Ngụy Quốc-Tà Mã Đài-Cao Cư Lệ

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 28/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Đặc điểm:
  Vị trí địa lý:
  - Bắc và Tây Bắc tiếp giáp Liêu Đông.
  - Tây giáp tiếp biển.
  - Nam tiếp giáp biển.
  - Đông tiếp giáp biển.


   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: em có ý anh vô tình.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết về Bản đồ hàng hải Y Châu, Trưởng tử của Ban Du, Danh sĩ Cảm Trạch Dương Châu update link sau
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài. Ghi chú: trên người phải có Nam Phương Tinh Tương Đồ, Nhị Châu Hàng Hải Đồ, chìa khóa làm bằng xương thú.
  Vật phẩm có được: kim thôi chuyên (SP lớn nhất + 40, lv. 15), văn chương li miêu (trí + 1, lv. 20), văn chương mèo mi (công + 1, lv. 20).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại Tà Mã Đài đối thoại với Di Mã Thăng, hứa giúp tìm anh của anh ta là Tâu Mã Hầu.
  Đến Hải Động Ngụy Quốc, trong động ta gặp người bắt nghêu, đối thoại với ông ta, ông ta kêu bạn đi lấy Nam Phương Tinh Tương Đồ, Nhị Châu Hàng Hải Đồ.
  Giao cho ông ta xong, biết được Tâu Mã Hầu bị Di Di bắt đến Anh Đảo Hỏa Sơn.
  Đến Anh Đảo Hỏa Sơn, đi đến tận cùng, vào căn nhà nhỏ đối thoại với Phu Dư Man, vào chiến đấu.
  Vào ngôi nhà nhỏ đối thoại và đưa cho Tâu Mã Hầu chìa khóa làm bằng xương thú, lúc này Di Di xuất hiện, chọn chiến đấu vào chiến đấu với quỉ bí vàng, Di Di. Thắng lợi Tâu Mã Hầu gia nhập đội ngũ.
  Trở về Tà Mã Đài tìm Di Mã Thăng thì hoàn thành nhiệm vụ.

   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: Giải bùa của Mộng Ma.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Giải cứu Quan Ngân Bình, Tả Hiền Vương (Bình Châu, update link sau)
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài.
  Vật phẩm có được: kem đổi da màu, thuốc nhuộm tóc, áo Ẩn Phong ( +14 AGI, – 2 DEF, lv. 40).
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Thiên Hạc, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  Đem hồ khúc của Sái Văn Cơ, bùa hộ thân của Quan Ngân Bình giao cho Thiên Hạc.
  Và vào chiến đấu với ninja lướt hỏa, ninja băng phong, ninja phong, ninja độn thổ.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: làm sáng tỏ hiểu lầm.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ em có ý anh vô tình.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài.
  Vật phẩm có được: Tuyên Thảo Hợp Phục (nhanh nhẹn + 16, trí + 2, lv. 65), Tử Đằng Hòa Phục (nhanh nhẹn + 17, trí + 3, lv. 70).
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Tà Mã Đài đối thoại với Di Mã Thăng, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Anh Đảo Hỏa Sơn tại ngôi nhà gỗ đối thoại với Tâu Mã Hầu.
  Đến Tà Mã Đài đối thoại với Di Mã Thăng, giúp tìm vải dệt chính như (trong nhà Y Chi Mã), vải tơ cẩm( thủy 52 bên từ châu or lượm bên thành môn thiên thủy), vải dệt (binh sói khăn vàng-phong _từ châu), 500 tiền.
  Giao cho Di Mã Thăng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: lễ tế thần Nước Cao Ly
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Cao Cư Lệ, Quế Lẩu Bộ.
  Vật phẩm có được: điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Cao Cư Lệ Quế Lẩu Bộ đối thoại với Bác Cố, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Chấn Hàn Sơn Động, trong động ta tìm Y Di Mô, đối thoại với ông ta.
  Vào chiến đấu với cự thú hệ địa.
  Thắng lợi trở về tìm Bác Cố thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: nghiệp chướng và tâm ma.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Ngụy Quốc Động Hải Tặc.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Di Mê.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Ngụy Quốc Động Hải Tặc, trong động đối thoại với Di Di, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Rừng Miệt Lô tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Từ Phúc, ông ta kêu bạn tìm giúp địch thảo 1 cái (Tuyết Động Liêu Đông-Ấp Lâu Man đánh lâu rớt lắm. Tốt nhất đánh phong 37 bên từ châu lấy nhật tảo (mix ra nhanh hơn), cỏ lười 1 cái (Thành Cự Lục-gần Tiền Trang), trạch lan kính 1 cái (Bác Vọng Ba-Binh Sấu Dân).
  Tìm xong giao cho Từ Phúc, được tâm dược.
  Trở về tìm Di Di thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: nguyện thưởng Từ Phúc.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Rừng Miệt Lô.
  Vật phẩm có được: kim thôi chuyên (SP lớn nhất + 40, lv. 15).
  Quá trình nhiệm vụ:
  Ta đến Ngụy Quốc Rừng Miệt Lô trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Từ Phúc, đồng ý giúp đỡ, Từ Phúc gia nhập đội ngũ.
  Dẫn Từ Phúc đến Thanh Châu Lang Tà Phỉ Lâm đối thoại với Âu Học Sĩ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: nữ thần y Cao ly.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Cao Cư Lệ, Quế Lâu Bộ.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: hỏa linh châu, lều hành quân 5 cái, phúc thần 2 cái.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Cao Cư Lệ tại Quế Lâu Bộ đối thoại với Binh Quế Lâu (trong nhà Bá Cố), đồng ý giúp đỡ.
  Đến ngôi nhà bên cạnh đối thoại với Bạch Kỳ.
  Đến ngôi nhà bên cạnh đối thoại với Y Di Mô.
  Trở về nhà của Bá Cố đối thoại với Quế Lâu Binh, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Chấn Hàn Sơn Động, trong động đối thoại với Tiểu Kim, vào chiến đấu với Đao Phủ Thủ Phong Địa 5 người.
  Thắng lợi, Tiểu Kim gia nhập đội ngũ.
  Trở về Quế Lâu Bộ đối thoại với Quế Lâu Binh, giúp tìm thanh úy thảo gân (nhà trọ Hội Mạo Thành), cỏ đuôi sói (Sơn Động Trường Bạch), đông di thảo (Sơn Động Trường Bạch / Sơn động Chấn Hàn) mỗi thứ một cái.
  Tìm xong đối thoại với Quế Lâu Binh và vào chiến đấu với Hạc Trắng
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Phò Quốc
  Điều kiện nhiệm vụ : Char chuyển sinh lv 25.
  Địa điểm: Ngụy Quốc - Tà Mã Đài.
  Vật phẩm nhận được: quạt chuyển sinh (+ 26 INT,+ 2 thuộc tính, lv 96).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Tài Mã Đài nói chuyện với Ngưu Lợi
  Đến Ôn Tuyền Ngụy Quốc (cái động hình mặt quỷ) tìm Ty Cẩu ( trong hoả động gần chỗ Yêu Quỷ Vương )
  Về nói chuyện với Ti Di Hô, nói chuyện tiếp với Nam Thăng Mi. Nói chuyện với Ngưu Lợi. Ngưu Lợi gia nhập đội ngũ.
  Đến rừng Miệt Lô, vào cửa rừng Ngưu Lợi rời khỏi đội ngũ.
  Về nói chuyện với Ti Di Hô hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: Quỷ Vương hoàn lương.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 150, hoàn thành nhiệm vụ Yêu Ma Vương
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Quỷ Vương Động.
  Vật phẩm có được: Yêu Quỷ Vương trở thành võ tướng của mình.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Ngụy Quốc tại Quỷ Vương Động đối thoại với Yêu Quỷ Vương, giúp tìm vàng miếng hỗn (Thần Quỷ Động_ làng chài_thanh châu), vải tơ tầm hoang (Rừng Giang Linh-Nam Quận Binh) mỗi thứ một cái.
  Tìm xong đối thoại với Yêu Quỷ Vương, Yêu Quỷ Vương gia nhập đội ngũ.
  Đến Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: Yêu ma vương.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài.
  Vật phẩm có được: cây lược của Ti Di Hô.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  Ra khỏi ngôi nhà nhỏ vào chiến đấu với Quỉ Chảo với đám Tiểu Binh, thắng lợi đối thoại với Ti Di Hô.
  Đến Ngụy Quốc Hải Tặc Động (phía trên suối nước nóng), tìm Đa Mô đối thoại và vào chiến đấu với Đa Mô, Di Di, Lam Quỷ Chảo x2, Lục Quỷ Chảo x2.
  Thắng lợi được quỉ vương động thượng quyển, chọn gặp ông ta, vào chiến đấu tiếp.
  Thắng lợi ta đến Ngụy Quốc Hải Động, trong động đối thoại với quỉ bí vàng và vào chiến đấu với quỉ bí vàng (làm phiền con này có thể rớt con đpt), Ti Nô Mẫu Li, thắng lợi được quỉ vương động hạ quyển.
  Trong động tìm Di Chi đối thoại với anh ta và vào chiến đấu với Bỉnh Cư Hồ, Điệp Mô Hồ, thắng lợi được quỉ vương động trung quyển”.
  Đến Quỉ Vương Động, trước khi vào hang ta phải trang bị cây cuốc.
  Vào trong đối thoại với Yêu Quỉ Vương, vào chiến đấu 1 đám ninja và Yêu Quỷ Vương.
  Thắng lợi trở về tìm Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: sâm sống bổ thân.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Cao Cư Lệ, Quí Lâu Bộ.
  Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 5%.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Cao Cư Lệ tại Quí Lâu Bộ đối thoại với Kim Phu Nhân, đồng ý giúp đỡ.
  Ra bên ngoài bắt một con Dã Nhân Sâm.
  Trở về tìm Kim Phu Nhân thì hoàn thànhn nhiệm vụ.
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thú Lớn Hỏa Diệm.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Bồng Lai Tiên Đảo, Ngụy Quốc.
  Vật phẩm có được: lựa chọn 1: kích Cự Diêm (công + 11, nhanh nhẹn – 1, lv. 35, dùng để làm Q skill 4 ĐV), lựa chon 2: điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Bồng Lai Tiên Đảo (phía trên làng chày - Thanh Châu) đối thoại với Bắc Đẩu Tinh Quân, đồng ý giúp đánh cự thú.
  Đến Nguỵ Quốc Hải Động ngõ vào bên trái ngoài biển (gần làng Naly) đi vào xảy ra đối thoại.
  Đi thẳng đến chỗ có nham thạch vào chiến đấu với Cự Quỷ Binh
  Đến đối thoại với cự thú.
  - Nếu chọn: Làm thuộc hạ của Cự thú, Quay trở về tìm Bắc tinh Quân hoàn thành nhiệm vụ
  - Nếu chọn: không đồng ý làm bộ hạ của cự thú. Vào chiến đấu, chiến thắng, quay trở về tìm Bắc Tinh Quân hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Thú To chạy thoát.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Cao Cư Lệ.
  Vật phẩm có được: điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đến Cao Lệ Quốc, tại vị trí 1962 : 2395 lên bờ.
  2. Đi lên phía trên qua 2 cây cầu, vào Trường Bạch Sơn Động.
  3. Trong động giữa đường ta gặp và đối thoại với Hiệp sĩ trẻ, chọn xong tiếp tục vào bên trong.
  4. Tại tầng cuối cùng ta gặp cự thú bàn cổ vào chiến đấu, thắng lợi hiệp sĩ trẻ sẽ xuất hiện giúp bạn ngăn cản cự thú.
  5. Lúc người chơi ra khỏi động, vào chiến đấu tiếp với bàn cổ cự thú, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: thuật bói bằng xương.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Na Ly.
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Tà Mã Đài đối thoại với Na Ly, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Giang Đông Rừng Thượng Hiểu tìm xương heo rừng 3 cái (Thượng Hiểu Binh).
  Tìm xong giao cho anh ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nhiệm vụ: Ti Di Hô cử xứ giả.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ quỷ vương Tà Mã Đài
  Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Ti Di Hô
  Quá trình nhiệm vụ:
  Đến Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Dự Châu Rừng Tây Sơn tìm xương chó sói (Hắc Sơn Quĩ Tốt; có thể mở hộp châu báu bên Sơn Động Bắc địa _Quan Trung_TrườngAn), Dương Châu Rừng Vĩnh Khang tìm đất sành thái (Hắc Võ Sĩ;có thể mở hộp châu báu Thích Vĩ Sơn Động_ việt châu-kinh bắc), Nhị Châu Rừng Ti Nam tìm vỏ sò lớn (Thạch Hổ Binh) mỗi thứ một cái.
  Trở về tìm Ti Di Hô đối thoại, Y Chi Mã gia nhập đội ngũ.
  Đến Thanh Châu Khủng Miếu, đối thoại với Trịnh Huyền và vào chiến đấu với Quách Đồ, Viên Đàm, Tân Bình, Trương Cáp, Lữ Khoáng, Lữ Dực.
  Thắng lợi đến Hoàng Cung Hứa Xương đối thoại với Hoàng Đế và vào chiến đấu với Từ Hoang, Điển Vi, Quách Gia, Trình Lập, Hứa Tữ.
  Thắng lợi đến Thanh Châu Đình Mát Vi Sơn, lúc này đám người Lữ Bố xuất hiện đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Cao Thuận, Trương Liêu, Lữ Bố, Xích Minh, Hầu Thành, Tào Tính, Tống Ninh, Ngụy Tục.
  Thắng lợi trở về Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này