[Lieve]Thành Granada

Thảo luận trong 'Emblem Saga Text Game' bắt đầu bởi witfox, 3/3/08.

  1. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    2/10/2010
    Lazelia > Granada > Nozelia > Canaan
     
  2. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    3/10/2010
    Nozelia > Barbarosa > Lazelia > Granada
     
  3. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    4/10/2010
    Granada > Lazelia > Harufa > Samuselia
     
  4. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    19/10/2010
    Lazelia > Barbarosa > Silean -2500G(teleport)> Barbarosa -2500G(teleport) > Nozelia > Granada
     
  5. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    20/10/2010
    Granada > Nozelia > Barbarosa > Silean -2500G(Teleport) > Rotten
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/10
  6. greenwood

    greenwood Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    23/1/06
    Bài viết:
    1,481
    Nơi ở:
    Đỉnh núi Everest
    31/9/2010
    Lazelia > Granada > Nozelia > Barbarosa > Thalia -500G(teleport) > Barbarosa -500G(teleport)
     
  7. west_hock

    west_hock Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/10/06
    Bài viết:
    465
    (Quest tân thủ)
    VS
    Chiến thuật: Mình ở E1 , địch ở E11 và E12
    Turn 1 : di chuyển từ E1 đến E4
    Turn 2 : Tấn công ( lv1 trước)
    Turn 3 : Như turn 2
     
  8. west_hock

    west_hock Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/10/06
    Bài viết:
    465
    (Quest tân thủ)17/11/2010
    JamesGreen: Hôm nay ta phải bắt hết chúng bây !
    VS
    Chiến thuật: Ta ở E1 ,địch ở E11
    Turn 1 : từ E1 đến E4
    Turn 2 : Tấn công
    Turn 3 : Như turn 2
     
  9. west_hock

    west_hock Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/10/06
    Bài viết:
    465
    JamesGreen: Rình mãi mới được chú này!
    VS
    Chiến Thuật : Ta ở E1, địch ở E11
    Turn 1 : Từ E1 đến E4
    Turn 2 : Tấn công
    Turn 3 : Tấn công
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/11/10
  10. west_hock

    west_hock Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/10/06
    Bài viết:
    465
    JamesGreen: Còn hai chú nữa là xong chuyện!
    VS
    Chiến Thuật : Ta ở E1, địch ở E11
    Turn 1 : Từ E1 đến E4
    Sau turn 1 cứ tấn công nếu còn dưới 5 HP bơm 1 herb , nếu không thì đánh liên tục đến khi kết thúc
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/11/10
  11. west_hock

    west_hock Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    8/10/06
    Bài viết:
    465
    JamesGreen : Hôm nay phải tóm gọn bọn này !
    VS
    chiến thuật : Ta ở E1 địch ở E11
    Turn 1 : từ E1 đến E4
    Turn 2 : tấn công
    Sau turn 2 nếu còn dưới 5 HP thì bơm 1 herb và tiếp tục tấn công đến khi kết thúc
     
    Last edited by a moderator: 22/11/10
  12. Nhim_gepah

    Nhim_gepah Persian Prince

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Bài viết:
    3,651
    Nơi ở:
    Emirates
    27/11/2010

    Granada -> vịnh Granada
     
  13. Nhim_gepah

    Nhim_gepah Persian Prince

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Bài viết:
    3,651
    Nơi ở:
    Emirates
    28/11/2010

    Granada -> vịnh Granada -> Granada
     
  14. Nhim_gepah

    Nhim_gepah Persian Prince

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Bài viết:
    3,651
    Nơi ở:
    Emirates
    [Quest Tân thủ]

    Eryk: ta đã thấy các ngươi ... bọn cướp lộng hành kia !! đã đến lúc cho các ngươi biết tay rồi !!

    Vs

    Chiến thuật : ta ở F1, địch ở F11

    Do địch có Spd cao hơn nên đi trước
    turn 1 : địch di chuyển đến F7, ta di chuyển đến F5
    turn 2 : địch chém ta 2 nhát ... ta đánh trả 1 nhát
    turn 3 : như turn 2 ...
     
  15. zombie94

    zombie94 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/8/09
    Bài viết:
    743
    29/11/2010
    Harufa > Lazelia > Granada

    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 12:56 ----------

    Quest tân thủ
    Yoh lv1

    HP: 15/15
    STR: 5---MAG: 0
    SKL: 5---LUCK: 0
    AGI: 5--WLV: 3
    DEF: 4--MOV: 4
    EXP: 00
    Points: 00
    Weapon : Iron Sword(50/50)
    Item: Herb(4)

    vs

    Thief lv1
    HP: 16/16
    STR:3---LUK:3
    SKL:5---AGI:4
    DEF:4
    Weapon: Slim Sword

    CT: Xuất phát F1, enemy F11
    Turn 1: di chuyển đến F5, enemy đến F7
    Turn 2: xông vào chiến tới khi nó die....
     
  16. Nhim_gepah

    Nhim_gepah Persian Prince

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Bài viết:
    3,651
    Nơi ở:
    Emirates
     
  17. Nhim_gepah

    Nhim_gepah Persian Prince

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Bài viết:
    3,651
    Nơi ở:
    Emirates
     
  18. zombie94

    zombie94 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/8/09
    Bài viết:
    743
    Quest tân thủ
    Yoh lv1

    HP: 15/15
    STR: 5---MAG: 0
    SKL: 5---LUCK: 0
    AGI: 5--WLV: 3
    DEF: 4--MOV: 4
    EXP: 00
    Points: 00
    Weapon : Iron Sword(50/50)
    Item: Herb(4)

    vs

    Thief lv2
    HP:18/18
    STR:4---LUK:3
    SKL:5---AGI:5
    DEF:4
    Weapon: Slim Sword

    CT: Xuất phát F1, enemy F11
    Turn 1: di chuyển đến F5, enemy đến F7
    Turn 2: xông vào chiến tới khi nó die....

    ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:04 ----------

    Quest tân thủ
    Yoh lv1

    HP: 15/15
    STR: 5---MAG: 0
    SKL: 5---LUCK: 0
    AGI: 5--WLV: 3
    DEF: 4--MOV: 4
    EXP: 00
    Points: 00
    Weapon : Iron Sword(50/50)
    Item: Herb(4)

    vs

    Thief lv3
    HP:18/18
    STR:5---LUK:4
    SKL:5---AGI:6
    DEF:4
    Weapon: Iron Sword

    CT: Xuất phát F1, enemy F11
    Turn 1: enemy đến F7, mình di chuyển đến F5
    Turn 2: enemy đến đánh mình, phản đòn rồi đánh tới khi nó die
    Turn 3: như turn 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/10
  19. Nhim_gepah

    Nhim_gepah Persian Prince

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Bài viết:
    3,651
    Nơi ở:
    Emirates
    [Quest Tân thủ]

    Eryk: ngươi làm mất thời gian của ta quá đấy ... hết ngày hôm nay là người sẽ được gặp lại bạn bè ngươi trong ngục tối rồi đấy !!

    Vs

    Chiến thuật: ta ở E1, địch ở F11

    Do spd của địch cao hơn nên đi trước
    Turn 1 :địch di chuyển đến E7 ,mình di chuyển đến E5
    Turn 2 :địch chém ta 2 nhát ... ta chém trả một nhát và bồi thêm một nhát khuyến mãi
    Turn 3 : như turn 2...

    nếu sau turn 2 máu còn 5HP thì bơm Herb
     
  20. zombie94

    zombie94 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/8/09
    Bài viết:
    743
    Quest tân thủ
    Yoh lv1

    HP: 15/15
    STR: 5---MAG: 0
    SKL: 5---LUCK: 0
    AGI: 5--WLV: 3
    DEF: 4--MOV: 4
    EXP: 00
    Points: 00
    Weapon : Iron Sword(50/50)
    Item: Herb(4)

    vs

    Thief lv3
    HP:18/18
    STR:5---LUK:4
    SKL:5---AGI:6
    DEF:4
    Weapon: Iron Sword

    CT: Xuất phát F1, enemy F11
    Turn 1: enemy đến F7, mình di chuyển đến F5
    Turn 2: enemy đến đánh mình, phản đòn rồi đánh tới khi nó die
    Turn 3: như turn 2
     

Chia sẻ trang này