hell_angel7602's Recent Activity

  1. hell_angel7602 đã trả lời vào chủ đề [vne] Kỹ sư AI, Data tại FPT có thu nhập lên đến chục tỷ mỗi năm.

    1 tỷ ~ $40k 1 tháng, ngang lương thằng bạn mình luôn peepo_cringe

    14/6/24 lúc 12:09