Thành viên tiêu biểu

 1. 113

  bivboi

  Dragon Quest, đến từ DAD
  Bài viết:
  1,237
  Đã được thích:
  594
  Điểm thành tích:
  113
 2. 113

  Bigboi808

  E M O chúa, Nam
  Bài viết:
  1,012
  Đã được thích:
  720
  Điểm thành tích:
  113
 3. 113

  PeepingTom

  Dragon Quest, Nam
  Bài viết:
  1,366
  Đã được thích:
  3,113
  Điểm thành tích:
  113
 4. 113

  Gao.MegaUltraForce

  Dragon Quest, Nam, 25
  Bài viết:
  1,389
  Đã được thích:
  1,267
  Điểm thành tích:
  113
 5. 113

  Majima Gorō

  Sonic the Hedgehog, Nam, đến từ 神室町
  Bài viết:
  4,885
  Đã được thích:
  4,861
  Điểm thành tích:
  113
 6. 113

  [Tatsumaru]

  C O N T R A, Nam, 29, đến từ Đà Nẵng
  Bài viết:
  1,890
  Đã được thích:
  953
  Điểm thành tích:
  113
 7. 113

  Bị Tiêu Chảy

  Legend of Zelda, Nam, 34
  Bài viết:
  1,136
  Đã được thích:
  1,710
  Điểm thành tích:
  113
 8. 113

  gin clone

  Fire in the hole!, Nam, 26
  Bài viết:
  2,719
  Đã được thích:
  5,310
  Điểm thành tích:
  113
 9. 113

  TooBie

  Legend of Zelda
  Bài viết:
  1,183
  Đã được thích:
  625
  Điểm thành tích:
  113
 10. 113

  GameeĐế

  Fire in the hole!
  Bài viết:
  2,680
  Đã được thích:
  2,496
  Điểm thành tích:
  113
 11. 113

  John Harrison

  Legend of Zelda, Nam, 36
  Bài viết:
  1,019
  Đã được thích:
  1,402
  Điểm thành tích:
  113
 12. 113

  Gaorangers.DARK

  The Warrior of Light, Nam, 21
  Bài viết:
  2,384
  Đã được thích:
  4,589
  Điểm thành tích:
  113
 13. 113

  katt1234

  Mega Man, Nam, 31
  Bài viết:
  3,250
  Đã được thích:
  2,369
  Điểm thành tích:
  113
 14. 113

  ChocoboLinh

  Chuyên trị xaolonist, Nam
  Bài viết:
  6,386
  Đã được thích:
  8,136
  Điểm thành tích:
  113
 15. 113

  Harvey1092

  Dragon Quest, Nam, 28
  Bài viết:
  1,214
  Đã được thích:
  1,112
  Điểm thành tích:
  113
 16. 113

  DanteGVN

  The Warrior of Light, Nam, 34
  Bài viết:
  2,121
  Đã được thích:
  971
  Điểm thành tích:
  113
 17. 113

  Nô ngây thơ

  The Warrior of Light, Nam, 30
  Bài viết:
  2,425
  Đã được thích:
  5,007
  Điểm thành tích:
  113
 18. 113

  dhd91

  C O N T R A, Nam
  Bài viết:
  1,815
  Đã được thích:
  684
  Điểm thành tích:
  113
 19. 113

  kuronkuronii

  Liu Kang, Champion of Earthrealm, Nam
  Bài viết:
  5,354
  Đã được thích:
  1,025
  Điểm thành tích:
  113
 20. 113

  Aiden Fox Pearce

  Legend of Zelda, Nam, 34, đến từ TP gió
  Bài viết:
  1,073
  Đã được thích:
  1,331
  Điểm thành tích:
  113