Luan03's Recent Activity

  1. Luan03 đã thích bài viết của chupchupchip trong chủ đề Zing- Chim ngắn đã ác hèn còn xuyên tạc lịch sử ảo tưởng sức mạnh.

    Nói chuyện như mấy thằng ngu vậy ? Đơì mày thấy đâu cũng tự nhục à ?

    5/10/22 lúc 13:23