Tearing saga (mộc đế 6)

Thảo luận trong 'Cheat Code - Hints - Secrets' bắt đầu bởi nguyenngocduybao, 11/6/23.

 1. nguyenngocduybao

  nguyenngocduybao Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  29/9/07
  Bài viết:
  5
  Tổng hợp code
  #MAX BOM MAU
  D015245C 0002
  8015245E 1400
  #MAX vu khi
  D0111510 0002
  80111512 1400
  #Max quan
  D0111558 0002
  8011155A 1400
  #Max vung dat
  D01115A8 0002
  801115AA 1400
  #Di lien tuc
  D015BBB2 3442
  8015BBB1 0000
  #LVUP 1 hit
  D00FD91C 0010
  800FD91C 0001
  #Hoc skill khong han che
  D012EB24 0743
  8012EB26 1400
  #Use NPC
  801576F0 0001
  #TIME NOT INCREASE
  D0024BD8 0001
  80024BD8 0000
  #khong tang so luot di
  D002A9C4 1023
  8002A9C6 0040
  #Blue star weapons
  D0111610 0014
  80111612 1400
  D0111638 0004
  8011163A 1400
  #All items And weapons
  D0076CCA 1040
  8002A974 00CC
  D0076CCA 1040
  80076CC0 6301
  D0076CCA 1040
  80076CC2 2662
  D0076CCA 1040
  80076CC6 A622
  #Infinite Item
  D013B0C8 FFFF
  8013B0C8 0000
  D013B1F0 FFFF
  8013B1F0 0000
  D013BF04 FFFF
  8013BF04 0000
  D013B40C 007F
  8013B410 0000
  #INFINITY WEAPONS
  D0111638 0004
  8011163A 1400
  D010DC20 1824
  8010DC24 0000
  D010DFD8 1824
  8010DFDC 0000
  D0151D54 007F
  80151D58 0000
  D0158B20 007F
  80158B24 0000
  #Perfect LvUp!!!
  D0110C6C 0011
  80110C6C 0001
  D0110CE8 000F
  80110CE8 0001
  D0110D5C 000F
  80110D5C 0001
  D0110DD0 000F
  80110DD0 0001
  D0110E44 0010
  80110E44 0001
  D0110EC0 0010
  80110EC0 0001
  D0110F3C 0010
  80110F3C 0001
  D0110FB8 0010
  80110FB8 0001
  D0111030 000E
  80111030 0001
  #All Item & Weapon (Not Stoped Game)
  8002A974 00CC
  80076CC0 6301
  80076CC2 2662
  80076CC6 A622
  #All Items
  D013B0C8 FFFF
  8013B0C8 0000
  D013B1F0 FFFF
  8013B1F0 0000
  D013BF04 FFFF
  8013BF04 0000
  D013B40C 007F
  8013B410 0000
  8015BBB0 0000
  D015BBB2 3442
  #Shop for Free
  D004B376 1060
  8004B376 1000
  D002A9C6 0045
  8002A9C6 0040
   

Chia sẻ trang này