1. Xin lỗi mọi người, do hệ thống bị xung đột email diễn đàn nên có một số tài khoản bị hạn chế đăng bài, những ai bị lỗi email xin liên hệ 2 nơi dưới đây để nhờ hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản:
  Facebook GameVN
  Discord GameVN
  Hoặc http://gamevn.com/discord hoặc discord.gg/gamevn
  Update: Đã fix xong lỗi email bounced, những ai bị trục trặc hãy thử update lại email, nếu vẫn bị xin phiền vào FB và discord ở đường link trên để được hỗ trợ.
  Dismiss Notice

Quan Trung

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi SillyKid, 28/6/09.

 1. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Nv: Mật thư li gián Hàn Mã.
  ĐkNV: hoàn thành nhiệm vụ Nhất Dạ Thành.
  Địa điểm: Bắc Địa thổ thành, Quan Trung.
  Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều (5%).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đối thoại với Tào Tháo tại Bắc Địa tướng.
  2. ra bên ngoài, đến tọa độ 522:535 đối thoại và chiến đấu 2 trận với Hàn Toại, Mã Siêu.
  3. Vào trong Bắc Địa tướng đối thoại với Tào tháo.
  4. Đến đồng quan xuất hiện đối thoại giữa Táo Tháo & Hàn Toại, trở về Bắc Địa tướng đối thoại với Tào Tháo nhận được TàoTháo MậtTín.
  5. Đến đồng quan giao TàoTháo MậtTín cho Hàn Toại, trở về Bắc Địa tướng báo tin cho Tào Tháo.
  6. Đến Trường An thành môn, xuất hiện Mã Siêu, Mã Đại, Bàng Đức. Vào chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: cưỡng bức tòng quân
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
  Vật phẩm có được: hỗn thiên thuyết(trí + 10, phòng – 1, lv. 30). Thuần địa thủ (trí + 10, phòng – 1, lv. 30), bào bát quái (trí + 12, phòng – 1, lv. 30).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Quảng Trường Lạc Dương căn nhà nhỏ thứ 2 bên tay trái đối thoại với Hà Ngẫu, biết được có người bị cưỡng bức tòng quân.
  2.Đến lôi đài, trực tiếp giao đấu với Đổng Việt.
  Thắng lợi đối thoại với A Trí, có thể chọn một trong ba bảo vật để tạ lễ.
  3.Chọn xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: đồ đo động đất thần kỳ
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: địa linh châu, dưa thơm Tây Hoặc 50 trái, bưởi Nam Quốc.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Quảng Trường Lạc Dương đối thoại với A Hổ, đồng ý giúp đỡ, giúp tìm bột đồng tạp (quán trà), thô thiết viên (nhà trọ), hỗn thiên thuyết mỗi thứ một cái.
  2.Giao cho A Hổ đồng ý giúp đỡ.
  3.Đến Rừng Phạm Nam đối thoại với Quan Sai Đại Nhân, đồng ý giúp đỡ, giúp tìm cải xanh ướp (dưới đất ở Tiền Trang), bánh bao lớn (Nhà Trọ), Hà Diệp Lộ (Thành Môn Khẩu) mỗi thứ một cái.
  4.Đến đối thoại với Quan Sai Đại Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: giúp Dương Bưu.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
  Vật phẩm có được: Đãng Tà Hộ Thủ (trí + 6, lv. 15).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến con đường lớn Lạc Dương tại ngôi nhà nhỏ tìm Dương Biêu đối thoại, đồng ý cho ông ta gỗ tùng đen 5 cái, gỗ ngô đồng 5 cái, gỗ thô lê 5 cái.
  2.Giao xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: huyết nhiễm cung đình.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
  Vật phẩm có được: Dương Sa Kiếm (công + 7, nhanh nhẹn + 1, lv. 25).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến con đường lớn Lạc Dương căn nhà nhỏ bên tay phải đối thoại với Hà Tấn, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Sơn Động Hoàng Linh, sẽ gặp 8 Tiểu Binh Nhỏ, đánh thắng được bảo vật của Hà Tấn.
  3.Tại Lạc Thủy Kiều trước Thành Lạc Dương, ta gặp sự cản trở của Thập Thường Sĩ, vào chiến đấu.
  4.Thắng lợi về Thành Lạc Dương đối thoại với Hà Tấn.
  5.Đi đến Hoàng Cung, sau khi vào trong đi đến Thập Thường Sĩ, ta chiến đấu trước với 5 vị Thập Thường Sĩ, bên địch sẽ tăng viện thêm 5 vị nữa.
  6.Thắng lợi trở về tìm Hà Tấn thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: Mộc Hùng bị mai phục.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Tư Đệ, Phạm Thủy Quan.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: lông vũ trong suốt (? Thuộc tính + 2), văn chương bội mẫn (lv. 20), văn chương bạo kích (lv. 20).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Tại Dinh Phạm Thủy Quân đối thoại với Tào Hồng, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Rừng Hổ Lao trong rừng đối thoại với Tây Lương Đao Binh, Tào Nhân xuất hiện và vào chiến đấu với Vương Hoành, Từ Vinh, Tống Dực.
  3.Thắng lợi đến Sơn Động Hổ Lao, trong động ta gặp Hạ Hầu Huyên và vào chiến đấu với Lý Thôi, Vương Thương, Âm Mạch, Ngô Tu, Hồ Mẫu Ban, thắng lợi tiếp tục đi vào bên trong động.
  4.Trong động ta gặp Hạ Hầu Đôn và vào chiến đấu với Quách Phạm, Ngô Khoang, Hạ Dục, Trương Chương, Điền Cảnh, thắng lợi tiếp tục đi vào trong.
  5.Trong động ta gặp Tào Tháo và vào chiến đấu với Lữ Bố, Lý Hắc, Thái Nghị, Trần Vệ, Trương Bao.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: tìm hộ tống thái tử.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
  Vật phẩm có được: áo Uy Sơn (nhanh nhẹn + 12, phòng – 2, lv. 30).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Quảng Trường Lạc Dương căn nhà nhỏ bên tay phải đối thoại với Lô Trực, hứa giúp tìm Thiếu Đế.
  2.Đến Rừng Thành Cúc trong Dinh Quân đối thoại với Triệu Dung, vào chiến đấu thắng lợi khi ra khỏi Dinh ta đi lên phía trên tay phải vào tầng cây tiếp theo.
  3.Theo hướng bên phải đi lên sẽ gặp sứ giả của triều đình và chiến đấu với Lý Biệt, Lý Xiêm, thắng lợi sẽ cho biết hoàng đế đang ở Hoàng Nguyễn.
  4.Đến đỉnh núi Hoàng Nguyễn, vào trong ta theo hướng bên phải đi, ta gặp hoàng đế đang bị Phùng Tập, Trương Long đuổi bắt, vào chiến đấu thắng lợi hoàng đế gia nhập đội ngũ.
  5.Trên đường trở về, tại cầu treo Hoàng Nguyễn sẽ gặp sự cản trở của Hạ Mậu vào chiến đấu thắng lợi tiếp tục đi.
  6.Trên Tiền Độ Núi Hoàng Nguyễn ta gặp sự cản trở của Phùng Phương vào chiến đấu thắng lợi thì có thể ra khỏi Núi Hoàng Nguyễn.
  7.Ta trở về Thành Lạc Dương trước Hoàng Cung gặp Lý Thôi, Quách Phạm cản trở vào chiến đấu thắng lợi hoàng đế rời khỏi đội ngũ, hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: giúp thiếu niên
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
  Vật phẩm có được: nón Thanh Nha (phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, lv. 30), nón quân tử bạch (trí + 10, công – 1, lv. 30), khăn âm giác, bao tay Trường Thọ.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến trước khách sạn đối thoại với Hứa Thiệu, biết được hiệp sĩ trẻ đang bị giam tại Thành Lạc Dương.
  2.Đến Lôi Đài, khi trở về Quảng Trường Lạc Dương, ta gặp Đổng Hoàng đang truy đuổi hiệp sĩ trẻ, vào chiến đấu.
  3.Thắng lợi vì muốn cảm ơn bạn, ta chọn một trong 4 báu vật để tạ lễ.
  Chọn xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Kẻ dã tâm Lữ Bố (lãng tử Lữ Bố).
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Tư Đệ, Thông Độ Hổ Lao Quan.
  Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: Độc Trường Lao (công + 25, phòng – 3, lv. 85), Tào Muội Hộ Uyển (phòng + 23, nhanh nhẹn – 3, lv. 85).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Đến Thông Độ Hổ Lao Quan (Theo hướng đến Việt Châu) đối thoại với Lữ Bố, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến Sơn Động Hoàng Lăng, trong động đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Lý Mông, Tả Linh, Vương Phương, Trương Bao, Vương Xương, Uy Viễn Quân 5 người.
  3.Thắng lợi trong động đối thoại với Từ Vinh và vào chiến đấu với Lưu Lữ, Từ Vinh, Trương Long, Trương Chương, Cao Thạc, Phi Hùng Võ Sĩ 5 người.
  4.Thắng lợi trở về Hổ Lao Quan đối thoại với Lữ Bố, đồng ý giúp đỡ.
  5.Đến Quan Phủ Lạc Dương đối thoại với Đổng Trác, đồng ý giúp đỡ.
  6.Đến Hổ Lao Quan (Theo hướng Tư Đệ- lạc dương) đối thoại với Lạc Dương Binh và vào chiến đấu với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Long Vệ 7 người.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

   
 10. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên nhiệm vụ: Môn nội thiêm nhất hoạt
  ĐKNV: không.
  Địa điểm: Quảng Trường Lạc Dương - Lạc Dương thành
  Vật phẩm có được: 3 con PT
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến quảng trường lạc dương đối thoại người dạy bơi.
  2. Đến quán trà đối thoại Dương Tu .
  3. Trở lại quảng trường đối thoại người dạy bơi ( dịch sai quá thể , người thợ xây mới đúng) đồng ý giúp tìm loại cây cối ( gỗ hội nhất đẳng - trong tiệm thuốc)và đất gốm hoàng sa ( trong tiệm rèn )
  4. Tìm xong giao cho ông ta , đồng ý đến vườn hoa lạc dương.
  5. Đến hoa viên lạc dương đối thoại với Dương Tu hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Sơ thám lăng Tần Hoàng
  ĐKNV: Hoàn thành nhiệm vụ Thiên chùy bách luyện
  Khu vực: Quan trung, Thủy Hoàng Lăng
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến tầng 3 Thủy Hoàng Lăng, xảy ra đối thoại với Người đào mộ, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Trại Trần Thương tầng 2 (map linh hồn) lại gần lều binh lượm Xẻng và Đục.
  3. Quay lại nói chuyện Người đào mộ, tiến hành chiến đấu với Mộ binh cơ quan x4, thắng lợi nhận đc Mộ binh máy
  4. Đem Mộ binh máy đến Bần hộ Giang Linh nói chuyện Hoàng Nguyệt Anh, HNA gia nhập đội ngũ.
  5. Quay lại chỗ Người đào mộ, tiến vào cửa bí mật, mỗi lần qua cửa phải chiến đấu với Mộ binh cơ quan.
  6. Vào được đến Mộ huyệt Hoàng Lăng, HNA rời khỏi đội ngũ. Di chuyển trong Mộ huyệt chiến đấu 4 trận với Mộ binh cơ quan.
  7. Chiến đấu thắng lợi, nhận được Thiên chùy cang, đem đến nói chuyện với Nghệ nhan M.Phủ hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận đc: exp 3%
  Nhiệm vụ tiếp theo: Trọng chế thần khôi
   
 12. hungvtv567

  hungvtv567 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  1/4/07
  Bài viết:
  188
  Tên Q: tiến vào tầng 4 Lăng Tần Hoàng
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Tướng Quân cở giáp, Sơ thám Tần Hoàng Lăng
  Vật phẩm nhận được: được vào tầng 4 lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng
  Nhiệm vụ tiếp theo: Cửu khanh lệnh
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tiến vào mật thất Tần Hoàng cung đối thoại với Hoàng Nguyệt Anh đồng ý đưa cho cô ta Thẻ lệnh của Tô Giác
  Sau khi đưa xong sẽ được chuyển đển tầng 4 lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng.
   
 13. SillyKid

  SillyKid Donkey Kong

  Tham gia ngày:
  22/5/09
  Bài viết:
  387
  Nơi ở:
  Silly Town
  Tên Q: Cửu khanh lệnh
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ tiến vào tầng 4 Lăng Tần Hoàng
  Địa điểm: Lăng Mộ Tần Thuỷ Hoàng - Quan Trung
  Nhiệm vụ tiếp theo: Trận Tần vô địch
  Nội dung nhiệm vụ:
  - Đi theo hướng bên trái, gần đến đường cùng, di chuyển đến toạ độ 550 : 375 đối thoại với Hồn Phù Tô đồng ý giú đở.
  - Di chuyển đến toạ độ 1200 : 1300 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhân được Phụng thường lệnh
  - Đi lên phía trên cùng bên phải tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được lang trung lệnh
  - Trở về phía dưới bên trái tại toạ độ 1950 : 2200 tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Thái bộc lệnh
  - Di chuyển đến phía dưới tận cùng bên phải tiến hành chiến đấu. Chiên đấu thắng lợi nhận được Vệ uý lệnh
  - Tìm và đối thoại với người đào mộ. Di chuyển đến tọ độ 2000 : 1300 tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Điển khách lệnh
  - Tìm và đối thoại với người đào mộ. Đi xuống phía dưới của bản đồ tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Đình uý lệnh
  - Đi theo phía dưới tận cùng bên trái tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Trì lật nội lại lệnh
  - Tìm và đối thoại với người đào mộ, đến tọa độ 1000 : 950 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Tông chánh lệnh
  - Đối thoại với người đào mộ, đến tận cùng bên trái (phía dưới Hồn Phù Tô) tại tọa độ 550 : 350 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Thiếu phủ lệnh
  - Trở về đối thoại với Hồn Phù Tô hoàn thành nhiệm vụ.
  Vật phẩm nhận được: 20 gia la hương dược thủy ( SP 211)
   

Chia sẻ trang này