DarkWingAngel's Recent Activity

  1. DarkWingAngel đã trả lời vào chủ đề Trở thành nhật nô hoặc tái nhật nô (Thông tin tổng hợp ở post 1).

    Chồ chỗ sừng chan xài phá thế :sungchan1:

    7/6/23 lúc 19:30
  2. DarkWingAngel attached a file to the thread Có ai còn chơi Liên Quân ko .....

    [ATTACH] Trân cuối lên cao thủ, ấm vãi =))

    Screenshot_20230607-192756_Lin Qun Mobile.jpg 7/6/23 lúc 19:28