Members Following gamecosmetic

 1. azure_flame_kite

  Đô chỉ huy đồng tri, Nam, đến từ The world RX
  Bài viết:
  4,199
  Đã được thích:
  1,019
  Điểm thành tích:
  113
 2. chebuoi

  Vệ úy, đến từ Hanoi
  Bài viết:
  110
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 3. cowboyha

  Unofficial Tactician, đến từ Music World♫
  Bài viết:
  10,251
  Đã được thích:
  265
  Điểm thành tích:
  83
 4. CristicaBlade

  Zero Time Dillema Σ, đến từ Velvet Room
  Bài viết:
  2,345
  Đã được thích:
  1,907
  Điểm thành tích:
  113
 5. dindevil2000

  Đề hạt
  Bài viết:
  698
  Đã được thích:
  67
  Điểm thành tích:
  0
 6. Ethan Waber

  Phó đề hạt, đến từ Beijing, China,
  Bài viết:
  227
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  0
 7. fatcat123

  Đề hạt, đến từ Monter hunter Vn
  Bài viết:
  544
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  18
 8. helltalein

  Thiếu úy, Nam, đến từ 307
  Bài viết:
  8,308
  Đã được thích:
  3,895
  Điểm thành tích:
  113
 9. k3nji2kid

  Tả đô đốc, đến từ PlayStation VN
  Bài viết:
  12,300
  Đã được thích:
  183
  Điểm thành tích:
  63
 10. kidice

  Phó quản lĩnh, Nam, 28, đến từ Ho Chi Minh City
  Bài viết:
  1,001
  Đã được thích:
  100
  Điểm thành tích:
  63
 11. Lamkenvalentine

  Chỉ huy sứ đồng tri, Nam
  Bài viết:
  2,779
  Đã được thích:
  655
  Điểm thành tích:
  113
 12. Lanford

  Clair De Lune, đến từ Cornelia
  Bài viết:
  2,807
  Đã được thích:
  596
  Điểm thành tích:
  113
 13. latinoheat48

  Đô đốc thiêm sự, đến từ Sì Gồn
  Bài viết:
  5,860
  Đã được thích:
  2,632
  Điểm thành tích:
  113
 14. Lyrics

  Chỉ huy sứ đồng tri, đến từ BOX Sony !!!
  Bài viết:
  2,239
  Đã được thích:
  711
  Điểm thành tích:
  113
 15. Mana_Khemia

  Phó đề hạt, Nam, 25
  Bài viết:
  200
  Đã được thích:
  48
  Điểm thành tích:
  28
 16. Nguyen Tran

  Đề hạt, đến từ Ho Chi Minh City
  Bài viết:
  441
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  0
 17. Phong_Than_1988

  Đô chỉ huy đồng tri, Nam, đến từ HN
  Bài viết:
  3,667
  Đã được thích:
  824
  Điểm thành tích:
  113
 18. phusiz

  Quản lĩnh, Nam, đến từ Miền vô cực
  Bài viết:
  1,777
  Đã được thích:
  13
  Điểm thành tích:
  38
 19. problem

  Đề hạt, đến từ xì gòn
  Bài viết:
  425
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  0
 20. Rociel

  Thiếu úy, Nam, đến từ Hồ Chí Minh
  Bài viết:
  9,574
  Đã được thích:
  109
  Điểm thành tích:
  48