Members Following hotgames

 1. anime king

  Dân binh mắt toét, đến từ tan da
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 2. BAckBOnE

  Vệ úy, đến từ Hải Phòng
  Bài viết:
  114
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 3. bongdemkinhhoang

  Dân binh mắt toét, 34, đến từ bóng đêm
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. death_choi_game

  Vệ úy
  Bài viết:
  124
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 5. Diablon

  Chỉ huy sứ, 26, đến từ Ha Noi, Vietnam,
  Bài viết:
  3,432
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  38
 6. dracula_nho

  Dân binh mắt toét
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. Final Fantasy 9

  Dân binh mắt toét, đến từ Silver-town
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 8. godofwarkratos12

  Phó đề hạt
  Bài viết:
  284
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 9. hilianthus_annus

  Dân binh mắt toét, 36
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 10. khanhberlake_92

  Chánh đề hạt, 28, đến từ JYP Entertainment
  Bài viết:
  835
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 11. kluan86

  Phó đề hạt, 34
  Bài viết:
  378
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 12. Law Xing

  Vệ úy
  Bài viết:
  159
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 13. lekima

  Phó đề hạt
  Bài viết:
  278
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 14. ma_day

  Chánh đề hạt, 31, đến từ Balamb garden
  Bài viết:
  794
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  0
 15. Mikio Almasy

  Phó đề hạt, 29
  Bài viết:
  278
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 16. racelife

  Dân binh mắt toét, 32
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 17. Rinoa85

  Dân binh mắt toét, 29
  Bài viết:
  63
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
 18. ryu hayabusa 123

  Dân binh mắt toét
  Bài viết:
  42
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 19. shinichi79

  Thám tử lừng danh, Nam, đến từ Cung trăng
  Bài viết:
  5,595
  Đã được thích:
  6,315
  Điểm thành tích:
  113
 20. sil_river04

  Guest, 33
  Bài viết:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0