Tên Hán Việt của Các Nhân Vật trong Dynasty, Samurai & Orochi Warriors

Thảo luận trong 'Kho lưu trữ hướng dẫn, kinh nghiệm' bắt đầu bởi diepthuyvy, 14/4/13.

 1. diepthuyvy

  diepthuyvy Sonic the Hedgehog

  Tham gia ngày:
  16/1/12
  Bài viết:
  4,510
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Tên Hán Việt Của Các Nhân Vật trong DSOW
  [​IMG]

  Vì có nhiều bạn hiếu kỳ muốn biết tên Hán Việt của tất cả nhân vật trong dòng game DSOW cho nên mình sẽ tổng hợp hết tên của bọn họ nhé ^_^ Còn thông tin về tiểu sử, tính cách, vai trò trong game thì các bạn hãy click vào đây !!!

  THỤC
  Zhao Yun - Triệu Vân
  Guan Yu - Quan Vũ
  Zhang Fei - Trương Phi
  Zhuge Liang - Gia Cát Lượng
  Liu Bei - Lưu Bị
  Ma Chao - Mã Siêu
  Huang Zhong - Hoàng Trung
  Jiang Wei - Khương Duy
  Wei Yan - Ngụy Diên
  Pang Tong - Bàng Thống
  Huang Yueying - Hoàng Nguyệt Anh
  Guan Ping - Quan Bình
  Zhang Xingcai - Trương Tinh Thái
  Liu Shan - Lưu Thiện
  Ma Dai - Mã Đại
  Guan Suo - Guan Sách
  Bao Sanniang - Bảo Tam Nương
  Xu Shu - Từ Thứ
  Zhang Bao - Trương Bào
  Guan Xing - Quan Hưng
  Guan Yinping - Quan Bình
  Fa Zheng - Pháp Chính
  Zhou Cang - Chu Thương
  Xiahouji - Hạ Hầu Cơ

  NGỤY
  Xiahou Dun - Hạ Hầu Đôn
  Dian Wei - Điển Vi
  Xu Zhu - Hứa Chữ
  Cao Cao - Tào Tháo
  Xiahou Yuan - Hạ Hầu Uyên
  Zhang Liao - Trương Liêu
  Xu Huang - Tử Hoảng
  Zhang He - Trương Cáp
  Zhenji - Chân Cơ
  Cao Ren - Tào Nhân
  Cao Pi - Tào Phi
  Pang De - Bàng Đức
  Cai Wenji - Thái Văn Cơ
  Jia Xu - Giả Hủ
  Wang Yi - Vương Dị
  Guo Jia - Quách Gia
  Yue Jin - Nhạc Tiến
  Li Dian - Lý Điển
  Yu Jin - Vu Cấm
  Xun Yu - Tuân Úc
  Cao Xiu - Tào Hưu
  Man Chong - Mãn Sung
  Xun You - Tuân Du

  NGÔ
  Zhou Yu - Chu Du
  Lu Xun - Lục Tốn
  Taishi Ci - Thái Sử Từ
  Sun Shangxiang - Tôn Thượng Hương
  Sun Jian - Tôn Kiên
  Sun Quan - Tôn Quyền
  Lu Meng - Lữ Mông
  Gan Ning - Cam Ninh
  Huang Gai - Hoàng Cái
  Sun Ce - Tôn Sách
  Daqiao - Đại Kiều
  Xiaoqiao - Tiểu Kiều
  Zhou Tai - Chu Thái
  Ling Tong - Lăng Thống
  Ding Feng - Đinh Phụng
  Bu Lianshi - Bộ Luyện Sư
  Lu Su - Lỗ Túc
  Han Dang - Hàn Đương
  Zhu Ran - Chu Nhiên
  Cheng Pu - Trình Phổ
  Xu Sheng - Từ Thịnh

  TẤN
  Sima Yi - Tư Mã Ý
  Sima Shi - Tư Mã Sư
  Sima Zhao - Tư Mã Chiêu
  Deng Ai - Đặng Ngãi
  Wang Yuanji - Vương Nguyên Cơ
  Zhong Hui - Chung Hội
  Zhuge Dan - Gia Cát Đản
  Xiahou Ba - Hạ Hầu Bá
  Guo Huai - Quách Hoài
  Jia Chong - Giả Sung
  Wen Yang - Văn Ương
  Zhang Chunhua‎‎ - Trương Xuân Hoa
  Xin Xianyin - Tân Hiến Anh

  KHÁC
  Wang Diaochan - Vương Điêu Thuyền
  Lu Bu - Lữ Bố
  Dong Zhuo - Đổng Trác
  Yuan Shao - Viên Thiệu
  Zhang Jiao - Trương Giác
  Meng Huo - Mạnh Hoạch
  Zhurong - Chúc Dung
  Zuo Ci - Tả Tử
  Chen Gong - Trần Cung
  Lu Lingqi - Lữ Linh Khởi
  Lei Bin - Lôi Bân
  Lixia - Lê Hà (NPC)

  NGOẠI TRUYỆN
  Xiang Yu - Hạng Vũ
  Yu Meiren/Yuji- Ngu Mỹ Nhân/Ngu Cơ
  Xi Wangmu - Tây Vương Mẫu
  Zhou Muwang - Chu Mục Vương
  Huang Quan - Hoàng Tuyền
  Quin Shi Huangdi - Tần Thủy Hoàng Đế (NPC)

  SW1
  Sanada Yukimura - Châu Điền Hạnh Thôn
  Maeda Keiji - Tiền Điền Khánh Thứ
  Oda Nobunaga - Chức Điền Tín Trường
  Akechi Mitsuhide - Minh Trí Quang Tú
  Ishikawa Goemon - Thạch Xuyên Hữu Ngũ Vệ Môn
  Uesugi Kenshin - Thượng Sam Khiêm Tín
  Oda Oichi - Chức Điền Ư Thị
  Izumo Okuni - Xuất Vân A Quốc
  Kunoichi - Cung Nãi Nhất
  Saika Magoichi - Tạp Hạ Tôn Thị
  Takeda Shingen - Thạch Điền Tín Huyền
  Date Masamune - Y Đạt Chính Tông
  Nōhime - Nồng Cơ
  Hattori Hanzō - Phục Bộ Bán Tàng
  Mori Ranmaru - Sâm Lan Hoàn
  Toyotomi Hideyoshi/Hashiba Hideyoshi - Lễ Thần Tú Cát/Vũ Sài Tú Cát
  Imagawa Yoshimoto - Kim Xuyên Nghĩa Nguyên
  Honda Tadakatsu - Bản Đa Trung Thắng
  Honda Inahime - Bản Đa Đạo Cơ
  Saitō Dōsan - Trai Đằng Đạo Tam (NPC)

  SW2
  Tokugawa Ieyasu - Đức Xuyên Gia Khang
  Ishida Mitsunari - Thạch Điền Tam Thành
  Azai Nagamasa - Thiển Tĩnh Trường Chính
  Shima Sakon - Đảo Tả Cận
  Shimazu Yoshihiro - Đảo Tân Nghĩa Hoằng
  Tachibana Ginchiyo - Lập Hoa Ngân Thiên Đại
  Naoe Kanetsugu - Trực Giang Kiêm Tục
  Nene - Ninh Ninh
  Fūma Kotarō - Phong Ma Tiểu Thái Lang
  Miyamoto Musashi - Cung Bản Võ Tàng
  Maeda Toshiie - Tiền Điền Lợi Gia
  Chōsokabe Motochika - Trưởng Tông Ngã Bộ Nguyên Thân
  Gracia (Garasha) - Cách Lạp Tây Á
  Sasaki Kojirō - Tá Tá Mộc Tiểu Thái Lang
  Shibata Katsuie - Sài Điền Thắng Gia

  SW3
  Katō Kiyomasa - Gia Đằng Thanh Chính
  Kuroda Kanbei - Hắc Điền Quan Bình
  Tachibana Muneshige - Lập Hoa Tông Mậu
  Narita Kaihime - Thành Điền Giáp Phi Cơ
  Hōjō Ujiyasu - Bắc Điều Thị Khang
  Takenaka Hanbei - Trúc Trung Bán Vệ
  Mōri Motonari - Mao Lợi Nguyên Tựu
  Takamaru - Ưng Hoàn
  Ayame - Xương Bồ (NPC)
  Aosame Jōshu - Lam Vũ Thành Chủ (NPC)
  Akasame Jōshu - Xích Vũ Thành Chủ (NPC)
  Ryokusame Jōshu - Lục Vũ Thành Chủ (NPC)
  Momosame Jōshu - Đào Vũ Thành Chủ (NPC)
  Murasame - Thôn Vũ (NPC)
  Uesugi Ayahime - Thượng Sam Lăng Cơ
  Fukushima Masanori - Phúc Đảo Chính Tắc

  SW4
  Tōdō Takatora - Đằng Đường Cao Hổ
  Ii Naotora - Tỉnh Y Trực Hổ
  Yagyū Munenori - Liễu Sinh Tông Củ
  Sanada Nobuyuki - Châu Điền Tín Chi
  Ōtani Yoshitsugu - Đại Cốc Cát Kế
  Matsunaga Hisahide - Tùng Vĩnh Cửu Tú
  Katakura Kojūrō - Phiến Thương Tiểu Thập Lang
  Uesugi Kagekatsu - Thượng Sam Cảnh Thắng
  Kobayakawa Takakage - Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh
  Koshōshō‎‎ - Tiểu Thiểu Tướng
  Shimazu Toyohisa - Đảo Tân Phong Cửu
  Hōjō Hayakawa - Bắc Điều Tảo Xuyên
  Uesugi Kagetora/Hōjō Saburō - Thượng Sam Cảnh Hổ/Bắc Điều Tam Lang (NPC)
  Toyotomi Hideyori - Lễ Thần Tú Lai (NPC)
  Ii Naomasa - Tỉnh Y Trực Chính
  Sanada Masayuki - Châu Điền Xương Hạnh
  Azai Chacha - Thiển Tĩnh Trà Trà
  Sarutobi Sasuke - Viên Phi Tiểu Trợ
  Takeda Katsuyori - Võ Điền Thắng Lai
  Tokugawa Hidetada - Đức Xuyên Tú Trung
  Sanada Muramatsu - Châu Điền Thôn Tùng

  OROCHI 1+2
  Yamatai Orochi - Bát Vũ Viễn Lữ Trí
  Da Ji/Su Daji - Đắc Kỷ/Tô Đắc Kỷ
  Taigong Wang - Thái Công Vọng
  Sun Wukong - Tôn Ngộ Không
  Fu Xi - Phục Hy
  Nuwa - Nữ Oa
  Minamoto Yoshitsune - Nguyên Nghĩa Kinh
  Taira Kiyomori - Bình Thanh Thịnh
  Himiko - Ty Di Hô
  Orochi X (Shin Orochi) - Chân Viễn Lữ Trí
  Dodomeki - Bách Bách Mục Quỷ
  Gyūki - Ngưu Quỷ
  Dang Sanzang - Đường Tam Tạng
  Musashibō Benkei - Võ Tàng Phường Biện Khánh

  OROCHI 3
  Nayotake Kaguyahime - Niệu Trúc Huy Dạ Cơ
  Susano'o Mikoto - Tố Tiên Ô Tôn
  Li Nezha (Cyborg) - Lý Na Tra (Cơ Khí Nhân)
  Shuten Dōji - Tửu Thôn Đồng Tử
  Hayabusa Ryu - Chuẩn Long
  Mugen Tenshin Ayane - Vụ Huyễn Lăng Âm
  Joan of Arc - Trân Ni Đạt Nhĩ Khắc
  Nemea Langaster Dyneskal - Ni Mễ Á Lang Khí Đặc Đức Kỳ Âu
  Achilles - A Cách Lưu Tư
  Hydra/Youja - Yêu Xà (NPC)
  Abe Seimei - An Bội Tình Minh
  Rachel/Reicheru - Lôi Thiết Nhĩ
  Shennong - Thần Nông
  Hayabusa Momiji - Chuẩn Hồng Diệp
  Tamamo Mae - Ngọc Tảo Tiền
  Yinglong - Ứng Long
  Li Nezha (Human) - Lý Na Tra (Nam Nhân)
  Kyūbi Kitsune - Cửu Vĩ Hồ
  Hundun -Hỗn Độn
  Kasumi/Mugen Tenshin Kasumi - Tiểu Hà/Vụ Huyễn Hà
  Sterkenburg Cranach - Đặc Khải Bá Khố Lạp Cạp
  Sophitia Alexandra - Tô Phi Đế Á Ái Lịch Sơn Đại
  Tiande/Yuhuang - Thiên Đế/Ngọc Hoàng (NPC)
   

Chia sẻ trang này