Bboystreet's Recent Activity

  1. Bboystreet đã trả lời vào chủ đề Liverpool FC - Colossus's.

    Mình cũng thấy tối. Trước quả chuyền cho Mane ghi bàn thì chuyền hỏng với sửa lưng đồng đội rất nhiều — có pha chuyển sửa lưng Mane dẫn...

    6/7/20 lúc 21:33