Members Following Bergelmir

 1. anhkha

  Chỉ huy sứ đồng tri, Nam, đến từ ......
  Bài viết:
  2,505
  Đã được thích:
  4,721
  Điểm thành tích:
  113
 2. aoanhyuri

  Dân binh mắt toét
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 3. ArcueidBrunestud

  Phó đề hạt, 38, đến từ TypeMoon
  Bài viết:
  279
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. Blue_Wolf

  Dân binh mắt toét, đến từ Oblivion Gate
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 5. Chupinass

  Phó đề hạt, đến từ 119 Nam Kỳ KN
  Bài viết:
  200
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  18
 6. cộng đồng

  Dân binh mắt toét, 27
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. darklord1812.

  Chánh đề hạt, Nam, đến từ bên kia bán cầu
  Bài viết:
  754
  Đã được thích:
  16
  Điểm thành tích:
  18
 8. DarkSoul†

  Dân binh mắt toét, đến từ Dân Chơi Sài Thành
  Bài viết:
  97
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. DarkValkyrie

  Dân binh mắt toét, đến từ †Sài†Gòn†
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. GammerWriter

  Dân binh mắt toét
  Bài viết:
  36
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. KaidouLX

  Dân binh mắt toét
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 12. karjn_l0v3

  Thiếu úy
  Bài viết:
  8,208
  Đã được thích:
  5,927
  Điểm thành tích:
  113
 13. khanhberlake_92

  Chánh đề hạt, 28, đến từ JYP Entertainment
  Bài viết:
  835
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. Kyrie18

  Vệ úy, đến từ ChinaTown
  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. Kαi

  Phó đề hạt, đến từ Hồ Chí Minh
  Bài viết:
  251
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. luckeyluke

  Phó đề hạt, đến từ Ai Bjt Tu Dau
  Bài viết:
  368
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
 17. Lucαrio

  Dân binh mắt toét, đến từ Không rõ
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 18. LΣnnΣth

  Phó đề hạt, đến từ 13th Floor
  Bài viết:
  254
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
 19. MewMewKawai

  Vệ úy, đến từ Not Need To Know
  Bài viết:
  118
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 20. minhdhm1

  Guest
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0