bangsnntk's Recent Activity

  1. bangsnntk đã thích bài viết của lifesyle trong chủ đề PC Câu lạc bộ PC handheld (Steam Deck, ROG Ally v.v..) - một số HD post #1.

    Release v0.23.1 · LizardByte/Sunshine · GitHub Down về cài máy tính (sunshine-windows-installer.exe) Hoặc là dùng host bằng máy gì thì...

    17/5/24 lúc 10:15