Thanh Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 26/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Ác lai cứu chủ
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm: Rừng Vi Sơn - Thanh Châu.
  Vật phẩm nhận được: Điển Vi mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến rừng Vi Sơn nói chuyện Điển Vi, đồng ý tìm 2 cái Kích Cự Diêm (lv35) ( mix từ khoáng, gỗ 3x hoặc làm Q Hàng phục Thái Sử Từ - Dương Châu, Thú lớn hoả diệm), sau khi tìm đủ quay lại nói chuyện đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến động Thái Sơn tầng 4 nói chuyện Ngô Tư, tiến hành chiến đấu 3 trận liên tiếp.
  3. Thắng lợi đi xuống tầng 3 nói chuyện Lữ Kiền, tiến hành chiến đấu.
  4. Thắng lợi đi xuống tầng 2 nói chuyện Lý Điển, tiến hành chiến đấu Trần Cung, Trương Liêu, Lữ Bố, Hắc Long Đội 7 người.
  5. Thắng lợi quay lại rừng Vi Sơn nói chuyện Điển Vi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Trách nhiệm của Đạo Sư.
  Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 30.
  Địa điểm: Thanh Châu, Khủng Miếu.
  Vật phẩm có được: học được thuật Đạo Sư.
  Nhiệm vụ tiếp theo: Anh em đồng tâm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Khủng Miếu tại Thanh Châu đối thoại với Triệu Thương, Triệu Thương gia nhập đội ngũ.
  Huấn luyện Triệu Thương đi luyện đến lv. 10.
  Trở về Khủng Miếu thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Anh em đồng tâm.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trách nhiệm của Đạo Sư.
  Địa điểm: Thanh Châu, Khủng Miếu.
  Vật phẩm có được: học được thuật Đoàn kết.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Khủng Miếu tại Thanh Châu đối thoại với Triệu Thưongđongf ý giúp đở.
  Đến đại điện Đổng Tước Đài (Dự Châu), đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  Đến đỉnh Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Trực.
  Đến đại điện đối thoại với Tào Phi.
  Đến rừng cây Tây Sơn đối thoại với Binh lính Dư Châu, gặp Tào Phi vào chiến đấu.
  Sau khi thắng lợi, ta đối thoại với Tào Trực, vào chiến đấu với Tào Trực, Tào Phi. Trận thứ 2 không cần chiến đấu ta chạy thoát thì hoàn thành nhiệm vụ.

  (nhiệm vụ này không làm được trong TSTW)
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Cô gái trẻ bị thương.
  Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 30.
  Địa điểm: Thanh Châu, Bắc Hải Thành.
  Vật phẩm có được: Triệu gọi hệ thủy
  Nhiệm vụ tiếp theo: Rượu tiên của Đinh Cát
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại cửa thành Bắc Hải ta đối thoại với sĩ binh bên phải.
  Đi đến động Hải Tặc Bồng Lai, trong động ta gặp Thiếu nữ Thủy Thần, đối thoại với cô ta, vào chiến đấu.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Q: Rượu tiên của Đinh Cát.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Cô gái trẻ bị thương.
  Địa điểm: Thanh Châu, Lang Tà Sơn. Ghi chú: không.
  Vật phẩm có được: Văn chương thủy thần (lv. 30).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tâm ma nổi dậy
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Lang Tà Sơn tại Thanh Châu trong ngôi nhà tiên nhân có một bát rượu tiên, lúc này bạn sẽ gặp Huỳnh Chảo Quĩ 3 người và Lục Chảo Quĩ 2 người, vào chiến đấu.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Tên Nhiệm Vụ : Tâm ma nổi dậy
  Điều kiện nhiệm vụ : LV 60 và hoàn thành nhiệm vụ Rượu tiên của Đinh Cát.
  Địa điểm: thanh châu.
  Vật phẩm có được : Ngọc thủy thần
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Lang Tà cung đối thoại với Đinh Cát
  2. Ra cửa ở góc trái bên dưới thì Đại yêu sư xuất hiện, trò chuyện và đánh
  3. Trở vào nói chuyện với Đinh Cát hoàn thành nv.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: cứu Đông Quận.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ gặp Hắc Sơn Quân
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
  Vật phẩm có được: Thuốc trị thương, Bát Giang Kim Sa, Ý Nhân Tương, Tế Lưu Hài (nhang nhẹn + 5, lv. 10).
  Nhiệm vụ tiếp theo: thảo phạt Khăn vàng
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ý giúp đở.
  Đến rừng Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, Tào Tháo gia nhập đội ngũ.
  Trở về Đông Quận gặp sự cản trở của Lôi Công, vào chiến đấu, thắng lợi được “Bát Giang Kim Sa”.
  Sau khi thắng xong trận đấu thứ nhất, kế đến vào chiến đấu với Lý Đại Mục, thắng lợi có thể vào trong, được “Ý Nhân Tương”.
  Vào Quan Phủ đối thoại với Vương Hoành.
  Đến Rừng Đôn Khươu bên ngoài Đông Quận, mới tiến vào ta sẽ gặp và chiến đấu với Ngũ Lục, thắng lợi lập tức vào ngay.
  Ta đi xuống gặp và chiến đấu với Giai Cố.
  Sau khi thắng lợi, vào chiến đấu với Dư Độc, Ngưu Giác, Bạch Chim, thắng lợi ta được “Tế Lưu Hài”.
  Ta trở về tìm Vương Hoành thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Đồng tiền phát sáng.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Thanh Châu, Phùng Lai Thôn.
  Vật phẩm có được: Từ bạo thủy.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Nếu trên mình người chơi còn giữ lại đồng tiền lúc mới vào trò chơi có được thì có thể đến tìm Tiểu Nhẫn trong Thôn Phùng Lai tại Bắc Hải Thành.
  Đối thoại với ông ta, ta có thể dùng phương thức một đồng một giao dịch đổi lấy thuốc bổ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đưa thư cho Lưu Bị
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ tấn công địch thủ.
  Địa điểm: Bắc Hải (Thanh Châu), thành Bình nguyên (Dự Châu).
  Vật phẩm có được: băng tay khiết vũ (+5 DEF, lv 10)
  Nhiệm vụ tiếp theo: giải cứu Bắc Hải
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Bắc hải đối thoại với Khổng Dung đồng ý giúp đở, nhận được thư cầu cứu Khổng Dung.
  Đến điểm binh đài thành Bình Nguyên đối thoại với Lưu Bị, hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: gặp Hắc Sơn Quân.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
  Vật phẩm có được: không.
  Nhiệm vụ tiếp theo: cứu Đông Quận
  Nội dung nhiệm vụ:
  Trước khi vào rừng cây Đông Quận, ta gặp Dư Thị Cân, vào chiến đấu.
  Sau khi thắng trận, vào Đông Quận ta sẽ gặp Hoàng Long, vào chiến đấu. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Chú ý: nếu bạn có điểm doanh trận Khăn vàng cao nhất sẽ không nhận được Q này, thay vào đó là Q giúp đỡ Hắc Sơn Quân. Gặp trường hợp đó, bạn chỉ cần pk bắt 1 NPC khăn vàng bất kỳ ( Tôn Trọng, Trương Bảo...) sau đó thả ra, điểm khăn vàng sẽ hạ xuống, làm đến khi điểm khăn vàng không còn cao nhất nữa thì thôi. [​IMG]
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giao tế phẩm.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Khổng Phương đưa lê.
  Địa điểm: thành Bắc Hải, Thanh Châu.
  Vật phẩm có được: thuốc tiều hoàn (HP +37)
  Nhiệm vụ tiếp theo: giúp Tề tiên sinh, giúp My Túc
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Bắc hải đối thoại với Khổng Dung đồng ý giúp đở.
  Đến bần hộ đối thoại với mẹ thái Sử Từ.
  Trở về đối thoại với Khổng Dung hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp đỡ Hắc Sơn Quân.
  Điều kiện nhiệm vụ: điểm số trận hình Khăn Vàng cần phải cao nhất.
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
  Vật phẩm có được: Vĩnh Đông Thủy Tinh.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến rừng cây Đông Quận, lúc vào cửa khẩu ta gặp tiểu binh và vào chiến đấu, thắng lợi ta đi tiếp.
  Lúc vào Đông Quận ta sẽ gặp Ngự Lâm Quân cản trở, vào chiến đấu Ngự Lâm Quân x7, thắng lợi thì vào được bên trong.
  Vào đối thoại với Vương Hoành trong Quan Phủ, vào chiến đấu Vương Hoành, yêu thuật sư x 2, Thuần.Th.Binh x5.
  Thắng lợi ta đi đến Rừng Đôn Khươu đối thoại với Bạch Hiểu, ông ta gia nhập đội ngũ của bạn.
  Khi vào Đông Quận trên đường đi bạn sẽ gặp 2 lần cản trở, chiến đấu với Sư Bói x?, ThânVệĐTrưởng x?, thắng lợi có thể tiến tiếp vào bên trong.
  Vào đối thoại với Vương Hoành tại Quan Phủ.
  Khi trở về Rừng Đôn Khươu, ta gặp Tào Tháo vào chiến đấu Tào Tháo, Sư Bói x4, ThânVệĐTrưởng x3.
  Thắng lợi ta về đối thoại với Bạch Hiểu thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Chú ý: để nhận được Q này bạn cần điểm doanh trận khăn vàng cao nhất. Nếu đã làm Q gặp Hắc Sơn quân trên kia rồi, thì chỉ cần pt 1 acc chưa làm Q đó đi vô phủ là găp được Vương Hoành
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp My Túc
  Điều kiện nhiệm vụ: giao tế phẩm
  Địa diểm: thành Bắc Hải, Thanh Châu.
  Vật phẩm có được: Huy hiệu danh lưu (+20 SP, lv 5)
  Nhiệm vụ tiếp theo: tấn công địch thủ
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến cổng thành Bắc Hải đối thoại với Mã Siêu đồng ý giúp đở. mã Siêu gia nhập đội ngũ.
  Vào thành gặp sự cản trở của Võ An Quốc, chiến đấu thắng lợi mới được vào cổng.
  Vào thành đối thoại với Khổng Dung hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp Tề tiên sinh .
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm giao tế phẩm
  Địa điểm: Thanh Châu, Bắc Hải Thành.
  Vật phẩm có được: Thạch Bao Thiên (trí lực + 4, lv. 5).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Sau khi vào Bắc Hải Thành, ta đến tìm Tề tiên sinh trong ngôi nhà nhỏ phía trái, đồng ý giúp ông ta tìm lại người vợ là A Đào.
  Ta đến khách sạn đối thoại với A Đào, đồng ý dẫn cô ta đi, A Đào gia nhập đội ngũ bạn.
  Trở về tìm Tề tiên sinh thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp Trần Giai.
  Điều kiệm nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Thanh Châu, sơn động Xuyên Châu (Khoa Châu).
  Vật phẩm có được: Cấm phương thư (trí + 4, phòng + 1, lv. 10)
  Nhiệm vụ tiếp theo: Khổng Dung thua chạy đến Bắc Hải
  Nội dung nhiệm vụ:
  Sau khi người chơi vào trong động Khoa Châu, giữa đường ta gặp Trần Giai, đồng ý dẫn ông ta ra khỏi động, Trần Giai gia nhập đội ngũ.
  Trên đường ta gặp Lưu Thạch, Tả Tượng Bát cản trở, vào chiến đấu thắng lợi có thể đi tiếp.
  Sắp ra khỏi cửa khẩu thì Trần Giai rời khỏi đội ngũ, lúc này người chơi chỉ cần đối thoại với ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Giúp Trần Giai đưa thức ăn cho Trần Đăng.
  Điều kiện nhiệm vụ: Không.
  Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thành.
  Vật phẩm có được: bình trà s đen.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến phía bên trái tận cùng nhà người dân tìm Trần Giai đối thoại, đồng ý giúp đem thức ăn cho Trần Đăng, được Thức ăn bổ dưỡng cho Trần Đăng”.
  Tại phía trước tiệm rèn tìm Trần Đăng đối thoại.
  Trở về tìm Trần Giai thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: khảo nghiệm trí tuệ.
  Điều kiện nhiệm vụ: Thanh Châu, Khúc Trạc Khủng Miếu.
  Địa điểm: Thành Bắc Hải - Thanh Châu.
  Vật phẩm có được: phúc thần 5 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Bắc Hải Thành đối thoại với Trịnh Huyền tại Khúc Trạc Khủng Miếu, đồng ý trả lời 15 câu hỏi.
  Từ 1 tới 7 Trịnh Huyền hỏi: Hứa Cống, Huỳnh Thừa Ngản, Bạch Y Độ Giang, Điển Vi, Lưu Biểu, Công Tôn Uyên, Ngân Sơn.
  Từ 8 tới 15 là do học sinh bên cạnh hỏi: Kinh Châu, Quần Anh Hội, Hứa Thiệu, Trung Sơn Vương, Liêu Hóa, Quách Gia, Trình Phổ.
  Trả lời xong câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Khổng Dung thua chạy đến Bắc Hải.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ giúp Trần Giai
  Địa điểm: Thanh Châu, Thôn Bồng Lai.
  Vật phẩm có được: Bào Bát Quái (trí lực + 12, công -2, lv. 30)
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Bồng Lai Thôn đối thoại với Ứng Thiệu, đồng ý giúp đỡ.
  Đến động Thần Quĩ theo hướng trái đi vào tận bên trong đối thoại với Tữ Tôn, sẽ gặp và chiến đấu với Tuân Khâm, Thôi Cự Nghiệp, Tữ Tôn, thắng lợi tiếp tục vào bên trong.
  3. Gặp ngã rẽ ta theo hướng bên phải, sẽ gặp và đối thoại với Viên Đàm, vào chiến đấu với Viên Đàm, Lữ Khoáng, Lữ Tường, Trương Cáp.
  4. Thắng lợi ta trở về đối thoại với Khổng Dung tại Bắc Hải Thành thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Khổng Phương đưa lê
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Vật phẩm có được: khăn tạo vãi (+2 AGI).
  Địa diểm: thành Bắc Hải, Thanh Châu.
  NHiệm vụ tiếp theo: giao tế phẩm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến phỗ hộ thành Bắc Hải đối thoại với Chiêm Cường được lê khô.
  Đối thoại với Khổng Dung.
  Trở về đối thoại với Chiêm Cường hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Ngựa Xích Thố tặng minh chủ.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ tìm phi thiên xích thố
  Địa điểm: Thanh Châu, sơn động Xuyên Châu (Khoa Châu).
  Vật phẩm có được: lều hành quân 20 cái
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Phùng Lai Tiên đảo đối thoại với tiên đồng.
  Đến sơn động Xuyên Châu, trong động ta gặp Quan Vũ (Lúc này bạn phải có ngựa Xích Thố bên mình).
  Đối thoại với Quan Vũ hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: nhiệm vụ Đinh Cát
  Điều kiện nhiệm vụ: học thuật luyện đơn cấp 10.
  Địa điểm:Lang Tà Sơn.
  Vật phẩm có được: học được thuật dung Thọ
  Nhiệm vụ tiếp theo: chiêu mộ nhân tài 4 phương
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Lang Tà Sơn trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Đinh Cát, đồng ý đưa cho ông ta 100 Sa Sâm Phấn (tu hành cấp 5 trở lên sẽ được) hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Phẫn nộ của biển.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Thôn Bồng Lai.
  Vật phẩm có được: điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Thôn Phùng Lai đối thoại với Hải Đại Ca, đồng ý đi đánh Cự Thú.
  Ra khỏi Thôn Bồng Lai đi thẳng lên trên, ra Lạc Hải đi chéo lên về hương tay Phải sẽ gặp cự Thú.
  Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này