Thanh Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 26/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: phụng lệnh thảo phạt Hải Tặc.
  Điều kiện nhiệm vụ: Quân đoàn cần phải có từ 2 đến 5 người tổ chức đội mới có thể tiến hành nhiệm vụ.
  Địa điểm: Thanh Châu, Động Hải Tặc Bồng Lai.
  Vật phẩm có được: Vật tư quân đoàn tăng lên: 50 tiền, khoáng, lương thực, gỗ, vải mỗi thứ 100 cá
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến sơn động Hải Tặc tại Bồng Lai Thôn, vào động ta gặp và đối thoại với Quan Sử Triều Đình (Có thể tham khảo bản đồ mê cung TS), đồng ý đi tiêu diệt Hải Tặc.
  Tiến vào trong gặp một loạt Hải Tặc, ta đánh tới khi nào gặp được Huỳnh Tổ, vào chiến đấu.
  Thắng lợi xong ta có thể tiếp tục vào trong, chọn lấy hộp châu báu thì hoàn thành nhiệm vụ.


  Ghi chú: Trong chiến đấu nếu thất bại hay trốn chạy, ta sẽ trở về vị trí Quan Sử Triều Đình, tiếp nhận nhiệm vụ lại.
   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: tấn công địch thủ
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ giúp My Túc
  Địa điểm: thành Bắc Hải, Thanh Châu.
  Vật phẩm có được: không.
  Nhiệm vụ tiếp theo: đưa thư cho Lưu Bị
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Bắc Hải đối thoại với Khổng Dung đồng ý giúp đở, Thân vệ trưởng gia nhập đội ngũ.
  Ra của thành lập tức chiến đấu với vệ binh Kh.Vàng. Thắng lợi chiến đấu tiếp với Thái Sử Từ, thắng lợi Thân vệ trưởng rồi khỏi đội ngũ, Thái Sử Từ gia nhập đội ngũ.
  Vào thành đối thoại với Khổng Dung hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: thảo phạt Khăn vàng.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ cứu Đông Quận.
  Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
  Vật phẩm có được: lều hành quân 5 cái
  NHiệm vụ tiếp theo: truy kích Khang Đình
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ý giúp đở.
  Đến rừng cây Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, đồng ý đền sơn động Triều Ca.
  Khi vào sơn động Triều Ca (Dự Châu), trong động ta gặp Hà Hỷ, đối thoại với anh ta xong vào chiến đấu với Hà Hỷ, Vương Trung, Dư Độc, Bạch Hiểu, Dư Phu La.
  Thắng lợi xong ta tiếp tục đi vào trong động, sẽ gặp Thái Dương, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Thái Dương, Cư Vệ, Lộ Chiêu, Tần Kì, Phùng Giai.
  Thắng lợi xong thì Tào Tháo, Lưu Huê xuất hiện, ta đồng ý đi đến rừng cây Tương Huyện (Từ Châu) thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tìm kiếm di tích Hồ Lăng.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Thanh Châu, Vi Sơn Lương Đình.
  Vật phẩm có được: phúc thần 5 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến đối thoại với ông già tóc bạc tại Đình Mát Vi Sơn, đồng ý giúp đỡ.
  Đến ngôi nhà nhỏ tại Thôn Phùng Lai đối thoại với Đinh Ngư Phu, ông ta sẽ kêu bạn đưa Ngọc Kích Phá. ( Q tòng quân - U châu)
  Đưa Ngọc Kích Phá xong ta được Hán họa thạch tượng.
  Trở về tìm ông già tóc bạc đưa thạch tượng xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Tìm tướng giỏi.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kích Bại Vinh Dương
  Địa điểm: Quan Độ tào Dinh, Việt Châu.
  Vật phẩm có được: học được thuật đại hô.
  Nhiệm vụ tiếp theo: giải cứu Bao Tín, Bí mật về thuật đồng tâm
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Cung Độ Đại Trại trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp tìm Lạc Tấn và Lý Điển.
  Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ý giúp tìm mẫu đồng thạch, vi thiết viên (khoáng 3x), vải dệt tuấn mã mỗi thứ một cái.
  Tìm xong giao cho Lạc Tiến, ông ta sẽ cho bạn biết Lý Điển đang ở Thành Cự Lộc.
  Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lý Điển, đồng ý lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta (đi lòng vòng bên Từ Châu sẽ găp).
  Đến Cung Độ Đại Trại đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
  Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
  Thắng lợi trở về tìm Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Trận chiến Kình Châu
  Điều kiênh nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ trận chiến Từ Châu.
  Địa điểm: Thanh Châu, Việt Châu.
  Vật phẩm có được: giáp hợp kim (+18 DEF, -3 AGi, lv 50), băng tay cực băng (lv 40 +18 DFE, - 3 AGi), mũ Thu Huyền lv45.
  NV tiếp theo: phụng nghinh Thiên Tử
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào quan phủ Đông Quận đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  Vào động Thái Sơn, tầng 2 góc trong phía trên bên phải, nói chuyện vói Huyền Võ Quân chiến đấu với Trương Mạo, Trương Siêu, Chiêm Chi, Lưu Dực, Huyền Võ Quân 4 người.
  Lên tiếp tầng 4 gặp Tàng Bá (Tàng Bá đứng bên trái) chiến đấu Tàng Bá, Xích Minh, Tào Tính, Thành Liêm, Mao Huy, Từ Hấp, Huyền Võ Quân 2 người, xong trận, người hầu xuất hiện đối thoại với người hầu.
  Về thành Đông Quận bên trái quan phủ đi vào rừng rồi nói chuyện với Duyệt.Ch.Binh chiến đấu với Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận Ngụy Tục, Tống Hiến, Hầu Thành, Duyệt.Ch.Binh 4 người, tiếp viện Duyệt.Ch.Binh 2 người .
  Đến Việt Châu thành Trần Lưu, vào Cận Giao Trần Lưu tầng 2 nói chuyện với Cao Nhã, chiến đấu với Cao Nhã, Trương Mạo, Trương Siêu, Hầu Thành, Ngô Tư, Quách Cung, Kỷ Nghi, Duyệt.Ch.Binh 3 người.
  Đến sơn động Hứa Xương nói chuyện với Tiết Lan chiến đấu Tiết Lan, Xích Minh, Tào Tính, Lý Phong, Thành Liêm, Hầu Thành, Đội Áo Đen 2 người, tiếp viện Đội Áo Đen 2 người. Đi tiêp trong động gặp Hắc Giáp Sĩ đánh nhau với Lữ Bố, Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận, Tang Bá, Tống Hiến, Ngụy Tục, Đội Áo Đen 3 người, tiếp viện Đội Áo Đen 2 người .
  Thắng lợi về thành Hứa Xương vào nhà Tào Cửu nói chuyện với Tào Cửu, sau do nc Tào Tháo là hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: trận chiến Từ Châu
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ truy kích Khang Đình.
  Địa điểm: Đông Quận (Thanh Châu), Từ Châu.
  Vật phẩm nhận được: ngọc skill
  Nhiệm vụ tiếp theo: Trận chiến Kình Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quan phủ Đông Quận đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
  Đến Rừng Hạ Thái ở Từ Châu đối thoại với Tào Báo, chiến đấu Lữ Do, Trần Đăng, tào Báo, Trần Giai, Ưng thiệu, Phong Duệ Binh.
  Đến sơn động Khoa Châu đối thoại với thương binh chiến đấu Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hùng Võ Binh 4 người.
  Trở về quan phủ ĐÔng Quận đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: trợ giúp Từ Châu.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Bắc Hải, Lưu Bị đang gia nhập đội ngũ.
  Địa điểm: Bắc Hải (Thanh Châu), Từ Châu Thành (Từ Châu).
  Vật phẩm có được: mũ bách hạo (+6 DEF, lv 15)
  Nhiệm vụ tiếp theo:trì viện Từ Châu thành
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Bắc Hải đối thoại với Khổng Dung đồng ý giúp đở được thư cầu cứu cảu Đào Khiêm.
  Đến thành Từ Châu gặp sự ngăn cản của Tào Báo, đối thoại với Tòa Báo.
  Đến quan phủ Từ Châu đối thoại với Đào Khiêm, chiến đấu với Đào Khiêm, Ma Siêu, Thân vệ đội trưởng. Thắng lợi Lưu Bị rời khỏi đội ngũ, hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: truy kích Khang Đình
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt Khăn vàng.
  Địa điểm: Từ Châu, Rừng Tương Huyện.
  Vật phẩm có được: Văn chương đại phúc thần, đại phúc thần, phúc thần x10.
  Nhiệm vụ tiếp theo: trận chiến Từ Châu
  Nội dung nhiệm vụ:
  Khi hoàn thành Q thảo phạt Khăn vàng xong, đến Rừng Tương Huyện ở Từ Châu vào rừng cây ta theo hướng bên trái phía dưới đi vào tầng thứ 2 đối thoại với Lưu Tường và vào chiến đấu với Lưu Tường, Dư Thiệp, Viên Trị.
  Sau khi thắng lợi ta đi tiếp đến Y Nhị Thủy Động mê cung, trong động ta gặp Huệ Cừ, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Huệ Cừ, Trường Nô, Hàn Nhân, Cửu Chính, Trịnh Thái.
  Thắng trận này ra khỏi mê cung, tại Y Nhỉ Thủy Trại đối thoại với Viên Thuật và vào chiến đấu với Viên Thuật, Lôi Bạc, Kĩ Linh, Trương Huân, Diêm Tượng, Trần Lan, Dương Hoành.
  Thắng lợi Mãn Sủng xuất hiện mời bạn đến Đông Quận tìm Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: nhiệm vụ Hà lão nhân.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Thanh Châu, Thái Sơn Mạc Trắc Quách.
  Vật phẩm có được: Đông Hồng Lao (công + 5, lv. 10), 50 tiền, văn chương danh sĩ (HP lớn nhất + 40).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Vào Thái Sơn Động Quách, ta sẽ giao chiến với Hàn Trung ở tầng thứ 2, thắng lợi ta có thể tiến vào tầng kế tiếp, được Đông Hồng Lao.
  Khi ở dưới tầng thứ 5, ta sẽ giao chiến với Trương Hỷ, đánh thắng ta có thể đi đến rừng cây Thái Sơn, được 50 tiền.
  Ta đi tiếp lên đỉnh núi, ta phát hiện một Hà lão nhân đang bị bao vây, giải cứu ông ta xong, ông ta biến thành Dự Cát Tiên Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này