Topic hỏi đáp về cách làm map | version 14

Thảo luận trong 'World Editor' bắt đầu bởi Tom_Kazansky, 12/6/12.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. zZShinryuZz

  zZShinryuZz Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  7/9/05
  Bài viết:
  70
  Mình hỏi trigger này có lỗi hay nên sửa gì không vậy ? Với lại vì sao mình destroy trigger thì nó không chạy ?
  Mã:
  function Add_charge_cond takes nothing returns boolean
    return GetItemType(GetManipulatedItem()) == ITEM_TYPE_CHARGED
  endfunction
  
  function check_Item_in_loop takes item x, item y returns boolean
    return ( x != y ) and ( GetItemTypeId(x) == GetItemTypeId(y) ) 
  endfunction
  
  function Trig_Add_charge_Actions takes nothing returns nothing
    local unit owner = GetManipulatingUnit()
    local item x = GetManipulatedItem()
    local item y
    local integer i = 0
    local integer b
    local boolean h = false
    loop
      exitwhen (i > 5) or (h == true)
      set y = UnitItemInSlot(owner,i)
      if ( check_Item_in_loop(x,y) ) then
        if (GetItemCharges(y) != 99 ) then
          set b = ( GetItemCharges(x) + GetItemCharges(y) )
          if ( b <= 99 ) then
            call SetItemCharges( y, b )
            call RemoveItem(x)
          else
            call UnitRemoveItem( owner, x )
            call SetItemCharges( x, b-99 )
            call SetItemCharges( y, 99 )
          endif
        else
          call UnitRemoveItem( owner, x )
        endif
      set h = true
      endif
      set i = i + 1
    endloop
    set x = null
    set y = null
    set owner = null
  endfunction
  
  //===========================================================================
  function InitTrig_Add_charge takes nothing returns nothing
    local trigger t
    set t = CreateTrigger( )
    call TriggerRegisterAnyUnitEventBJ( t, EVENT_PLAYER_UNIT_PICKUP_ITEM )
    call TriggerAddCondition( t, Condition( function Add_charge_cond ) )
    call TriggerAddAction( t, function Trig_Add_charge_Actions )
  //  call DestroyTrigger(t)
  //  set t = null
  endfunction
  
   
 2. game_war48

  game_war48 Dragon Quest

  Tham gia ngày:
  7/9/08
  Bài viết:
  1,320
  Nơi ở:
  Ice City
  Destroy rồi thì tất nhiên trigger k chạy được nữa vì đâu còn cái trigger đó nữa. Như kiểu cậu Disable trigger trong GUI ấy :)).
  Tự test xem có lỗi không đi. Chả ai rảnh xem dùm đâu :)).
   
 3. zZShinryuZz

  zZShinryuZz Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  7/9/05
  Bài viết:
  70
  Cám ơn bạn :) vì mình lấy của người khác nên ko rành lắm
   
 4. raivor

  raivor Dragon Quest GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  24/7/09
  Bài viết:
  1,410
  Hiện tượng này là do không sử lí kĩ các biến, khiến chúng đè lên nhau đặc biệt là các biến của dummy, hoặc một số lí đo khiến trigger bị tắt, không thực hiện nữa.
  Tham khảo spell này. Có đầy đủ MUI, slide, dummy.
   
 5. truongdzuy

  truongdzuy Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  25/1/09
  Bài viết:
  274
  Nơi ở:
  Tp.HCM
  [spoil]
  Mã:
  function SoulWaveCon takes nothing returns boolean
    return GetSpellAbilityId() == 'A0A4'
  endfunction
  
  function SoulWaveAct takes nothing returns nothing
    local unit cas = GetTriggerUnit()
    local location casloc = GetUnitLoc(cas)
    local location tarloc = GetSpellTargetLoc()
    local integer lvl = GetUnitAbilityLevel(cas,'A0A4')
    local real dis = DistanceBetweenPoints(casloc,tarloc)
    local integer point = R2I(dis/250)
    local real angle = AngleBetweenPoints(casloc,tarloc)
    local location dumpoint
    local unit dummy
    if point < 1 then 
    set point = 1
    else
    endif
    
    set bj_forLoopAIndex = 1
    set bj_forLoopAIndexEnd = point
    loop
      exitwhen bj_forLoopAIndex > bj_forLoopAIndexEnd
      set dumpoint = PolarProjectionBJ(casloc,I2R(bj_forLoopAIndex*250),angle)
      call CreateUnitAtLoc(GetOwningPlayer(cas),'h01A',dumpoint,0.00)
      set dummy = GetLastCreatedUnit()
      call UnitApplyTimedLife(dummy,'BTLF',1.0)
      call UnitAddAbility(dummy,'A0A3')
      call SetUnitAbilityLevel(dummy,'A0A3',lvl)
      call IssueImmediateOrder( dummy,"howlofterror")
      call DestroyEffect(AddSpecialEffect("Abilities\\Spells\\Other\\HowlOfTerror\\HowlCaster.mdl",GetLocationX(dumpoint),GetLocationY(dumpoint)))
      set dummy = null
      call RemoveLocation(dumpoint)
      set dumpoint = null
      set bj_forLoopAIndex = bj_forLoopAIndex + 1
    endloop
    call RemoveLocation(casloc)
    call RemoveLocation(tarloc)
    set casloc = null
    set tarloc = null
    set cas = null
  endfunction
  
  //===========================================================================
  function InitTrig_Soul_Wave takes nothing returns nothing
    local trigger SoulWave = CreateTrigger( )
    call TriggerRegisterAnyUnitEventBJ( SoulWave, EVENT_PLAYER_UNIT_SPELL_EFFECT )
    call TriggerAddCondition( SoulWave, Condition( function SoulWaveCon ) )
    call TriggerAddAction( SoulWave, function SoulWaveAct )
  endfunction
  
  
  [/spoil]
  Hỏi trigger này, tại s xài nh` lần liên tục k hiểu s đôi khi caster tự động có expire timer và die :| .............. 2 nữa là cho dummy cast howl of terror k dc, k thấy - armor và - damg :((.
   
 6. Tom_Kazansky

  Tom_Kazansky Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  28/12/06
  Bài viết:
  3,454
  Nơi ở:
  Hà Nội
  GetLastCreatedUnit() không lấy được unit được tạo ra bởi CreateUnitAtLoc

  Mã:
  call CreateUnitAtLoc(GetOwningPlayer(cas),'h01A',dumpoint,0.00)
  set dummy = GetLastCreatedUnit()
  phải là:

  Mã:
  set dummy = CreateUnitAtLoc(GetOwningPlayer(cas),'h01A',dumpoint,0.00)
  do biến dummy chứa "last created unit" nào đó chứ không chứa unit 'h01A' nên mấy spell ko cast, sửa lại như trên là đc
   
 7. WordEditor

  WordEditor C O N T R A GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  8/9/08
  Bài viết:
  1,509
  Nơi ở:
  Leaf Village
  ...xin cho tại hạ hỏi là có cách nào "un-learn" cái upgrade tăng range không...,disable, hay là giảm level của nó cũng được :-ss (đang đau đầu với vụ này :-s)
   
 8. Ngoc LeO

  Ngoc LeO Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  23/7/06
  Bài viết:
  839
  Nơi ở:
  Nothing...
  Tạo hai cái Upgrades,một cái với số Dương,một cái với số Âm có giá trị tương đương. Khi cần thì un-learn thì set cái Upgrades Âm +1. Sau đó set Player - Set the current research level of của hai cái đó về 0 để lần sau vẫn có thể upgrades mà không sợ max level
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/8/12
 9. kissofaries

  kissofaries Dragon Quest GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  11/3/07
  Bài viết:
  1,463
  Nơi ở:
  Kalimdor
  Mã:
  UnitTakeDamage
    Events
    Conditions
    Actions
      Trigger - Turn off (This trigger)
      -------- Setup Variables --------
      Set UnitTakeDamage = (Triggering unit)
      Set UnitDamageSource = (Damage source)
      Set UnitTakeDamageReal = (Damage taken)
      -------- Setup Integer --------
      Set SnakeDamageInt = (Level of Charge (Snake Aes) for UnitDamageSource)
      Set MummrahTakeDamageInt = (Level of Charge (Rah) for (Triggering unit))
      -------- Main Trigger --------
      If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
          SnakeDamageInt Greater than 0
          (UnitTakeDamage has buff Mana Attack (Non-stacking)) Equal to True
        Then - Actions
          Unit - Remove Mana Attack (Non-stacking) buff from UnitTakeDamage
          Unit - Set mana of UnitDamageSource to ((Mana of UnitDamageSource) + (2.00 + (0.10 x UnitTakeDamageReal)))
          Floating Text - Create floating text that reads ((|cffd4d0c8 + + ((String((2 + (Integer((0.10 x UnitTakeDamageReal)))))) + Mana)) + |r) above UnitDamageSource with Z offset 0.00, using font size 10.00, color (100.00%, 100.00%, 100.00%), and 0.00% transparency
          Floating Text - Set the velocity of (Last created floating text) to 64.00 towards 90.00 degrees
          Floating Text - Change (Last created floating text): Disable permanence
          Floating Text - Change the lifespan of (Last created floating text) to 1.50 seconds
          Special Effect - Create a special effect attached to the chest of UnitDamageSource using Abilities\Spells\Items\AIma\AImaTarget.mdl
          Special Effect - Destroy (Last created special effect)
        Else - Actions
      If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
          MummrahTakeDamageInt Greater than 0
          (UnitTakeDamage has buff Charge (Rah)) Equal to True
        Then - Actions
          Unit - Set mana of UnitTakeDamage to ((Mana of (Triggering unit)) + (0.15 x UnitTakeDamageReal))
          Floating Text - Create floating text that reads ((|cffd4d0c8 + + ((String((Integer((5.00 + (0.15 x UnitTakeDamageReal)))))) + Mana)) + |r) above UnitTakeDamage with Z offset 0.00, using font size 10.00, color (100.00%, 100.00%, 100.00%), and 0.00% transparency
          Floating Text - Set the velocity of (Last created floating text) to 64.00 towards 90.00 degrees
          Floating Text - Change (Last created floating text): Disable permanence
          Floating Text - Change the lifespan of (Last created floating text) to 1.50 seconds
          Special Effect - Create a special effect attached to the chest of UnitTakeDamage using Abilities\Spells\Items\AIma\AImaTarget.mdl
          Special Effect - Destroy (Last created special effect)
        Else - Actions
      -------- Turn On trigger --------
      Trigger - Turn on (This trigger)
  mọi người cho hỏi tại sao cái đoạn mana attack lại ko hồi mana nhỉ @@, đoạn thứ 2 thì ok ko có vấn đề gì... (nếu ra là do buff thì em bó tay, làm y hệt tut của anh tom mà ...)
   
 10. Tom_Kazansky

  Tom_Kazansky Quy ẩn giang hồ

  Tham gia ngày:
  28/12/06
  Bài viết:
  3,454
  Nơi ở:
  Hà Nội
  không =)

  set current research level được thì nói làm gì =))

  vẫn phân biệt "stacking" và "non-stacking" ? cái "poison" đòi 3 slot buff thì để cả 3 slot là một custom buff cho dễ, đỡ phải phân biệt?
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/8/12
 11. kunbuzz1990

  kunbuzz1990 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  26/3/12
  Bài viết:
  89
  giúp mình cái này với,

  Trigger 1:
  Mã:
    Events
      Unit - A unit Dies
    Conditions
      ((Triggering unit) is A Hero) Equal to True
      ((Owner of (Triggering unit)) is an enemy of Player 7 (Green)) Equal to False
    Actions
      Countdown Timer - Start DeadTimer[(Player number of (Owner of (Triggering unit)))] as a One-shot timer that will expire in 10 seconds
      Trigger - Add to Triiger 2 <gen> the event (Time - (Last started timer) expires)
  
  vậy ở Trigger 2 làm sao để biết DeadTimer số mấy?

  mình làm cái hồi sinh hero đó có đúng ko? ai có cách hay hơn chỉ với
   
 12. Ngoc LeO

  Ngoc LeO Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  23/7/06
  Bài viết:
  839
  Nơi ở:
  Nothing...
  Vậy thì chỉ có cách dùng cái upgrades với giá trị âm để giảm giá trị cái kia thôi vậy :(

  Mã:
  For each (Integer A) from 1 to 12, do (Actions)
        Loop - Actions
          Set TempInt = (Integer A)
          Custom script:  set udg_TempCheck = (GetExpiredTimer() == udg_ReviveTimer[udg_TempInt])
          If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
              TempCheck Equal to True
            Then - Actions // thao tác ở đây
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/8/12
 13. minhtronglam90

  minhtronglam90 Waiting to respawn GameOver

  Tham gia ngày:
  5/6/12
  Bài viết:
  422
  các bạn ơi nảy mình vừa làm xong spell vào map test thấy nó ko cooldown khi sử dụng khi bật worldeditor coi lại thì thấy có để cooldown là 20 nhưng khi vào game lại nó vẫn ko cooldown
  => sử dụng liên tục => lag
  mọi người ai biết cách fix chỉ giúp mình với
   
 14. WordEditor

  WordEditor C O N T R A GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  8/9/08
  Bài viết:
  1,509
  Nơi ở:
  Leaf Village
  Không ổn đâu bạn à, nếu như bạn nói thì nó chỉ tăng-giảm được đúng một lần, còn nếu nhiều hơn thì phải đòi hỏi cả trăm cái upgrades... X_X
  ...mình định làm một skill khi active sẽ tăng range 1 lúc, sau đó thì trở lại như cũ...(lúc đầu định dùng mấy skill transform có sẵn mà nó lại gây bug #-o)

  Copy hay cho cái hình lên đi bạn, nói suông thế ai mà giúp được :-"
   
 15. minhtronglam90

  minhtronglam90 Waiting to respawn GameOver

  Tham gia ngày:
  5/6/12
  Bài viết:
  422
  Magma Hand
  Events
  Unit - A unit Starts the effect of an ability
  Conditions
  (Ability being cast) Equal to Magma Hand
  Actions
  Set Caster = (Casting unit)
  Set Target = (Target unit of ability being cast)
  Special Effect - Create a special effect attached to the origin of Caster using Flame Aura.mdx
  Unit - Move Caster instantly to (Position of Target)
  Special Effect - Destroy (Last created special effect)
  Unit Group - Pick every unit in (Units within 800.00 of (Position of Caster)) and do (Actions)
  Loop - Actions
  If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
  If - Conditions
  ((Picked unit) is alive) Equal to True
  ((Picked unit) belongs to an enemy of (Owner of Caster)) Equal to True
  Then - Actions
  Special Effect - Create a special effect at (Position of (Picked unit)) using NuclearExplosion.mdx
  Unit - Cause Caster to damage (Picked unit), dealing (((Real((Level of Magma Hand for (Casting unit)))) x 100.00) + ((Real((Strength of (Casting unit) (Include bonuses)))) x 40.00)) damage of attack type Spells and damage type Normal
  Else - Actions
  bạn xem thử
   
 16. Ngoc LeO

  Ngoc LeO Mario & Luigi

  Tham gia ngày:
  23/7/06
  Bài viết:
  839
  Nơi ở:
  Nothing...
  Leak nhiều. Một số spell ngay lập tức move instantly caster thì sẽ không cd,bạn thử wait sau đó move sẽ ko bị
   
 17. kunbuzz1990

  kunbuzz1990 Youtube Master Race

  Tham gia ngày:
  26/3/12
  Bài viết:
  89
  cho hỏi ko set TempUnit = Triggering Unit mà để Triggering Unit lun có đc ko ? vd Unit - move Triggering unit to ....
   
 18. vuongkkk

  vuongkkk T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  22/5/10
  Bài viết:
  588
  Nơi ở:
  Hà Nội
  ^ được

  BonusMod có bonus sight range đấy. Có thể tăng giảm tùy ý.
  Base từ Ability Item Sight Range Bonus
   
 19. truongdzuy

  truongdzuy Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  25/1/09
  Bài viết:
  274
  Nơi ở:
  Tp.HCM
  bạn k set point nên nó gây nh` leak, sử dụng Ability mà có move instant nên nó sẽ k CD ( trừ khi làm Loop thì sẽ CD như bt )...........
  để tránh Leak, bạn có thể import đoạn custom script trên vào đầu trigger action:
  Mã:
  local real xtar
  local real ytar
  
  và đoạn sau vào dưới Set Caster = Triggering Unit :
  Mã:
  set xtar = GetUnitX(udg_Target)
  set ytar = GetUnitY(udg_Target)
  call SetUnitX(udg_Caster,xtar)
  call SetUnitY(udg_Caster,ytar)
  
  nếu sử dụng như trên thì pạn khỏi fải Remove Leak từ Location nữa, chỉ cần Destroy Group là sẽ hết leak và k lag :)
   
 20. lonewolf020291

  lonewolf020291 T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  16/3/07
  Bài viết:
  579
  Nơi ở:
  Toy Box
  ^ Attack Range đâu có mod đc.
  ...............................
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này