Leon Kenshin's Recent Activity

  1. Leon Kenshin đã trả lời vào chủ đề [Game] Ivalice Chronicles Again.

    Gogo (FFVI) sẽ thay Bartz với job Mimic, còn Bartz sẽ đưa vô plot làm nhân vật mới trong tuyến plot của Tifa - Laguna - Cid. [IMG] [IMG]

    24/2/21 lúc 21:22