  2. Tới Đại Dinh Chu Du đối thoại với Chu Du, đồng ý giúp đỡ.
  3. Ta đến Cảnh Sơn Sơn Động đối thoại với Ngưu Kim và vào chiến đấu với Trần Kiều, Ngưu Kim, Trần Lưu Binh 3 người, Tham Quân 3 người.
  4. Thắng lợi trong động ta đối thoại với Tào Hồng và vào chiến đấu với Tào Hồng, Tào Thuần, Tinh Nhuệ Binh 4 người, Nhất Giai Binh 4 người.
  5. Thắng lợi ta đến Rừng Giang Linh trong Dinh Quan đối thoại với Chu Du, đồng ý giúp đỡ.
  6. Ta đến Kinh Nam thôn Đào Hoa Nguyên đối thoại với Cam Khởi.
  7. Ta trở về Rừng Giang Linh trong Dinh Quan đối thoại với Chu Du, ra bên ngoài Dinh đối thoại tiếp.
  8. Trở lại trong Dinh đối thoại tiếp với Chu Du, đồng ý giúp đỡ.
  9. Ra ngoài Dinh đối thoại với Linh Thống và vào chiến đấu với Tào Hồng, Tào Nhân, Tào Thuần, Ngưu Kim, Cao Nhu, Tiên Dư Phụ, Thốt Bác 4 người, tham chiến Giảng Võ Quân 6 người.
  10. Thắng lợi xong đi đến Giang Linh Thành Môn, khi ngang qua Thành Môn thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: bại trận ở Hợp phì
  Điều kiện nhiệm vu: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Chu Du uổng kế.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: BH chi vũ.
  NV tiếp theo: Dinh Cam Lộ
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Dinh Quân tại Rừng Giang Linh đối thoại với Lỗ Túc.
  2. Ta đến Chuẩn Nam Nai Thuân Ô trong Đại Trướng đối thoại với Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
  3. Ta đến Thiên Trụ Sơn Đỉnh tầng thứ 2 đối thoại với Giả Huê và vào chiến đấu với Chất, Trương Liêu, Từ Tuyên, Lý Điển, Lạc Tấn, Tinh Nhuệ Binh 4 người.
  4. Thắng lợi ta về Đại Trướng đối thoại với Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
  5. Ta đến Trại Hợp Phì tầng 2 đối thoại với Thành Đương và vào chiến đấu với Tàng Bá, Tôn Quan, Trương Hỷ, Tôn Khang Qu.Thanh Dịch 4 người.
  6. Thắng lợi ta đi tiếp lên phía trên đối thoại với Trương Liêu và vào chiến đấu với Lạc Tấn, Dư Cấm, Lý Điển, Tưởng Tế, Đội Tiên Phong 6 người.
  7. Thắng lợi khi trở về ta lập tức gặp Tư Mã Ý, Trương Liêu, Hạ Hầu Huyên, Trương Cáp, Bôn Lang Binh 6 người.
  8. Thắng lợi ta về Đại Dinh Nai Thuân đối thoại với Lỗ Túc thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Chọc giận chu du lần 1.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Hạ Trại.
  Vật phẩm có được: Khiết Ngạn Vĩ Cân (độ nhanh nhẹn + 24, phòng – 3, lv. 80).
  Nhiệm vụ tiếp theo: yêu người hơn yêu danh tiếng, trọng nghĩa Hoàng Trung
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Giang Hạ Trại đối thoại với Lưu Kỳ, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Giang Linh Thành đối thoại với Hân Quan, tiếp đó ta đến Thành Tương Dương đối thoại với Hướng Lang.
  3. Trở về đối thoại với Lưu Kì, đồng ý giúp đỡ.
  4. Ta đến Sơn Động Cảnh Sơn đối thoại với Trương Phi và vào chiến đấu với Lưu Nhược, Văn Thính, Lưu Triển, Lý Thống, Lâu Quế, Uy Viễn Quân 5 người.
  5. Thắng lợi ta đến Rừng Hạ Khẩu tầng 2 đối thoại với Quan Vũ và vào chiến đấu với Trình Lập, Hạ Hầu Tôn, Từ Hoang, Tưởng Tế, Trần Quần, Điển Vệ Binh 5 người.
  6. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.  Tên nhiệm vụ: yêu người hơn yêu danh tiếng.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Chọc giận chu du lần 1.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thiên hạ đệ nhất Giang Sơn
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Giang Linh Thành tại Quan Phủ đối thoại với Triệu Vân, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Rừng Lâm Hà tại Kinh Nam đối thoại với Triệu Vân và vào chiến đấu với Trần Ứng, Bào Long, Lính Biên Phòng 5 người (Nhất thiết trong 3 hiệp phải kết thúc).
  3. Thắng lợi ta đến Quế Dương Quan Phủ đối thoại với Triệu Phàm.
  4. Trở về Rừng Lâm Gia đối thoại với Triệu Vân, đồng ý giúp đỡ.
  5. Ta đến Thôn Quế Dương trong căn phú hộ tìm rượu ngũ cốc đưa cho Triệu Vân, đồng ý giúp đỡ.
  6. Tới cửa vào Thôn Quế Dương đối thoại với Triệu Phàm và vào chiến đấu với Triệu Phạm, Lưu Ấp, Tôn Dự, Tr.Đao Binh 5 người (Nhất thiết trong 3 hiệp phải kết thúc).
  7. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Thiên hạ đệ nhất Giang Sơn
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ yêu người hơn yêu danh tiếng.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: đồ tạo kiểu tóc, Phù Phong Kiếm (công + 23, độ nhanh nhẹn + 3, lv. 99).
  NV tiếp theo: Chọc giận Chu Du lần 2
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta vào Quan Phủ tại Kinh Bắc Giang Linh Thành đối thoại với Gia Cát Lượng, trả lời câu hỏi: rắn, Trung Sơn Tịnh Vương, Lưu Biểu, Tiền Đường, Đông Nam Phong.
  2. Trả lời xong câu hỏi đồng ý giúp đỡ.
  3. Ta vào ngôi nhà giàu (kế bên khách sạn) đối thoại với Lưu Bị, đồng ý tìm Đại Đồng La (Quán trà), Phụ Tân Tước (tiền trang), nón Linh Vương (lv. 15) mỗi thứ một cái.
  4. Đưa cho Lưu Bị xong, ta đến Kiến Nghiệp Thành Môn Khẩu đối thoại với Triệu Vân thì hoàn thành nhiệm vụ.
  5. Ta đến ngôi nhà giàu kế bên Quần Anh Quán đối thoại với Triệu Vân.
  6. Ta đến con đường lớn trong nhà dân thường đối thoại với Kiều Quốc Lão.
  7. Ta trở về đối thoại với Triệu Vân.
  8. Ta đến Cam Lộ Tự đối thoại với Ngô Quốc Thái xong thì đi đến Sơn Đỉnh Bắc Cố đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: chọc giận Chu Du lần 3
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ chọc giận Chu Du lần 2.
  Địa điểm: Giang Linh, Hoa Dung Đạo, Kinh Châu.
  Vật phẩm có được: ngọc bội mẫn, ngọc bạo kích
  Nhiệm vụ tiếp theo: viếng Ngọa Long.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến phú hộ Giang Linh đối thoại với Gia Cát Lượng rồi Hoắc Tuân đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến nhà Tôn Dự đối thoại với Tôn Dự được Trường hà Ngâm của Chu Du.
  3.Trở về đơi thoại với Gia Cat Lượng.
  4.Đến điểm binh đài Giang Linh đối thoại với Quan Vũ.
  5.Đến nhà Huỳnh Trung đối thoại với Huỳnh Trung.
  6.Đến tầng 2 Hoa Dung Đạo (có 2 tầng chọn hướng tầng phía trên) đối thoại với Kinh Châu Binh, chiến đấu với Từ Thịnh, Lữ Mông, Lăng Thống, Cam Ninh, Đinh Phụng, Ẩn Đà Thủ thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: viếng Ngọa Long.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ chọc giận Chu Du lần 3.
  Địa điểm: Kinh Nam, Thành Trường Sa.
  Vật phẩm có được: 60, 70, 80 cân chì tùy (random).
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam Thành Trường Sa trong ngôi nhà dân thường đối thoại với Huỳnh Tụ, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Ba Du Trại, lúc qua Trại Môn, ta đối thoại với Đại Võ Quan.
  Trở về đối thoại với Huỳnh Tụ, đồng ý giúp đỡ.
  Ta đến Giang Linh Thành tại phú hộ đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm thịt nạc (Dân Mộc Tộc-Mộc Tộc Trưởng_Dự Châu), rượu Kinh Sở (Binh.Gi.lăng) mỗi thứ một phần giao cho Gia Cát Lượng.
  Ta đến Tử Song Trại tầng 3 trong Dinh Quân vào chiến đấu với Chu Thái, Hàn Đang, Hoàng Cái, Trình Phổ, Đội Trịch Tiêu 4 người.
  Thắng lợi, từ Trại Môn Khẩu đi ra sẽ có đối thoại, đối thoại xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: dẫn dân vượt sông.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thôn Tân Dã.
  Vật phẩm có được: Hổ Khiếu Đao (công + 17, lv. 70).
  Nhiệm vụ tiếp theo: cứu chủ tắm huyết.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Thôn Tân Dã đối thoại với Quan Vũ, đồng ý giúp đỡ.
  2.Ta ra ngoài Quan Phủ đối thoại với thôn trưởng họ Trương.
  3.Trở về đối thoại với Quan Vũ, đồng ý giúp đỡ.
  4.Ta đến Thích Vĩ Sơn Động đối thoại với Trần Chấn và vào chiến đấu với Chuân Du Đạo, Yến Minh, Chung Thân, Chung Tấn, Thiết Kích Quân 6 người.
  5.Thắng lợi ta đến Thành Tương Dương tại cửa thành đối thoại với Tương Dương Binh và vào chiến đấu với Sái Trung, Văn Thính, Sái Hòa, Trương Vận, Đội Tiên Phong ? người.
  6.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: cứu chủ tắm huyết.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ dẫn dân vượt sông, tổ chức đội hạn chế 2 người.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Trường Bản Ba.
  Vật phẩm có được: Áo Tịnh Sĩ (nhanh nhẹn + 26, phòng – 4, địa + 2, lv. 80), điểm kinh nghiệm nhiều.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Biện luận với trung nhân.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Trường Bản Ba đối thoại với Nhược Dân Binh và vào chiến đấu với Hạ Hầu Bác, Giả Tín, Văn Thính, Phùng Giai, Vương Tu, Binh Kích Móc 3 người.
  2. Thắng lợi ta đến Sơn Động Cảnh Sơn trong động đối thoại với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
  3. Ta đến Trường Bản Ba đối thoại với Tiểu Binh, giúp tìm “gỗ ngô đồng” (phía trên Hạ Hầu Kiệt) một cái.
  4. Đưa cho Tiểu Binh xong, đồng ý giúp đỡ.
  5. Ta vào Trường Bản Ba đối thoại với Ông lão Hà và vào chiến đấu với Tôn Tử Tài, Chuân Du Đạo, Tống hào, Lam Võ Sĩ 5 người.
  6. Thắng lợi ta đến phía bên trái tường tọa độ x:541 y:978 đối thoại với Ma Phu Nhân và vào chiến đấu với hỗ Chất, Hạ Hầu Ân, Hân, Hàn Thương Binh 3 người.
  7. Thắng lợi Lưu Thiền gia nhập đội ngũ.
  8. Trên đường đi ta đối thoại với Phẫn Võ Binh (Lúc này cần thay đổi võ tướng, đổi thành Lưu Thiền) và sẽ vào chiến đấu với Phẫn Võ Sĩ 2 người, Hàn Thương Binh 3 người.
  9. Thắng lợi đối thoại với Mã Diên và vào chiến đấu với Tiêu Xúc, Mã Diên Trương Dĩ, Trưởng Nam, Trấn Quân Hiệu 3 người.
  10. Thắng lợi ta đối thoại với Yến Minh và vào chiến đấu với Lý Lập, Diêm Nhu, Yến Minh, Chung Thân, Hắc Giáp Sĩ 3 người.
  11. Thắng lợi đối thoại với Trương Cáp và vào chiến đấu với Lữ Độ, Tào Hồng, Trương Cáp, Giả Hủ, Tào Thuần, Đội Tiên Phong 3 người.
  12. Thắng lợi ta đến Trường Bản Ba đối thoại với Tiểu Binh.
  13. Ta đến Sơn Động Cảnh Sơn đối thoại với Lưu Bị thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Biện luận với trung nhân.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ cứu chủ tắm huyết.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Hạ Trại.
  Vật phẩm có được: Thiên Phá Uyễn (công + 24, nhanh nhẹn – 3, lv. 80).
  NV tiếp theo: Dùng trí kích Chu Du
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Quân Dinh tại Kinh Bắc Giang Hạ Trại đối thoại với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Kiến Nghiệp con đường phía bên tay trái Lôi Đài vào Quần Anh Quán đối thoại với Trương Chiêu, theo thứ tự mà trả lời câu hỏi như sau:
  Lưu Tông, Hỏa Thiêu Bác Vọng, Thủy Ngâm Bạch Hà, trận chiến Khắc Hạ.
  3. Ta đối thoại với Dư Phan, theo thứ tự trả lời câu hỏi: Trường Giang Thiên, Vương Lãng.
  4. Ta đối thoại với Bộ Mã, trả lời câu hỏi: Tể Tướng nước Tần.
  5. Ta đối thoại với Tiết Chung, trả lời câu hỏi: ai ai cũng biết.
  6. Đối thoại tiếp với Lục Tích, trả lời câu hỏi: Đình Trưởng.
  7. Đối thoại với Nghiêm Tuấn, trả lời câu hỏi: Trương Lương.
  8. Đối thoại với Trình Bỉnh, trả lời câu hỏi: Vương
  9. Trả lời hết câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Chu Du Anh hùng yến
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ chọc giận Chu Du lần 2
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Thủy Trại.
  Vật phẩm có được: Banh Mã Ủng (phòng+20, độ nhanh nhẹn -3, lv80).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Thảo thuyền mượn mũi tên
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Dinh Lỗ Túc tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Lỗ Túc.
  2.Đến Đại Dinh đối thoại với Lỗ Túc đồng ý giúp đỡ.
  3.Ta đến chiếc ghe nhỏ của Gia Cát đối thoại với Gia Cát Lượng, được “Quân lệnh Lưu Bị”.
  4.Trở về Đại Dinh đối thoại với Lỗ Túc và vào chiến đấu với Phan Chương, Linh Thống, Chu Nhiên, Trần Võ, Đao Phủ Thủ 4 người.
  5.Thắng lợi ta trở về Thủy Trại Môn Khẩu thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Thảo thuyền mượn mũi tên
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Chu Du Anh hùng yến.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Trại.
  Vật phẩm có được: Lông của Chim Tinh Vệ (hỏa+4)
  Nhiệm vụ tiếp theo: lên đàn cầu gió.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến ghe nhỏ Gia Cát tại Kinh Bắc Đông Ngô Trại đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý giúp đỡ.
  2.Tới Dinh Ngô Binh (Chỗ mà Phan Chương đi tuần tra) tìm Tuế lệnh tiết khí đồ đưa cho Gia Cát Lượng.
  3.Tới Đại Dinh Chu Du đối thoại với ông ta.
  4.Trở về đối thoại với Gia Cát Lượng, ra ngoài bên thuyền lượm món đồ “Chiếc sừng phát ra âm thanh dài”.
  5.Ta đến gần thuyền rơm đối thoại với Tương Binh thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: lên đàn cầu gió.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ thảo thuyền mượn mũi tên.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Thủy Trại.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều, Cung Xương Văn Chương (HP + 50, lv. 20).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Huê Dung Đạo
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến ghe nhỏ Gia Cát tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đi đến Tây Sơn Tiểu Ngâm đối thoại với Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ, được Sơ kê vũ.
  3. Trở về đối thoại với Gia Cát Lượng.
  4. Ta đến Dinh Chu Du đối thoại với Chu Du, đồng ý tìm Sơ kê vũ, Thất Tinh Bạch Hổ Hiệu Đới (Dinh Chu Du), Huyền Võ Đào Mộc Kiếm (Đối thoại với Đạo Đồng phía trước ghe nhỏ), Thanh long hương lộ (trong ghe nhỏ của Gia Cát) mỗi thứ một cái.
  5. Tìm đầy đủ xong ta đến Thất Tinh Đàn đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý giúp đỡ.
  6. Ta đến Đông Ngô Thủy Trại Môn Khẩu, đối thoại với Gia Cát Lượng và vào chiến đấu với Từ Thịnh, Đinh Phụng, Chiến Bác Binh 5 người.
  7. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Huê Dung Đạo
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ lên đàn cầu gió.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Hạ Trại.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều, văn chương đại phúc thần.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến tầng thứ 2 tại Kinh Bắc Giang Hạ Trại trong Dinh Quan đối thoại với Gia Cát Lượng.
  2. Ra bên ngoài Dinh đối thoại với Binh Kinh Châu, đồng ý giúp đỡ.
  3. Đi đến Huê Dung Đạo đối thoại với Quan Bình, tìm kiếm Hỏa chủng không sợ bị ướt (Tại chỗ Cự Bàng Đấu Sĩ 1602.475).
  4. Đưa hỏa chủng cho Quan Bình.
  5. Trở về Giang Hạ Trại đối thoại với Gia Cát Lượng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này