locz's Recent Activity

  1. locz đã trả lời vào chủ đề SW Bàn luận, tổng hợp tin tức về Nintendo Switch.

    Có đồng râm nào đang cày lại Zelda Breath Of The Wild ko nhỉ? :)))

    29/5/23 lúc 08:33
  2. locz đã có avatar mới.

    28/5/23 lúc 23:01