dambut89's Recent Activity

 1. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Meta [Chat Topic] Trà chanh chém gió.

  chuẩn bị ra đảo 2 tuần rồi !bye

  9/12/22 lúc 11:55
 2. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Meta [Chat Topic] Trà chanh chém gió.

  Có lỗ không !liec loli là phế thích !mlem!gachich

  9/12/22 lúc 04:34
 3. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Meta The Game Awards 2022: Eden Ring - GOTY 2022 Tất cả quỳ xuống. (Team Eden nhận GA tittle page 138).

  Soulbu điếm thúi đê tiện !choo [IMG]

  8/12/22 lúc 19:48
 4. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Meta The Game Awards 2022: Eden Ring - GOTY 2022 Tất cả quỳ xuống. (Team Eden nhận GA tittle page 138).

  làm quả 7 món mới anh em thôi !mlem

  8/12/22 lúc 18:26
 5. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game.

  Xitjtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt [IMG]

  8/12/22 lúc 18:01
 6. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game.

  Giờ mới có time để chơi, dù gì hôm nay bên tây cũng mới ra !suong [Chơi game-PS5] Samurai Maiden - Part 01 [MEDIA]

  8/12/22 lúc 17:50
 7. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Meta The Game Awards 2022: Eden Ring - GOTY 2022 Tất cả quỳ xuống. (Team Eden nhận GA tittle page 138).

  Vì mới tạch quả bet to mấy tháng truớc mà !gian

  8/12/22 lúc 17:22
 8. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Multi Diablo IV - RETURN TO DARKNESS - 2023.

  ý nói vợ ông đấy !bemwin

  8/12/22 lúc 16:51
 9. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Multi Diablo IV - RETURN TO DARKNESS - 2023.

  Chắc gì đã có !bemwin

  8/12/22 lúc 16:42
 10. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Meta The Game Awards 2022: Eden Ring - GOTY 2022 Tất cả quỳ xuống. (Team Eden nhận GA tittle page 138).

  bị giang hồ nhật bủn đuổi đánh chạy rồi !bemwin

  8/12/22 lúc 16:40
 11. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Multi Diablo IV - RETURN TO DARKNESS - 2023.

  thôi xong [IMG] mà đang đói thể loại này thì vẫn cố dayone thôi !choo điểm chắc chắn thấp nhưng sale thì vẫn cao thôi

  8/12/22 lúc 15:27
 12. dambut89 đã trả lời vào chủ đề Meta The Game Awards 2022: Eden Ring - GOTY 2022 Tất cả quỳ xuống. (Team Eden nhận GA tittle page 138).

  Có 1 đàn lợn soúlbu để đút deep nhỉ chị nâu !mlem!gachich máu tanh đầy trym pha lẫn vài thứ nâu nâu chấm thêm vàng vàng

  8/12/22 lúc 14:19