Members Following Hurt,Die or ...?

 1. *Infernal_Kami*

  Đề hạt, 29, đến từ Đà Nẵng
  Bài viết:
  473
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 2. dqta_510

  Dân binh mắt toét
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 3. dude_1995

  Dân binh mắt toét, đến từ dòng họ spammer cao qu
  Bài viết:
  66
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 4. emeraude13

  Phó đề hạt
  Bài viết:
  383
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
 5. Fanji

  Phó đề hạt, đến từ The 13th hell
  Bài viết:
  317
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 6. girls craber

  Vệ úy, đến từ Atlantean-Atlantis
  Bài viết:
  180
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 7. Hitomi Rakuda

  Dân binh mắt toét
  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 8. moley

  Phó đề hạt, Nam, 29, đến từ Đâu đó ở Việt Nam
  Bài viết:
  322
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  18
 9. Nekomiya~

  Let's Nanonano happily~, đến từ Hà Nội
  Bài viết:
  3,142
  Đã được thích:
  424
  Điểm thành tích:
  83
 10. Nghệt

  Đô đốc thiêm sự, đến từ Lightheadedville
  Bài viết:
  5,601
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  38
 11. satthuphancung

  Quản lĩnh, 36
  Bài viết:
  1,924
  Đã được thích:
  3
  Điểm thành tích:
  38
 12. shadowind

  Chỉ huy sứ
  Bài viết:
  2,867
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  38
 13. Shin Akuma

  Vệ úy, đến từ Hà Nội
  Bài viết:
  147
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 14. thaovy_1995

  Phó quản lĩnh, 25, đến từ April Lake
  Bài viết:
  1,308
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  0
 15. trumdegaiso1vn

  Đô chỉ huy đồng tri, đến từ Dê ở Hcm ,Chuan ở NJ
  Bài viết:
  3,609
  Đã được thích:
  5,140
  Điểm thành tích:
  113
 16. virtualman

  Trùm Design GVN, đến từ Ha Noi, Vietnam,
  Bài viết:
  3,951
  Đã được thích:
  221
  Điểm thành tích:
  63