© Youtube - Clips Thư Giãn V56 - Đi một ngày đàng , lượm một lips coin ©

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi Brother_Crush, 19/7/13.

 1. gà-cánhcụt

  gà-cánhcụt Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  3/6/08
  Bài viết:
  3,225
 2. Odisey

  Odisey SEKIRO「隻腕の狼」 GVN CHAMPION

  Tham gia ngày:
  24/6/03
  Bài viết:
  25,748
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
 3. gà-cánhcụt

  gà-cánhcụt Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  3/6/08
  Bài viết:
  3,225
 4. SPC700

  SPC700 T.E.T.Я.I.S

  Tham gia ngày:
  1/10/20
  Bài viết:
  558
  Clip thư thái  Avalokiteshvara Bodhisattva, //Quán tự tại Bồ Tát
  when practicing deeply the Prajna Paramita, //hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời
  perceived that all five skandhas are empty //chiếu kiến ngũ uẩn giai không
  and was saved from all suffering and distress. //độ nhất thiết khổ ách

  “Shariputra, form does not differ from //Xá Lợi Tử, sắc bất dị không
  emptiness emptiness does not differ from form // không bất dị sắc
  That which is form is emptiness that which is emptiness form.

  The same is true of feelings, perceptions, impulses, consciousness. //Thọ tưởng hành thức, diệc phục như thị
  Shariputra, all dharmas are marked with emptiness //Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng
  they do not appear nor disappear //bất sinh bất diệt
  are not tainted nor pure do not increase nor decrease. //bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm
  Therefore in emptiness no form, //thị cố không trung, vô sắc
  no feelings, perceptions, impulses, consciousness; //vô thọ, tưởng, hành, thức
  no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind; //vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý

  no color, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind; //vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp

  no realm of eyes and so forth until no realm of mind-consciousness; //vô nhãn giới, nãi chí, vô ý thức giới

  no ignorance and also no extinction of it, //vô vô minh, diệc vô vô minh tận

  and so forth until no old age and death and also no extinction of them; //nãi chí, vô lão tử, diệc vô lão tử tận

  no suffering, no origination, no stopping, no path, no cognition, also no attainment. //vô tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc

  With nothing to attain the Bodhisattva depends on Prajna Paramita //Bồ Đề Tát Đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố

  and mind is no hindrance // tâm vô quải ngại,
  Without any hindrance no fears exist. //vô quải ngại cố

  Far apart from every inverted view, //viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng
  one dwells in Nirvana. //cứu cánh Niết bàn

  In the three worlds all Buddhas depend on Prajna Paramita //Tam thế chư Phật y Bát Nhã Ba la mật đa cố

  and attain unsurpassed, complete, perfect enlightenment. //đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề

  Therefore know the Prajna Paramita //cố tri Bát nhã Ba la mật đa

  is the great transcendent mantra, is the great bright mantra, //thị đại thần chú, thị đại minh chú

  is the utmost mantra, //thị vô thượng chú

  is the supreme mantra //thị vô đẳng đẳng chú

  which is able to relieve all suffering and is true, not false. //năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư

  So proclaim the Prajna Paramita mantra, //cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú

  proclaim the mantra that says: //tức thuyết chú viết,

  Gate, gate, paragate, parasamgate! Bodhi! Svaha! //Yết đế yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề Tát bà ha!

   
  Red Mosnter thích bài này.
 5. hgiasac

  hgiasac Liu Kang, Champion of Earthrealm GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  21/12/07
  Bài viết:
  5,328
 6. Brother_Crush

  Brother_Crush ✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ GVN CHAMPION

  Tham gia ngày:
  22/8/05
  Bài viết:
  5,858
 7. Bruce Wayne;

  Bruce Wayne; The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  10/10/19
  Bài viết:
  2,255
  Thằng này hát hay
   
 8. zondaR

  zondaR Thánh Vật GVN 2021 GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  27/5/09
  Bài viết:
  5,416
   
  Odisey thích bài này.
 9. mashimuro

  mashimuro For the Horde! GVN CHAMPION

  Tham gia ngày:
  16/11/04
  Bài viết:
  11,804
  Cửa hàng vape của hội Continental
   
 10. Bruce Wayne;

  Bruce Wayne; The Warrior of Light

  Tham gia ngày:
  10/10/19
  Bài viết:
  2,255
 11. haiduong87

  haiduong87 Ryu & Ken GVN CHAMPION

  Tham gia ngày:
  20/5/04
  Bài viết:
  16,679
  Nơi ở:
  TP HCM
 12. haiduong87

  haiduong87 Ryu & Ken GVN CHAMPION

  Tham gia ngày:
  20/5/04
  Bài viết:
  16,679
  Nơi ở:
  TP HCM
 13. tsubasa87

  tsubasa87 Mr & Ms Pac-Man

  Tham gia ngày:
  21/2/22
  Bài viết:
  151
 14. Odisey

  Odisey SEKIRO「隻腕の狼」 GVN CHAMPION

  Tham gia ngày:
  24/6/03
  Bài viết:
  25,748
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
 15. nordhuscarl

  nordhuscarl Dragon Quest

  Tham gia ngày:
  19/9/16
  Bài viết:
  1,413
  phim việt hồi xưa mlem thế !then
   
  Odisey thích bài này.
 16. Ờ mày giỏi

  Ờ mày giỏi You Must Construct Additional Pylons

  Tham gia ngày:
  1/1/11
  Bài viết:
  8,948
  Nơi ở:
  Hà Lội
 17. gà-cánhcụt

  gà-cánhcụt Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  3/6/08
  Bài viết:
  3,225
 18. Lão Hoàng

  Lão Hoàng Legend of Zelda GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  27/1/09
  Bài viết:
  1,155
 19. mashimuro

  mashimuro For the Horde! GVN CHAMPION

  Tham gia ngày:
  16/11/04
  Bài viết:
  11,804
 20. gà-cánhcụt

  gà-cánhcụt Mega Man GVN Veteran

  Tham gia ngày:
  3/6/08
  Bài viết:
  3,225

Chia sẻ trang này