DQTSF's Recent Activity

  1. DQTSF đã trả lời vào chủ đề Hội Mecha Gamevn ► ◇STONER SUNSHINE◇ ► (屮◣益◢)屮 (屮 ̄皿 ̄)屮 (屮`皿´)屮.

    3 con Masou còn lại chắc quên luôn cho khỏe. Không thấy toy company nào đá động nhá hàng tới, chỉ hy vọng big boss Neo Granzon thôi....

    23/5/24