bloodomen's Recent Activity

 1. bloodomen đã trả lời vào chủ đề Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game.

  49” QD-Oled 5120x1440 240Hz Uả mà VN bán rồi à?

  22/3/23 lúc 14:42
 2. bloodomen đã thích bài viết của Int.Blackmoon trong chủ đề Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game.

  Màn nhìn ô kê ghê [ATTACH]

  1A17063E-2A7F-42C9-965D-9BB293007584.jpeg 22/3/23 lúc 14:25
 3. bloodomen đã trả lời vào chủ đề Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game.

  Um đoạn con bé hi sinh rất điện ảnh pepe-38

  22/3/23 lúc 14:22
 4. bloodomen đã trả lời vào chủ đề Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game.

  Kinh đếy [MEDIA] Bảo là Unreal 5 nhưng nhìn cứ na ná BF :))

  22/3/23 lúc 10:15
 5. bloodomen đã thích bài viết của Odisey trong chủ đề Hình Thư Giãn 2023 -SFW only -cấm hình gái,wall of text, NSFW bỏ spoil (vi phạm 2 tuần).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  gta4.png gta5.png gta6.png gta7.jpeg gta1.png gta3.png 22/3/23 lúc 10:13
 6. bloodomen đã trả lời vào chủ đề XB [XB/PC] HỘI ANH EM GAMEPASS [59k/tháng chính chủ MS].

  Update 60fps ??

  22/3/23 lúc 01:05
 7. bloodomen đã trả lời vào chủ đề Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game.

  Sao bối cảnh sa mạc trống hoác như Flopwoken vậy pepe-7

  22/3/23 lúc 01:04
 8. bloodomen đã thích bài viết của bokem130 trong chủ đề Giáo phái Zack Snyder.

  [IMG]

  21/3/23 lúc 23:45
 9. bloodomen đã trả lời vào chủ đề Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game.

  Chân tv xấu thế

  21/3/23 lúc 20:43
 10. bloodomen đã trả lời vào chủ đề Multi Diablo IV - RETURN TO DARKNESS - 06/06/2023.

  Đây mới broke [MEDIA] ủa có ng post rồi :))

  21/3/23 lúc 15:09
 11. bloodomen đã trả lời vào chủ đề Multi Diablo IV - RETURN TO DARKNESS - 06/06/2023.

  !leo!what?!philip-j-fr!boiroi!poor-man

  21/3/23 lúc 13:31
 12. bloodomen đã trả lời vào chủ đề PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation.

  Sao chưa thấy đại diện hãng lên khóc thuê game bị tẩy chay vì xã hội coi thường phụ nữ, zelda, jsw shit!suong

  21/3/23 lúc 13:30