Thành viên tiêu biểu

 1. 113

  Majima Gorō

  Chỉ huy sứ, Nam, đến từ 神室町
  Bài viết:
  2,964
  Đã được thích:
  3,380
  Điểm thành tích:
  113
 2. 113

  [Tatsumaru]

  Quản lĩnh, Nam, 28, đến từ Đà Nẵng
  Bài viết:
  1,657
  Đã được thích:
  893
  Điểm thành tích:
  113
 3. 113

  Bị Tiêu Chảy

  Chánh đề hạt, Nam, 34
  Bài viết:
  888
  Đã được thích:
  1,501
  Điểm thành tích:
  113
 4. 113

  gin clone

  Chỉ huy sứ đồng tri, Nam, 26
  Bài viết:
  2,718
  Đã được thích:
  5,306
  Điểm thành tích:
  113
 5. 113

  TooBie

  Phó quản lĩnh
  Bài viết:
  1,183
  Đã được thích:
  625
  Điểm thành tích:
  113
 6. 113

  GameeĐế

  Chỉ huy sứ đồng tri
  Bài viết:
  2,680
  Đã được thích:
  2,495
  Điểm thành tích:
  113
 7. 113

  Gaorangers.DARK

  Quản lĩnh, Nam, 20
  Bài viết:
  1,512
  Đã được thích:
  3,794
  Điểm thành tích:
  113
 8. 113

  katt1234

  Quản lĩnh, Nam, 31
  Bài viết:
  1,527
  Đã được thích:
  1,350
  Điểm thành tích:
  113
 9. 113

  ChocoboLinh

  Đô chỉ huy sứ, Nam
  Bài viết:
  5,073
  Đã được thích:
  7,382
  Điểm thành tích:
  113
 10. 113

  Harvey1092

  Phó quản lĩnh, Nam, 27
  Bài viết:
  1,084
  Đã được thích:
  961
  Điểm thành tích:
  113
 11. 113

  DanteGVN

  Quản lĩnh, Nam, 34
  Bài viết:
  1,947
  Đã được thích:
  954
  Điểm thành tích:
  113
 12. 113

  Nô ngây thơ

  Quản lĩnh, Nam, 30
  Bài viết:
  1,507
  Đã được thích:
  4,109
  Điểm thành tích:
  113
 13. 113

  dhd91

  Quản lĩnh, Nam
  Bài viết:
  1,529
  Đã được thích:
  583
  Điểm thành tích:
  113
 14. 113

  kuronkuronii

  Đô chỉ huy sứ, Nam
  Bài viết:
  5,255
  Đã được thích:
  1,001
  Điểm thành tích:
  113
 15. 113

  Vouu3

  Phó quản lĩnh, Nam
  Bài viết:
  1,066
  Đã được thích:
  1,810
  Điểm thành tích:
  113
 16. 113

  Aiden Fox Pearce

  Phó quản lĩnh, Nam, 34, đến từ TP gió
  Bài viết:
  1,048
  Đã được thích:
  1,312
  Điểm thành tích:
  113
 17. 113

  Trư Bát Giới

  Phó quản lĩnh, 33, đến từ BC-Canada
  Bài viết:
  1,088
  Đã được thích:
  5,440
  Điểm thành tích:
  113
 18. 113

  Khanhspm

  Chỉ huy sứ đồng tri, Nam
  Bài viết:
  2,358
  Đã được thích:
  879
  Điểm thành tích:
  113
 19. 113

  UltraSmash

  Chỉ huy sứ đồng tri, Nam, 27
  Bài viết:
  2,279
  Đã được thích:
  1,179
  Điểm thành tích:
  113
 20. 113

  Điện thoại hỏng

  Phó quản lĩnh, Nam
  Bài viết:
  1,388
  Đã được thích:
  552
  Điểm thành tích:
  113