*FirstLove*'s Recent Activity

  1. *FirstLove* đã trả lời vào chủ đề GameVN Networking - Buôn có bạn bán có phường.

    Theo nhu cầu riêng bác à , các phần mềm tương tự trên thị trường rất nhiều những hầu hết đều thừa tính năng mình k cần và thiếu tính...

    16/9/20 lúc 21:44
  2. *FirstLove* đã trả lời vào chủ đề GameVN Networking - Buôn có bạn bán có phường.

    Có ai trên này chuyên làm phần mềm cho android k nhỉ Mình muốn viết 1 hệ thống quản lý bán hàng chuyên lĩnh vực ăn uống

    16/9/20 lúc 18:22