Việt Châu

Thảo luận trong 'Hộp lưu trữ' bắt đầu bởi gunz, 27/6/09.

 1. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hành động cứu viện Thôn Vinh Xuyên.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thôn Vinh Xuyên.
  Vật phẩm có được: chọn lựa 1: súng ngân điểm (công + 6, lv. 15), chọn lựa 2: xuân thu phàn lộ (trí + 6, lv. 15).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Trong Thôn Vinh Xuyên tại ngôi nhà nhỏ tìm Quách Gia sẽ có 2 chọn lựa:
  Chọn lựa 1:
  2. Đến khách sạn phía trên bên tay trái có Rừng Vinh Xuyên, ở tận cùng bên phải ta gặp Mã Nguyên Nghị, đối thoại xong vào chiến đấu.
  3. Thắng lợi, trở về tìm Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Chọn lựa 2:
  1. Ông ta kêu bạn đi tìm Hạ Hầu Tôn.
  2. Đến Thành Hứa Xương trong Quan Phủ tìm Hạ Hầu Tôn, ông ta sẽ kêu bạn đi bắt một tên Chấn Viễn Binh.
  3. Đến khách sạn phía trên tay phải Rừng Vinh Xuyên, ở tận bên tay phải ta gặp Mã Nguyên Nghị, đối thoại xong xảy ra chiến đấu.
  4. Thắng lợi, trở về tìm Quách Gia thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 2. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hỏa Đức Tinh Quân
  Điều kiện nhiệm vụ: không
  Địa điểm: Kĩ năng tâm, Thôn Dinh Xuyên.
  Vật phẩm có được:
  + Chọn theo I: học được thuật bỏ độc;
  + Chọn theo II được Giày thanh hổ (phòng + 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 40).
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến quán trà Dinh Xuyên ta gặp Phỏng Chức Nương, đồng ý giúp đỡ, cô ta gia nhập đội ngũ.
  Đến Thành Từ Châu đối thoại với Bà Lão Thẩm, bà ta sẽ biến thành Hỏa Đức Tinh Quân, đồng ý giúp đỡ.
  Đến Thôn Tiểu Phí đối thoại với Ma Xiêu, có 2 trường hợp lựa chọn:
  I - Chọ giúp đỡ Ma Xiêu, lúc này Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện, đối thoại xong vào chiến đấu với Hỏa Đức Tinh Quân, Ác Ma Ba Đậu Yêu. Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.
  II - Chọn không giúp đỡ thì hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ.
   
 3. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung
  Khu vực: Việt Châu, thành Hứa Xương
  ĐKNV: lv25
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.8%)、[tùy trường hợp nhận được]tiên sơn linh sâm x25、thanh hồ dược thủy x25
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Sơ chiến Hán Trung
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến cửa thành Trần Lưu nói chuyện Hạ Hầu Đôn, và đến Phạm Thủy Quan nói chuyện Tào Nhân.
  3. Trở về Hứa Xương đến trước cửa nhà Tào Cửu (Tào Tháo) xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Tào Nhân (trong 1 turn phải xong).
  4. Thắng lợi đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
   
 4. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Kế phản gián.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần có mật lệnh hoàng thiên để có thể dùng mưu
  Địa điểm: Việt Châu, Uyển Thành.
  Vật phẩm có được: Vũ lực: kim chinh ngạn (HP lớn nhất + 6). Dùng mưu: Nón Linh Vương(trí + 6, lv. 15).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Vào trong thành tại ngôi nhà nhỏ phía trên cùng đối thoại với Giả Dực, đồng ý giúp ông ta lúc này có 2 mục chọn lựa.

  Giải quyết theo vũ lực:
  2. Đến Thành Phạm Nam Ngọa Ngưu Sơn Trại phía bên tay trái, trước cửa đường hầm Ngọa Ngưu ta gặp sự cản trở của Thi Mã Cư, vào chiến đấu thắng lợi có thể đi vào.
  3. Vào Rừng Ngọa Ngưu, trên đường ta gặp Thi Mã Cư, Từ Hòa, vào chiến đấu, thắng lợi tiếp tục đi vào.
  4. Trên đường đi đến Chủ Dinh ta sẽ gặp tiếp Thi Mã Cư, Từ Hòa, vào chiến đấu, thắng lợi tiếp tục đi.
  5. Vào Chủ Dinh tìm Trương Mạn Thành đối thoại, vào chiến đấu.
  6. Thắng lợi ta đến Thiên Độc Động, tại cửa động gặp và chiến đấu với Bạch Hiểu, Mục Cố, thắng lợi có thể vào bên trong.
  7. Vào trong động giữa đường ta gặp và chiến đấu tiếp với Bạch Hiểu, Mục Cố, Đường Chu, thắng lợi tiếp tục đi vào.
  8. Tìm được Thiên Độc đối thoại với ông ta vào chiến đấu với Bạch Hiểu, Mục Cố, Đường Chu.
  9. Thắng lợi ta về tìm Giả Dực thì hoàn thành nhiệm vụ.

  Dùng mưu:
  1. Đến Thành Phạm Nam Ngọa Ngưu Sơn Trại, tại cửa đường hầm Ngọa Ngưu ta gặp sự cản trở của Thi Mã Cư, trả lời câu hỏi của ông ta, đáp đúng có thể vào trong.
  2. Theo đường hầm ra tới Ngọa Ngưu Sơn Trại đối thoại với Trương Mãn Thành, trả lời một câu hỏi, được “kế hoạch đồ UT”.
  3. Trở về tìm Giả Dực, được “bản đồ công thành phỏng chế”.
  4. Ta trở vào động tìm Thiên Độc đối thoại.
  5. Trở về tìm Giả Dực thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 5. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: kích lui Quân Khăn Vàng.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Cát Ba Ô. Ghi chú: nhiệm vụ thất bại, phải trở về tìm Hứa chu làm lại.
  Vật phẩm có được: Mũ Huỳnh Sư (phòng + 5, lv. 10).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Đến ngôi nhà chính giữa tại Cát Ba Ô đối thoại với Hứa Chu, đồng ý giúp ông ta bảo vệ Cát Ba Ô.
  2. Vừa mới ra khỏi ngôi nhà gặp và vào chiến đấu với Hà Nghi, Triệu Hoành, Bùi Nguyên Thiệu.
  3. Thắng lợi ta bắt Hà Nghi giao cho Hứa Chu thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 6. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Kích Bại Vinh Dương
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  Làm Cha Người Ta.
  Địa điểm: Cung Độ đại trại (Dự Châu), Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu).
  Vật phẩm có được: găng tay Xương hà lv20 +8 INT, mũ Trường đẳng +9 DEF.
  NV tiếp theo: Tìm tướng giỏi
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
  Đến Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu) tại cửa gặp sự cản trở và chiến đấu của Huyền võ binh và Kiện võ binh. Thắng lợi tiêp tục đi vào tầng 2 chiến đấu với Triệu Sầm, Huyền võ Binh, Kiện võ Binh.
  Vào trong tiếp tục chiến đấu với Hồ Trân, Huyền võ Binh, Kiện Võ Binh.
  Tiếp tục vào trong chiến đấu với Lý Túc, Huyền võ binh, Kiện võ binh.
  Vào Trại đối thoại với Tôn Kiên đồng ý dẫn ông ta khỏi Rừng Vĩnh Dương đi ra đến cửa gặp sư cản trở của Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm.
  Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu, tiếp tục đến trại Thứ 2 đối thoại với Tôn Sách thì hoàn thành nhiêm vụ.
   
 7. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: kỳ tập quân Khăn Vàng.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Trần Lưu.
  Vật phẩm có được: Lần a. Huỳnh Thiên Hộ Thủ (trí + 6, lv. 15). Lần b. Phá Băng Đao (công + 9, nhanh nhẹn – 2, lv. 20)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến Quan Phủ Trần Lưu đối thoại với Tào Tháo, đồng ý đến nhà trọ điều tra.
  2.Tại nhà trọ đối thoại với Vương Độ.
  Lựa chọn 1.
  1.Ta chọn giúp đỡ Giặc Khăn Vàng tiến đánh Trần Lưu.
  2.Ta đến Huyệt Động ở rừng Lan Sơn đối thoại với Trương Bảo.
  3.Trở về Trần Lưu, trước khi vào thành sẽ xảy ra chiến đấu với Tiểu Binh (5 vị Diệu Võ Quân, 3 vị Chấn Võ Quân).
  4.Thắng lợi tiếp đó ta vào chiến đấu với Tào Hồng và Tào Chân.
  5.Thắng lợi ta đến khách sạn đối thoại với Vương Độ thì hoàn thành nhiệm vụ.
  Lựa chọn 2.
  1.Ta chọn báo đáp lại cho Tào Tháo, liền đến Quan Phủ đối thoại với Tào Tháo.
  2.Đến khách sạn đối thoại với Vương Độ, vào chiến đấu.
  3.Đến Huyệt Động ở rừng Lan Sơn vào chiến đấu với Trương Bửu, …
  4.Thắng lợi ta đến Rừng Trực Dương, vào trong theo hướng bên trái đi xuống vào chiến đấu với Trương Lương, Ngưu Giác, Khư Tinh.
  5.thắng lợi về Trần Lưu đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 8. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Làm Cha Người Ta
  Điều kiện nhiêm vụ: lv 25
  Đia điểm: Cung Đô Đại Trại, Trại Lê Dương (Dự Châu), sơn động Thái Sơn (Thanh Châu).
  vật phẩm có được: không.
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Kích Bại Vinh Dương
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
  Đến trại Lê Dương (Dự Châu) đối thoại với Viên Thượng đồng ý giúp đở.
  Đến động Thái Sơn lên tầng 3 tại khúc quanh ta bị chặn đánh, đánh thắng được Binh phù.
  Trở về trại Lê Dương (Dự Châu) đưa binh phù cho Viên Thượng.
  Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu tại Cung đô đại Trại, hoàn thành nhiệm vụ.
   
 9. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nv: Lý Vĩnh Sám hối
  ĐKNV: phải hoàn thành Q
  Mối thù của Lưu Thị
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Trần Lưu.
  Vật phẩm có được:thuốc kim sáng.
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến Thành Phạm Nam căn nhà nhỏ phía tay phải tìm Lý Vĩnh. ( đồng ý đi kiếm Kích Bạch Diện )
  2. Về thành Trần Lưu đưa kích và chiến đấu với Điển Vi
  3. Về thành Phạm Nam gặp Lý Vĩnh noii chuyện hoàn thành nhiệm vụ .
   
 10. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên nv:Mối thù của Lưu Thị.
  ĐKNV:điểm hình doanh trận bên Ngụy trên 3k
  Địa điểm: Trần Lưu - Việt Châu
  Vật phẩm:được thuốc cấp cứu và thuốc đồng tâm
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Lý Vĩnh Sám hối
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Đến thành trần lưu trong bần hộ đối thoại Điển Vi đồng ý giúp tìm kích dương thủ.
  2.Đến Hứa Xương thành mua kích dương thủ tại tiệm lò rèn( mua luôn cả kích bạch diện), mang kích về giao cho Điển Vi,nó gia nhập đội ngũ
  3.Đến Phạm Nam trong phú hộ đối thoại Lý Vĩnh vào chiến đấu.
  4.Ra đến cổng thành bị chặn lại vào chiến đấu lưu tường,du thiệp , thân vệ trưởng 3 người .Thắng lợi Điển Vi rời đội ngũ là hoàn thành nv
   
 11. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Ngô tiểu muội.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: Áo Ấu Bì (nhanh nhẹn + 10, phòng – 2, lv. 20).
  Quá trình nhiệm vụ:
  1. Tại ngôi nhà nhỏ bên phải Quan Phủ ta đối thoại với Ngô tiểu muội, đồng ý cho cô ta làm quần áo, giúp tìm miếng da nhỏ 5 cái, vải bố đinh 5 cái, vải bảy màu 3 cái, thê tước thảo 5 cái, 2000 tiền.
  2. Tìm xong đưa cho cô ta thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 12. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q :Ngũ Thần Thảo Tặc
  ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Tam mã đồng tàu
  Địa điểm: Hứa Xương -Việt Châu.
  Vật phẩm nhận đc: exp 0.5%
  Nội dung nhiệm vụ:
  1.Đến đường sau hứa xương đối thoại Điêu Kỉ đồng ý tìm kim vệ.
  2.Trong hộ Thường Hứa Xương đối thoại Kim Vệ đồng ý giúp tìm 2 đứa con CÁt Bình
  3.Đến quán trà trên lầu 1042 335 xảy ra đối thoại .
  4. trở lai nhà Kim Vệ đối thoại Kim Vệ đồng ý tìm kích chấn địa + kim diện giáp (đẳng 15)
  5.Giao đầy đủ cho Kim Vệ đến hang động hứa xương đối thoại Điêu Kỉ vào chiến đấu 1 trận
  6.Trở lại đường sau Hứa Xương đối thoại Điêu Kỉ vào chiến đấu vào chiến đấu trận nữa.
  7.Trở lại trước nhà Kim Vệ đối thoại và chiến đấu HHD Huyện Úy 5 người
  8.Thắng lợi thì hoàn thành nv
   
 13. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: nhà nghiên cưu binh pháp Tôn Tử số 1
  Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: băng cấp đông (tâm + 3), ngoc skill
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến đại độ Hứa Xương đối thoại với Chu Linh.
  Đến hoàng cung Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo.
  Đối thoại với Giả Hủ, theo thứ tự trả lời như sau:
  - Giả Hủ : Bức , Bách chiến bách kiêu , Tuần binh trác nhược , Xảo chi cửu giả
  - Cửu Du : Ngô , 13 , Toàn , Kỳ chánh tương sinh , Tốc chiến tốc quyết
  - Trình Lập : Tồn vong chi đạo , thiện chi thiện giả dã , Mưu dã , Bất động như sơn , Mộ khí quy
  - Quách Gia : Quốc bất tả , Công thành , Bức thực nhi thủ hư , Lợi , Ngã chuyên nhi khiêu phân.
  Trả lời hết toàn bộ thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 14. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Nhử Mã Đằng ra để giết
  ĐKNV: lv 25
  Địa điểm : thành Hứa Xương
  Vật phẩm có được : danh mã 1 con, bùa vạn mã 10 cái, bùa diêm trảm 10 cái
  NV tiếp theo: Vượt qua Bồ Bản Tân
  Nội dung nhiệm vụ:
  Tới Hữa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Dư Cấm đồng ý giúp đỡ
  Tìm tới Ngọc Tượng (trong thành Hứa Xương), đối thoại được Chinh An Nam
  Quay về đối thoại với Dư Cấm. Tới nhà Hoàng Khôi (căn nhà kế Ngọc Tượng) đối thoại và vào chiến đấu với Hoàng Khôi. Lưu ý con nà bot thế GU được
  Tới sơn động Hứa Xương đối thoại với Khương binh và vào chiến đấu với: Mã Thăng, Mã Hưu, Mã Khiết, Khương binh 2 người, Khương quân vệ 3 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ
   
 15. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Ông say rượu khả nghi.
  Điều kiện nhiệm vụ: không có.
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Thương.
  Vật phẩm có được: Găng tay Thanh yêu (trí + 8, công -1, lv. 20)
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Ta đến trước nhà Quan Phủ đối thoại với Tào Hồng, đồng ý giúp ông ta đi điều tra người khả nghi.
  2.Ta vào trong khách sạn đối thoại với Đai Phong, chọn chiến đấu, thắng lợi được mật lệnh hoàng thiên.
  3.Trở về tìm Tào Hồng thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 16. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: phụng nghinh Thiên Tử
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Trận chiến Kình Châu
  Địa điểm: Việt Châu, Thôn Vinh Xuyên (thôn Dinh Châu)
  Vật phẩm có được: Độn giáp thiên thư (trí +14), bào hằng huy (+18 INT, -3 ATK, lv 50).
  Nhiệm vụ tiếp theo: đại bại Nhục Thủy
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến nhà Tào Tháo tại đại độ Hứa Xương đối thoại với Tào Cửu, Tào Tháo xuất hiện, đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
  Đến bần hộ thôn Vĩnh Xuyên(thôn Dinh Châu) đối thoại với Đổng Chiêu.
  Đến Hoàng Lăng Lạc Dương đối thoại với Hàn Xiêm chiến đấu Hàn Xiêm, Hồ Tài, Lý Lạc, Phi Hùng Binh 5 người.
  Vào Hoàng Lăng động tại con đường hình chữ thập đầu tiên ta theo hướng trên đi lên đối thoại với Dương Phụng và vào chiến đấu với Thi Hoan, Từ Hoảng, Dương Phụng, Tống Quả, Hàn Hạo Phi Hùng Võ Sĩ 3 người, tiếp viện Phi Hùng Võ Sĩ 2 người.
  Thắng lợi ta vào nơi tận cùng bên trong động đối thoại với Phi Hồng Tướng Quân, Lý Thôi xuất hiện vào đối thoại với ông ta chọn khi vào trận đấu thì giúp đỡ lập tức chiến đấu với Thôi Dũng, Lý Biệt, Lý Thôi, Quách Kỷ, Lý Xiêm, Hạ Dục, PhiHùngTQuân 4 người, tiếp viện PhiHùngTQuân 3 người.
  Thắng lợi trở về Hứa Xương Thành Điểm Binh Đài đối thoại với Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 17. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: qua 5 ải chém 6 tướng.
  Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Quan Vũ hàng Hán
  Địa điểm: Việt Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Dự Châu.
  Vật phẩm có được: lông vũ phát sáng (? + 6)
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Cổ thành hội
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến bần hộ Hứa Xương (Việt Châu) đối thoại với Quan Vũ, đồng ý giúp đỡ. Ra cổng thành đối thoại với Hồ Dũng sĩ, Cam Phu Nhân gia nhập đội ngủ.
  Giai đoạn này trở về sau Cam Phu Nhân phải xuất chiến.​

  Đến Sơn Động Hứa Xương, trên đường đối thoại với Liêu Hóa, đối thoại xong ta tiếp tục đi vào. Trong động ta đối thoại với Khổng Tú và vào chiến đấu với Khổng Tú, Phẫn Võ Binh 5 người. Thắng lợi được Gia thư Hồ Hoa.
  Đến Siêu Quan Thông Đạo đối thoại với Hàn Phúc và vào chiến đấu với Mãnh Thản, Hàn Phúc, Đồn Điền Binh 4 người. Thắng lợi ta đối thoại với Phổ Tịnh Đại Sư, đưa 5 tiền cho ông ta.
  Đến Sơn Động Khoa Châu, trong động đối thoại với Hà Hỷ, Đao Phủ Thủ 6 người. Thắng lợi tiếp tục tìm và đối thoại với Hồ Ban, vào chiến đấu với Vương Trực, Kiến Võ Quân 9 người. Thắng lợi xong tiếp tục tìm và đối thoại với Lưu Nhiên.
  Đến Sơn Động Thái Sơn đối thoại với Tầng Kỹ vào chiến đấu với Tầng Kỹ, Quân Sư 9 người.
  Đến Thành Bình Nguyên, lúc ngang qua cửa thành đối thoại với Tôn Cang.
  Chân núi Ngọa Ngưu Sơn (Việt Châu) đối thoại với Chu Sáng.
  Đến Rừng Phạm Nam đối thoại với Lưu Diễm thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 18. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Quan Đô đại chiến
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Quan Vũ hàng Hán, đại phá Lưu Bị.
  Địa điểm: Việt Châu, Thanh Châu.
  Vật phẩm có được: khăn lục phong
  Nhiệm vụ tiếp theo: công phòng chiến, Thu hàng Trương Hiệp
  Nội dung nhiệm vụ:
  Đến dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
  Đến rừng Đôn khưu (Thanh Châu) đối thoại với Tào Tháo, đối thoại tiếp với Nhan Lương chiến đấu 2 trận. Thắng lợi được khăn lục phong (+15 AGI, -2 DEF, lv 45).
  Đến rừng Vi Sơn (Thanh Châu) đối thoại với xe lương thực chiến đấu 2 trân.
  Về dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
  Đến Dinh Binh tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Lưu Hoa giúp tìm gỗ Ngô Đồng (sơn động Ngọa ngưu), gỗ Tùng loại kém (sơn động Ngọa ngưu), Da mèo sọc (sơn động Hứa Xương) giao cho ông ta.
  Đến chiến trường Cung Độ (quan độ Tào Dinh tầng 2 - Việt Châu) đối thoại với Tào Nhân. Tiếp tục vào trong đối thoại với Thẩm Phối chíến đấu. Thắng lợi đối thoại tiếp với Tào Nhân.
  Đến quan dinh tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Từ Hoảng.
  Đến tầng 2 cung độ chiến trường đối thoại với Hàn Mãnh, chiến đấu thăng lợi được ngọc triệu gọi.
  Trở về dinh Tào Tháo tại quan độ Tào Dinh (Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo tiếp tục giúp đở.
  Đến Ô Trào lương đình (tầng 2 qaun độ Tào Dinh) gặp sự cản trở và chiến đấu của Lữ Huy Hoàng. Tiếp tục vào trong đối thoại với Tào Tháo. Vào quân dinh đối thoại và chiến đấu với Thuần Như Quỳnh.
  Đến Cung độ Nguyễn Trại gặp sự cản trở và chiến đấu của Trương Hợp. Thắng lợi đi tiếp đối thoại với Cao Cang, chiến đấu 2 trận.
  Tiếp tục đi vào trong, đến Dinh Nguyễn Triệu đói thoại với Viên Thiệu và chiến đấu.
  Thắng lợi trở về dinh Tào Tháo (quan độ Tào Dinh -Việt Châu) đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.
   
 19. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Quen biết Điển vi.
  Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ
  dùng võ kết bạn
  Địa điểm: Việt Châu, Thành Hứa Xương.
  Vật phẩm có được: Mũ Thiên Thủy (phòng + 6, lv. 15)
  Nhiệm vụ tiếp theo:
  Giải cứu Hạ Hầu Huyên
  Quá trình nhiệm vụ:
  1.Trước nhà Quan Phủ ta đối thoại với Điển Vi, đồng ý so tài với ông ta, vào chiến đấu.
  2.Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
   
 20. gunz

  gunz Legend of Zelda

  Tham gia ngày:
  15/10/05
  Bài viết:
  965
  Tên Q: Sơ chiến Hán Trung.
  ĐKVN: hoàn thành nhiệm vụ
  Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung.
  Khu Vực: Việt Châu, thành Hứa Xương, Ích châu.
  Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.3%)、[tùy trường hợp nhận được ]vải rồng ngũ chảo x10 20đ、thiêntầmtinh sa x10 19đ
  Nhiệm vụ tiếp theo: Đoạt lấy Dương Bình Quan
  Nội dung nhiệm vụ:
  1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung, lập tức nói chuyện, đồng ý giúp đỡ.
  2. Đến rừng Tạ Cúc tầng 4 ( đi từ Quan Trung xuống 1 lèo sẽ tới; từ Ích châu đi lên cũng được nhưng sẽ ngược ) tọa độ 4720-350 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu Dương Nhâm, Dương Bỉnh, Binh Ích châu x2, Binh Nam Trịnh x2.
  3. Thắng lợi đến Bắc Sơn trại (núi Bắc Sơn, Ích châu) tọa độ 170-530 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ.
  4. Đi xuống gần cổng vào núi Bắc Sơn tọa độ 324-2369 xảy ra đối thoại, sau đó đi lên phía trên bên phải tọa độ 2135-421 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Dương Nhâm, Dương Bỉnh, Thục binh x2, Hán Trung binh x2 (phải kết thúc trong 5 turn)
  5. Thắng lợi quay trở lại Bắc Sơn trại nói chuyện hoàn thành nhiệm vụ.
   

Chia sẻ trang này