Việt Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 27/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Đặc điểm:
  Vị trí địa lý:
  - Bắc tiếp giáp Dự Châu.
  - Tây tiếp giáp Quan Trung.
  - Nam tiếp giáp Kinh Châu.
  - Đông tiếp giáp Thanh Châu, Từ Châu.


  CÁC QUEST CUẢ KHU VỰC
  [​IMG]
   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Âm mưu giết Tào Tháo
  ĐKNV: lv25
  Khu vực: thành Hứa Xương
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(1.5%)
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến hoàng cung Hứa Xương vào Phòng Hoàng Đế, nói chuyện Hoàng Đế, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ra ngoài nói chuyện Mộc Thuận, quay lại nói chuyện với Hoàng Đế.
  3. Đến phú hộ bên cạnh Tiền Trang nói chuyện Phục Nguyên, quay về hoàng cung, trước cửa xảy ra đối thoại. Quay lại nói chuyện Phục Nguyên, chiến đấu với Hứa Chử (phải kết thúc trong 2 hiệp)
  4. Quay trở lại tẩm cung nói chuyện Hoàng Đế, ra khỏi hoàng cung lập tức chiến đấu Đại võ quan, Dúc Liệt sĩ x6.
  5. Thắng lợi đi ra cổng thành, nói chuyện và chiến đấu với Hứa Chử, Hổ Vệ Binh x7. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Ẩn sĩ xa rời tục thế.
  Điều kiện nhiệm vụ: lv 25. hoàn thành nhiệm vụ Em có ý anh vô tình và nhận được văn chương ly miêu
  Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Thôn Dinh Châu đối thoại với Lý Ma Ma, đồng ý giúp đỡ.
  2. Giúp tìm vải nhuộm (trong nhà Trần Ma Ma) một cái đưa cho bà ta.
  3. Sau đó ta đến cây cổ thụ đằng sau chợ bấm vào đấy, Ẩn sĩ sẽ xuất hiện.
  4. Đối thoại với Ẩn sĩ, hứa giúp tìm văn chương ly miêu, diệp sinh ngọt (tại con sông nhỏ phía trước ngôi nhà tranh), cỏ thơm (Tại Thành Phạm Nam trong nhà Mãnh Lão Lão) mỗi thứ một cái.
  5. Đối thoại với Lý Ma Ma, sẽ biết được những nguyên liệu cần tìm ở đâu.
  6. Giao cho Ẩn sĩ thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Vật phẩm có được: văn chương ly miêu thật (trí + 2, SP lớn nhất + 20, lv. 20).
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Bạch Môn bắt Lữ Bố
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ trận chiến Thọ Xuân.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: Tâm tư cẩm nang, cẩm nang hồi ức, hương bao của Tâm Tâm, tuấn mã 2 con, ngựa quí 3 con
  Nhiệm vụ tiếp theo: Điêu Thuyền về quê
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến điểm binh đìa Hứa Xương đối thoại với Quách Gia đồng ý giúp đở.
  Đến tầng 2 rừng Tương Huyện (Từ Châu) đối thoại với Hầu Giai chiến đấu với Lưu Hà, Triệu Cam, Lý Châu, Tần Nghi Lộc, Hầu Giai.
  Đến Rừng Chuẩn Âm, vào trong ta theo hướng bên phải đi lên, đối thoại với Hứa Kỷ và vào chiến đấu với Vương Giai, Hứa Kỷ, Tào Tính, Xích Minh, Thành Liêm.
  Thắng lợi ta đến Hạ Phỉ Thành, vào trong con đường lớn đối thoại với Hầu Thành, đồng ý giúp đỡ. Giúp tìm viên thuốc trị thương 3 cái (tiệm thuốc Diệp Thành), rượu tướng quân 3 cái (khách sạn Từ Châu), dây phục hổ kim cang (tại nhà Đỗ Bình tại Từ Châu) một cái giao cho Hầu Thành.
  Đến Hạ Phỉ Bắc Môn, đi vào cửa thành gặp và chiến đấu với Đai Cang, Từ Tuyên, Trần Kiều. Thắng lợi ta đi tiếp và vào chiến đấu với Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận, Trần Quần, Viên Hoan, Diệu Võ Quân 3 người. Thắng lợi ta đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Lữ Bố 4 màu.
  Thắng lợi trở về Thành Hứa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: bãi bình Nhũ Nam
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Vũ Nam tái phá Lưu Bị
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Trần Lưu.
  Vật phẩm có được: Thái Bình thuật (trí + 11, phòng – 1, lv. 40)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Trong Quan Phủ Trần Lưu ta đối thoại với Cửu Du, đồng ý giúp đỡ.
  2.Đến rừng Lan Sơn, vào trong động ta gặp Hà Mạn và Bùi Nguyên Thiệu đang canh giữ một xe lương thực, ta chọn xe lương lập tức vào chiến đấu với Nguyên Thiệu, Hà Mạn, Hà Ngi, Đỗ Viễn, Huỳnh Thiệu.
  3.Thắng lợi vào đánh tiếp với Hứa Chu, Hứa Định.
  4.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Bình loạn lâm nguy.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Rừng Vũ Âm.
  Vật phẩm có được: Lính khí kiếm (công + 9, nhanh nhẹn + 1, lv. 35).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Việt Châu tại Rừng Vũ Âm, đối thoại với Tào Thuần, đồng ý đi điều tra.
  2. Đến Rừng Vinh Xuyên, vào trong ta đi lên phía trên đối thoại với Thành Châu Binh, vào chiến đấu thắng lợi Dư Cấm xuất hiện, đồng ý giúp ông ta vào thôn giúp đỡ dân làng.
  3. Trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Trần Bá vào chiến đấu với Thái Dương, Hà Hỷ, Tần Kỳ, Vương Trung.
  4. Thắng lợi Hạ Hầu Tôn và Hạ Hầu Huyên xuất hiện, vào chiến đấu với Hạ Hầu Tôn, Hạ Hầu Huyên, Thái Dương, Hà Hỷ, Tần Kỳ, Vương Trung.
  5. Thắng lợi trở về Rừng Vũ Âm đối thoại với Tào Thuần thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Bỏ giáp về quê.
  Điều kiện nhiệm vụ:hoàn thành nhiệm vụ hộ tống Quảng ninh
  Địa điểm: Việt Châu, Cát Ba Ô.
  Vật phẩm có được: Phàn Vân Kiếm (công + 6, lv. 20).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Cát Ba Ô ngôi nhà nhỏ phía bên tay trái tìm Đơn Kinh đối thoại, đồng ý giúp đỡ ông ta về ở ẩn, Đơn Kinh gia nhập đội của bạn.
  2. Trước khi ra khỏi cửa ngôi nhà nhỏ gặp và vào chiến đấu với Công Tôn Việt, Công Tôn Độ, thắng lợi có thể ra đi ra.
  3. Ta đến Vi Sơn Lương Đình, trên Mộc Đạo ta gặp và chiến đấu với Công Tôn Phàm, Công Tôn Khang, thắng lợi tiếp tục đi.
  4. Đưa Đơn Kinh lên thuyền nhỏ xong đối thoại với ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: cẩm nang diệu kế Quách Gia.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, thành hứa thương.
  Vật phẩm có được: nón phương sĩ (trí + 9, công – 1, lv. 25)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Tại ngôi nhà nhỏ kế bên tiền trang ta đối thoại với Quách Gia, đồng ý đem cẩm nang đến Rừng Vi Sơn cho Tào Tháo.
  2.Vào Sơn Động Hứa Xương, chiến đấu với Vương Đang, Tôn Khanh, Bạch Chim, thắng lợi tiếp tục đi vào.
  3.Trước khi ra khỏi động, vào chiến đấu với Ngưu Giác, Vương Đang, Tôn Khanh, Bạch Chim, thắng lợi có thể ra khỏi động.
  4.Ta đến Rừng Vi Sơn Thanh Châu, vào bên trong gặp và chiến đấu với Triệu.H.Cương, Vương Đang, Tôn Khanh, Bạch Chim.
  5.Thắng lợi theo hướng bên trái đi đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Chiêu hàng Từ Quảng.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  Vinh Xuyên Tùng Điền.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Thương.
  Vật phẩm có được: Kích Phong Hồng (công+ 11, sức phòng vệ -2, lv. 30)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta vào Thành Hứa Xương tại ngôi nhà nhỏ kế bên Quan Phủ đối thoại với Mãn Sủng, đồng ý đi chiêu hàng Từ Quảng.
  2.Đến Phạm Thủy Quân Dinh đối thoại với Từ Quảng và vào chiến đấu với Dương Phụng, Tống Quả, Ngũ Tập, Đoạn Uy.
  3.Thắng lợi trở về tìm Mãn Sủng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Chung Thái Phụ.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: Dịch Đạo Chú (trí + 6, lv. 15).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Ta đối thoại với Chung Diều, giúp tìm g cuốn thương ban 5 cái, giấy vô danh 5 cái.
  2. Tìm xong đưa cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: chứ rượu luận anh hùng
  ĐKNV: lv25
  Địa điểm: Hứa Xương - Việt Châu
  Vật phẩm: Điểm kinh nghiệm + 1 danh mã
  Quá trình nv:
  1. Đến điểm binh đài Hứa Xương nói chuyện với Hạ Hầu Uyên
  2. Đến hoàng cung Hứa Xương gần Hoàng Đế xảy ra đối thoại , đồng ý tìm heo quay (tại quầy hàng của người bán hoa quả) và rượu Xí Muội (trong quán trọ).Tìm đủ mang đến cho Thào Táo ở hoàng cung Hứa Xương.
  3. Đến vườn hoa Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo và trả lời 2 lần:
  -1,2,3,1,3
  -2,3,1,2,1(ai rảnh thì post câu trả lời lên)
  4. Xong thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: công phòng chiến
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  Quan Đô đại chiến, Vũ Nam tái phá Lưu Bị .
  Địa điềm: Việt Châu, Dự Châu.
  Vật phẩm có được: lông +5 thuộc tính
  Nhiệm vụ tiếp theo: Tào Tháo chiếm Nghiệp Thành
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo, đối thoại tiếp với Đổng Chiêu đồng ý giúp tìm lụa dệt tay (thùng đồ dinh Tào Tháo), hạt đá dao mài, bột đồng thường, ngọc sa chân kinh (mỏ khoáng Phạm Nam) đưa cho ông ta.
  Đến rừng Hà Nội (Dự Châu) đối thoại với Xuân Khánh, Xuân Khánh gia nhập đội ngũ.
  Trở về dinh Tào Tháo (cung độ Tào dinh - Việt Châu) đối thoại với Đổng Chiêu, Xuân Khánh rời bỏ đội ngũ.
  Đến tầng 2 rừng Triều Ca (Dự Châu) đối thoại với Uông Siêu chiến đấu. Thắng lợi tiếp tục đến mộ nguyệt Triều Ca đối thoại vè chiến đấu với Viên Đàm.
  Đến rừng Lê Dương ( trại Lê Dương - Dự Châu) đối thoại và chiến đấu với Cao Cang. Thắng lợi tiếp tục vào tầng 2 đến Quan Trương Lê Dương đối thoại và chiến đấu với Viên Thượng.
  Trở về dinh Tào Tháo (quan độ Tào Dinh - Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo hòan thành nhiệm vụ.
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Cổ thành hội.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Quan Vũ hàng Hán
  Địa điểm: Việt Châu, Quan Độ Đại Trại. .
  Vật phẩm có được: văn chương phong hầu (HP lớn nhất + 35, lv. 15), bạo kích văn chương, bội mẫn văn chương
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Từ Việt Châu tiến vào Quan Độ Đại Trại (Tào Quân Đại Trại), đến Quan Độ Viên Trại trong Dinh Binh đối thoại với Lưu Bị, đồng ý giúp đỡ.
  2. Ta đến Phạm Nam Thành Thành Môn, sẽ có Tốt Trưởng tự động đối thoại với bạn.
  3. Đến Mỏ Khoáng Phạm Nam, đối thoại với Trương Phi, đồng ý lời thỉnh cầu của Quan Vũ.
  4. Ta đến Ngọa Ngưu Sơn Trại tại Dinh Quân đầu tiên đối thoại với Chu Thương.
  5. Ta đến Dinh Quân thứ 2 đối thoại với Triệu Vân và vào chiến đấu với Triệu Vân, Trần Đáo.
  6. Thắng lợi, ta đến Cát Ba Ô đối thoại với Quan Bình, đồng ý lời thỉnh cầu của anh ta.
  7. Đến Rừng Oa Dương đối thoại với Tào Thuần và vào chiến đấu với Tào Thuần, Thi Hoan, Hạ Hầu Lan, Lộ Chiêu.
  8. Thắng lợi ta vào chiến đấu với Lý Thống, Tào Nhân, Lữ Hổ, Trần Kiều, Bác Can, Tiên Du Phụ.
  9. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đại bại Nhục Thủy
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ phụng nghinh Thiên Tử.
  Địa điểm: Việt Châu, Uyển Thành
  Vật phẩm có được: Vé đoái hoán ác ma, vé đoái hoán túi đeo
  Nhiệm vụ tiếp theo: trận chiến Thọ Xuân
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến điểm binh đài Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
  Đến phổ hộ Uyển Thành đối thoại với Tào An Dân, đi tìm Trương Tú tại phú hộ đối thoại.
  Trở về tìm Tào An Dân đối thoại và vào chiến đấu với 6 vị Uy Võ Quân.
  Thắng lợi đến Rừng Vũ Âm đối thoại với Tào Tháo và vào chiến đấu với Trương Tiên, Lôi Tự, Trương Thạc, Đặng Tề Uy Võ Quân 2 người, Duyệt.Ch.Binh 4 người.
  Thắng lợi, ta đi đến Thiên Độc Động, trong động gặp Điển Vi đối thoại xong vào chiến đấu với Hàn Hy, Trương Tú, Hồ Cư Nhi, Văn Thính, Giả Hủ, Bút Dao Tướng 2 người, Thi Lệ Binh 3 người, Trần Sanh, Huỳnh Xạ, Trương Hổ, Lưu Hổ, Sái Mạo, Lưu Biểu.
  Về Duyệt Binh Đài Thành Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: đại phá Lưu Bị
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ tả kích chiến
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: lông của hỏa phụng hoàng (hỏa + 2).
  Nhiệm vụ tiếp theo: Quan Đô đại chiến
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quan phủ Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Cửu Du, đồng ý tìm phù du mộc (Rừng Bồng Lai-Phùng Phùng Binh hoặc hang động Hứa Xương), nam hà kim sa (hộp châu báu nhà Tào Cửu) mỗi thứ một cái giao cho ông ta.
  Đến rừng Oa Dương (tầng 2 rừng Trục Dương - Việt Châu) đối thoại với Cửu Du.
  Trở về Thành Hứa Xương đối thoại với Tào Cửu, đối thoại tiếp với Tào tháo vào chiến đấu với Cát Bình, Đại Phụ 3 người, Thái Giám 2 người, Thần Quan 4 người.
  Đến nhà Đổng Thừa đối thoại với ông ta và vào chiến đấu với Đổng Thừa, Ngô Thạc, Vương Tử Phục, Ngô Tử Lan, thắng lợi được chiếu chí sĩ sách.
  Trở về đối thoại với Tào Cửu, đối thoại tiếp với Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Từ Châu Rừng Hạ Thái đối thoại với Lạc Tấn và vào chiến đấu với Trương Phi, Lưu Bị, Tôn Can, Giản Ung, Ma Phương, Ma Xiêu.
  Thắng lợi đến Hạ Phỉ Thành đối thoại với Ma phu nhân đưa vải vá (Rừng Hà Nội -Hùng Quân Trưởng), miếng da nhỏ (Hạ Phỉ Thành trong nhà của Trần Giai) mỗi thứ một cái.
  Trở về Thành Hứa Xương đối thoại với Tào Cửu, đối thoại tiếp với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: dùng võ kết bạn.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: găng tay Phù Bo (phòng + 6, lv. 15)
  Nhieemj vụ tiếp theo:
  Quen biết Điển vi
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Trước cửa thành ta đối thoại với Hứa Chu, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
  2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Giải cứu Hạ Hầu Huyên.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  Quen biết Điển vi
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Thương.
  Vật phẩm có được: Quỷ Hỏa Giáp (phòng + 12, nhanh nhẹn – 2, lv. 30)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến nhà Quan Phủ đối thoại với Hạ Hầu Tôn, đồng ý đi giải cứu Hạ Hầu Huyên.
  2.Đến Ngọa Ngưu Sơn, trong Đai Dinh đối thoại với Trương Mạn Thành, vào chiến đấu, thắng lợi Hạ Hầu Huyên gia nhập đội ngũ của bạn.
  3.Sau khi ra khỏi Ngọa Ngưu Sơn, vào chiến đấu với Trương Lương, Mã Nguyên Nghĩa, Trương Mạn Thành, thắng lợi thì có thể ra ngoài.
  4.Trở về Hứa Xương tìm Hạ Hầu Tôn thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp Cửu Hoặc về đầu quân cho Tào Tháo.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thôn Dinh Châu.
  Vật phẩm có được: Lục Thao (trí + 5, công + 1, lv. 15)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Trong Thôn Vinh Xuyên tại ngôi nhà nhỏ ta tìm Cửu Hoặc, đồng ý dẫn anh ta đi gặp Tào Tháo, Cửu Hoặc gia nhập đội ngũ.
  2.Trước khi ra khỏi thôn ta gặp và chiến đấu với Tiêu Xúc, đánh thắng thì có thể dẫn Cửu Hoặc ra khỏi thôn.
  3.Đến Thành Trần Lưu trong nhà Quan tìm Tào Tháo, trước khi vào trong phải đánh thắng Phi Hồng Quân.
  4.Vào trong ta đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: giúp Mãnh Công Uy.
  Điều kiện nhiệm vụ: không.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Phạm Nam.
  Vật phẩm có được: Tử Vân Cân (nhanh nhẹn 4, lv. 5).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến Thành Phạm Nam tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Mãnh Lão Lão, lúc này trên người có mang theo Quân Quốc Luận, đồng ý giúp dẫn Mãnh Công Uy đi tìm Trịnh Huyền, Mãnh Công Uy gia nhập đội ngũ.
  2. Đến Khủng Miếu đối thoại với Trịnh Huyền, được thư hỏi thăm của Trịnh Huyền.
  3. Ta đến Thôn Vinh Châu tìm Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Giúp Trần Gia Gia cứu con gái ông.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Uyễn Thành.
  Vật phẩm có được: phong tục thông (trí + 6, lv. 15).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tại ngôi nhà nhỏ kế bên tiệm thuốc tìm Trần Gia Gia, đồng ý giúp ông ta cứu con gái.
  2. Đến khu Từ Châu Mạng Thạch Sơn, khi vào trong gặp và chiến đấu với Lôi Công, Ngũ Lục.
  3. Sau khi vào trong đến cuối Dinh đối thoại với Đại Hồng, vào chiến đấu.
  4. Thắng lợi Sơn Trại Phu Nhân xuất hiện, được kim tóc của mẹ.
  5. Ta trở về Uyển Thành tìm Trần Gia Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này