Archer301's Recent Activity

  1. Archer301 đã đăng chủ đề mới.

    zing-Ian Fleming tạo ra điệp viên 007 như thế nào?

    Tác giả Ian Fleming từng làm tình báo viên. Khi giải nghệ, ông bắt tay viết cuốn sách đầu tiên về James Bond chỉ trong 2 tháng. Lịch sử...

    Diễn đàn: Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày

    6/8/20 lúc 16:40