Screen in game + config cho các game console(emu)(nghiêm cấm chat chit+hỏi đáp)

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi toi5, 19/4/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Cấu hình cho FFIX[/img]
  đối với video plugin
  [​IMG]
  [​IMG]
  sound plugin:
  [​IMG]
  CDR plugin:
  Đối với game FFIX hệ pal, khi bạn chơi chơi emulator sẽ gặp tình trạng màn hình màu đen, bạn cần dùng ppf mới được
  Bạn down patch ở đây
  hoặc vào ngemu.com cũng có
  sau khi down xong bạn copy vào thư mục "patches" của thư mục epsxe
  sau đó bạn chọn 'Auto PPF-patching' cho epsxe
  Một vài rắc rối thường gặp:
  -Nếu bạn bị đứng ở một vài cảnh FMV, dùng epsxe 1.52 hay phiên bản mới nhất là epsxe 1.60
  -Nếu khi vào trận đấu bạn thấy chậm thì bạn chuyển resolution sang 640x480
   
 2. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  FFVIII
  Video plugin:
  [​IMG]
  [​IMG]
  Sound plugin:
  [​IMG]
   
 3. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Chỉnh cho Megaman legends
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: ATI Technologies Inc.
  GFX card: RADEON 9800 x86/MMX/3DNow!/SSE

  Resolution/Color:
  - 1280x960 Fullscreen - NO desktop changing [32 Bit]
  - Keep psx aspect ratio: off

  Textures:
  - R8G8B8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 0
  - VRam size: 0 MBytes

  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 3
  - Framebuffer texture: 0
  - Framebuffer access: 4
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: on
  - Advanced blending: on

  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: on [00000000]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 4. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Valkyrie profile
  Plugin: P.E.Op.S. Soft Driver 1.1.16
  Author: Pete Bernert and the P.E.Op.S. team

  Resolution/Color:
  - 800x600 Fullscreen - [32 Bit]
  Stretch mode: 0
  Dither mode: 1

  Framerate:
  - FPS limit: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: 60

  Misc:
  - Scanlines: disabled
  - Game fixes: off [00000000]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 5. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Vargant Story
  Plugin: Pete's OpenGL2 Driver 2.6
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: ATI Technologies Inc.
  GFX card: MOBILITY RADEON 9000 DDR x86/SSE2

  Resolution/Color:
  - 1024x768 Fullscreen - NO desktop changing
  - Internal X resolution: 1
  - Internal Y resolution: 2
  - Keep psx aspect ratio: on
  - No render-to-texture: off

  - Filtering: 6 - edge clamping supported
  - Hi-Res textures: 2
  - TexWin pixel shader: off
  - VRam size: 64 MBytes - 22 textures usable

  Framerate:
  - FPS limitation: off
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 1
  - Framebuffer effects: 2
  - Framebuffer uploads: 2
  - Subtractive blending: activated

  Misc:
  - Scanlines: on [1]
  - Mdec filter: on
  - Screen filtering: on
  - Shader effects: 0/1
  - Flicker-fix border size: 0
  - GF4/XP crash fix: off
  - Game fixes: off [00000000]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 6. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Final fantasy IX
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: NVIDIA Corporation
  GFX card: GeForce2 MX/AGP/SSE

  Resolution/Color:
  - 640x480 Window mode
  [32 Bit]- Keep psx aspect ratio: on

  Textures:
  - R8G8B8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 0
  - VRam size: 32 MBytes

  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: 60

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 3
  - Framebuffer texture: 2
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: on
  - Advanced blending: on

  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: on [00001203]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 7. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Choro Q3
  Plugin: Pete's D3D Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  GFX card: Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller

  Resolution/Color:
  - 800x600 Fullscreen - [32 Bit]

  Textures:
  - R8G8A8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 1
  - Palettized tex windows: off
  - VRam size: 0 MBytes - 15 textures usable

  Framerate:
  - FPS limit: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 2
  - Framebuffer texture: 1
  - Framebuffer access: 0
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: off
  - Advanced blending: hardware

  Misc:
  - Scanlines: off [0]
  - Unfiltered FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Full vram: off
  - Game fixes: off [00000001]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 8. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Alien Resurrection
  Plugin: Pete's OpenGL2 Driver 2.5
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: ATI Technologies Inc.
  GFX card: RADEON 8500 DDR x86/SSE
  Resolution/Color:
  - 800x600 Fullscreen - Desktop changing [32 Bit]
  - Internal X resolution: 1
  - Internal Y resolution: 1
  - Keep psx aspect ratio: off
  - No render-to-texture: off
  - Filtering: 0 - edge clamping supported
  - Hi-Res textures: 0
  - TexWin pixel shader: off
  - VRam size: 0 MBytes - 196 textures usable
  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto
  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 1
  - Framebuffer effects: 0
  - Framebuffer uploads: 1
  - Subtractive blending: activated
  Misc:
  - Scanlines: off
  - Mdec filter: off
  - Screen filtering: on
  - Shader effects: 0/1
  - GF4/XP crash fix: off
  - Game fixes: off [00000000]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 9. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Hydro Thunder
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: NVIDIA Corporation
  GFX card: GeForce4 Ti 4400/AGP/SSE2

  Resolution/Color:
  - 1280x960 Fullscreen - NO desktop changing [32 Bit]
  - Keep psx aspect ratio: off

  Textures:
  - Default
  - Filtering: 6 - edge clamping supported
  - Hi-Res textures: 1
  - Palettized tex windows: on
  - VRam size: 128 MBytes - 114 textures usable

  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: 60

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 4
  - Framebuffer texture: 2 - not used yet
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: off
  - Advanced blending: on (hardware)
  - Subtractive blending: activated

  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: off [00000000]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 10. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Tekken 3
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: ATI Technologies Inc.
  GFX card: RADEON 9800 x86/MMX/3DNow!/SSE

  Resolution/Color:
  - 1280x960 Fullscreen - NO desktop changing [32 Bit]
  - Keep psx aspect ratio: off

  Textures:
  - R8G8B8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 0
  - VRam size: 0 MBytes

  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 3
  - Framebuffer texture: 0
  - Framebuffer access: 4
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: on
  - Advanced blending: on

  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: on [00000200]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 11. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Armored Core
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: NVIDIA Corporation
  GFX card: GeForce2 MX/AGP/SSE

  Resolution/Color:
  - 640x480 Fullscreen - NO desktop changing [32 Bit]
  - Keep psx aspect ratio: on

  Textures:
  - R8G8B8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 2
  - VRam size: 32 MBytes

  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: 60

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 3
  - Framebuffer texture: 2
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: on
  - Advanced blending: on

  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: on [00000000]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 12. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Nuclear Strike
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: NVIDIA Corporation
  GFX card: GeForce4 Ti 4400/AGP/SSE2

  Resolution/Color:
  - 1280x960 Fullscreen - NO desktop changing [32 Bit]
  - Keep psx aspect ratio: off

  Textures:
  - Default
  - Filtering: 6 - edge clamping supported
  - Hi-Res textures: 1
  - Palettized tex windows: on
  - VRam size: 128 MBytes - 114 textures usable

  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: 60

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 4
  - Framebuffer texture: 2 - not used yet
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: off
  - Advanced blending: on (hardware)
  - Subtractive blending: activated

  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: off [00000000]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 13. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Misadventures of Tron Bonne (640x480)
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.74
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: NVIDIA Corporation
  GFX card: GeForce2 MX/AGP/SSE

  Resolution/Color:
  - 640x480 Window mode
  [16 Bit]- Keep psx aspect ratio: off

  Textures:
  - R8G8B8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 0
  - VRam size: 32 MBytes

  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: 60

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 3
  - Framebuffer texture: 2
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: off
  - Advanced blending: on

  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: on [00000004]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 14. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Namco Museum Volume 1

  Plugin: Pete's OpenGL2 Driver 2.6
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: ATI Technologies Inc.
  GFX card: RADEON 8500 DDR x86/SSE
  Resolution/Color:
  - 1152x864 Fullscreen - Desktop changing [32 Bit]
  - Internal X resolution: 1
  - Internal Y resolution: 1
  - Keep psx aspect ratio: off
  - No render-to-texture: off
  - Filtering: 0 - edge clamping supported
  - Hi-Res textures: 0
  - TexWin pixel shader: off
  - VRam size: 0 MBytes - 196 textures usable
  Framerate:
  - FPS limitation: on
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto
  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 1
  - Framebuffer effects: 0
  - Framebuffer uploads: 1
  - Subtractive blending: activated
  Misc:
  - Scanlines: off
  - Mdec filter: off
  - Screen filtering: on
  - Shader effects: 0/1
  - Flicker-fix border size: 0
  - GF4/XP crash fix: off
  - Game fixes: off [00000000]
  [​IMG][​IMG]
   
 15. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Do sưu tầm và cũng có vài cái kiếm trong ngemu.com, ai có cứ post thoải mái nhé :D

  Final fantasy IX

  Mã:
  My Settings:
  
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: NVIDIA Corporation
  GFX card: GeForce2 MX/AGP/SSE
  
  Resolution/Color:
  - 640x480 Window mode
   [32 Bit]- Keep psx aspect ratio: on 
  
  Textures:
  - R8G8B8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 0
  - VRam size: 32 MBytes
  
  Framerate:
  - FPS limitation: on 
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: 60
  
  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 3
  - Framebuffer texture: 2
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on 
  - Mask bit: on 
  - Advanced blending: on 
  
  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: on [00001203
  [​IMG]
   
 16. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Grandia 1


  Mã:
  My Config:
  
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: NVIDIA Corporation
  GFX card: GeForce FX 5600/AGP/SSE/3DNOW!
  
  Resolution/Color:
  - 1024x768 Fullscreen - NO desktop changing [32 Bit]
  - Keep psx aspect ratio: off
  
  Textures:
  - B8G8R8A8
  - Filtering: 2 - edge clamping supported
  - Hi-Res textures: 0
  - Palettized tex windows: on 
  - VRam size: 256 MBytes - 196 textures usable
  
  Framerate:
  - FPS limitation: on 
  - Frame skipping: off FPS limit: 53
  
  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 2
  - Framebuffer texture: 0
  - Framebuffer access: 4
  - Alpha multipass: on 
  - Mask bit: off
  - Advanced blending: on (hardware)
  - Subtractive blending: activated
  
  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: off
  
  SPU: Ethenal 1.41
  
  [​IMG]
   
 17. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Tenchu 2
  Plugin: Pete's D3D Driver 1.1.75​
  Author: Pete Bernert
  GFX card: NVIDIA GeForce2 MX/MX 400

  Resolution/Color:
  - 1024x768 Fullscreen - [32 Bit]

  Textures:
  - R8G8A8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 1
  - VRam size: 32 MBytes

  Framerate:
  - FPS limit: off
  - Frame skipping: on
  - FPS limit: Auto

  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 3
  - Framebuffer texture: 3
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on
  - Mask bit: on
  - Advanced blending: hardware

  Misc:
  - Scanlines: off [0]
  - Unfiltered FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Full vram: off
  - Game fixes: off [00000000]

  [​IMG]
   
 18. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Front mission 3
  Một trò dàn trận kiểu robot, tự nâng cấp vũ khí và giáp, item.... của SquareEnix
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
 19. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Chrono cross config

  STRETCHED
  OGL2

  Mã:
  Plugin: Pete's OpenGL2 Driver 2.6
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: ATI Technologies Inc.
  GFX card: RADEON 9600 x86/MMX/3DNow!/SSE
  [left]Resolution/Color:[/left]
  - 1024x768 Window mode
  - Internal X resolution: 1
  - Internal Y resolution: 2
  - Keep psx aspect ratio: off
  - No render-to-texture: off
  [left]- Filtering: 6[/left]
  - Hi-Res textures: [color=red]2[/color]
  - TexWin pixel shader: off
  - VRam size: 0 MBytes
  [left]Framerate:[/left]
  - FPS limitation: on 
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto
  [left]Compatibility:[/left]
  - Offscreen drawing: 2
  - Framebuffer effects: 3
  - Framebuffer uploads: 1
  [left]Misc:[/left]
  - Scanlines: off
  - Mdec filter: on 
  - Screen filtering: on 
  - Shader effects: 0/1 
  - Flicker-fix border size: 0
  - GF4/XP crash fix: off
  - Game fixes: on [00001000]
  DX7

  Mã:
  Plugin: Pete's D3D Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  GFX card: RADEON 9600 SERIES 
  [left]Resolution/Color:[/left]
  - 1024x768 Window mode
  [left]Textures:[/left]
  - R8G8A8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: [color=red]2[/color]
  - VRam size: 128 MBytes
  [left]Framerate:[/left]
  - FPS limit: on 
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto
  [left]Compatibility:[/left]
  - Offscreen drawing: 4
  - Framebuffer texture: 2
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on 
  - Mask bit: off
  - Advanced blending: hardware
  [left]Misc:[/left]
  - Scanlines: off [0]
  - Unfiltered FB: on 
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: on 
  - Full vram: off
  - Game fixes: on [00000800]
  2XSAL
  OGL2

  Mã:
  Plugin: Pete's OpenGL2 Driver 2.6
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: ATI Technologies Inc.
  GFX card: RADEON 9600 x86/MMX/3DNow!/SSE
  [left]Resolution/Color:[/left]
  - 1024x768 Window mode
  - Internal X resolution: 1
  - Internal Y resolution: 2
  - Keep psx aspect ratio: off
  - No render-to-texture: off
  [left]- Filtering: 6[/left]
  - Hi-Res textures: [color=red]1[/color]
  - TexWin pixel shader: off
  - VRam size: 0 MBytes
  [left]Framerate:[/left]
  - FPS limitation: on 
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto
  [left]Compatibility:[/left]
  - Offscreen drawing: 2
  - Framebuffer effects: 3
  - Framebuffer uploads: 1
  [left]Misc:[/left]
  - Scanlines: off
  - Mdec filter: on 
  - Screen filtering: on 
  - Shader effects: 0/1
  - Flicker-fix border size: 0
  - GF4/XP crash fix: off
  - Game fixes: on [00001000]
  DX7

  Mã:
  Plugin: Pete's D3D Driver 1.1.75
  Author: Pete Bernert
  GFX card: RADEON 9600 SERIES 
  [left]Resolution/Color:[/left]
  - 1024x768 Window mode
  [left]Textures:[/left]
  - R8G8A8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: [color=red]1[/color]
  - VRam size: 128 MBytes
  [left]Framerate:[/left]
  - FPS limit: on 
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto
  [left]Compatibility:[/left]
  - Offscreen drawing: 4
  - Framebuffer texture: 2
  - Framebuffer access: 3
  - Alpha multipass: on 
  - Mask bit: off
  - Advanced blending: hardware
  [left]Misc:[/left]
  - Scanlines: off [0]
  - Unfiltered FB: on 
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: on 
  - Full vram: off
  - Game fixes: on [00000800]
   
 20. toi5

  toi5 Try Hard Moderator

  Tham gia ngày:
  27/5/03
  Bài viết:
  6,778
  Silent hill config
  Mã:
  Plugin: P.E.Op.S. Soft Driver 1.1.15
  Author: Pete Bernert and the P.E.Op.S. team
  Resolution/Color:
  - 640x480 Fullscreen - [16 Bit] (Select 32Bit for better FMVs)
  Stretch mode: 2
  Dither mode: 1
  Framerate:
  - FPS limit: off ('cuz I use SPUAsync -> Wait in SPUEternal)
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto
  Misc:
  - Scanlines: disabled
  - Game fixes: off [00000000]
  
  Hardware (Well...If you can't stand that creepy atmosphere):
  
  Plugin: Pete's OpenGL Driver 1.1.74
  Author: Pete Bernert
  Card vendor: NVIDIA Corporation
  GFX card: GeForce2 GTS/AGP/3DNOW!
  Resolution/Color:
  - 640x480 Window mode
  [32 Bit]- Keep psx aspect ratio: on 
  Textures:
  - B8G8R8A8
  - Filtering: 6
  - Hi-Res textures: 0
  - VRam size: 64 MBytes
  Framerate:
  - FPS limitation: off (same reason as above)
  - Frame skipping: off
  - FPS limit: Auto
  Compatibility:
  - Offscreen drawing: 3
  - Framebuffer texture: 2
  - Framebuffer access: 0
  - Alpha multipass: on 
  - Mask bit: on 
  - Advanced blending: on 
  Misc:
  - Scanlines: off
  - Line mode: off
  - Unfiltered FB: off
  - 15 bit FB: off
  - Dithering: off
  - Screen smoothing: off
  - Screen cushion: off
  - Game fixes: off [00000000]
  
  Sound:
  
  Plugin: SPUEternal
  Audio Device: Direct Sound
  Buffer Size: 30
  Audio Out Method: SPUAsync -> Wait
  Reverb: Neill's
  
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này