Kinh Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi iceteamatlanh, 26/6/09.

 1. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: trọng nghĩa Hoàng Trung.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Chọc giận chu du lần 1.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: được nhiều giá trị kinh nghiệm, Cấp Đông Băng Tinh (tâm + 3).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Giang Linh Thành đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Linh Lăng Thành tại cửa thành đối thoại với Gia Cát Lượng và vào chiến đấu với Bác Học Nhân, Phan Đốc, Kiện Võ Binh 4 người (Nhất thiết trong vòng 3 hiệp phải kết thúc).
  3. Thắng lợi ta đối thoại với Gia Cát Lượng đồng ý giúp đỡ.
  4. Ta đến Thiên Diện Ma Động (chỗ hỏa động) đối thoại với Phiến Tướng và vào chiến đấu với Đặng Phương, Lưu Hiền, Lưu Độ, Hình Đạo Vinh, Vương Sĩ, Hắc Giáp Sĩ 3 người (Nhất thiết trong vòng 3 hiệp phải kết thúc).
  5. Thắng lợi ta đồng ý giúp đỡ tiếp.
  6. Ta đến Hẻm núi Lễ Linh tầng thứ 2 đối thoại với Tham Quân và vào chiến đấu với Trương Nam, Dương Linh, Phùng Tập, Tham Quân 5 người.
  7. Thắng lợi ta đến Quan Phủ tại Trường Sa Thành đối thoại với Hàn Huyền ( trước đó có đối thoại tại cửa thành) và vào chiến đấu với Thích Phổ, Hàn Huyền, Liêu Lập, Cương Trụ Binh 5 người, tiếp viện Cương Trụ Binh 3 người.
  8. Thắng lợi trở về Hẻm núi Lễ Linh đối thoại với Tham Quân.
  9. Ta đến Thành Trường Sa trong nhà dân thường đối thoại với Huỳnh Tụ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Kiếp ve sầu thoát xác
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Bàng Thống kế liên hoàn.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Tào Ngụy Trại.
  Vật phẩm có được: 50, 60, 70 cân chì tùy (nhanh nhẹn – 50, lv. 15).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Tào Ngụy Thủy Trại Dinh Từ Thứ (map có Tào Thuần, Trương Hợp) đối thoại với Từ Thứ, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Thủy Trại Môn Khẩu đối thoại với Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ.
  3. Trước tiên ta vào Trại của Dinh Tào Binh gần đó gặp Binh Kích Móc (Trong Dinh có Tuân Du) đối thoại, sau đó đến cửa ra Can Trại đối thoại với Bắc Địa Binh.
  4. Trở về Dinh Từ Thứ đối thoại với Từ Thứ.
  5. Đến Đại Trại Tào Tháo đối thoại với Từ Thứ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên Q: Đơn đao Phó Hội
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Dao xướng song hoàng
  Địa điểm: Giang Linh thành - Kinh Châu.
  Vật phẩm có được: linh sâm tôn kê (+100 điểm tu hành) + 1% exp + 1 tuấn mã.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến điểm binh đài Giang Lăng đối thoại với Quan Bình đồng ý giúp đở.
  Lần lượt đến cửa thành Trường Sa, Linh Lăng, thôn Quế Dương rồi trở về Giang Lăng đối thoại với Quan Bình đồng ý giúp đở.
  Tìm mặc thiết đao (lv 15), quân lệnh kỳ (điểm binh đài) đưa cho Quan Bình nhận được linh sâm tôn kê.
  Đến Lục Khẩu đối thoại với Lỗ Túc. Sau đó đến cửa Lục Khẩu tại toạn độ (980, 700) đối thoại với Quan Bình hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Quan Bình học đạo
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Chu Thành Trại.
  Vật phẩm có được: Đỗ Quyên Vũ (phong+1)
  Nội dung nhiêm vụ:
  1.Ta đến Kinh Bắc Chu Thành Trại trong Dinh Quan đối thoại với Quan Bình, đồng ý giúp đỡ, Quan Bình gia nhập đội ngũ.
  2.Đến Giang Linh Thành đối thoại với Thôi Tuấn và vào chiến đấu với Thôi Tuấn, Vương Sĩ, Đặng Phương, Giang Linh Binh 4 người.
  3.Thắng lợi ta đến Phong Hỏa Đài đối thoại với Hướng Sủng và vào chiến đấu với Lưu, Hướng Sủng, Lưu Ấp, Vân Mộng Thủy Binh 5 người.
  4.Thắng lợi xong ta đến Kinh Nam Thôn Quế Dương đối thoại với Mã Lụy, đồng ý tìm Ngô Tử Binh Pháp (lv. 25) đưa cho ông ta.
  5.Ta đến Kinh Nam ngôi nhà tranh Uất Nguyên đối thoại với Tưởng Uyên, theo thứ tự trả lời câu hỏi: 1. Sở Quốc; 2. Ly Tao; 3. Nhật La Giang; 4. Trận Vong Tướng Sĩ; 5. Cửu Chương.
  Trả lời xong câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Trình Phổ xin lỗi
  Điều kiện nhiệm vụ: lv25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Thủy Trại.
  Vật phẩm có được : lông trong suốt (?+2)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Dinh Trình Phổ tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Trình Phổ, đồng ý giúp đỡ.
  2.Tới Đại Dinh Chu Du đối thoại với Chu Du.
  3.Ta trở về đối thoại với Trình Phổ, đồng ý tìm “ ...“ (bên ngoài Dinh Trình Phổ).
  Đưa cho Trình Phổ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Tân Dã Mộc Lưu Hoàng Thúc
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thôn Tân Dã.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: một trong 4 loại linh châu, một trong 4 loại lông vũ (+ 1)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Thôn Tân Dã đối thoại với Chú Điền, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Thông Tân Dã Quan Phủ đối thoại với Chu Thương, đồng ý giúp tìm gỗ hội nhất đẳng, đất sành thái (lượm trong Tước Vĩ Sơn Động) mỗi thứ một cái.
  3. Đem những thứ này đưa cho Chu Thương.
  4. Ta đối thoại với Điền Đại Thúc và vào chiến đấu với Ngụy Diên.
  5. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Kế tam phân thiên hạ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: một trong 4 loại linh châu, một trong 4 loại lông vũ (+ 2)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Giang Linh Thành trong quán trà đối thoại với Thạch Quảng Nguyên, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Long Trung Thảo Lư đối thoại với Gia Cát Lượng, giúp tìm đá hoa (Thủy Kính Trang), ngọc sa thứ cấp (Ngọa Long Cang), bình trà thái (phú hộ Tương Dương Thành) mỗi thứ một cái.
  3. Đem những thứ này cho Gia Cát Lượng, được Đào Hà Duyên, Thanh Ngọc Bối.
  4. Đem Đào Hà Duyên giao cho Đơn Phúc (Đàn Khay Lương Đình), được Tây Thục Quận Huyện Đồ.
  5. Đem Bình trà thái giao cho Bàng Thống (Tương Dương Thành), được Đông Ngô Chiêu Hiền Thư.
  6. Đưa Thanh Ngọc Bối giao cho Thôi Châu Bình (Ngôi nhà nhỏ Tín Dương) và vào chiến đấu với Hứa Du, Hạ Hầu Lan, Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Tôn, Hạ Hầu Huyên.
  7. Thắng lợi, được Tào Tháo Bộ Chiến Lệnh.
  8. Trở về đối thoại với Gia Cát Lượng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Lưu Kỳ xuất Giang Hạ.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: ngựa quí 2 con.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Thành Tương Dương tại cửa thành đối thoại với Thiếm giặc đồ, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến nhà Lưu Kỳ đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Đôn Địa Ninja, Băng Phong Ninja, Ninja lướt hỏa.
  3. Thắng lợi đồng ý tìm một cuốn Dịch Đạo Chú (lv. 15).
  4. Đem sách giao cho Lưu Kỳ xong thì hoàn thành nhiệm vụ.


  [​IMG]
   
 9. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Phụng vào Giang Đông.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: Âm Hộ Kinh (trí + 18, công + 3, lv. 80).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Kinh Bắc Thành Tương Dương đối thoại với Bàng Thống, đồng ý giúp đỡ.
  2. Giúp tìm Xuân Thu Phàn Lộ (lv. 15), Phong Tục Thông (lv. 15) mỗi thứ một cuốn đưa cho ông ta.
  3. Ta đến Giang Đông tại Khách Sạn đối thoại với Lục Tích, đem Xuân Thu Phàn Lộ đưa cho ông ta.
  4. Ta lại đến Kiến Nghiệp Thành đối thoại với Nghiêm Tuấn, đưa Phong Tục Thông cho ông ta.
  5. Ta trở về Trại Tử song đối thoại với Lỗ Túc thì hoàn thành nhiệm vụ.


  [​IMG][​IMG]
   
 10. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: ngày tàn của chiến thần
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm: Lan Dương Thứ Đường , kinh bắc.
  Vật phẩm có đươc: đao mã viện lv 85.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Lan Dương Thứ Đường đối thoại Văn Thính.
  2.Đến Bác Vọng Ba nói chuyện với Thái Mao vào chiến đấu với Lữ Phạm ,Trần Cần,Quân LầuThuyền 4 người, thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Tôn Tịnh,Chu Trị , Tôn phấn Tuần giang sử 3 người.
  3.thắng lợi trở về Thứ Đường Lan Dương tự động đối thoại.
  4. Đến Hiện Sơn đối thoại với Lữ Công vào chiến đấu với Tôn Kiên, Quân tiền phong 3 người, Đội Thiết Vĩ 2 người, thắng lợi lập tức chiến đấu với Tôn sách, Chu Du, Hàn Đang, Trình Phổ, Hoàng Cái ,Đồng Tùy Quân 5 người, Binh Hổ Thân 5 người.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: uống rượu với Quan Vũ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Kinh Châu, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Lều hành quân 3 cái, đại phúc thần 1 cái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Giang Linh Thành tại Điểm Binh Đài đối thoại với Quan Vũ.
  2.Ông ta kêu bạn tìm ly rượu sành (Trong nhà Quan Thành Tương Dương), Bạch Cang (khách sạn), rượu bạch hạc (Thôn Tân Dã-trong nhà Điền Đại Thúc), rượu Vương Lộ (Tại Giang Linh Thành trong nhà người phụ nữ nhà giàu) mỗi thứ một cái.
  3.Tìm xong giao cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Tân Dã Hạo Nam bái sư học nghề.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Kinh Châu, Thôn Tân Dã.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: hoàn hồn đan 5 cái, lê phương bắc 15 trái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Kinh Châu Thôn Tân Dã đối thoại với Hạo Nam, đồng ý giúp đỡ.
  2.Giúp tìm thùng gỗ nhỏ (Giang Linh Thành trước cửa tiệm thuốc ở dưới cái bàn), nhánh cây MM (Thôn Tân Dã x:782 y:959)) mỗi thứ một cái.
  3.Giao cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Giang Lăng Tạ Thiếu Gia.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Kinh Châu, Giang Linh Thành.
  Vật phẩm có được: đùi gà nướng 10 cái, hoàn hồn đơn 5 cái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Giang Linh Thành đối thoại với Tạ Thiếu Gia, đồng ý giúp đỡ.
  2.Giúp tìm hương thảo (trên đường đi lên núi Võ Đang), hồng đỏ (Quan Phủ trong Thôn Tân Dã) mỗi thứ một cái.
  3.Đưa cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Mã phu Tương Dương.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Đại phúc thần 1 cái, ngựa quí 1 con, tông mao ngựa (vải cấp 7) 3 cái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1Ta đến Thành Tương Dương đối thoại với Mã Phu, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đem thùng nước đến Đàn Khay lấy nước, được một thùng đầy nước.
  3.Trở về tìm Mã Phu, ông ta sẽ kêu bạn tìm miếng vải thô (Tại Thành Tương Dương trong Tiền Trang trên bàn) đưa cho ông ta.
  4.Giao cho ông ta thì hoàn thànhn nhiệm vụ.
   
 15. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: yêu thầm Phụng Nhi.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: lều hành quân 3 cái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Quảng Trường Tương Dương đối thoại với Trung Quân Hiệu, đồng ý giúp đỡ.
  2.Ta đến Đàn Khay lượm Văn Tâm Lan đưa cho Phụng Nhi.
  3.Trở về Quảng Trường tìm Trung Quân Hiệu thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: dẫn sói về nhà.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: tuyết liên thiên sơn 3 cái, lều hành quân 5 cái, ngựa quí 1 con.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến quán trà tại Thành Tương Dương đối thoại với người khuân vác hàng, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Rừng Tín Dương tại tầng 2 đối thoại với Sái Mạo vào chiến đấu với Sái Hòa, Sái Trung, Sái Huân.
  3.Thắng lợi ta đến Quan Phủ trong Thành Tương Dương đối thoại với Lưu Biểu vào chiến đấu với Sái Mạo, Trương Vận, Đặng Long, Trần Tựu.
  4.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Ngụy Lão Gia đâu
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 14.
  Địa điểm: Kinh Châu, Thành Tương Dương.
  Vật phẩm có được: Bách niên nhân sâm 30 cái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Thành Tương Dương đối thoại với người giúp việc, đồng ý giúp đỡ.
  2.Ta đến Quảng Trường đối thoại với Nguy Lão Gia, vào chiến đấu với Du Côn 1 người, Du Côn Đầu Hẻm 2 người.
  3.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: Sự thỉnh cầu của Huỳnh Tiểu Ca.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Thành Trường Sa.
  Vật phẩm có được: phúc thần 1 cái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam Thành Trường Sa đối thoại với Huỳnh Tiểu Ca, đồng ý giúp đỡ.
  Giúp tìm thạch đồng trong núi sâu (trong tiệm rèn), gỗ hồng san (khách sạn) mỗi thứ một cái.
  Đem cho anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. iceteamatlanh

  iceteamatlanh Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  29/11/04
  Bài viết:
  744
  Tên nhiệm vụ: Tất cả đều xong chỉ còn gió đông.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Bàng Thống kế liên hoàn.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Thủy Trại.
  Vật phẩm có được: lông vũ bảy màu (? + 5).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Xích Bích Chu Lang.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Đại Dinh Chu Du tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Trình Phổ, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đi đến Tào Doanh Thủy Trại (1795.986) vào chiến đấu với Điền Dự, Lý Thống, Trương Hỷ, Đội đi tuần tra 7 người.
  3. Sau khi thắng lợi sẽ vào chiến đấu ngay với Đỗ Ky, Văn Thính, Tào Thuần, Vô Nạn Quân 3 người, Xe Cung Tên 4 chiếc.
  4. Ta tiếp tục vào chiến đấu với Lương Tập, Hạ Hầu Thượng, Lữ Hổ, Triệu Nghiêm, Đội Áo Đen 3 người, Đội Công Thành 3 người.
  5. Thắng lợi ta chiến đấu tiếp với nhóm người Tào Tháo, cho đến khi họ trốn chạy thì được.
  6. Trở về Đại Dinh Chu Du đối thoại với Trình Phổ, đồng ý giúp đỡ.
  7. Đi đến ghe nhỏ Gia Cát (gần chỗ Phan Chương) đối thoại với Gia Cát Lượng.
  8. Ra bên ngoài Dinh Chu Du đối thoại với Quân Sư, đồng ý giúp đỡ.
  9. Ta đi xuống dưới đến chiến thuyền đối thoại với Trần Võ, đồng ý giúp đỡ.
  10. Ta đến Trại Môn Khẩu (1402.375) lượm Tiêu Yên Hỏa Thạch (NI TƠ RAT KA LI).
  11. Sau khi đưa cho Trần Võ xong ta đến chiến thuyền đối thoại với Hàn Đương, đồng ý giúp đỡ.
  12. Ta đến bên ngoài Đại Dinh Chu Du (982.695) lượm Dầu Cá Xanh giao cho Hàn Đương.
  13. Ta đến Dinh Chu Du đối thoại với Chu Du xong thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên nhiệm vụ: Xích Bích Chu Lang .
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Tất cả đều xong chỉ còn gió đông.
  Địa điểm: Kinh Bắc, Đông Ngô Thủy Trại.
  Vật phẩm có được: Phân đội 1: điểm kinh nghiệm nhiều. Phân đội 2: điểm kinh nghiệm nhiều, Hàn Ma Quán (trí + 30, công – 3, lv. 96).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Đại Dinh Chu Du tại Kinh Bắc Đông Ngô Thủy Trại đối thoại với Chu Du.
  2. Đến Điểm Binh Đài đối thoại với Chu Du đồng ý giúp đỡ.
  Phân đội 1 :
  a. Ta đến phía trái bên dưới tại Kinh Bắc Tào Doanh đối thoại với Chu Linh trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Diêm Nhu, Lý Cơ, Chu Linh, Lý Tự, Khang Kỳ, Kiến Võ Quân 3 người, Binh Phi Kích 3 người.
  b. Sau khi Thắng lợi theo hướng bên phải đối thoại với Văn Thính trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Mãn Sủng, Ngưu Kim, Văn Thính, Lý Thống, Trần Kiều, Cự Phủ Quân 3 người, Giáp Binh 3 người.
  c. Thắng lợi xong ta đối thoại với Dư Cấm trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Lữ Hổ, Lưu Triển, Dư Cấm, Triệu Nghiêm, Lưu Nhược, Phi Cung Xa 3 người, Binh Tinh Nhuệ 4 người.
  d. Thắng lợi xong ta đến hậu phương đối thoại với Lạc Tấn trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Thôi Diêm, Lạc Tấn, Giả Lục, Trần Quần, Lý Điển, Tẩu Hả Thủ 5 người, đội cung tuyển 4 người.
  e. Thắng lợi ta đến hậu phương đối thoại với Tào Nhân trên thuyền chiến liên hoàn và vào chiến đấu với Tương Tế, Hứa Tự, Lưu Huê, Tào Nhân, Tháp Cung Tên 5 người, Dịch Đao Binh 5 người.
  f. Thắng lợi ta đến Thủy Trại thuyền của Tào Tháo đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Trình Lập, Tào Tháo, Trương Cáp, Từ Hoang, Trương Liêu, Bích Lích Xa 10 chiếc, Báo Võ Sĩ 5 người.
  g. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Phân đội 2:
  a. Ta đến Tào Ngụy Trại Môn Khẩu đối thoại với Mã Diên và vào chiến đấu với Tào Vĩnh, Lộ Chiêu, Mã Diên, Trương Dĩ, Lý Lập, Trường Đao Binh 3 người, Bắc Địa Binh 2 người.
  b. Thắng lợi ta vào trong Trại đối thoại với Trương Cáp và vào chiến đấu với Tôn Quan, Lâu Quế, Tôn Khang, Hàn Hạo, Trương Cáp, Chân Võ Sĩ 3 người, Cường Kích Binh 3 người.
  c. Thắng lợi ta đến kho lương Tụy Sắc Sơn đối thoại với Hạ Hầu Huyên và vào chiến đấu với Viên Hoan, Hạ Hầu Huyên, Đỗ Ky, Lưu Huân, Lương Tập, Lương Xa 4 chiếc, Chương Tiền Hỗ Sĩ 4 người.
  d. Thắng lợi ta tiếp tục đối thoại với Từ Hoang trong trại và vào chiến đấu với Tào Thuần, Tào Hồng, Từ Hoang, Đổng Chiêu, Hạ Hầu Thượng, Xe chém 4 chiếc, đội lính hùng hậu 6 người.
  e. Thắng lợi ta đối thoại tiếp với Tào Chân trong Trại và chiến đấu với Trình Lập, Tào Hưu, Tào Chương, Giả Dụ, Tào Chân, Hữa Phi Tướng 6 người, Luyện Xông Xa 6 chiếc.
  f. Thắng lợi ta đến Đại Trại của Tào Tháo đối thoại với Hạ Hầu Tôn và vào chiến đấu với Hứa Tự, Tào Tháo, Tuân Du, Trương Liêu, Hạ Hầu Tôn, Định Hiệu Quân 7 người, Bích Lích Xa 8 chiếc.
  g. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. icetea88

  icetea88 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  13/6/09
  Bài viết:
  92
  Tên nhiệm vụ: tiên cảnh trần gian Đào Hoa Nguyên.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Kinh Nam, Kinh Môn Sơn Bộ Lạc.
  Vật phẩm có được: cải xanh ướp 10 cái, thủy linh châu
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Kinh Nam tại Kinh Nam Sơn Bộ Lạc ta đối thoại với Tinh Phu trong nhà, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Thôn Đào Hoa Nguyên đối thoại với thôn trưởng họ Trương.
  Đến căn nhà bình thường đối thoại với Tiểu Túc Tử, trả lời các câu hỏi sau:
  Cuối nhà Tần; 2. Đào Hoa Nguyên; 3. 400 năm; 4. thuộc họ cá; 5. 60 tuổi.
  Ta đến phú hộ đối thoại với Huệ Huệ, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Hồ Đào Hoa tìm “vải dệt nữ nhi”, đưa cho Huệ Huệ.
  Ta đến căn nhà bình thường đối thoại với Hầu Đại Ma, đồng ý giúp đỡ, được cải xanh ướp 5 cái.
  Đem cải xanh ướp giao cho thôn trưởng họ Trương.
  Trở về đối thoại với Hầu Đại Ma, được cải xanh ướp 10 cái.
  Ta đến Hồ Đào Hoa đối thoại với Chu Ngư Phu, được ngân tuyết ngư.
  Ta trở về Kinh Môn Sơn Bộ Lạc đối thoại với Tinh Phu thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này