Ivalice's Recent Activity

  1. Ivalice đã trả lời vào chủ đề [Vne] Nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng tăng.

    Ủa dạ thưa cám ơn không phải là phép lịch sự tối thiểu saopepe-13

    23/5/24 lúc 08:17
  2. Ivalice đã trả lời vào chủ đề Hình Thư Giãn 2023 -SFW only -cấm hình gái,wall of text, NSFW bỏ spoil (vi phạm 2 tuần).

    Tao có 1 giấc mơ [IMG]

    22/5/24 lúc 07:42