Từ Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 29/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: bao vây thành Tiểu Phối.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ đại chiến Vu Đài.
  Địa điểm: Từ Châu.
  Vật phẩm có được: Thanh Nang Thư (+ 11 INT, +2 ATK, lv. 45), kích phiêu phong( +16 ATK, -3 DEF, lv 45).
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Trương Liêu đầu hàng Ngụy
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Từ Châu thành, trước quan phủ bên trái đối thoại với Thiết Gi.Binh được 50 tiền.
  Đến quan phủ Tiểu Phí thôn đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
  Đến rừng Quảng Lăng tầng 2 đối thoại với Hòang Biểu Mã, chiến đấu với Ngụy Tục, Tống Hiến, Hứa Kỷ. Vương giai, Thủ Kích Binh 4 người
  Trở về quan phủ Tiếu Phí thôn đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở. Đến phổ hộ Tiểu Phí thôn đối thoại với A Long chiến đấu Hầu Thành, Xích Minh, Tào Tính, Thành Liêm, Trần Kiều, Tần Nghi Lộc, Thủ Kích Binh 2 người. tiếp tục đến phú hộ đối thoại với Tô Thương chiến đấu Trương Liêu, Trần Cung, Trần Quần, Cao Thuận, Từ Uyên, Đai Cang, Thủ Kích Binh 4 người, thắng lợi trở về quan phủ Tiểu Phí thôn đối thoại với Lưu Bị hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q:"Bóng đen bên ngôi nhà nhỏ tại Đông Hải"
  ĐKNV :Hoàn thành Q
  Bức tượng nhỏ bên hồ + lv 60
  Địa điểm : Ngôi nhà nhỏ Đông hải,Từ Châu.
  Vật phẩm có được: Ngọc Nham quái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến ngôi nhà nhỏ Đông Hải,bên ngoài ngôi nhà nói chuyện với đứa con hoang
  2.Xảy ra chiến đấu,đánh với quân thủy,địa,hỏa,phong mỗi hệ 2 tên lv 9x, máu 9xx.Địch có tiếp viện mỗi hệ 2 người (tổng cộng 16 người).
  3.Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Bức tượng nhỏ bên hồ.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  Trận động đất.
  Địa điểm: Từ Châu, ngôi nhà nhỏ Đông Hải.
  Vật phẩm có được: Nham Quái Văn Chương (Lv. 30).
  NHiệm vụ tiếp theo:
  Bóng đen bên ngôi nhà nhỏ tại Đông Hải
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Từ Châu ngôi nhà nhỏ Đông Hải phía trước đối thoại với đứa con hoang và vào chiến đấu với Đấu Hạm Sĩ 3 người, Liệt Võ Binh 2 người.
  Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Chỉ có Cam Hưng Bá
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Hoành Thành đại chiến
  Khu vực:Từ Châu, trại Nhu Tu
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.8%, tùy trường hợp nhận được Cam Hưng Bá (atk +31, agi +4, lv50); Đề hồ đơn x15
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Tôn Quyền chiết binh ở khẩu Nhu Tu
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến trại Nhu Tu (Nai Thuần Ô) phía dưới nói chuyện Tôn Quyền 2 lần, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến Động đá Nai Thuần Chung Vũ (phía tay phải) tọa độ 2226-2246 xảy ra đối thoại, chiến đấu Trương Liêu, Điển binh tào x9.
  3. Thắng lợi quay về nói chuyện Tôn Quyền, sau đó đến quan trướng nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm Rượu Kinh sở (Binh Giang Lăng/ Binh Nam Quận) và Thịt dê khô (khách sạn Từ châu) mỗi thứ 20 cái.
  4. Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý kiếm 5 cái Bạch nga lệnh (bên ngoài dinh Cam Ninh, đại trướng Nhu Tu, Nhu Tu Tào doanh...). Kiếm đủ quay lại nói chuyện Cam Ninh, đồng ý giúp đỡ.
  5. Đến Nhu Tu Tào Doanh (góc 2h hồ Nai Thuần Ô) tọa độ 342-855 xảy ra đối thoại, sau đó đi vòng quanh doanh trại gặp và chiến đấu 10 trận với quân Tào.


  • [*]630-500 Điển Mãn, Quách Chuẩn, thượng tướng x5
   [*]1100-350 Xích chiêu, thượng tướng x5
   [*]850-150 Công Tôn Tập, thượng tướng x6
   [*]1200-700 thượng tướng x10
   [*]900-850 Tào Tương, Lạc Tiến, thượng tướng x6
   [*]800-550 Trình Dục, Tuân Úc, thượng tướng x6
   [*]400-400 Hạ Hầu Đôn, thượng tướng x6, tăng viện thượng tướng x1
   [*]50-500 Vương Song, thượng tướng x8, tiếp viện thượng tướng x2
   [*]350-850 Thôi Diễm, thượng tướng x5
   [*]250-200 Hứa Chử, Từ Hoảng, thượng tướng x8, tiếp viện Tào Tháo, thượng tướng x2
  6. Thắng lợi đi lại gần 322-835 xảy ra đối thoại, sau đó quay lại nói chuyện Tôn Quyền hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: cuộc chiến thu phục
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  trận chiến Khang Đình.
  Địa điểm: Thọ Xuân, Từ Châu.
  Vật phẩm có được: 5 liều hành quân.
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  đỉnh thần đình
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến trước cổng thành thọ Xuân (Từ Châu) đối thoại với Thọ Xuân Binh.
  Đến đường phố Thọ Xuân đối thoại với Viên Diệu.
  Đến đại trại tại Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với Tôn Sách.
  Đến rừng Nai Thuận (đi qua động đá phía trên bên phải Nai Thuần Ô -Thọ Xuân, Từ Châu) đối thoại với Lô Giang Binh chiến đấu Lạc Tuấn, Lục Tuấn, Lục Khang, Lưu Sủng, Chấn Võ Binh x 3, thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: cứu Mãnh Hổ Giang Đông
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
  Địa điểm: Thọ Xuân, Từ Châu.
  Vật phẩm có được: khăn văn long lv 25
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến đại độ Thọ Xuân đối thoại với người hầu đồng ý giúp đở.
  Đến sơn động Thọ Xuân đối thoại và chiến đấu với Bàng Việt. Thắng lợi Tôn Kiên gian nhập đội ngũ. Ra khỏi động chiến đấu tiếp với Bàng Việt.
  Trở về đại độ Thọ Xuân đối thoại với người hầu đồng ý giúp đở.
  Đến Thiên Trụ Sơn đối thoại và chíến đấu với Hoàng Tổ. Thắng lợi đi tiếp đến đỉnh Thiên Trụ Sơn, Tôn kiên rời khỏi đội ngũ.
  Trở về đối thoại với người hầu được Tôn Gia dược.
  Đến đỉnh Thiên Trụ Sơn đối thoại với Tôn Kiên hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đại chiến Vu Đài
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  thuộc hạ Đào Khiêm
  Địa điểm: Tiểu Phí Thôn, Từ Châu thành, rừng Quảng Lăng, Y Nhị thủy Động (Từ Châu).
  Vật phẩm có được: Nhân Phong Giáp (+ 13 DEF, – 2 AGI, lv. 35), Thanh Triều Quán (+ 15 INT, – 2ATK, lv. 45), Công Cứu Pháp (+ 9 INT, + 1 DEF, lv. 35)
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  bao vây thành Tiểu Phối
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Tiểu Phí thôn đối thoại với Trần Giai.
  Đến đại độ Từ Châu, vào ngôi nhà đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
  Đến Y Nhị thủy ĐỘng đối thoại với Lôi Bạo, chiến đấu. Tiếp tục tìm gặp, đối thoại và chiến đấu với Kỷ Linh, Xích Ký, Diêm Tượng, Kim Thượng, Tần Dục.
  Đến rừng Quảng Lăng (Từ Châu) vào dinh gặp sự cản trở của Viên Thuật, chiến đấu với Viên Thuật, Trương Huân, Dương Hoành, Huệ Cừ, Tôn Hương, Trần Kỷ, Kiều Sanh, thăng lợi được vào trong. Đối thoại tiếp với Lưu Bị hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Đại phá thất lộ quân.
  Điều kiện nhiệm vụ: chuyển sinh lv 25 , cùng quân đoàn mới có thể party.
  Địa điểm: Từ Châu.
  Vật phẩm có được: sách chuyển sinh lv 99 thuộc tính có điểm kinh ngiệm trang bị cho võ tướng.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Quan Đệ lã Bố đối thoại với Lữ Bố.
  Đến tầng 2 Mạng Thạch Sơn đối thoại.
  Trở về Quan Đệ lã Bố đối thoại với Lữ Bố.
  Đến tầng 1 Y Nhị Thủy Động tại tọa độ 2060 : 1850 chiến đấu, tiếp tục đến tọa độ 2060 : 2050 ( bên dưới.
  Tiếp tục đến tầng 2 tại tọa độ 3740 : 980 chiến đấu, tiêp tục đến tọa độ 3740 : 1280.
  Tiếp tục đến tầng 3 tại tọa độ 3560 : 1630 thăng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đánh cứng Thái Sơn
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  bao vây thành Tiểu Phối, phụng nghinh Thiên Tử.
  Địa điểm: Từ Châu, Việt Châu, Thanh Châu.
  Vật phẩm có được: tùy theo thuộc tính của người chơi mà cho văn chương triệu gọi khác nhau.
  NV tiếp theo:
  tả kích chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Tiểu Phí thôn (Từ Châu) đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
  Đến nhà Tào Tháo tại Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Tào Cửu, tiếp tục đối thoại với Tào Tháo.
  Trở về Tiểu Phí thôn đối thoại với Lưu Bị.
  Đến rừng Vi Sơn (Thanh Châu) đối thoại với Bàng Giáp Sĩ chiến đấu.
  Đến Sơn Động Thái Sơn Thanh Châu, tại tầng thứ 2 tại khúc quanh cuối cùng ta gặp Ngô Đôn ( 562 : 253) đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Từ Hấp, Ngô Đôn, Mao Huy, Y Lễ, Xương Hy Quan.Tr.Binh, Mưu Sư, thắng lợi tiếp tục đi vào. Tại tầng thứ 4 đối thoại với Tàng Bá (có 2 Tàng Bá, Tàng Bá ở ngay ngã ba mới đúng) vào chiến đấu với Lý Châu, Tôn Quan, Tàng Bá, Tôn Khang, Triệu Tứ, Hàn Xiêm, Dương Phụng, Phi Hùng Binh x 3, tiếp viện Mưu Sư x 2. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Đao ngân số trung nghĩa
  Điều kiện nhiệm vụ: hòan thành nhiệm vụ Thỉnh mời Hoa Đà (có thể không cần- đang test lại)
  Địa điểm: Nai Thuận Đại Dinh - Thọ Xuân (Từ Châu).
  vật phẩm có được: Châu Thái Mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Nai Thuận Đại Dinh đối thoại với Tôn Quyền. Ra khỏi train đối thoại tiếp với Tôn Quyền đồng ý tìm 5 bình rượu nghinh lộ (Thân Vệ trưởng) đưa cho Châu Thái.
  Đến quân dinh (trại kế bên) đối thoại và đưa cho Châu Thái 5 bình rượu nghinh lộ.
  Trở về đối thoại với Tôn Quyền hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đấu khẩu
  Điều kiện nhiệm vụ: Lv 20.
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Hiệp Thạch Sơn.
  Vật phẩm có được: kim tỏa của Tưởng Can, Đại Phúc Thần 2 cái.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Hiệp Thạch Sơn tầng thứ 2 tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Tưởng Can, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: Heo, tất cả đều sai.
  2. Đến Hạ Phỉ Thành con đường lớn đối thoại với Lão Học Cứu.
  3. Đối thoại với Trần Đăng, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: Thanh Châu, Phía Tây Thành Hà Đông, Việt Châu và Kinh Bắc.
  4. Đối thoại tiếp với Sử Hoan, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: 25 HP, 60 giây, băng phong.
  5. Đối thoại tiếp với Trần Kiều, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: 39 phút, 31 phút, 100.
  6. Đối thoại với Trần Quần, trả lời câu hỏi.
  Theo thứ tự: Lữ Bố, Hứa Cung, Lưu Diên.
  7. Trả lời xong câu hỏi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Đi qua giao châu
  ĐKNV: không.
  Địa điểm: Ô Nai Thuần - Từ Châu.
  Vật phẩm có được: tuyết liên sơn, giò heo đặc biệt mỗi thứ 30 cái
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Ô Nai Thuần trong quân dinh đối thoại Trương Dị đồng ý giúp đỡ
  2. Đến quan phủ kiến nghiệp đối thoại lưucơ
  3. Đến Quần anh hội đối thoại Bộ Mã.
  4. Đến giao châu Làng thương ngô trong phú hộ đối thoại Ngô Cự
  5. Đến phổ hộ đối thoại Bộ Mã.
  6. Trở lại đối thoại Ngô Cự nhất thiết phải thắng trong 3 hiệp.
  7. Ra bên ngoài đối thoại Loan Vệ Quân thì hoàn thành nv.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Điêu Thuyền về quê.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm
  Bạch Môn bắt Lữ Bố
  Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thành.
  Vật phẩm có được: thuốc nhuộm tóc, kem đổi da màu, định thần văn chương (lv. 20), bắc hải băng tinh.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Hạ Phỉ Thành Bắc Môn đối thoại với Hạ Phỉ Binh bên tay phải, đối thoại tiếp với Điêu Thuyền, đồng ý giúp đỡ.
  Tìm miếng da nhỏ (nhà Trần Giai) đưa cho cô ta và vào chiến đấu với Tống Hiến, Ngụy Tục, Hầu Thành, Nhất Giai Binh 5 người.
  Thắng lợi ta đối thoại với Hạ Hầu Thượng và vào chiến đấu với Trần Quần, Hạ Hầu Thượng, Tào Thuần, Đổng Chiêu, Cấm Vệ Quân 4 người.
  Thắng trận này ta đối thoại tiếp với Tào Tháo, chọn nghinh chiến và vào chiến đấu với Hứa Tự, Từ Hoang, Tào Tháo, Trương Liêu, Quách Gia, Cấm Vệ Quân 5 người.
  Thắng lợi ta đến Bình Châu Hà Đông Thành đối thoại với Huỳnh Tiểu Nhị thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đỉnh thần đình.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  cuộc chiến thu phục
  Địa điểm: Thọ Xuân (Từ Châu), rừng Ngưu Chu (Kiến Nghiệp).
  vật phẩm có đựơc: ngọc skill.
  NV tiếp theo: Ngô quận bình định
  Nội dung nhiệm vụ:
  Sau khi hoàn thành Q cuộc chiến thu phục, tiếp tục đối thoại đồng ý giúp đở.
  Đến quân dinh Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với Chu Du.
  Đến trại nhỏ tại rừng Ngưu Chu (khu rừng phí sau cổng Đổng Trạc - Kiến Nghiệp) đối thoại với Lưu Diều, lập tức chiến đấu Lưu Điều, Cha Dung, Tiết Lễ, Bàng Giáp Sĩ x 4, Hàn Thuẫn Binh x 3, thắng lợi lập tức chiến đấu Thái Sử Từ, Chu Thái, Tưởng Khăm, Chu Hạo, Hàn Thuẫn Binh, Bàng Giáp Sĩ.
  Ra ngoài đối thoại và đánh tiếp Thái Sử Từ, Chu Thái, Trần Võ, Trương Anh, Tưởng Khăm, Bàng Giáp Sĩ, Hàn Thuẫn Binh.
  Thắng lợi trở về quân dinh Lô Giang Thủy Trại (Thọ Xuân - Từ Châu) đối thoại với Chu Du hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Độc nhãn Hạ Hầu Đôn
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
  Địa điểm: Hạ Phì - Từ Châu
  Vật phẩm có được: Hạ Hầu Đôn Mê.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Hạ Phì Quan Phủ đối thoại với Hạ Hầu Đôn đồng ý giúp đở.
  Đến Tiểu Phí Thôn đối thoại và chiến đấu.
  Trở về Hạ Phì Quan Phủ đối thoại với Tào Tương hoàn thanh nhiệm vụ.
   
 17. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp Đỗ Bình.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Từ Châu, Thành Từ Châu.
  Vật phẩm có được: Tố Phương Cân (độ nhanh nhẹn + 5, lv. 10).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến ngôi nhà nhỏ kế bên tay phải Quan Phủ đối thoại với Đỗ Bình, ông ta sẽ kêu bạn tìm gỗ thô lê 3 cái.
  Đưa cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp Hạ Phì.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Từ Châu, Hạ Phỉ Thành.
  Vật phẩm có được: Tham Đồng Khế (trí + 8, công – 1, lv. 20).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến khách sạn hạ Phì đối thoại với Bác Lỗ, đồng ý giúp đỡ ông ta.
  Đến Quan Phủ ở Tiểu Phí Thôn tìm Khuyết Tuyên đối thoại và vào chiến đấu.
  Sau khi đánh thắng khi trở ra ta gặp lại Khuyết Tuyên cùng một số người, vào chiến đấu.
  Đánh thắng trở về tìm Bác Lỗ thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Ghi chú: Nếu có thất bại ta phải làm nhiệm vụ này lại từ đầu.
   
 19. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Giúp Tôn Quyền.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Từ Châu, Thành Từ Châu.
  Vật phẩm có được: Liệu Thương Phấn.
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tại ngôi nhà nhỏ phía bên tay phải Quan Phủ tìm Tôn Cang đối thoại, ông ta sẽ kêu bạn tìm giúp cờ kinh -Q tìm cháu của bà Lưu, Dự Châu thì có thể mở hộp châu báu kế bên ông ta.
  Đưa kì kinh cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp Vạn Bà Bà.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Chuẩn Nam, Thành Thọ Xuân.
  Vật phẩm có được: trục bo kích (công + 9, phòng – 2, lv. 20), anh kiệt văn chương (HP + 25, lv. 5),
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Giúp Vũ Phương.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà trọ đối thoại với Vạn Bà Bà, đồng ý giúp tìm cháu gái.
  2.Khi đến Hiệp Thạch Sơn tại tọa độ x: 1218y :495 xảy ra đối thoại, đến tọa độ x:702 y:315 đối thoại vào chiến đấu với Trường Nô, Binh Kim Giáp 4 người thắng lợi có thể đi vào.
  3.Vào tận bên trong ta vào chiến đấu tiếp với Du Thiệp, Tuân Chính, Trường Nô,Binh Kim Giáp 3 người thắng lợi được “trục bo kích lv20”.
  4.Trở về tìm Vạn Bà Bà được “anh kiệt văn chương +25 hp”.
   

Chia sẻ trang này